Vastaanottotarkastustyömääräysten linkitys

Effector tukee työmääräyksen erityisenä lajina vastaanottotarkastustyömääräystä, jota on tarkoitus käyttää uutta laitetta ensi kertaa järjestelmään kirjattaessa. Vastaanottotöille on tunnusomaista, että niitä tehdään urakkana saman toimituksen monille samanlaisille laitteille. Niinpä toisin kuin viankorjauksissa, työt ovat usein niin samankaltaisia, että toistuvan kirjaamisen työmäärää on helpotettu omalla moduulillaan. Toiminnallisuuteen on tehty tuoreimmassa versiossa 4.0.134 parannuksia, jotka vähentävät rutiinikirjaamisen määrää entisestään.

Moduuli mahdollistaa yhden vastaanottotarkastustyömääräyksen ja siihen liittyvien vastaanottopöytäkirjojen kopioinnin usealle saman saapumisen laitteelle. Luonnollisesti mahdolliset ruodusta poikkeavat tapaukset voidaan vielä käsitellä erikseen. Linkitetyssä työmääräyksessä on yksi päätyömääräys, johon muut saman saapumisen laitteiden vastaanottotarkastustyömääräykset linkitetään alityömääräyksiksi.

Kopioitujen työmääräysten huoltorivejä pääsee vielä muuttamaan, mutta selkeyden vuoksi uusien rivien luominen on estetty, mikäli linkitys päätyömääräykseen on yhä voimassa. Vastaanottopöytäkirjat kopioidaan myös soveltuvin osin – perustiedot pysyvät samoina, mutta laitekohtaiset tunnistetiedot luonnollisesti muuttuvat.

Vastaavaa logiikkaa sovelletaan myös sähköturvallisuusmittausten linkittämiseen. Koska nämä ovat aina laiteyksilökohtaisia tietoja, ei mittaustuloksia voida kopioida vastaanottotarkastustyömääräysten kyljessä vaan niitä käsitellään aina itsenäisesti. Mikäli sähköturvallisuusmittaus vaaditaan, on sellaiset toteutettava ennen kuin linkitettykään vastaanottotarkastustyömääräys voidaan kirjata valmiiksi.

Ota yhteyttä