Effector Mobile tukee hoitotarvikejakelutoiminnan kehittämistä

Polycon on kehittänyt yhdessä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa hoitotarvikejakeluprosessia entistä asiakaslähtöisemmäksi ja joustavammaksi. Yhtenä keskeisenä kehityskohteena on ollut Effector Mobile -sovelluksen toiminnot. Effector Mobile -sovellukselle on luotu alusta organisaation tai kunnan työntekijöiden käyttötarpeisiin.

Effector Mobile -sovelluksella voidaan kirjata asiakkaalle hoitotarviketilauksia, tarkastella asiakkaiden hoitotarvikejakelupäätöksiä, kirjata hoitotarvikejakeluja sekä käyttää mobiletoimintoja apuna hoitotarvikepakettien kuljetuksessa. Effector Mobile -sovellukseen kirjaudutaan Effector-tunnuksilla ja kaikki sovelluksessa tehdyt toiminnot päivittyvät reaaliaikaisesti Effector-järjestelmään.

Effector Mobile -sovelluksen voivat ottaa käyttöön esimerkiksi kotihoidon tai palvelutalon työntekijät. Työntekijät voivat kirjata asiakkaalle hoitotarviketilauksia kotikäynnin yhteydessä. Työntekijät näkevät tilausta tehdessä, kuinka paljon hoitotarvikepäätöksellä on jäljellä tuotteita, joka taas mahdollistaa oikea-aikaisen reagoinnin esimerkiksi tuotteiden jäljellä olevaan määrään. Kaikki Effector Mobilella tehdyt toiminnot tallentuvat asiakkaan tietoihin Effector-järjestelmään.

Effector Mobile tukee viivakoodin lukemista ja mahdollistaa sovelluksen käyttämisen myös mm. varasto- ja kuljetusprosesseissa. Hoitotarvikepakettien viivakoodi luetaan Effector Mobilella kuljetukseen noudon ja vastaanoton yhteydessä. Viivakoodin lukeminen päivittää asiakastilauksen tilan hoitotarvikejakeluprosessin mukaisesti Effector-järjestelmään ja asiakkaalle portaaliin nähtäville.

Kunnan tai organisaation työntekijät voivat käyttää joustavasti mobilen eri mahdollisuuksia omassa työympäristössä. Mobile-käyttäjän käyttäjäoikeuksia hallinnoidaan Effector-järjestelmässä, jossa jokaiselle käyttäjälle räätälöidään omaan työnkuvaan tarvittavat oikeudet Effector Mobilen toimintoihin.

Ota yhteyttä