Polycon oy

Effector Mobilen käyttäjäkunta laajentui

Polycon on kehittänyt Effector-tietojärjestelmän rinnalle Android-pohjaisen mobiilisovelluksen, Effector Mobilen. Effector-tietojärjestelmää voidaan nyt käyttää valituin osin älypuhelimilla ja tableteilla, jolloin saadaan mobiililaitteen hyödyt eli liikuteltavuus ja mukana oleva kamera, jolla voidaan myös lukea viivakoodeja. Mobilella täytetään asiakaskunnan toive siitä, että järjestelmää voidaan helposti käyttää työpisteen ulkopuolella, esim. kotikäynneillä. Mobiilisovellus laajentaa Effectorin käyttömahdollisuuksia myös organisaation sisällä, kun järjestelmää voidaan käyttää esim. varastoissa, joissa ei ole tietokonetta käytettävissä.

Mobiilisovelluksen avulla voidaan hakea asiakkaan tietoja. Kela- tai ajokortin viivakoodin luku avaa automaattisesti asiakkaan tiedot. Asiakkaan osoitetta koskettamalla Google Maps avautuu, jolloin reittiohjeet ovat käsillä. Asiakkaan puhelinnumeroa koskettamalla voidaan soittaa asiakkaalle.

Mobiilisovelluksessa näytetään asiakkaalle tehdyt apuvälinevaraukset, apuvälinelainaukset, työmääräykset ja kuljetusmääräykset, sekä voidaan tehdä uusia vastaavia tapahtumia. Apuvälineiden laina-ajan jatkaminen, palauttaminen, poistoesittäminen tai kadonneeksi merkitseminen on kätevää tehdä mobiilisovelluksella. Mobiililaitteella voidaan ottaa valokuvia ja liittää ne apuvälineelle tai työmääräykselle. Lisäksi sovelluksella näytetään asiakkaalle tehdyt päätökset eli maksusitoumukset.

Mobile on ollut pilottikäytössä kahdessa eri organisaatiossa noin kahden vuoden ajan. Tuona aikana sovellusta laajennettiin merkittävästi alkuperäisestä ja siihen on nyt saatu ne apuvälinetoiminnassa tarvittavat toiminnallisuudet, joita mobiililaitteella on mielekästä suorittaa. Vuoden vaihteessa Mobile otettiin tuotantokäyttöön Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä.

Lisätietoja:
Anna-Mari Särkipaju, apuvälinealan asiantuntija, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ky
p.0400 969 986, anna-mari.sarkipaju@lpshp.fi 

Marianne Hakkarainen, palvelupäällikkö Polycon Oy
p.050 428 3030, marianne.hakkarainen@polycon.fi 

Ota yhteyttä