Työosuusraha Effectorissa

Työosuusraha on vammaisille ja kehitysvammaisille maksettava veroton korvaus tehdystä työsuoritteesta tai osallistumisesta työtoimintaan. Vammaispalveluiden piirissä on n. 60 000 henkilöä Suomessa. Työosuusraha Effectorissa on kustannustehokas ja helppo tapa maksaa osuusrahat työntekijälle.

Lainsäädäntö Suomessa sekä YK:n vammaissopimus korostavat vammaisten henkilöiden yhdenvertaista oikeutta työhön. Päivä- ja työtoiminnan tarkoituksena on edistää sosiaalihuollon keinoin vammaisten ihmisten osallisuutta ja mahdollisuuksia työllistyä. Avotyötoimintaan osallistuvalle voidaan maksaa työosuusrahaa.

Yhtenäiset käytännöt koko hyvinvointialueelle

Työosuusrahojen maksu -toiminaisuudella luodaan hyvinvointialueelle yhteinen käytäntö, johon voivat liittyä niin yksityiset palveluntuottajat kuin hyvinvointialueiden oma tuotanto. Kaikille asiakkaille maksuprosessi on identtinen, helposti todennettavissa ja tilastoitavissa.

Tapahtumat kirjataan palse.fi-portaaliin, jonka myötä maksuaineisto saadaan muodostettua ja siirrettyä hyvinvointialueen omaan talousjärjestelmään maksuja varten.

Toiminnon käyttö mahdollistaa myös reaaliaikaisen seurannan jokaisen työosuusrahoja saavan asiakkaan osallistumisesta hänelle räätälöityyn asiakassuunnitelmaan. Hyvinvointialueen oman palvelutuotannon ja sitä täydentävän yksityisen palvelutuotannon työosuusrahojen maksukriiteristöä voidaan yhdenmukaistaa ja luoda koko hyvinvointialueelle yhdenmukaiset periaatteet työosuusrahojen saamisesta ja maksamisesta.

 

Lisätiedot: myynti@polycon.fi

Ota yhteyttä