Siun sote Effector Palvelusetelien käyttäjäksi

Käyttöönoton myötä palveluseteliä käyttävien asiakkaiden mahdollisuudet muun muassa omavastuun hintavertailuun ja palveluun pääsyn keston vertailemiseen tulevat jatkossa paranemaan. Effector mahdollistaa asiakkaille myös omien palvelusetelitietojen seuraamiseen, muun muassa palvelusetelin veloitukset ja palvelusetelin jäljellä olevan arvon tarkistamisen.

Effectorissa on useita palveluseteliprosessia sujuvoittavia toimintoja tuottajille. Näitä ovat muun muassa keskitetty portaali palveluntuottajaksi hakeutumiseen, hakemuksen liitteiden asiakirjahallinta sekä eri tuottajien palvelujen ja tietojen näkyvyyttä parantava aiempaa monipuolisempi julkinen luettelo. Uuden järjestelmän toivotaan helpottavan myös Siun soten ja palvelusetelituottajien välistä tietojen vaihtoa. Jatkossa ohjeet ja sääntökirjat löytyvät suoraan järjestelmästä, ja siellä on mahdollisuus myös ammattilaisten väliseen viestintään.

Asiakkaat puolestaan voivat vertailla palse.fi-portaalissa palveluntuottajia, seurata käytettävissä olevaa saldoaan ja antaa arvosanan saamalleen palvelulle. Palse.fi-portaali on helppokäyttöinen ja turvallinen asiointikanava, jossa palvelusetelituottaja ja asiakas voivat asioida itselleen sopivana aikana.

Effector otetaan käyttöön Siun sotella vaiheittain loppuvuoden 2023 ja kevään 2024 aikana. Palveluseteliä käyttävien nykyisten asiakkaiden ei tarvitse tehdä mitään järjestelmän muuttumisen takia. Myönnetyt palvelusetelit siirretään uuteen palvelusetelijärjestelmään, eikä palveluun tule katkoksia.

Linkki alkuperäiseen tiedotteeseen

Ota yhteyttä