Päätösten automaattisella tiedoksiannolla sujuvuutta prosesseihin

Effectorin uudella Päätösten tiedoksiannon -toiminnoilla voidaan automatisoida lainaustositteiden sekä eri päätöslomakkeiden toimittaminen sähköisesti loppuasiakkaille sekä palveluntuottajille. Toiminnallisuus vähentää paperisten dokumenttien käsittelyä ja manuaaliseen postitukseen kuluvaa työaikaa.

Toimipisteen ja päätöksen tyypin mukaisesti voidaan määrittää tiedotuksen vastaanottajaksi loppuasiakas tai valittu palveluntuottaja sekä määrittää tiedotustapa, jolla dokumentit toimitetaan. Valittavia tiedotustapoja ovat tavallinen sähköposti esimerkiksi tilauksille ja päätöksille, joissa ei käsitellä henkilötietoja sekä suojattu sähköposti ja iPost niille dokumenteille, jotka sisältävät asiakkaan tietoja.

Päätösten tiedoksianto voidaan kytkeä automaattiseksi, jolloin Effector -käyttäjän ei tarvitse esimerkiksi maksusitoumuksen hyväksynnän jälkeen erikseen manuaalisesti tulostaa ja postittaa päätöslomakkeita. Lainaustositteen lähettäminen asiakkaalle automaattisesti on mahdollista myös Effector Mobilella tehdystä lainauksesta. Toiminnallisuus mahdollistaa myös vaihtoehdon, jolla Effector käyttäjä voi tilanteen mukaisesti valita sopivan sähköisen tiedotustavan tai perinteisesti tulostaa lainaustositteet tai päätöslomakkeet.

Päätösten tiedoksiannon -toiminnot on otettu tänä vuonna käyttöön Helsingin kaupungin apuvälinepalveluissa. Päätösten tiedoksiannon automatisoinnilla voidaan suoraviivaistaa ja tehostaa prosesseja sekä työajankäyttöä.


Lisätiedot: myynti@polycon.fi

Ota yhteyttä