Effector Ostopalvelut HUS-Yhtymän Silmätautien ostopalvelun tukena

HUS-Yhtymän silmätautien ostopalveluissa on hyödynnetty Effectorin Ostopalvelut -toiminnallisuutta jo useamman vuoden ajan. Silmätautien ostopalvelu otettiin ensimmäisen kerran käyttöön Effectorissa vuonna 2020. Palvelun avulla HUS Silmätaudit kykeni hallinnoimaan ostopalvelutoimintaa ja myöntämään asiakkaille senhetkisen puitesopimuksen mukaisia maksusitoumuksia, joiden sisältö vaihteli potilaan tarpeen mukaan.

Väestön ikääntyessä myönnettyjen maksusitoumusten määrä on kasvanut ja vuositasolla niitä myönnetäänkin useita tuhansia. Jotta näin valtavia määriä maksusitoumuksia pystytään myöntämään ja hallinnoimaan mahdollisimman sujuvasti, on luotu muun muassa integraatio HUS-Yhtymän potilastietojärjestelmään. Silmien ostopalveluiden määrän kasvaessa ja palvelun kehittyessä on Effectoriin ollut tarve tehdä tuotekehitystä, jotta palvelun hallinnointi on jatkossakin sujuvaa.

Uusi puitesopimus, uudenlaiset haasteet ja uudet ratkaisut

Uusi puitesopimus toi mukanaan isoja muutoksia siihen, miten palveluita haluttiin maksusitoumuksille myöntää ja myös laskutustapa haluttiin uudistaa täysin. Mikään olemassa oleva ratkaisu ei suoraan tukenut näitä vaatimuksia vaan Effectorin puolelle oli tarpeen tehdä kehitystyötä, jotta toivotut muutokset palvelujen myöntämiseen ja laskutukseen olisivat mahdollisia.

Ratkaisun ytimeksi muodostui uusien palvelutyyppien luonti ja hyödyntäminen. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että kun aikaisemmin palveluntuottaja on saanut korvauksen toimenpiteistä toteuman mukaan, mutta uudessa mallissa toteutuman laskutuksen rinnalle tulee niin sanottu aikaan sidottu kalenterilaskutus.

Kalenterilaskutuksessa ideana on se, että palvelulla on tietty arvo ja sen laskutus tapahtuu automaattisesti jaksoittain. Palveluntuottaja ei laskuta tapahtumia käyntiperusteisesti vaan palvelu nousee palveluntuottajalle laskutettavaksi palse.fi-portaaliin automaattisesti määritellyn laskutusjakson välein.

HUS-Yhtymällä on kuitenkin tarve seurata toteutuneita toimenpiteitä käyntitasolla, joten tätä varten palse.fi-portaaliin on mahdollista palveluntuottaja kirjata asiakkaan käynnit, mutta näistä ei kuitenkaan muodostu laskutettavaa aineistoa. HUS näkee kirjatut käynnit tuttuun tapaan Effectorista ja sen lisäksi käynteihin voidaan kytkeä tarvittavat asiakasmaksuluokat, jotta asiakasmaksulaskutus toimivat HUSin laskutuskäytäntöjen mukaisesti.

Uuden puitesopimuksen ja tarvittavien uudistusten myötä silmätautien ostopalvelulle toteutettiin uusi ostopalvelumääritelmä eli pohja palvelun hallinnoimiselle. Puitesopimuksen astuessa voimaan kaikki tarvittavat asetukset ja tuotekehitykset oli saatu tehtyä siten, että uudenmallisen palvelun hallinnoiminen Effectorissa saatiin aloitettua aikataulussa.


Lisätiedot: myynti@polycon.fi

Ota yhteyttä