Tuottajavalvonta: Hyvinvointialueiden palveluntuottajien valvontaprosessi

Monella tulevalla hyvinvointialueella jo käytössä olevalla Tuottajavalvonta-työkalullamme on mahdollista hallinnoida palveluntuottajien valvontaprosessia. Organisaatiot hallinnoivat paljon kiitosta saanutta Tuottajavalvontaamme Effectorissa ja palveluntuottajat puolestaan palse.fi-portaalissa.

Valvontaprosessia varten Effectorissa on erillinen Tuottajavalvonnan hakunäkymä, johon listataan kaikki palveluntuottajan valvonnan alaiset toimipisteet. Hakunäkymästä näkee helposti, milloin toimintayksikköön on toteutettu edellinen valvontakäynti ja onko seuraava valvontakäynti aikataulutettu.

Miten Tuottajavalvontatyökalu toimii?

Valvontatyökaluun muodostetaan jokaisesta valvonnasta oma valvonta-asia, jonne lisätään valvonnan perustiedot sekä aikataulutetaan valvontakäynti. Valvonta-asian kautta voidaan avata viestiyhteys palveluntuottajaan. Palveluntuottaja käyttää valvonta-asiaan liittyvässä viestinnässä palse.fi-portaalia.
Toteutuneesta valvontakäynnistä kirjataan valvontaraportti, joka on mahdollista lähettää palveluntuottajalle sekä esimerkiksi AVI:lle. Valvontakäynnistä voidaan kirjata myös mahdollisia jatkotoimenpiteitä ja asettaa näille määräaikoja sekä valvoa niiden suorittamista.

Valvonnan perusteella palveluntuottajalle voidaan kirjata myös sanktio; sopimussakko tai sijoituskielto. Lopuksi kun valvonta on saatu suoritettua, voidaan valvonta-asia sulkea Effectorissa. Kaikki valvontaan liittyvä dokumentaatio kanssa tallentuu Tuottajavalvontatyökaluun palveluntuottajan tietoihin ja ovat sieltä helposti tarkasteltavissa myöhemminkin.

Järjestelmän raportointityökalun kautta on mahdollista raportoida valvontaprosessiin liittyvää tietoa. Raportoinnin kautta saadaan tietoa esimerkiksi valvontakäyntien määrästä ja valvonnan tyypistä sekä jatkotoimenpiteiden määristä ja kriittisyysluokista. Nämä tunnusluvut ovat raportoitavissa sekä palveluntuottajittain että koko organisaation Tuottajavalvonta-kokonaisuudesta.

Tuottajavalvonnan edut ja hyödyt

• Valvonta-asiat keskitetysti yhdestä järjestelmästä
• Tuottajavalvonta voidaan toteuttaa Effectorissa aina valvonnan hallinnasta raportointiin asti
• Helpottaa tuottajavalvonnan aikataulutusta
• Edellisen valvonnan ajankohdan voi helposti tarkistaa jälkikäteen
• Effector muistuttaa vastuuhenkilöä valvontakäyntien määräajoista
• Kaikki liitteet ja valvonta-asiaan liittyvä viestittely tallentuu organisaatiolle Effectoriin sekä palveluntuottajalle palse.fi-portaaliin

Tuotekehitys

Tuottajavalvonnan kehitystyötä on tehty viime aikoina merkittävästi, ottaen aina asiakkaiden kehitystoiveet huomioon. Kehitystyö tulee lähitulevaisuudessa kiihtymään entisestään.

Lisätiedot: myynti@polycon.fi

Ota yhteyttä