Kehitystöitä suun terveydenhuollon palveluseteliprosessin sujuvoittamiseksi

Helsingin kaupunki otti käyttöön alkuvuodesta 2020 suun terveydenhuollon palvelusetelin ja vuotta myöhemmin siihen rinnalle suun terveydenhuollon kokonaishoidon setelin. Näiden palveluseteleiden asiakasmäärät ovat erittäin suuret ja sen takia alkuvuodesta 2022 Helsingille toteutettiin Effectoriin ja palse.fi-portaaliin kehitystyötä mahdollisimman sujuvan ja selkeän prosessin takaamiseksi.

Virheellisesti täytetyn hoitopalautteen peruminen palse.fi-portaalissa

Mikäli palveluntuottaja huomaa lähettäneensä hoitopalautteen palse.fi-portaalissa puuttuneilla tai virheellisillä tiedoilla, on palveluntuottajan aiemmin tarvinnut olla asiasta yhteydessä Helsingin kaupunkiin. Uuden toiminnallisuuden myötä palveluntuottaja voi itse perua virheellisesti täytetyn hoitopalautteen palse.fi-portaalissa saman vuorokauden aikana. Hoitopalautteen peruminen peruu myös hoitopalautteesta muodostetut tapahtumat, jotta palveluntuottaja saa tehtyä uuden palautteen korjatuilla tiedoilla. Tämän toiminnallisuuden avulla saadaan vähennettyä tähän liittyviä yhteydenottoja ja nopeutettua palveluntuottajan prosessia.

Asiakaspalautelinkin lähettäminen asiakkaalle tekstiviestitse

Helsingin kaupunki kerää suun terveydenhuollon palveluseteliasiakkaista asiakaspalautetta palvelusetelin käytön jälkeen. Tätä varten Effectoriin toteutettiin toiminnallisuutta, että asiakkaalle voidaan lähettää tekstiviestitse linkki asiakaspalautekyselyyn hoidon päätyttyä. Tekstiviestin lähettämisessä huomioidaan, että asiakas on antanut suostumuksen tekstiviestin lähettämiseen.

Tämä toiminnallisuus ei rajoitu pelkästään asiakaspalautelinkin lähettämiseen vaan toiminnallisuutta voidaan hyödyntää muihinkin tarkoituksiin, mikäli asiakkaalle halutaan lähettää tekstiviestitse palveluun liittyvää tietoa. Palvelusetelimääritelmällä määritellään tekstiviestin sisältö sekä lähetyssykli.

Herätteet aktivoimattomista palveluseteleistä ja pitkittyneistä käyntiväleistä

Helsingin kaupungilla on tarve seurata suun terveydenhuollon palveluseteleiden osalta aktivoimattomien palveluseteleiden osuutta sekä mahdollisia käyntivälien pitkittymisiä. Toteutetun toiminnallisuuden avulla Helsingin kaupunki voi määritellä palvelusetelille ajan, minkä puitteissa palveluseteli on aktivoitava. Mikäli asiakkaan palveluseteliä ei ole aktivoitu tämän ajan puitteissa, asiakas saa siitä tekstiviestiherätteen. Helsingin kaupunki voi seurata myöhässä aktivoitujen palveluseteleiden määrää Effectorista.

Effectoriin voidaan myös määritellä käyntivälien maksimiaika. Mikäli asiakkaan edellisestä käynnistä on kulunut määritelty aika, saa asiakas siitä tekstiviestiherätteen sekä palveluntuottaja viestin palse.fi-portaaliin. Helsingin kaupunki voi seurata käyntivälien ylityksiä Effectorista. Asiakkaan tekstiviestin lähetys vaatii aina, että asiakkaan taustatiedoissa on suostumus tekstiviestin lähettämiseen.

Lue lisää Effector Palveluseteleistä

Ota yhteyttä