Vantaan kaupungille Effector Ostopalvelut käyttöön palveluseteleiden rinnalle

Keväällä 2020 Vantaan kaupunki otti Effectorin käyttöön palveluseteleiden hallinnointiin. Puolitoista vuotta myöhemmin Vantaan kaupungin kanssa käynnistettiin käyttöönottoprojekti Effector Ostopalveluiden käyttöönottamiseksi, jonka myötä Effectoriin saatiin käyttöön palse.fi-maksusitoumukset palveluseteleiden rinnalle.

Ostopalveluiden hallinnointi Effectorissa aloitettiin 1.1.2022 vammaisten asumispalvelussa, ikääntyneiden asumispalvelussa, vammaisten kotiin vietävissä palveluissa, kotihoidossa, työ- ja päivätoiminnassa sekä henkilökohtaisessa avussa.

Palse.fi -ostopalvelut mahdollistavat koko ostopalveluprosessin hallinnan ostopalveluntuottajien sopimuksista ja maksusitoumuksien myöntämisestä palvelutapahtumien kirjaamiseen, maksusitoumusten laskuttamiseen ja toteutuneiden asiakasmaksujen raportointiin. Palse.fi -portaali mahdollistaa asiakkaalle oman maksusitoumuksensa tietojen sekä toteutuneiden tapahtumien ja asiakasmaksun suuruuden tarkastelun.

Effectorin raportointityökalun kautta voidaan raportoida maksusitoumuksiin kohdistuvia kustannuksia, määriä ja toteumia. Effector Palveluseteleiden ja Ostopalveluiden rinnakkaisella käytöllä saadaan Effectorin raportoinnin kautta vertailtua esimerkiksi näihin kohdistuvia kustannuksia.

Vantaan kaupungin kanssa tullaan toteuttamaan Effectoriin jatkokehitystä asumispalvelujen aterioiden kustannusten osalta. Tuotekehityksen myötä palveluntuottajien saama korvaus aterioiden osalta lasketaan asiakkaan syötyjen aterioiden määrän mukaan ja aterioihin kohdistuvat kustannukset saadaan ohjattua omalle tilille.

Lue lisää Effector Ostopalveluista

Ota yhteyttä