Palvelusetelillä on keskeinen rooli sote-uudistuksessa

Käynnissä olevan sote-uudistuksen kolme olennaisinta tavoitetta ovat hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, yhdenvertaisten ja laadukkaiden sote-palveluiden turvaaminen sekä palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen. Elinkeinoelämän valtuuskunnan mukaan yhtäkään mainituista tavoitteista ei voi saavuttaa ilman peruspalveluiden valinnanvapauden käyttöönottoa. Samaa mieltä ovat Suomen Yrittäjät ry.

Palvelusetelillä nähdään olevan merkittävä rooli ja potentiaali sote-uudistuksen puutteiden paikkaamisessa. Sanna Marinin hallituksen sote-uudistukseen on sisään kirjoitettu ajatus vahvasta julkisesta palvelutuotannosta. Tämä on ongelmallinen lähtökohta, kun ottaa huomioon palvelujen nykyisen tuotantorakenteen. Julkisen terveydenhuollon peruspalveluiden palvelutuotanto ei yksinkertaisesti riitä mahdollistamaan palveluiden turvaamista kaikille suomalaisille.

Palvelusetelin on kerätyn tutkimustiedon valossa todettu tuovan merkittäviä kustannussäästöjä ja turvaavan myös pienten paikkakuntien palvelut. Kustannussäästöjä saavutetaan aktivoimalla terve markkinakilpailu, lisäämällä palveluostojen joustavuutta ja vähentämällä julkisiin kilpailutuksiin käytettyjä resursseja. Lisäksi palveluseteli mahdollistaa peruspalvelujen saavutettavuuden parantamisen ja siten vähentää erikoissairaanhoidon kuormitusta.

Palveluseteli on myös vahvasti asiakaslähtöisyyden toteutumisen väline ja siitäkin näkökulmasta keskeinen työkalu sote-uudistukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Palveluseteli kannustaa myös palvelujen laadun ja innovaatioiden kehittämiseen.

Haluatko kuulla lisää siitä, millaisia palveluseteleitä Suomessa myönnetään ja mitkä ovat palvelusetelitoiminnan sähköisen hallinnan parhaat käytännöt? Ole yhteydessä meihin, niin kerromme aiheesta lisää!

Lisätietoja meistä, Effector-tuoteperheestä ja Effector Palvelusetelit -tietojärjestelmästä löydät nettisivuiltamme www.polycon.fi.

Lähteet:

https://www.eva.fi/blog/2021/06/02/nain-sote-uudistus-korjataan-toimivaksi/

https://www.yrittajat.fi/uutiset/632985-hallituksen-sote-esitys-pitaa-kaataa-jos-sita-ei-muuteta-yrittaja-palveluseteli

Ota yhteyttä