Loviisa, Porvoo ja Sipoo keskittävät palvelusetelien hallinnan Effector Palvelusetelit -järjestelmään

Loviisa, Porvoo ja Sipoo ottavat käyttöön Effector Palvelusetelit -järjestelmän ja yhtenäistävät palvelusetelitoimintaansa. Kuntien palveluntuottajat sekä palveluseteliasiakkaat tulevat käyttöönoton myötä asioimaan jatkossa palse.fi-portaalissa. Kuntien työntekijät puolestaan käyttävät Effector-järjestelmää.

Effector Palvelusetelit -järjestelmän avulla hallinnoidaan koko palveluseteliprosessi, joka alkaa palveluntuottajien hakeutumisella palvelusetelijärjestelmään ja päättyy palvelusetelin puitteissa toteutuneiden palveluiden laskutukseen. Järjestelmä mahdollistaa monipuolisten toiminnallisuuksien lisäksi myös kattavat ja yhtenäiset raportoinnin mahdollisuudet.

Palveluseteleitä kunnille tulee käyttöönoton useita ja käyttöönottojen aikataulut ajoittuvat loppuvuoteen 2021 sekä vuoden 2022 alkuun.

Loviisa ottaa käyttöön:
• Henkilökohtaisen avun palvelusetelin
• Ikääntyneiden kotihoidon palvelusetelin
• Omaishoidon palvelusetelin
• Rintamaveteraanien avokuntoutuksen palvelusetelin
• Rintamaveteraanien kotiin vietävien palveluiden palvelusetelin

Porvoo ottaa käyttöön:
• Kotihoidon palvelusetelin
• Omaishoidon tuen palvelusetelin
• Henkilökohtaisen avun palvelusetelin
• Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin
• Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelin
• Rintamaveteraanien avokuntoutuksen palvelusetelin
• Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut palvelusetelin

Sipoo ottaa käyttöön:
• Kehitysvammaisten asumispalvelujen palvelusetelin
• Vammaisten päiväaikaisen toiminnan palvelusetelin
• Omaishoidon tuen palvelusetelin

Lue lisää : Effector Palvelusetelit -järjestelmä

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä