Jyväskylän kaupungin otti käyttöön asumispalveluiden ostopalvelut

Jyväskylän kaupunki on ottanut kevään 2020 aikana Effector palveluseteleiden rinnalle palse.fi -ostopalvelut käyttöön. Ostopalvelut otettiin käyttöön ikääntyneiden tehostetussa palveluasumisessa sekä mielenterveyskuntoutujien pitkä- ja lyhytaikaisessa kuntouttavassa palveluasumisessa ja asumispalvelussa sekä liikkuvan asumisen tuessa.

Palse.fi -ostopalvelut mahdollistavat koko ostopalveluprosessin hallinnan ostopalveluntuottajien sopimuksista ja maksusitoumuksien myöntämisestä palvelutapahtumien kirjaamiseen, maksusitoumusten laskuttamiseen ja toteutuneiden asiakasmaksujen raportointiin. Palse.fi -portaali mahdollistaa asiakkaalle oman maksusitoumuksensa tietojen sekä toteutuneiden tapahtumien ja asiakasmaksun suuruuden tarkastelun.

Käyttöönoton yhteydessä kehitettiin myös järjestelmää vastaamaan Jyväskylän tarpeisiin entistä paremmin. Jyväskylän kaupungin ostopalveluntuottajat on tuotu nähtäville palse.fi -portaaliin samalla tavalla kuin palvelusetelipalveluntuottajatkin ovat. Näin asiakkailla on mahdollista vertailla myös näitä tuottajia halutessaan. Palveluntuottajat ovat velvollisia ylläpitämään heidän yksiköidensä vapaiden paikkojen määrää  ja tätä varten ostopalvelusopimuksille palse.fi -portaaliin on tuotu uusi toiminnallisuus. Jyväskylän kaupunki ja heidän asiakkaat näkevät ajantasaisen tiedon vapaista paikoista niin Effectorista kuin palse.fi -portaalistakin.

Effectoriin on kehitetty uusi toiminnallisuus, jonka avulla palse.fi -maksusitoumusten asiakasmaksu on mahdollista jakaa useampaan osa-alueeseen, esimerkiksi hoitomaksuun ja ateriamaksuun. Jokaiseen asiakasmaksun osa-alueeseen asiakkaan poissaolot voivat vaikuttaa eri tavalla. Tämän toiminnallisuuden avulla järjestelmä laskee palveluntuottajan kirjaamien asiakkaan läsnä- ja poissaolopäivien perusteella oikean suuruisen asiakasmaksun asiakkaalta laskutettavaksi.

Ota yhteyttä