Palse.fi -portaalin toimipistehallinnan uudistus

Palveluseteli- ja ostopalveluiden määrän kasvaessa, ja tämän myötä palveluntuottajien kysynnän lisääntyessä, olemme vastanneet palveluntuottajien toiveeseen palse.fi -portaalin sujuvammasta toimipistehallinnasta. Syksyn 2019 aikana olemme uudistaneet palse.fi -portaalin toimipistehallintaa merkittävästi, jotta portaali tarjoaisi palveluntuottajille miellyttävämmän käyttökokemuksen muun muassa palveluntuottajahakemusten ja laskutuksen hallinnoimiseen. 

Tämän uudistuksen myötä palveluntuottajat voivat hallinnoida halutessaan kaikkien toimipisteidensä palvelusetelihakemuksia ja ostopalvelusopimuksia yhden rekisteröinnin alla. Tämä tarkoittaa, että palveluntuottaja voi täyttää useamman rinnakkaisen hakemuksen samaan palveluun, esimerkiksi tapauksessa, jossa jokaisella toimipisteellä on omat hinnat palvelulle.  

Palvelusetelipäätöksen aktivoinnin yhteydessä palveluntuottajalla on mahdollisuus valita, mille toimipisteelle kyseinen päätös aktivoidaan. Tämän myötä palveluntuottaja pystyy kohdistamaan palvelutapahtumakirjaukset aina oikeaan toimipisteeseen. Uudistus auttaa palveluntuottajaa myös laskutuksessa, sillä palveluntuottaja voi halutessaan muodostaa koontilaskuviitteen jokaiselle toimipisteelle erikseen tai muodostaa kaikista toimipisteistä yhteisen palvelukohtaisen koontilaskuviitteen kuten aikaisemmin. 

Myös käyttäjä- ja toimipistehallinta ovat monipuolistuneet. Palveluntuottajalla on mahdollista hallinnoida organisaationsa käyttäjäoikeuksia toimipisteittäin ennestään tuttujen käyttäjäroolien lisäksi. Toimipistehallinnan uudistuksen myötä myös asiakkaiden näkymä palveluntuottajavertailun osalta on selkeämpi ja visuaalisempi. Palveluntuottajalla on mahdollisuus ilmoittaa yksityiskohtaisempia tietoja toimipisteistään sekä lisätä jokaiselle toimipisteelle kuva tai logo. 

Palse.fi -portaalia kehitetään edelleen jatkuvasti ja kevään 2020 aikana on tulossa palveluntuottajien rekisteröintien yhdistämistoiminnallisuus. Tämän avulla pystymme auttamaan niitäkin palveluntuottajia, jotka ovat tehneet rekisteröinnit palse.fi -portaaliin ennen tätä uudistusta, hallinnoimaan jatkossa kaikkien toimipisteidensä asioita yhden rekisteröinnin alla. Tästä toiminnallisuudesta on tulossa tarkempaa tietoa myöhemmin. 

Ota yhteyttä