Avosairaanhoidon palveluseteli käyttöön Hankasalmella

Hankasalmen kunnan asukkaat ovat marraskuusta 2019 voineet kunnan myöntämän palvelusetelin turvin hankkia avosairaanhoidon palvelunsa julkisen terveysaseman sijaan yksityiseltä palveluntuottajalta. Tätä mahdollisuutta hyödyntää tällä hetkellä noin 800 hankasalmelaista. Yksityisiä palveluntuottajia mukaan toimintaan on toistaiseksi hakeutunut vain yksi, Kunnanlääkärit Hankasalmi Oy.

Avosairaanhoidon palveluseteli otettiin Hankasalmella käyttöön Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoiman valinnanvapauskokeilun päättymisen yhteydessä. Avosairaanhoidon palvelusetelitoimintaan sovelletaan samoja periaatteita kuin valinnanvapauskokeilussa. Asiakas saa valita itse haluamansa palveluntuottajan ja palveluntuottaja on velvoitettu tuottamaan asiakkaalle tietyt, ennalta määritellyt avosairaanhoidon palvelut asiakkaan tarpeen mukaan. Palveluntuottaja saa palvelun järjestäjän maksaman kapitaatioperusteisen korvauksen tuottamistaan palveluista.

Vastaavat niin sanotut sote-keskussetelit ovat sote-palvelujen mahdollisena järjestämismuotona jääneet elämään kuntien suunnittelutyössä valinnanvapauskokeilun jälkeenkin. Hankasalmen lisäksi useampi muu kuntatoimija on harkinnut vastaavanlaisen, kunnan jokaiselle asukkaalle automaattisesti myönnettävän palvelusetelin käyttöönottoa.

Hankasalmi hallinnoi avosairaanhoidon palveluseteliään Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta. Järjestelmä mahdollistaa asiakkaiden listautumisvalintojen teon lisäksi muun muassa kapitaatiokorvausten automaattisen laskennan, asiakaspalautteen keräämisen ja toiminnan kattavan raportoinnin.

Ota yhteyttä