Redigering av ansökning

Redigering av ansökningsinformation, till exempel komplettering av personalförteckningen, är alltid möjligt genom palse.fi -portalen. Organisationer som beviljar servicesedlar bestämmer den tidpunkt när det är möjligt att uppdatera priserna för servicesedeltjänsterna. När du är inloggad i portalen, hittar du dina godkända ansökningar från övre delen av Ansökningar och anmälningar-sidan. Du kan granska den i kraft varande ansökningsversionen genom att klicka på servicesedels namn. Klicka på länken Uppdatera ansökan ovanför sidnavigeringen till vänster.  Kom ihåg att bekräfta ändringarna på sidan Uppdatera ändringarna när du är klar med alla ändringar.