Ändrande av servicesedelns priser

Organisationen som beviljar servicesedeln avgör hur ofta servicesedelns priser kan ändras. Du informeras per e-post då det är möjligt att ändra priserna. I meddelandet nämns även när ändringarna senast bör göras.

Öppna den ansökan i palse.fi -portalen vars priser du vill ändra.

Klicka på länken Uppdatera ansökan ovanför sidnavigeringen till vänster.

Redigera priser och annan information

Välj Redigera priser och annan information.

Ändring

Du har nu skapat en ny version av ansökan. Under rubriken Ändringhistorik i övre vänstra hörnet ser du att versionen har statusen Utkast. Du ser även det datum, då ändringarna kommer att träda i kraft. Du kan ändra priserna och samtidigt vid behov även redigera annan information i ansökan. Efter att alla ändringar är gjorda, förflytta dig till ansökans sista del Uppdatera ändringarna.

Uppdatera ändringarna

Klicka på Uppdatera.

Uppdateringen lyckades


Då skickandet lyckats visas texten Uppdateringen lyckades. Samtidigt har versionens status bytts till Godkänd (från).