Aktivera en servicesedel och granska den

När en kund kommer till dig med en servicesedel ber du om att få sedelns nummer och producentens bekräftelsekod. Producentens bekräftelsekod börjar alltid med ett T. Ifall kunden ej har koll på numret och bekräftelsekoden kan du ta kontakt med beviljaren av sedeln för att få koderna.

Logga in i palse.fi portalen och gå till sidan för Kunder. Välj först rätt organisation ut menyn. Skriv sedan in sedelns nummer och bekräftelsekod i fälten och klicka på Sök. Nu får du fram servicesedelns information.

Beroende på vilken organisation som beviljat servicesedeln går det också att söka en servicesedel på basen av personnummer. Ifall personnummersökningen är aktiverad kan du skriva in kundens personnummer i Personbeteckning-fältet och klicka på sök.

Läs noggrant igenom informationen om servicesedeln och kundens uppgifter. Ifall du vill aktivera servicesedeln, välj aktivera servicesedeln. När sedeln är aktiverad kan du granska uppgifterna, se tidigare bokningar och skicka eventuell vårdrespons.

Du hittar alla aktiverade servicesedlar i kundregistret på sidan Kunder. Om ditt företag erbjuder inköps och/eller servicesedeltjänster till flera olika organisationer via det elektroniska systemet, välj då först vilken organisations beviljade beslut/kunder du vill granska.