Boka utförda tjänster

När kundens servicesedel är aktiverad kan du boka in utförda tjänster. Organisationen som beviljat sedeln har bestämt hur snabbt efter utförd tjänst bokningen måste göras.

Logga in i palse.fi portalen och gå till sidan för Kunder. Välj rätt organisation i menyn och klicka på servicetjänstens namn. Då listas alla kunder vars sedlar du redan aktiverat. Ifall sedeln är slutanvänd måste du välja Visa gamla sedlar/kunder för att den ska synas. Du kan ännu ge vårdrespons och göra faktureringen fast sedelns namn i listningen blivit grå.

Klicka på numret till den servicesedel som du vill öppna. Sedelns uppgifter öppnas nu. (Ifall du ej ser tidigare bokningar, kontrollera att du har rätt rättigheter i din användarprofil.)

Skriv in händelserna i fälten. Ifall det är fråga om flera händelser, fyll då i en rad för varje händelse. Börja med Datum-fältet där du fyller i tidpunkten för händelsen. Under Service kan du välja vilken tjänst du utfört. Fyll även i Antal och eventuell övrig information. Med antal menas t.ex. antal timmar, dygn ifall det är fråga om en tjänst eller stycken ifall det är fråga om produkter.

För att spara den ifyllda informationen, välj Spara ändringar. Spara skillt för varje rad ifall du fyller i flera rader på en gång. När du sparat informationen syns det en ikon för att göra förändringar i högra hörnet. 

Ifall du vill göra förändringar i bokningen, välj ikonen med en liten penna. Fyll i de ändringar du vill göra och välj spara ändringar.

När du har valt gör förändringar-ikonen men ännu inte sparat ändringarna syns ikonen i högra hörnet som ett X. Det betyder att du kan ta bort hela bokningen.

Välj X:et i hörnet ifall du vill radera hela raden och infon för servicehändelsen.

Enligt standardinställningarna syns bara de händelser som inte är fakturerade. Ifall du vill se också de fakturerade händelserna, välj en flik Endast ofakturerad.