Ge kundrespons och vårdsammandrag

Vid behov kan du ge kund- eller vårdrespond efter utförd tjänst. När du är inloggad och öppnar kundens servicesedelsinformation kan du längst nere på sidan välja linken för Nytt vårdsammandrag.

Du kan spara vårdsammandraget utan att sända det genom att välja Spara ändringarna utan att returnera formuläret. På det sättet kan du senare gå och redigera de ifyllda uppgifterna. När vårdsammandraget är färdigifyllt kan du Godkänn och returnera formuläret. Formuläret skickas nu till organisationen som beviljat servicesedeln. När vårdresponsen är skickad går det inte längre att redigera informationen.

Du kan vid behov granska ett vårdsammandrag som du redan sänts genom att klicka på Visa under Vårdsammandrag.

Serviceproducentens rätt till att granska vårduppgifterna bestäms av organisationen som beviljade servicesedeln och kan variera enligt tjänst. När tiden går ut försvinner patientens vårduppgifter ur portalen.

Du kan senare skapa ett nytt vårdsammandrag för samma servicesedel genom att igen klicka Nytt vårdsammandrag-länken.