Faktuering

Kunden betalar själv den eventuella överstigande delen, dvs. självrisken.

När du fakturerar servicesedelns beviljare (t.ex. kommunen, sjukvårdsdistriktet el.dyl.) skapar du först en faktureringsreferens i palse.fi portalen. Faktureringsreferensen är oerhört viktig för att hanteringen av räkningen ska kunna ske automatiskt. I räkningen behöver du inte skilja åt servicehändelser, de syns automatiskt hos beviljaren. På räkningen behövs därmed endast faktureringsreferensen och slutsumman som faktureras enligt tjänst.

Logga in i portalen och välj fliken för fakturering. På denna sida ser du de fakturerbara tjänsterna enligt organisation (ifall du erbjuder tjänster till flera organisationer). Klicka på pilen i högra hörnet kaarinuolimerkki så får du fram de fakturerbara händelserna.

Ifall tjänstens fakturering kräver att du gett vårdrespons går det inte att få fram en faktureringsreferens innan vårdresponsen är skickad

Välj sedan Skapa faktureringsreferens

När du skapar faktureringsreferensen kan du ändra på räkningens datum max 7 dagar framåt eller bakåt i tiden. Du kan också begränsa tiden för de händelser du nu vill skapa fatureringsreferensen för. Då kan du lägga till ett slutdatum för valda händelser (Urvalsperiodens slutdatum). Märk dock att urvalsperiodens slutdatum inte kan vara senare än räkningens datum och inte heller ett datum i framtiden. Ifall du ändrar datumen, kom ihåg att klicka på Uppdatera, och sedan Skapa faktureringsreferens.

När du fått din faktureringsreferens och slutsumma kan du fakturera servicesedelbeviljaren genom att skapa en räkning i ditt eget faktureringssystem.

Senare kan du se faktureringsreferenserna och fakturerade uppgifter under Fakturerat-sidan. Du hittar länken i den vänstra spalten. Under Självrisk-subriken kan du granska självriskandelarna enligt kund.