Ansök om att bli servicesedelproducent

När du är inloggad i palse.fi-portalen öppna sidan för Ansökningar och anmälningar. På sidan finns listat alla beviljare av servicesedlar och de servicesedeltjänster som det för tillfället är möjligt att söka till. Ansökningar som godkända eller väntar på godkännande samt utkast av ansökningar ser du överst på sidan.

Om du klickar på servicesedelns namn, till exempel Fysioterapitjänster, får du läsa en mer utförlig beskrivning av tjänsten.

Genom att klicka på Ny ansökan öppnas ansökan.  

På vänstra sidan syns ansökans olika skeden. Ansökans första (översta) del, under Företag-fliken, syns företagets information som du redan angivit i samband med registreringen. Fyll i resten av ansökans delar noggrannt. 

I ansökan bör man också fylla i prisuppgifter. På ansökans prisuppgiftsidor syns de servicesedlar/tjänster som man söker producenter till. Lägg ett kryss i rutan framför den tjänst som ni erbjuder och lägg till ert pris i Tjänstens pris-spalten. 

I ansökans del för Verksamhetsställen kan du välja på vilka verksamhetsställen tjänsten utförs, ifall ni har flera. Delen för verksamhetsställen syns ifall man tillåter flera verksamhetsställen för tjänsten. I portalens del för Företagets information kan du administrera verksamhetsställen. 

Under Rättigheter till vårduppgifter kan du administrera de användare som du vill ge rättigheter för att behandla kundernas vårduppgifter i servicesedelportalen. Rättigheterna är specifika för den ansökan som du håller på att fylla i. Under rättigheter för vårduppgifter kan du ge rättigheter att hantera kunders vårduppgifter endast till sådana användare som i portalen under användarhantering har tillgivits rättigheter för hantering av vårduppgifter och servicehändelser. (i övre balken, Företagets information / Användarhantering) 

Notera att fälten markerade med en stjärna är obligatoriska och utan dessa uppgifter är det inte möjligt att skicka iväg ansökan. Ansökan innehåller olika typer av frågor. Ifall frågan kräver ett Ja/Nej svar, klicka i den lilla bollen framför Ja eller Nej. Märk också att vissa fält godkänner endast Ja-svar och i vissa fall krävs det att numeriska värden faller inom en viss gräns. 

I vissa fall krävs det att svaren ska fyllas i i ett textfält. Ifall du vill ha ett bredare textfält kan du föra markeraren över de gråa sträck som bildar en triangel nere i högra hornet. Tryck på högra musknappen och dra fältet högerut för att göra det större och vänsterut för att göra det mindre. 

Under rubriken för Tjänstens väntetid kan du informera om hur lång väntetid det är till din tjänst. Du kan uppdatera och ändra på informationen också efter att ansökningen är godkänd. Detta görs sedan på sidan för servicesedeltjänster. 

Du kan förhandsgranska ansökan på den nästsista fliken. När du klickar på förhandsgranska ansökan öppnas ett utkast till din ansökan i ett skilt fönster. 

OBS: Du måste ännu godkänna din ansökan. Se till att inte printa och skriva under utkastet. För godkänna ansökan, gå till nästa flik, nämligen Bekräfta och returnera. 

Ifall det fattas information i någon del av ansökan eller ifall du fyllt i bristfälliga uppgifter ser du en varning på Bekräfta och returnera-sidan. Under Följande uppgifter är bristfälliga ser du vilka uppgifter du skall rätta till, de syns med gul bakgrund. Välj rubriken där du måste rätta till informationen och fyll i de rätta uppgifterna. 

Ifall du önskar kan du avbryta ifyllandet av ansökan för att senare gå tillbaka och slutföra den. När du tryckt på Bekräfta ansökan går det inte mer att gå tillbaka och ändra på uppgifter men innan du kommit så långt kan du när som helst ta en paus i ifyllandet. En halvifylld ansökan syns senare i portelen under Servicesedeltjänster som ett utkast. 

När du har granskat din ansökan och den är färdig, tryck då på Bekräfta ansökan. När du gör så öppnas ett skillt bekräftelsefönster som påminner dig om att det inte är möjligt att ändra på ansökans uppgifter när den är ivägskickad. Ifall du vill skicka iväg ansökan välj Godkänn. Efter detta kommer du tillbaka till bekräfta och returnera-sidan. På sidan hittar du information om hur du ska skicka den underskrivna ansökan i pappersform. Du kan öppna och skriva ut ansökan genom att klicka på Ansökning-länken. Skriv ut ansökan och skicka in en version med underskrift till adressen som finns på sidan. 

När du godkände ansökan ändrades också ansökans status från att ha varit ett utkast till att nu vänta på godkännande. När beviljaren av servicesedeln har godkännt din ansökan ändras dens status till Godkänd