Lägg till en ny användare

När du är inloggad i portalen kan du skapa profiler för övriga anställda i ditt företag som deltar i servicesedelprocessen. Under användarhantering kan du också redigera uppgifter för redan tillagda användare. Till användarhanteringen hittar du genom att i den övre balken välja Företagets information och efter det välja Användarhatnering på sidans vänstra kant.

Om det är du som registrerat företaget i portalen är din profil automatiskt Administratör. I samband med registreringen har du fyllt i dina upgifter men de kan du ändra på genom att välja redigera-länken i högra kanten.

En Administratör kan lägga till nya användare i portalen. Alla användare av portalen bör ha en egen profil med egna inloggningsuppgifter. Under användarhantering kan du välja lägg till användare. Fyll i fälten i rutan och notera att fälten märkt med en stjärna är obligatoriska.

Varje användare får en egen profil med egna egenskaper:

hallinnollinen Hantering av administrativa uppgifter: Användaren kan fylla i ansökningar och göra ändringar i företagets information samt modifiera företagets användarprofiler.

ajanvaraus Tidsreservering /aktivering av servicesedlar: Användaren kan aktivera en servicesedel men ser inte sedelns bilagor.

hoitotiedot Hantering av vårduppgifter och servicehändelser: Användaren kan aktivera sedeln, göra händelsebokningar och ge vårdrespons. Dessutom kan användaren se bilagor för sedeln som syns när sedeln är aktiverad. Observera att användaren måste ges separata rättigheter till varje tjänst som erbjuds av företaget:

Hantering av vårduppgifter och servicehändelser

laskutus Hantering av faktureringsuppgifter: Användaren kan skapa en faktureringsreferens.

tarjoustenkasittelija Behandling av offerter: Användaren har rätt att behandla företagets offerter. Ändringsrätt till offerter kan vid behov på användarbasis begränsas per offert.

Lösenordet måste vara minst åtta (8) tecken långt och innehålla minst tre av följande: små bokstäver, stora bokstäver, siffror och specialtecken, t.ex. &%#. Meddela användarnamn och lösenord till dina arbetstagare och be dem ändra lösenordet första gången de loggar in i tjänsten.

Organisationen som beviljar servicesedeln avgör om servicesedelproducent krävs stark autentisering för palse.fi portalen. Stark autentisering kan hända med  certifikattjänster för social- och hälsovården eller sms certifikat. Det gäller bara användare som har rättigheter att behandla administrativa uppgifter och/eller kundernas vårduppgifter i portalen.