Uuden käyttäjän lisääminen

Video-ohje: uuden käyttäjän lisääminen

Kirjauduttuasi sisään portaaliin pääset tekemään käyttäjätunnukset yrityksesi muille työntekijöille. Käyttäjähallinnassa pääset niin ikään muokkaamaan jo lisättyjen käyttäjien tietoja. Käyttäjähallintaan pääset valitsemalla yläreunan valikosta Yrityksen tiedot ja tämän jälkeen avautuvan sivun vasemmasta laidasta Käyttäjähallinta.  

Jos olet rekisteröinyt yrityksen portaaliin, roolisi on automaattisesti: Hallinnollinen. Rekisteröitymisen yhteydessä olet täyttänyt tietosi, mutta voit muokata niitä klikkaamalla omien käyttäjätietojesi rivin oikeassa reunassa olevaa Muokkaa-linkkiä.

Hallinnollinen käyttäjä voi lisätä uusia käyttäjiä portaaliin. Jokaiselle portaalia käyttävälle työntekijälle on syytä luoda portaaliin omat käyttäjätunnukset. Käyttäjähallinta-sivulla tämä tapahtuu valitsemalla kohta Lisää käyttäjä. Kirjoita Lisää käyttäjä -ikkunan tietokenttiin huolellisesti oikeat tiedot. Huomioi, että tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia. Jokaiselle käyttäjälle tulee määritellä käyttäjän rooli(t) sekä mihin toimipisteisiin käyttäjällä on oikeudet, mikäli käyttäjäoikeuksia hallinnoidaan toimipistetasolla. Käyttäjälle voidaan valita oletustoimipiste, mikäli yrityksellä on useampi kuin yksi toimipiste.

Hallinnollisten tietojen käsittely Hallinnollisten tietojen käsittely: käyttäjä pystyy täyttämään hakemuksia ja muokkaamaan yrityksen yhteystietoja sekä hallitsee yrityksen portaalikäyttäjien oikeuksia. 

Ajanvaraus ja palveluseteleiden aktivointi Ajanvaraus / palveluseteleiden aktivointi: Käyttäjä pystyy aktivoimaan palvelusetelin, mutta ei näe setelin liitedokumentteja. 

Hoitotietojen ja palvelutapahtumien käsittely Hoitotietojen ja palvelutapahtumien käsittely: Käyttäjä pystyy aktivoimaan setelin, tekemään tapahtumakirjaukset sekä antamaan hoitopalautteen. Lisäksi käyttäjä näkee setelin liitteenä olevat dokumentit. Huomaa, että käyttäjälle on annettava erikseen oikeudet jokaiseen yrityksen tarjoamaan palveluun:

Hoitotietojen valinta 

Laskutustietojen käsittely Laskutustietojen käsittely: Käyttäjä pystyy muodostamaan laskuviitteen. 

Tarjousten käsittely Tarjousten käsittely: Käyttäjällä on oikeus yrityksen tarjousten käsittelyyn. Käyttäjältä voidaan tarvittaessa poistaa tarjousten käsittelyoikeus tarjouspyyntökohtaisesti. 

Salasanan tulee olla vähintään kahdeksan (8) merkkiä pitkä ja sisältää vähintään kolmea seuraavista merkkityypeistä: pieniä kirjaimia, isoja kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä, esim. &%¤#.  Lisättyäsi uuden käyttäjän muista toimittaa luotu käyttäjätunnus ja siihen kytketty väliaikainen salasana turvallisesti kyseessä olevalle työntekijälle. Väliaikainen salasana tulee vaihtaa uuteen, kun käyttäjä kirjautuu ensimmäistä kertaa portaaliin uusilla tunnuksillaan. 

Palvelusetelin myöntävä organisaatio voi määritellä palvelusetelipalvelukohtaisesti, että palveluntuottajalta edellytetään vahvaa tunnistautumista palse.fi-portaaliin. Vahva tunnistautuminen voi tapahtua joko toimikortin tai SMS-varmenteen avulla. Edellytys koskee niitä yrityksen portaalikäyttäjiä, joilla on oikeus hallinnollisten tietojen käsittelyyn ja/tai hoidollisten tietojen ja palvelutapahtumien käsittelyyn. Kun lisäät uuden käyttäjän em. oikeuksilla palveluun, jossa edellytetään vahvaa tunnistautumista, näkyy käyttäjän matkapuhelinnumeron kohdalla teksti "Matkapuhelinnumero on vahvistamatta". Matkapuhelinnumeron vahvistaminen tapahtuu käyttäjän ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä.