Hantering av användarprofiler och passivering av en användare

I portalen under Användarhantering kan du också redigera redan tillagda användarprofiler och vid behov också passivera användare. Alla användare i ditt företag syns listade under varandra. Om du vill ändra på en profil, välj Redigera. I fönstret som öppnas kan du ändra på uppgifterna, till exempel skapa ett nytt lösenord ifall det gamla glömts bort.

Du kan också passivera en enskild användare. Det sker genom att välja Passivera längst till höger på raden för användaren. I fältet för sista giltighetsdag kan du meddela ett datum till exempel då när du vet att en arbetstagare behöver rättigheterna endast för en bestämd tid, till exempel för visstidsanställda eller ifall någon har lämnat företaget.

Passiverade användare syns ej automatiskt på Användarhantering-sidan. Du kan dock få fram passiverade användare genom att klicka på Visa även passiverade användare. På detta sätt kan du också aktivera en användare som varit passiv. Genom att först välja att visa passiverade användare och sedan längst till höger på raden för användaren välja Aktivera får användaren igen rätt att använda portalen.