Tarjouksen lähettäminen

Tarjous tulee lähettää hankintayksikön ilmoittamaan tarjouspyyntökohtaiseen määräaikaan mennessä.

Mikäli jokin tarjouksen pakollinen kohta on jäänyt täyttämättä tai se on täytetty vaatimuksen vastaisesti, asiasta ilmoitetaan Vahvista ja lähetä tarjous -sivulla. Hankintayksikkö päättää tarjouspyyntökohtaisesti, estetäänkö puutteellisesti täytettyjen tarjousten lähetys kokonaan vai näytetäänkö tarjoajalle ainoastaan huomautus puutteellisista tiedoista ennen tarjouksen lähettämistä.

Ne tarjouksen osiot, joiden vastauksissa on puutteita, on merkitty keltaisella taustalla. Tarjouksen puutteilla tarkoitetaan puuttuvia pakollisia tietoja tai raja-arvon vastaisia tietoja. Klikkaa puutteellisesti täytetyn osion nimeä ja tee tarvittavat täydennykset ja/tai korjaukset. Tarjouksen puutteelliset kentät ilmoitetaan osioiden sisällä punaisella huutomerkillä, jota klikkaamalla saat lisätietoa kentän vaatimuksista.

Kun olet tarkistanut tarjouksesi ja se on valmis, klikkaa Lähetä tarjous -painiketta.

Hankintayksikkö päättää tarjouspyyntökohtaisesti, sallitaanko puutteellisten tarjousten lähetys. Jos puutteellisten tarjousten lähetys sallitaan, Lähetä tarjous -painike on aktiivinen ja tarjouksen lähetys mahdollista puutteista huolimatta. Jos puutteellisia tarjouksia ei sallita, Lähetä tarjous -painike on harmaa ja portaalissa näkyy teksti Huom! Korjaa puutteet lähettääksesi tarjouksen. Osatarjousta jättäessäsi katso ohjeen kohta Osatarjoukset.

Vahvista ja lähetä tarjous –sivu, kun tarjouksessa on varoituksia

Lähetetty tarjous on mahdollista vetää takaisin hankintayksikön ilmoittamaan määräaikaan saakka. Tarjouksen takaisin vetäminen muuttaa tarjouksen tilan lähetetystä luonnokseksi ja avaa tarjouksen tiedot muokattavaksi. Jos vedät tarjouksen takaisin muokataksesi tarjouksen tietoja, muista lähettää tarjous uudelleen hankintayksikön ilmoittamaan määräaikaan mennessä.