ESPD-lomake

Euroopan komissio määrittelee ESPD-lomakkeen (European Single Procurement Document) eli yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan seuraavasti:
”Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja on yritysten itse taloudellisesta asemastaan, valmiuksistaan ja soveltuvuudestaan julkiseen hankintamenettelyyn laatima selvitys. Se on saatavilla kaikilla EU-kielillä, ja sitä käytetään alustavana näyttönä julkisten hankintamenettelyjen edellytysten täyttymisestä kaikkialla EU:ssa. Hankinta-asiakirjan ansiosta tarjousten tekijöiden ei enää tarvitse antaa täyttä asiakirjanäyttöä ja EU:n hankinnoissa aikaisemmin käytettyjä eri lomakkeita, mikä yksinkertaistaa merkittävästi mahdollisuuksia tehdä rajat ylittäviä tarjouksia. Euroopan komissio tarjoaa ilmaisen verkkopalvelun ostajille, tarjoajille ja muille sähköisen hankinta-asiakirjan täyttämisestä kiinnostuneille osapuolille.”

Mikäli hankintayksikkö on ottanut ESPD-lomakkeen käyttöönsä, löytyy tarjouspyynnöstä sen käyttöön ohjeistus.

ESPD-lomake tulee tallentaa tietokoneelle (esimerkiksi klikkaamalla linkkiä hiiden oikealla painikkeella ja valitsemalla ”Tallenna linkki nimellä”) ja sen jälkeen ladata täytettäväksi Euroopan komission palveluun.

Komission ESPD-palvelu, johon tarjouspyynnön liitteenä oleva tiedosto ladataan: http://ec.europa.eu/growth/espd

Työ- ja elinkeinoministeriön laatima ohjeistus ESPD-lomakkeen sähköisestä täyttämisestä ja käytöstä Euroopan komission luomassa palvelussa löytyy TEM:n verkkopalvelusta osoitteesta: http://tem.fi/documents/1410877/2132242/ESPD-v%C3%A4line/248a72a3-8921-4f11-b316-d9df153b784c