Effector Julkinen Kilpailutus on kattava tieto­järjestelmä julkisia hankintoja tekeville hankintayksiköille tarkoitettu kilpailutusjärjestelmä

Prosessin hallinta

Toiminnoilla hallitaan koko kilpailutusprosessin elinkaari.

Monipuolisuus

Soveltuu kaikkien hankintojen kilpailuttamiseen: laitteet, tarvikkeet, palvelut, elintarvikkeet, IT-hankinnat ja rakennusurakat.

Joustavuus

Effector kilpailutus on helppo muokata omien tarpeiden mukaiseksi.

Rakenteinen lomake

Hankintayksikön määrittämä rakenteinen tarjouslomake ohjaa tarjoajia täyttämään tarjouksensa oikein.

Effector Julkinen Kilpailutus

Effector Julkinen Kilpailutus on julkisia hankintoja tekeville hankintayksiköille tarkoitettu kilpailutusjärjestelmä, joka automatisoi kilpailutusprosessin vaiheet, vähentää rutiinityötä ja vapauttaa resursseja hankintatoimen kehittämiseen. 

Kilpailutusprosessin kaikki vaiheet ja viestintä hallinnoidaan Effectorin sekä siihen yhteydessä olevan web-pohjaisen tarjoajien asiointikanavan palse.fi -portaalin kautta. Effector antaa yhdellä silmäyksellä kokonaiskuvan kilpailutuksista ja auttaa pitämään hankinnan pienetkin yksityiskohdat hallinnassa.

Järjestelmän käyttöönoton yhteydessä hankintayksikölle luodaan valmiit tarjouspyyntöpohjat, joilla päästään nopeasti liikkeelle. 

Arkistointi

  • Effector arkistoi vanhat kilpailutukset ja mahdollistaa vanhojen tarjouspyyntöjen hyödyntämiseen uusien pohjina.
  • Tarvittavat dokumentit ovat nopeasti luotavissa valmiista asiakirjoista.

Yhteydenpito

  • Yhteydenpito tarjoajiin on mahdollista järjestelmän kautta.
  • Kaikki tarjouspyyntöön liittyvä viestintä arkistoituu tarjouspyyntökohtaisesti

Sähköinen kilpailutusjärjestelmä

  • Soveltuu monimuotoiseen nimikepohjaiseen kilpailuttamiseen sekä rakenteeltaan yksinkertaisten kilpailutusten läpivientiin. 
  • Rakenteinen tarjouspohja määritellään joustavasti kilpailutusten tarpeiden mukaan.
  • Integraatio hankintayksikön järjestelmiin mahdollistaa nimikkeistön ja kulutustietojen tuomisen Effectoriin sekä hankintasopimuksen synnyttyä sopimustietojen ja -asiakirjojen siirtämisen Effectorista toiminnanohjaus-järjestelmään. 

Palse.fi -portaali

  • Effectoriin  yhteydessä oleva tarjoajien asiointikanava palse.fi-portaali ohjaa  täyttämään tarjousta oikein, mikä helpottaa hankintayksikön työtä kilpailutusprosessin läpikäynnissä.
  • Tarjouslomake näkyy tarjoajalle selkeästi rakenteisessa muodossa. 
  • Palse.fi-portaalin automaattinen herätetoiminto ilmoittaa tarjouspyynnön tapahtumista, esimerkiksi vastausten julkaisusta, muutoksista, tarkennuspyynnöistä sekä hankintapäätöksen teosta.

Ota yhteyttä