Julkinen Kilpailutus

Effector Julkinen Kilpailutus

Effector Julkinen Kilpailutus

Effector Julkinen Kilpailutus on julkisia hankintoja tekeville hankintayksiköille tarkoitettu kilpailutusjärjestelmä, joka automatisoi kilpailutusprosessin vaiheet, vähentää rutiinityötä ja vapauttaa resursseja hankintatoimen kehittämiseen.

Effector tuo tehoa kilpailutuksiin

Kilpailutusprosessin kaikki vaiheet ja viestintä hallinnoidaan Effectorin sekä siihen yhteydessä olevan web-pohjaisen tarjoajien asiointikanavan palse.fi -portaalin kautta. Effector antaa yhdellä silmäyksellä kokonaiskuvan kilpailutuksista, mutta auttaa pitämään hankinnan pienetkin yksityiskohdat hallinnassa.

Järjestelmä arkistoi vanhat kilpailutukset ja mahdollistaa vanhojen tarjouspyyntöjen hyödyntämiseen uusien pohjina. Kaikki prosessissa tarvittavat dokumentit luodaan vaivattoman nopeasti valmiiden asiakirjapohjien avulla ja säilytetään järjestelmässä tarjouspyyntökohtaisesti. Myös yhteydenpito tarjoajiin hoituu järjestelmän kautta, jolloin kaikki tarjouspyyntöön liittyvä viestintä arkistoituu tarjouspyyntökohtaisesti. Effector tuottaa monipuoliset raportit ja yhteenvedot, jotka ovat edelleen muokattavissa Excelissä.

Sähköinen kilpailutusjärjestelmä soveltuu kaikkien hankintojen kilpailuttamiseen

Effector soveltuu kaikkien hankintaryhmien kilpailuttamiseen

Effector soveltuu erinomaisesti sekä monimuotoiseen nimikepohjaiseen kilpailuttamiseen että rakenteeltaan yksinkertaisten kilpailutusten läpivientiin. Rakenteinen tarjouspohja määritellään joustavasti erityyppisten kilpailutusten tarpeiden mukaan. Integraatio hankintayksikön muihin järjestelmiin mahdollistaa nimikkeistön ja kulutustietojen tuomisen Effectoriin sekä hankintasopimuksen synnyttyä sopimustietojen ja -asiakirjojen siirtämisen Effectorista toiminnanohjausjärjestelmään. Mitä monimuotoisempi kilpailutus, sitä enemmän Effector tehostaa toimintaa.

Palse.fi -portaali ohjaa tekemään hyviä tarjouksia

Effector-järjestelmään yhteydessä oleva tarjoajien asiointikanava palse.fi -portaali ohjaa tarjoajia täyttämään tarjouksensa oikein, mikä helpottaa hankintayksikön työtä läpi kilpailutusprosessin. Hankintayksikön määrittämä tarjouslomake näkyy tarjoajalle selkeästi rakenteisessa muodossa. Portaali huomauttaa puuttuvista tai raja-arvon vastaisista tiedoista ennen tarjouksen lähetystä. Portaalin automaattinen herätetoiminto pitää tarjoajan ajan tasalla tarjouspyyntöön liittyvistä tapahtumista, esimerkiksi vastausten julkaisusta, mahdollisista muutoksista, tarkennuspyynnöistä sekä hankintapäätöksen teosta.

Effector on helppo muokata omien tarpeiden mukaiseksi

Järjestelmän käyttöönoton yhteydessä hankintayksikölle luodaan valmiit tarjouspyyntöpohjat, joilla päästään nopeasti liikkeelle. Kokemuksen pohjalta hankintayksikkö luo parhaiten itselleen sopivat toimintamallit.

 

Effector - toimivat työkalut tiedonhallintaan