headerhankinta

Effector Hankinta

Effector Hankinta

Effector Hankinta -järjestelmä tukee ja automatisoi organisaation hankinta- ja tilausprosesseja. Järjestelmä sisältää ominaisuudet, joilla hallitaan hankintaprosessin eteneminen tilausesityksen tekemisestä laskutietojen täsmäyttämiseen asti.

Effector vähentää ohiostamista ja tehostaa sekä toimintaa että rahankäyttöä

Järjestelmän liittäminen ostolaskujärjestelmään mahdollistaa tilaus- ja laskutietojen välittämisen järjestelmien välillä ja takaa nopean, sähköisen ja virheettömän kokonaisprosessin ilman turhia työvaiheita.

Järjestelmän raportointiominaisuudet nopeuttavat ja yksinkertaistavat hankintojen määrän, sisällön ja kustannusten seuraamista.

Suurimman hyödyn saavat organisaatiot, jotka tilaavat tuotteita tai palveluita kilpailutetuilta puitesopimustoimittajilta. Effector Julkinen kilpailutus -järjestelmä yhdistettynä Effector Hankinta -järjestelmään mahdollistaa koko hankintatoimen sujuvan ja saumattoman hallinnan tarjouspyyntöjen valmistelusta alkaen.

 

Effector - toimivat työkalut tiedonhallintaan