Effectorin Tähtiketju

Tähtiketjussa esittelyssä Effectorin hyödyllisimmät kokonaisudet

Integraatiot

Raportointi

Sähköinen allekirjoitus

Budjetointi

Kirjautuminen ja tietoturva

Ostolaskun kierto

Sähköinen kirjelähetys

Ostopalvelu valtuutus

Excel-liittymä

Effectorin sisäiset viestit

Effector Integraatiot

Integroitavuus on yksi Effectorin merkittävistä vahvuuksista. Effectorista on tehty useita rajapintoja muihin järjestelmiin asiakkaidemme tarpeen mukaan. Integraatiot eli liittymät voivat olla joko yksi- tai kaksisuuntaisia. Samaan järjestelmään voi olla tehtynä useampia liittymiä eri asiakkaille ja mahdollisesti jopa eri tarkoituksiin eri asiakkailla. Effector on asiakkaillamme integroitu keskeisiin sidosjärjestelmiin ja taustarakenteisiin, kuten esimerkiksi yleisiin tilausjärjestelmiin sekä osto- ja/tai myyntilaskujen hallintajärjestelmiin. Toteutamme jatkuvasti uusia integraatioita asiakastoiveiden mukaisesti.
 
 

Käytössä olevia integraatioita

Raportin jatkokäsittelyn mahdollisuudet

Kuvio Effector raportointia

Effector Raportointi

Effectorissa on kattavat raportointi ominaisuudet. Järjestemästä voidaan luoda raportteja lähes kaikesta tiedosta, jota järjestelmään on tallennettu. Raportteja voidaan tehdä erilaisten raporttinäkymien avulla sekä rajata ja järjestää eri poimintaehtojen kenttien avulla. Valmiin raportin saa  halutessaan itselle ja muille käyttäjille suosikiksi Effectorin etusivulle.  Raporttien näkyvyyksiä rajataan  käyttäjä-oikeuksien mukaan. Raportti voidaan aukaista ja tallentaa excel-tiedostana tai pdf-tiedostona. Effectorista löytyy työkaluja raportin visuaaliseen muotoilun asetuksiin.  

 

Effector Sähköinen allekirjoitus

Sähköinen allekirjoitus mahdollistaa paperittoman toiminnan allekirjoitettavien päätösten ja muiden asiakirjojen käsittelyssä ja hyväksynnässä. Varmennetussa sähköisessä allekirjoituksessa päätökset, maksusitoumukset ja tilaukset allekirjoitetaan toimikortilla ja PIN2-koodilla. Perinteistä allekirjoitusta ei tässä tapauksessa enää tarvita, vaan allekirjoitusprosessi tapahtuu täysin sähköisesti. Järjestelmässä oleva tieto siitä, että maksusitoumus, päätös tai tilaus on allekirjoitettu, mahdollistaa myös jatkovaiheen automatiikan (esim. tilauksen toimittaminen sähköisesti firmalle, palvelusetelipäätöksen toimittaminen asiakkaalle eKirjeenä, laskujen asiatarkistaminen). Järjestelmään jää luotettava merkintä siitä, kuka on asiakirjan allekirjoittanut ja milloin. Allekirjoitus ei ole väärennettävissä edes järjestelmän ylläpitäjien toimesta.

Effector sähköinen allekirjoitus käytössä:

  • Palvelusetelipäätökset
  • Ostopalvelupäätökset
  • Apuvälinepäätökset
 
 
 

Effector Budjetointi

Budjetointi-työkalun avulla budjetin syöttäminen on helppoa ja havainnollista. Sen avulla voidaan vertailla helposti eri tilien ja maksavien yksiköiden toteutumia suhteessa budjettiin.

Budjetoinnissa on mukana kaikki eri päätöslajit, joille on laskuja tallennettu. Budjetointi-moduulilla voidaan budjetoida myös Työmääräyksiä  ja sen kautta tehtyjä huoltolähetteitä ja tilauksia.

 

Kirjautuminen ja tietoturva

Effector Palvelusetelit on kattava tietojärjestelmä julkisen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluseteliprosessin sähköiseen, automatisoituun ja kustannustehokkaaseen hallintaan. Järjestelmän avulla hallinnoidaan koko palveluseteliprosessi, joka alkaa palveluntuottajien hakeutumisella palvelusetelijärjestelmän piiriin ja päättyy palvelusetelin puitteissa toteutuneiden palveluiden automaattiseen laskutukseen.
Ostolaskun kierto

Kustannusten seuranta on iso osa Effector tuoteperhettä, osittain omien kustannusten ja varastoarvojen raportoinnin takia mutta osittain myös oman myyntilaskutuksen mahdollistamiseksi. 
 
Ostolaskun kierrolla siirretään ostolaskut Effectoriin kohdistettavaksi, asiantarkistettavaksi sekä mahdollisesti myös hyväksyttäväksi. Näin taatan laskujärjestelmän ja Effectorin välisen tiedon eheys, sekä helpotetaan työtä kun kaksiokirjaus jää pois. Lisäksi tiedon luetattavuus paranee, kun tilaus- ja laskutiedot ovat tiiviimmin nivottu yhteen.
 
 

Sähköinen kirjelähetys

Effectorin sähköinen kirjelähetys -toiminnallisuus mahdollistaa päätöksiin liittyvien materiaalien automaattisen lähettämisen Effectorin kautta. Toiminnallisuus poistaa manuaalisen postitusvaiheen kokonaan, sillä sähköisen kirjelähetyksen avulla Effector muodostaa tehdystä päätöksestä aineiston ja siirtää sen eteenpäin postitusta varten esimerkiksi OpusCapitalle, joka huolehtii päätösmateriaalin tulostamisesta ja postittamisesta asiakkaalle. Näin Effector-käyttäjän ei tarvitse itse tulostaa päätökseen liittyviä materiaaleja Effectorista eikä sen jälkeen postittaa niitä, vaan järjestelmä huolehtii kaikesta tästä. Sähköistä kirjelähetystä on mahdollista hyödyntää päätösmateriaalien lisäksi potilaskirjeissä, esim. apuvälineiden palautuskehotuksissa.
 

Excel-liittymä

Effectorista on liittymä Exceliin, jolloin Effectorissa koostettuja tietoja voidaan kätevästi siirtää Exceliin. Exceliin siirtäminen onnistuu muun muassa Effectorin ohjaustaulukoista sekä raportointitoiminnosta. Näin tietoja voidaan muokata ja jatkojalostaa haluttaessa Excelin puolella. Ohjaustaulun tiedot voi esimerkiksi viedä Exceliin, lisätä tai täydentää tietoja siellä ja sen jälkeen tuoda excel jälleen takaisin Effectoriin.Effectorin sisäiset viestit

Effectorin sisäiset viestit antavat käyttäjille mahdollisuuden lähettää viestejä toisilleen tietoturvallisesti järjestelmän sisällä. Viestejä voidaan lähettää yhdelle tai useammalle käyttäjälle, käyttäjäryhmille tai kaikille käyttäjille. 

Sisäisiä viestejä voi käyttää muun muassa pääkäyttäjien tiedostuskanavana, jolloin saadaan helposti välitettyä tiedotteita käyttäjille. Lisäksi tämä on erinomainen keskustelu- ja tiedotuskanava alueellisissa apuvälineorganisaatioissa, joissa käyttäjät voivat olla fyysisesti hyvin kaukana toisistaan. 

Viestitysjärjestelmä ei ole integroitu sähköpostiin, vaan se on Effectorin sisäinen. Tällöin viestijärjestelmän kautta voidaan tarvittaessa välittää myös salassa pidettäviä potilastietoja, joita ei saa lähettää tavallisella sähköpostilla. Riippuen muista käytettävissä olevista moduuleista viestitoiminnolla voi lähettää esimerkiksi tilausehdotuksen ja sähköisesti allekirjoitettavaksi lähetetyn maksusitoumuksen takaisin tekijälle.
 

Ota yhteyttä

[contact-form-7 id=”3003″ title=”Ota yhteyttä”]