Portaaliuutiset

Suunnittelematon käyttökatko ohi - Oplanerat driftavbrott över

Yleisessä palse.fi-portaalissa alkoi suunnittelematon käyttökatko 23.4.2018 ennen lounasta vakavan laitevian takia. Palse.fi-portaali on siirretty toiselle alustalle ja kytketty takaisin käyttöön. Tietoja ei ole hävinnyt eikä päätynyt ulkopuolisten saataville. Pahoittelemme katkosta aiheutunutta vaivaa!

Ett oplanerat driftavbrott började i den allmänna palse.fi-portalen 23.4.2018 före lunch på grund av ett allvarligt maskinvarufel. Palse.fi-portalen har flyttats till en annan platform och kopplad i bruk igen. Ingen data har försvunnit eller hamnat i utomståendes händer. Vi beklagar de besvär som orsakats av avbrottet!

Polycon on varautunut tulevaan EU:n GDPR tietosuoja-asetukseen

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) on Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission yhteinen pyrkimys yhtenäistää tietosuojaa koskeva lainsäädäntö kaikkien Euroopan unionin jäsenmaiden kesken. Yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on ensisijaisesti vahvistaa EU:ssa asuvien henkilöiden oikeuksia omiin henkilötietoihinsa. Tietosuoja-asetuksessa määritellään kansalaisen oikeudet liittyen henkilötietojen käsittelyyn. Asetuksen myötä jokaisella EU-kansalaisella on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, saada tieto siitä miten henkilötiedot on kerätty sekä miten niitä käsitellään ja kenelle niitä annetaan. Lisäksi kansalaisella on oikeus oikaista mahdolliset väärät tiedot sekä poistaa tietonsa rekisteristä. Vastaavasti asetuksessa säädetään rekisterinpitäjille velvollisuus toimia siten, että edellä esitetyt oikeudet toteutuvat.

EU:n tietosuoja-asetus on annettu 27. huhtikuuta 2016 ja siitä tulee täytäntöönpanokelpoinen kahden vuoden siirtymäajan jälkeen 25. toukokuuta 2018. Palse.fi -palvelun tietosuojaseloste on päivitetty tämän EU-tietosuojan kokonaisuudistuksen mukaiseksi. Lue lisää:

Tietosuojaseloste
Vahti-ohje

Huoltokatko - Serviceavbrott 21.4.2018

Portaalissa huoltokatko 21.4.2018 00:00 - 04:00.
Serviceavbrott i portalen 21.4.2018 00:00 - 04:00.

Huoltokatko - Serviceavbrott 20.4.2018

Portaalissa huoltokatko 20.4.2018 02:00 - 06:00.
Serviceavbrott i portalen 20.4.2018 02:00 - 06:00.

Huoltokatko - Serviceavbrott 10.4.2018

Portaalissa huoltokatko 10.4.2018 21:00 - 23:00.
Serviceavbrott i portalen 10.4.2018 21:00 - 23:00.

Huoltokatko - Serviceavbrott 9.4.2018

Portaalissa huoltokatko 9.4.2018 21:00 - 23:00.
Serviceavbrott i portalen 9.4.2018 21:00 - 23:00.

Effectorin Kanta-yhteensopivuus saavutettu ostopalveluvaltuutuksen osalta

Palveluseteli- ja ostopalvelutoiminnan sekä asiakkaan valinnanvapauden sähköisen hallinnan mahdollistava Effector-tietojärjestelmä on alkuvuonna läpäissyt Kelan yhteistestauksen OSVA-lomakkeen tallentamisessa ja hyödyntämisessä Kanta-palveluissa. Täysi tuotantovalmius saavutettiin suunnitellussa aikataulussa viime viikolla, kun KPMG IT Sertifiointi Oy sertifioi järjestelmän THL:n määrittelemää ”Tietoturvavaatimukset A-luokkaan kuuluville järjestelmille ja järjestelmien käyttöympäristöille” -vaatimuskriteeristöä vasten.

OSVA-toimintojen käyttöönotto vähentää merkittävästi ostopalveluihin liittynyttä manuaalista kirjaamista ja papereiden arkistointia sekä järjestäjän että tuottajan toiminnassa. Kansalainen hyötyy toiminnoista tiedon kulkiessa nopeasti terveydenhuollon toimijoiden välillä. Effector-järjestelmäkokonaisuuteen kuuluva https://palse.fi -portaali tarjoaa edelleen kansalaiselle oman käyttöliittymän, jonka kautta asiakkaat ja heidän puolesta-asioijansa voivat valita palveluntuottajan ja seurata palvelun toteutumista.

Sertifiointi antaa omalta osaltaan meille Polyconissa erinomaiset valmiudet tukea asiakkaitamme ja sote-uudistusta koskevaa kansallista valmistelutyötä, joka tulevina kuukausina konkretisoitunee muun muassa käynnistyvien valinnanvapauspilottien muodossa.

Lisätietoja:
Lasse Anderson, teknologiajohtaja, Polycon Oy
p. 040 523 8678, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Saila Huhtala, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 040 7707 859, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Jyväskylän kaupunki aloitti yrityspalvelusetelipilotin Effector Palvelusetelit -järjestelmän tuella

Jyväskylän kaupunki alkaa myöntää yrityspalveluseteleitä kaupungin alueella toimiville pk-yrityksille. Palvelusetelillä tuetaan yritysten kasvua, uudistumista sekä digitalisaation edistämistä. Yrityspalvelusetelitoimintaa hallinnoidaan sähköisesti Effector Palvelusetelit -järjestelmän avulla. Pilottijakson on tarkoitus kestää neljä kuukautta. Tämän jälkeen asiakasyrityksiltä ja palveluntuottajilta kerätään kokemuksia yrityspalvelusetelin toiminnasta ja tehdään päätös jatkosta.

Yrityspalveluseteli on tarkoitettu palvelujen ostamiseen yrityksen ulkopuoliselta asiantuntijalta. Kevään pilotin aikana yrityspalveluseteli myönnetään myynnin ja markkinoinnin kehittämistoimenpiteitä varten. Näitä ovat yrityksen nykyisen toiminnan uudistamista tukevat toimet sekä yritykseen pitkäkestoisesti vaikuttavat toimenpiteet. Pilottivaiheessa myönnettävät yrityspalvelusetelit ovat arvoltaan 2 500 ja 5 000 euroa.

Palveluntuottajat hakeutuvat yrityspalvelusetelin tuottajiksi palse.fi -portaalissa. Palveluntuottajan on hakemuksessaan tuotteistettava tarjoamansa palvelut vastaamaan yrityspalvelusetelin suuruutta. Palveluntuottajavalinta helpottuu, kun asiakasyrityksille on selkeästi näkyvissä kunkin palveluntuottajan tarjoamat palvelupaketit. Palveluntuottajien on täytettävä tilaajavastuulain mukaiset kriteerit, jotta heidät voidaan hyväksyä yrityspalvelusetelin palveluntuottajiksi. Kriteerien täyttämisen tarkistamisessa hyödynnetään Effectorin Tilaajavastuu-integraatiota, jonka avulla palveluntuottajan tiedot haetaan automaattisesti Luotettava Kumppani -ohjelmasta.

Osa Jyväskylän kaupungin pilottijaksolle asetetuista odotuksista on jo täyttynyt: toiveena oli, että suhteellisen pienillä muutostöillä ja nopealla aikataululla olisi mahdollista ottaa käyttöön järjestelmä, joka mahdollistaa yrityspalvelusetelipilotin toteuttamisen. Lisäksi Jyväskylän kaupungin mukaan vaikuttaa siltä, että Effector Palvelusetelit -järjestelmä ja palse.fi -portaali ovat myös riittävän helppokäyttöisiä, sillä ainakin palveluntuottajat ovat aktivoituneet rekisteröitymään ja hakemaan palveluntuottajaksi alusta lähtien aktiivisesti. Myös Effectorin Luotettava Kumppani -integraatiota pidetään kätevänä toiminnallisuutena, joka vähentää kaupungin hallinnollista työtä hakemusten käsittelyvaiheessa.

Muutoin pilotointijaksolta Jyväskylän kaupunki odottaa kasvuhakuisten yritysten löytävän itselleen sopivan palveluntuottajan ja palvelutuotteen. Tutkimusten mukaan yrityskehittämisen pullonkaulana pidetään usein puutteita myynnin ja markkinoinnin osaamisessa. Jyväskylän kaupunki toivookin, että yrityssetelipilotilla on oma vaikutuksensa yrityksen kasvun pullonkaulojen poistamiseksi ja uusien kehittämishankkeiden aktivoimiseksi.

Lisätietoja antavat:
Risto Kovala, yrityspalvelupäällikkö, Yrityspalvelut -yksikön esimies, Jyväskylän kaupunki
p. 050 365 0012, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Paula Nieminen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 044 253 5530, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Huoltokatko - Serviceavbrott 23.3.2018

Portaalissa huoltokatko 23.3.2018 02:00 - 06:00.
Serviceavbrott i portalen 23.3.2018 02:00 - 06:00.

Huoltokatko - Serviceavbrott 23.2.2018

Portaalissa huoltokatko 23.2.2018 02:00 - 06:00.
Serviceavbrott i portalen 23.2.2018 02:00 - 06:00.