Portaaliuutiset

Huoltokatko - Serviceavbrott 11.2.2019

Portaalissa huoltokatko 11.2.2019 21:00 - 23:00.
Serviceavbrott i portalen 11.2.2019 21:00 - 23:00.

Suunnittelematon käyttökatko ohi - Oplanerat driftavbrott över

Yleisessä palse.fi-portaalissa oli suunnittelematon käyttökatko 30.1.2019 aamulla. Alihankkijan huoltotoimenpiteen yhteydessä verkkoliikenteeseen tuli katko, joka saatiin korjattua klo 12:19. Pahoittelemme käyttökatkoksesta aiheutunutta harmia!

Ett oplanerat driftavbrott inträffade i den allmänna palse.fi-portalen på morgonen 30.1.2019. I samband med underleverantörens underhåll uppstod avbrott i nättrafiken, som korrigerades kl 12:19. Vi beklagar de besvär som orsakats av avbrottet!

Huoltokatko - Serviceavbrott 17.1.2019

Portaalissa huoltokatko 17.1.2019 21:00 - 23:00.
Serviceavbrott i portalen 17.1.2019 21:00 - 23:00.

Valinnanvapauskokeilujen kautta kokemustietoa tietojärjestelmäkehittämisen tueksi

Valinnanvapautta on kahden viime vuoden ajan kokeiltu eri puolilla Suomea Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihankkeen alla. Valinnanvapauskokeilujen keskeisintä antia käydään STM:n johdolla läpi joulukuun alussa Finlandia-talolla.

Toteutetuissa valinnanvapauskokeiluissa on onnistuttu keräämään monipuolisesti tietoa mm. suoran valinnan palvelujen ja henkilökohtaisen budjetoinnin vaikutuksista eri sidosryhmiin ja palvelujen tarjontaan. Kokeiluhankkeiden kanssa rinnan on kehitetty valinnanvapauden kansallista tietojärjestelmäarkkitehtuuria, josta keskeisen osan muodostavat Kelan tuottamat Kanta-palvelut ja valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut.

Valinnanvapauskokeilut ovat tuoneet runsaasti arvokasta kokemustietoa myös Effector Palvelusetelit -järjestelmän kehittämisen tueksi. Palvelusetelitoiminnan sähköiseen hallintaan toteutettu järjestelmäratkaisu taipuu tänä päivänä ketterästi henkilökohtaisen budjetin ja asiakassetelin sähköiseen hallintaan. Henkilökohtaisen budjetin sähköisestä hallinnasta saadaan jatkuvasti järjestelmäkehittämisen tueksi lisää tietoa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ja Pohjanmaan valinnanvapauskokeilujen kautta.

Henkilökohtaisen budjetoinnin tarpeisiin toteutettujen Effector Palvelusetelit -järjestelmän laajennusten suunnittelussa on huomioitu mm. budjetilla hankittavien palvelujen ja palveluntuottajakunnan moninaisuus, asiakaskunnan erityistarpeet ja järjestäjän tarpeet tietojohtamisen näkökulmasta.

Lisätietoja antaa:
Paula Nieminen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 044 253 5530, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Huoltokatko - Serviceavbrott 20.12.2018

Portaalissa huoltokatko 20.12.2018 21:00 - 24:00.
Serviceavbrott i portalen 20.12.2018 21:00 - 24:00.

Huoltokatko - Serviceavbrott 10.12.2018

Portaalissa huoltokatko 10.12.2018 21:00 - 23:00.
Serviceavbrott i portalen 10.12.2018 21:00 - 23:00.

Jyväskylän kaupunki siirsi palveluseteleidensä hallinnan Effector Palvelusetelit -järjestelmään

Jyväskylän kaupunki on käyttänyt palveluseteleitä vanhuspalveluiden sekä perheiden ennaltaehkäisevissä sosiaali- ja terveyspalveluissa jo noin kymmenen vuoden ajan. Tämän vuoden keväällä Jyväskylän kaupunki aloitti käyttöönottoprojektin, jonka tarkoituksena oli siirtää kaupungin myöntämien palveluseteleiden hallinta Effector Palvelusetelit -järjestelmäkokonaisuuteen.

Järjestelmään siirrettävien palvelusetelipalveluiden käyttöönotto päätettiin jakaa kahteen vaiheeseen; ensimmäiset kuusi palvelusetelipalvelua siirrettiin järjestelmään kesäkuun alussa ja loput kolme palvelusetelipalvelua siirrettiin järjestelmään syyskuussa.

Kesäkuussa Effectorissa ja palse.fi -portaalissa aloitettiin omaishoidon tuen, lapsiperheiden tilapäisen ja säännöllisen kotipalvelun, tilapäisen kotihoidon, neuvonta ja terapiapalveluiden sekä lasten ja nuorten neuropsykiatrisen tuen palveluseteleiden hallinta. Palvelusetelipalveluiden tuottajahaku avattiin huhtikuun lopussa palse.fi -portaalissa ja palveluntuottajahaku palveluihin on jatkuva. Syyskuussa Effector Palvelusetelit -järjestelmässä aloitettiin myös tehostetun palveluasumisen, lyhytaikaisen palveluasumisen sekä säännöllisen kotihoidon palveluseteleiden hallinta. Tähän mennessä Jyväskylän kaupungin hallinnoimiin palvelusetelipalveluihin on hakeutunut yhteensä 70 palveluntuottajaa.

Käyttöönottoprojekti oli iso ja tehtiin suhteellisen nopeassa aikataulussa. Uuteen järjestelmäkokonaisuuteen siirtymiseen liittyi myös toiminnan yhtenäistämistä ja uusien toimintatapojen omaksumista. Jyväskylän kaupunki otti samassa yhteydessä käyttöön Perusturvan palveluseteleiden yhteisen sääntökirjan, joka ohjaa toimintaa. ”Järjestelmän tekninen käyttöönotto sujui todella hyvin. Haasteet tulivat lähinnä tiukasta aikataulusta, jossa sekä oman henkilöstön että palveluntuottajien tuli omaksua uusia toimintatapoja” kerrotaan Jyväskylän kaupungilta. ”Tällä hetkellä toiminta pyörii jo lähes rutiininomaisesti, ja myös uusia palvelusetelipalveluita on tulossa käyttöön Kehitysvammaisten asumispalveluissa.”

Lisätietoja: 
Mia Lindberg, erityisasiantuntija, Jyväskylän kaupunki
p. 014 266 8631, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Leevi Tuohiluoma, projektityöntekijä (valinnanvapaus-hanke), Jyväskylän kaupunki
p. 014 266 3157, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Paula Nieminen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 044 253 5530 , Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Huoltokatko - Serviceavbrott 22.11.2018

Portaalissa huoltokatko 22.11.2018 21:00 - 24:00.
Serviceavbrott i portalen 22.11.2018 21:00 - 24:00.

Tekstiviestien toimittamisessa hitautta - Långsamhet i leveransen av SMS-meddelanden

Palse.fi -portaalin SMS-viestien toimittamisessa on hitautta. Asiaa selvitetään palveluntarjoajan kanssa.

Det förekommer fördröjningar i leveransen av palse.fi -portalens SMS-meddelanden. Vi undersöker problemet med underleverantören.

Tekstiviestiviestien lähetyksessä käyttökatko ohi - Driftavbrott över för skickande av SMS-meddelanden

Yleisessä palse.fi-portaalissa oli suunnittelematon käyttökatko SMS-varmenteiden lähetyksessä 9.11.2018 13:41 - 15:30. Lisätietoja osoitteesta https://www.telia.fi/asiakastuki/hairiotiedote?id=sabre_1541766625946&lang=fi

Palse.fi -portalen hade ett oplanerat driftavbrott i skickandet av SMS-meddelanden 9.11.2018 13:41 - 15:30. Läs mer på https://www.telia.fi/asiakastuki/hairiotiedote?id=sabre_1541766625946&lang=fi