Portaaliuutiset

Huoltokatko - Serviceavbrott 23.4.2020

Portaalissa huoltokatko 23.4.2020 21:00 - 01:00.
Serviceavbrott i portalen 23.4.2020 21:00 - 01:00.

Huoltokatko - Serviceavbrott 6.4.2020

Portaalissa huoltokatko 6.4.2020 21:00 - 23:00.
Serviceavbrott i portalen 6.4.2020 21:00 - 23:00.

Huoltokatko - Serviceavbrott 19.3.2020

Portaalissa huoltokatko 19.3.2020 21:00 - 01:00.
Serviceavbrott i portalen 19.3.2020 21:00 - 01:00.

Huoltokatko - Serviceavbrott 20.2.2020

Portaalissa huoltokatko 20.2.2020 21:00 - 01:00.
Serviceavbrott i portalen 20.2.2020 21:00 - 01:00.

Huoltokatko - Serviceavbrott 10.2.2020

Portaalissa huoltokatko 10.2.2020 21:00 - 23:00.
Serviceavbrott i portalen 10.2.2020 21:00 - 23:00.

PÄÄTTYNYT: Tekstiviestien toimittamisessa ongelmia - UPPHÖRT: Problem med leveransen av SMS-meddelanden

9.1.2020

Palse.fi -portaalin SMS-viestien toimittamisessa oli ongelmia keskiviikkona 8.1.2020. Ongelmat johtuivat palveluntarjojajan rajapintahäiriöstä ja koskivat ainoastaan DNA-liittymiin lähetettyjä viestejä. Ongelma ratkaisiin 8.1.2020 klo. 16.

UPPHÖRT: Problem med leverans av SMS-meddelanden
Det förekom problem med leveransen av palse.fi -portalens SMS-meddelanden för vissa anslutningar på onsdag eftermiddag 8.1.2020. Problemet orsakades av ett fel i  underleverantörens gränssnitt och var begränsat till DNA-anslutningar. Problemet löstes 8.1.2020 kl. 16.

================================================================

8.1.2020

Palse.fi -portaalin SMS-viestien toimittamisessa on ongelmia, joidenkin liittymien osalta. Asiaa selvitetään palveluntarjoajan kanssa.

Det förekommer problem med leveransen av palse.fi -portalens SMS-meddelanden för vissa anslutningar. Vi undersöker problemet med underleverantören. 

Huoltokatko - Serviceavbrott 23.1.2020

Portaalissa huoltokatko 23.1.2020 21:00 - 01:00.
Serviceavbrott i portalen 23.1.2020 21:00 - 01:00.

Huoltokatko - Serviceavbrott 19.12.2019

Portaalissa huoltokatko 19.12.2019 21:00 - 01:00.
Serviceavbrott i portalen 19.12.2019 21:00 - 01:00.

Toimipistehallinnan muutokset - Ändringar i administrationen av verksamhetsställen 9.12.2019

Palse.fi -portaalin toimipistehallinta uudistuu maanantaina 9.12.2019 illalla palse.fi-portaalin uuden version myötä. Uudistuksen myötä palveluntuottaja pystyy halutessaan luomaan useamman rinnakkaisen hakemuksen eri toimipisteille ja/tai laskuttamaan palvelut toimipistekohtaisesti. Tarkempaa tietoa löytyy seuraavasta tiedotteesta:
Tiedote palse.fi -portaalin hallinnollisille käyttäjille: Palse.fi -portaalin toimipistemuutokset

Palse.fi -portalens administrering av verksamhetsställen förnyas i samband med den nya version av palse.fi-portalen som installeras på kvällen måndagen den 9.12.2019. Framöver kan en producent skapa flera parallella ansökningar för olika verksamhetsställen om den så önskar och/eller fakturera givna tjänster per verksamhetsställe. Mer information finns i följande nyhetsbrev (på finska):
Tiedote palse.fi -portaalin hallinnollisille käyttäjille: Palse.fi -portaalin toimipistemuutokset

Huoltokatko - Serviceavbrott 9.12.2019

Portaalissa huoltokatko 9.12.2019 21:00 - 23:00.
Serviceavbrott i portalen 9.12.2019 21:00 - 23:00.