Portaaliuutiset

Huoltokatko - Serviceavbrott 6.3.2019

Portaalissa huoltokatko 6.3.2019 23:00 - 24:00.
Serviceavbrott i portalen 6.3.2019 23:00 - 24:00.

Palse.fi -ostopalveluiden käyttöönotto Sosterissa

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on laajennettu toimintoja Palse.fi -ostopalveluiden käyttöönoton merkeissä vuoden 2018 loppupuolella, ja varsinainen käyttöönotto on aloitettu vuoden 2019 alussa. Palse.fi -maksusitoumukset on otettu käyttöön tehostetun ja vaativan tehostetun palveluasumisen piirissä. Sähköinen palvelusetelijärjestelmä (www.palse.fi) auttaa reaaliaikaisessa tiedonvälityksessä palveluntuottajien ja sairaanhoitopiirin välillä. Järjestelmä sisältää toiminnot ostopalvelumaksusitoumusten kirjaamiseen ja tulostamiseen.

Käyttöönoton yhteydessä järjestelmää tehostetaan myös sähköisen allekirjoituksen ja kirjelähetyksen (iPost) myötä, mitkä tuovat automatiikkaa postitukseen ja vähentää manuaalista tulostamista. iPost-liittymä mahdollistaa esimerkiksi potilasohjeiden liittämisen maksusitoumusten tiedoksiantoon. Tehdyt maksusitoumukset voidaan allekirjoittaa sähköisellä allekirjoituksella, mikä nopeuttaa päätösprosessia. Ostopalveluiden laskujen käsittely on myös automatisoitu.

Lisätietoa Effector Ostopalvelut -järjestelmän tarjoamista mahdollisuuksista on saatavilla www-sivuillamme http://www.polycon.fi/ratkaisut/ostopalvelut.

Huoltokatko - Serviceavbrott 21.2.2019

Portaalissa huoltokatko 21.2.2019 21:00 - 23:00.
Serviceavbrott i portalen 21.2.2019 21:00 - 23:00.

Huoltokatko - Serviceavbrott 11.2.2019

Portaalissa huoltokatko 11.2.2019 21:00 - 23:00.
Serviceavbrott i portalen 11.2.2019 21:00 - 23:00.

Suunnittelematon käyttökatko ohi - Oplanerat driftavbrott över

Yleisessä palse.fi-portaalissa oli suunnittelematon käyttökatko 30.1.2019 aamulla. Alihankkijan huoltotoimenpiteen yhteydessä verkkoliikenteeseen tuli katko, joka saatiin korjattua klo 12:19. Pahoittelemme käyttökatkoksesta aiheutunutta harmia!

Ett oplanerat driftavbrott inträffade i den allmänna palse.fi-portalen på morgonen 30.1.2019. I samband med underleverantörens underhåll uppstod avbrott i nättrafiken, som korrigerades kl 12:19. Vi beklagar de besvär som orsakats av avbrottet!

Huoltokatko - Serviceavbrott 17.1.2019

Portaalissa huoltokatko 17.1.2019 21:00 - 23:00.
Serviceavbrott i portalen 17.1.2019 21:00 - 23:00.