Portaaliuutiset

Eksote laajensi kuntouttavan työtoiminnan palvelusetelitoimintaa uudella päätöstuotteella

Joulukuun alusta alkaen Eksote on myöntänyt kuntouttavan työtoiminnan palveluseteliä myös työ- ja toimintakyvyn selvittämiseen aiemman työhön ja koulutukseen suuntaavan palvelun ohella. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn, vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä ja ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin.

Huoltokatko - Serviceavbrott 22.12.2017

Portaalissa huoltokatko 22.12.2017 02:00 - 06:00.
Serviceavbrott i portalen 22.12.2017 02:00 - 06:00.

Uusia palvelusetelipalveluja palse.fi -portaaliin

Palse.fi -portaalissa on joulukuun aikana avattu haku useaan uuteen palvelusetelipalveluun:

  • Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä: Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen
  • Hämeenlinnan kaupunki: Fysio-, Lymfa-, Puhe- ja Toimintaterapia sekä Jalkahoito
  • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä: Vammaisten asumispalvelujen palveluseteli, Vammaisten päivähoidon palveluseteli sekä Ateriapalvelun palveluseteli

Palveluntuottajat voivat hakeutua mukaan palvelusetelitoimintaan täyttämällä palvelukohtaisesti toimintaa varten laaditun hakemuslomakkeen.

Huoltokatko - Serviceavbrott 15.12.2017

Portaalissa huoltokatko 15.12.2017 21:00 - 23:00.
Serviceavbrott i portalen 15.12.2017 21:00 - 23:00.

Versiopäivitys - Versionsuppdatering 11.12.2017

Portaaliin asennetaan uusin versio 11.12.2017 21:00 - 23:00.
En ny version av portalen installeras 11.12.2017 21:00 - 23:00.

Huoltokatko - Serviceavbrott 17.11.2017

Portaalissa huoltokatko 17.11.2017 02:00 - 06:00.
Serviceavbrott i portalen 17.11.2017 02:00 - 06:00.

Huoltokatko - Serviceavbrott 11.11.2017

Portaalissa huoltokatko 11.11.2017 22:00 - 06:00.
Serviceavbrott i portalen 11.11.2017 22:00 - 06:00.

Porin Perusturvakeskus laajentaa sähköisen palvelusetelin käyttöä hammashuoltoon

Porin Perusturvakeskus on avannut palveluntuottajahaun Särkyajan jatkohoidon tai lohkeaman paikkauksen palveluseteliin. Päätös palvelusetelin myöntämisestä särkyajan jatkohoitoon tehdään suun terveydenhuollon hammaslääkärin toimesta asiakkaan särkykäynnin yhteydessä. Hammaslääkäri tai suuhygienisti voi arvioida palvelusetelin tarpeen lohkeamissa myös puhelimitse.

Palvelusetelin käyttökohteiksi on määritelty särkyajan jatkohoito, joka sisältää hampaan juurihoidon sekä sen paikkauksen, lohkeaman paikkaus ja hampaan poisto. Asiakkaalle myönnetään yksilöllisen tarpeen mukaan jokin ennalta määritellyistä palvelupaketeista. Esimerkiksi juurenhoitopaketin arvo vaihtelee sen mukaan, onko kyse yksi- vai kaksikanavaisen hampaan juurihoidosta ja monenko pinnan täyte pakettiin sisältyy. 

Tarkemmat palvelua koskevat sisältövaatimukset sekä palvelupakettien sisällöt ja arvot on määritelty Porin Perusturvakeskuksen laatimassa suun terveydenhuollon palvelusetelin sääntökirjassa sekä hakemuslomakkeessa, joihin pääsee tutustumaan palse.fi -portaalissa.

Huoltokatko - Serviceavbrott 20.10.2017

Portaalissa huoltokatko 20.10.2017 02:00 - 06:00.
Serviceavbrott i portalen 20.10.2017 02:00 - 06:00.

Versiopäivitys - Versionsuppdatering 2.10.2017

Portaaliin asennetaan uusin versio 2.10.2017 21:00 - 23:00.
En ny version av portalen installeras 2.10.2017 21:00 - 23:00.