Portaaliuutiset

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri otti Effector Palvelusetelit -järjestelmän ja palvelusetelipäätösten sähköisen allekirjoituksen käyttöönsä

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on laajentanut Effector-järjestelmäperheen käyttöä ottamalla Effector Palvelusetelit -järjestelmän käyttöönsä. Ensimmäisinä seteleinä käyttöön otettiin peruukkipalvelun sekä fysio-, toiminta- ja lymfaterapian sähköiset palvelusetelit. KSSHP vastaa palvelusetelipalvelun hallinnoinnista, mutta seteleitä myöntää myös Keski-Suomen Seututerveyskeskus.

Käyttöönottoprojektiin sisältyi rakenteisen hoitopalautelomakkeen määrittely jokaiselle terapialle niiden erityispiirteet sekä fysioterapia- ja toimintaterapianimikkeistö huomioiden. Palveluntuottajahaku avattiin palse.fi -portaalissa, https://palse.fi, kaikkien seteleiden osalta 17.12.2015. Ensimmäinen peruukkipalveluseteli myönnettiin 12.1.2016 ja terapiaseteleitä puolestaan alettiin myöntää 1.2.2016 lähtien.

KSSHP otti samalla käyttöönsä palvelusetelipäätösten sähköisen allekirjoituksen, joka nopeuttaa ja virtaviivaistaa palveluseteleiden myöntämisprosessia organisaation sisällä. Varmennettu sähköinen allekirjoitus tapahtuu toimikortilla ja PIN2-koodilla, eikä perinteistä allekirjoitusta enää tarvita. Allekirjoittaja näkee päätökset sisältöineen Effectorin allekirjoitettavien päätösten hakunäkymässä ja voi halutessaan allekirjoittaa monta päätöstä samanaikaisesti. Allekirjoittaja saa myös määräajoin muistutusviestin sähköpostiinsa allekirjoittamista odottavista päätöksistä. Allekirjoituksen jälkeen päätökset tulevat alkuperäiselle tekijälle erilliselle listalle käsiteltäväksi.

KSSHP:n, JYTE:n ja Medi-IT:n edustajista koostuva projektityöryhmä kertoo:
"Sähköisen allekirjoituksen käyttöönottoon liittynyt toimikorttinumeroiden ja käyttäjäoikeuksien päivittäminen työllistivät käyttöönoton aikana yllättävän paljon. Kaiken kaikkiaan palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto oli kuitenkin onnistunut, sillä projektityöntekijöille pystyttiin varaamaan riittävästi aikaa määrittelytyöhön, tiedottamiseen ja käyttäjäkoulutuksien järjestämiseen. Myös yhteistyö järjestelmätoimittajan kanssa on sujunut hyvin! Uuden toimintamallin käyttöönottoon liittyi paljon yhteistyötä organisaatiotasolla, mm. hallintosäännön muutos sekä yhteistyö talousosaston kanssa terapiaseteleiden arvon määrittämisessä. Lisäksi muilta jo palveluseteliä käyttäviltä sairaanhoitopiireiltä on saatu kokemuksia ja hyviä neuvoja!"

Lisätietoja:
Mervi Temonen, toimistosihteeri, KSSHP
p. 014 269 2683, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Leevi Tuohiluoma, fysioterapeutti, JYTE
p. 014 266 2343, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Aku Korhonen, järjestelmäasiantuntija, Medi-IT Oy
p. 014 269 5007, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Riikka Mäkinen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 040 726 8654, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Effector Palvelusetelit -järjestelmän käyttö laajenee vahvasti

Vuoden 2015 aikana Effector Palvelusetelit -järjestelmän otti käyttöönsä 11 uutta organisaatiota; Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen seututerveyskeskus, Kokkolan kaupunki, Kuopion kaupunki, Peruspalveluliikelaitos Jyta, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Satakunnan sairaanhoitopiiri, Vaasan sairaanhoitopiiri sekä Varkauden sosiaali- ja terveyskeskus.

Lisäksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri sekä Porin perusturvakeskus laajensivat järjestelmän käyttöä ottamalla uusia palveluseteleitä käyttöönsä.

Palveluseteleitä myönnetään erikoissairaanhoidon, terveydenhuollon sekä sosiaalihuollon palveluihin.

Vuoden 2015 loppuun mennessä:

  • Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta on myönnetty yli 70.000 palveluseteliä
  • Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta myönnettyjen palveluseteleiden yhteisarvo on yli 14 miljoonaa euroa
  • palse.fi -portaalissa on rekisteröitynä jo melkein 700 palveluntuottajaa
  • Effector Palvelusetelit -järjestelmää käyttävien kuntayhtymien ja kuntien yhteenlaskettu väestöpohja on yli 3 miljoonaa

Palveluntuottajan antama rakenteinen hoitopalaute siirtyy sähköisesti ESSHP:n potilastietojärjestelmään

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri on ottanut Effector Palvelusetelit -järjestelmän mahdollistamat sähköiset palvelusetelit käyttöönsä fysioterapiapalveluissa. Ensimmäiset sähköiset palvelusetelit myönnettiin syyskuun alussa. Tähän mennessä palveluseteleitä on myönnetty 221 kappaletta kattaen lähes 5000 terapiakäyntiä.

Käyttöönottoprojektin aikana järjestelmään määriteltiin sairaanhoitopiirin toiveiden mukainen rakenteinen hoitopalautelomake. Rakenteisen hoitopalautelomakkeen käytöllä varmistetaan, että sairaanhoitopiiri saa yksityisiltä palveluntuottajilta palvelusetelin puitteissa toteutuneita terapiajaksoja koskevat tarvittavat tiedot.

ESSHP hyödynsi hoitopalautelomakkeen sisällön määrittämisessä fysioterapian rakenteisen kirjaamisen nimikkeistöä. Fysioterapian hoitopalautelomakkeella kerätään nyt esitietojen lisäksi tiedot asiakkaan toimintakyvystä terapiajakson alkaessa, fysioterapiasuunnitelma, tiedot terapian toteutuksesta sekä loppuarvio suhteessa alussa asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi palveluntuottajaa pyydetään arvioimaan asiakkaan jatkokuntoutustarve. Terapiajakson viimeiset käynnit ovat laskutettavissa vasta hoitopalautteen lähettämisen jälkeen, millä varmistetaan, että sairaanhoitopiiri saa palautteen jokaisesta myönnetystä terapiajaksosta.

Palveluntuottajan lähettämä hoitopalaute siirtyy automaattisesti ja lähes reaaliaikaisesti Effectorista potilaan tietoihin sairaanhoitopiirin Effica-potilastietojärjestelmään. Ensimmäiset palse.fi -portaalin kautta annetut hoitopalautteet saapuivat Efficaan marraskuun alussa. Se, että terapiajakson hoitopalaute on luettavissa suoraan potilastietojärjestelmästä, helpottaa huomattavasti sairaanhoitopiirin lääkärien työtä.

Myönteisten kokemusten perusteella ESSHP suunnittelee nyt sähköisen palvelusetelin käytön laajentamista.

Lisätietoja:
Leena Kämppi, apuvälineyksikönhoitaja, ESSHP
p. 044 351 6613, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Riikka Mäkinen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 040 726 8654, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Haku avattu PSSHP:n aikuisten manuaalisen lymfaterapian tuottajille

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ottaa käyttöönsä aikuisten manuaalisen lymfaterapian sähköisen palvelusetelin. Palveluntuottajat voivat nyt täyttää hakemuslomakkeen palse.fi -portaalissa osoitteessa https://palse.fi.

PSSHP:n lisäksi palveluseteleitä myöntää Kuopion kaupunki sekä Varkauden sosiaali- ja terveyskeskus.

Haku avattu Porin Perusturvakeskuksen lapsiperheiden kotipalvelun tuottajille

Porin Perusturvakeskus ottaa käyttöönsä lapsiperheiden kotipalvelun sähköisen palvelusetelin. Palveluntuottajat voivat nyt täyttää hakemuslomakkeen palse.fi -portaalissa osoitteessa https://palse.fi.

Asiakkaalle myönnettävän palvelusetelin arvo on 28 euroa. Palveluntuottajiksi hyväksytään kaikki Porin perusturvakeskuksen asettamat kriteerit täyttävät palveluntuottajat.