Portaaliuutiset

Alueellinen palvelusetelitoiminta käyntiin Keski-Pohjanmaan alueella

Kokkolan sosiaali- ja terveyspalvelut on yhdessä Peruspalveluliikelaitos Jytan kanssa ottanut käyttöönsä Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta hallinnoidut sähköiset palvelusetelit. Sähköistä palveluseteliä myönnetään alkuvaiheessa lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluihin, jalkahoitoon sekä vanhuspalveluiden tilapäiseen kotihoitoon ja kotihoidon tukipalveluihin. Palveluntuottajien asiointikanavana sähköisessä toimintamallissa toimii palse.fi -portaali.

Sähköisen palvelusetelijärjestelmän käyttöönottoa lähdettiin Keski-Pohjanmaan alueella loppuvuonna 2015 käynnistetyssä projektissa alusta asti viemään läpi vahvasti alueellinen sote-organisaatiohanke huomioiden. Tuleva Soite-kuntayhtymä tulee 1.1.2017 yhdistämään Keski-Pohjanmaan keskussairaalan, Peruspalveluliikelaitos Jytan, Kokkolan kaupungin ja Kruunupyyn kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön yhteen yhteiseen palveluorganisaatioon (http://www.kpsote.fi/fi/).

Kokkolan ja Jytan sähköisten palveluseteleiden käyttöönottoprojektissa tuleva organisaatiomuutos on vaikuttanut erityisesti palvelusetelitoimintamallien määrittelyyn ja niitä ohjaavien sääntökirjojen laadintaan. Keskeisenä tavoitteena on ollut organisaatioiden aiempien palveluseteliprosessien ja niitä koskevien linjausten yhtenäistäminen. Tätä kautta on pystytty määrittelemään palvelusetelitoimintamallit, joiden hyödyt ulottuvat yli tulevan organisaatiomuutoksen.

Palvelusetelijärjestelmän käyttöönoton projektipäällikkö Susanna Lindfors kuvaa läpikäytyä prosessia seuraavasti:
"Yhteisen alueellisen määrittelytyön haasteena oli muun muassa se, että kaikkia organisaatioiden toimintoja ja käytäntöjä ei vielä ole yhtenäistetty. Kotihoidon tukipalvelujen palveluseteli on käytössä ainoastaan Jyta-alueella ja jalkahoidon palveluseteli Kokkolan sosiaali- ja terveystoimella vielä vuoden 2016 loppuun. Sääntökirjat on kuitenkin laadittu niin, että 1.1.2017 alkaen kaikki palvelusetelit voidaan pienillä muutoksilla ottaa käyttöön koko Soite-organisaatiossa. Effector-palvelusetelijärjestelmä oli omalla tavallaan ohjaamassa yhteistyön muodostumista kahden organisaation välillä. Projektipäällikön näkökulmasta tämä oli hyvä asia ja se loi eräänlaiset tienviitat yhtenäistämiselle ja yhteisen järjestelmän käyttöönotolle."

Effector Palvelusetelit -järjestelmä mahdollistaa niin alueellisen palvelusetelitoiminnan hallinnoinnin kuin myös palvelusetelitoimintallien ja organisaatiorakenteiden muutosten hallinnan. Alueellista palvelusetelitoimintamallia hyödynnetään Keski-Pohjanmaan lisäksi mm. Keski-Suomen ja Pohjois-Savon alueilla.

Lisätietoja:
Susanna Lindfors, IT-suunnittelija, Kokkolan kaupunki
p. 044 780 9422, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Palse.fi -portaalin käyttö laajentunut kilpailutusten hallintaan

Palse.fi -portaalin käyttö on laajentunut palvelusetelipalvelujen hallinnasta myös kilpailutusten hallintaan. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri julkaisi 6.5.2016 portaalissa ensimmäisen tarjouspyyntönsä. Tarjouspyyntöaineistoon pääsee tutustumaan kirjautumalla portaaliin.

Portaaliin aiemmin rekisteröityneiden yritysten hallinnollisille käyttäjille on lisätty oikeus tarjousten käsittelyyn. Hallinnollinen käyttäjä saa lisättyä oikeuden muille käyttäjille Yrityksen tiedot -sivun käyttäjähallinnan kautta.

Haku avattu Pieksämäen sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluntuottajille

Pieksämäen sosiaali- ja terveyspalvelut ottaa käyttöönsä omaishoidon vapaapäivien palvelusetelin sekä veteraanien kotipalvelusetelin. Palveluntuottajat voivat hakeutua mukaan palvelusetelitoimintaan täyttämällä hakemuslomakkeen palse.fi -portaalissa.

Haku avattu ESSHP:n toiminta- ja lymfaterapiapalvelujen tuottajille

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri laajentaa sähköisen palvelusetelin käyttöä toiminta- ja lymfaterapiapalveluihin. Palveluntuottajat voivat hakeutua mukaan palvelusetelitoimintaan täyttämällä hakemuslomakkeen palse.fi -portaalissa

Haku avattu HUS:n laskimokirurgian palvelusetelipalveluiden tuottajille

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ottaa käyttöönsä laskimovajaatoiminnan ensiarvion ja lämpökatetrihoidon sähköiset palvelusetelit. Palveluntuottajat voivat hakeutua mukaan palvelusetelitoimintaan 2.3.2016 alkaen palse.fi -portaalissa täyttämällä toimintaa varten laaditun hakemuslomakkeen.

Sähköisen palvelusetelin käyttö laajenee Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri otti käyttöönsä peruukkipalvelun sähköisen palvelusetelin tammikuussa 2016 sekä fysio-, toiminta- ja lymfaterapioiden setelit helmikuun 2016 alussa. Käyttöönottoa edeltäneen syksyn aikana KSSHP:ssa valmisteltiin peruukkipalvelun ja lääkinnällisen kuntoutuksen sääntökirjat, joissa määritellään asiakkaan, palveluntuottajan ja sairaanhoitopiirin oikeudet ja velvollisuudet sekä eritellään palvelusetelillä hankittavat palvelut ja seteleiden arvot.

KSSHP:n kunnat ja kuntayhtymät voivat liittyä sääntökirjoihin hyväksymällä sairaanhoitopiirin sääntökirjoissa määrittelemät ehdot. Keski-Suomen Seututerveyskeskus oli mukana palveluseteleiden myöntämisessä alusta asti ja nyt myös Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (JYTE) on liittynyt mukaan sääntökirjoihin. Sähköisten palveluseteleiden myöntäminen aloitetaan Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksessa 1.3.2016.

Sähköinen palveluseteli laajasti käyttöön Kokkolan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä Peruspalveluliikelaitos Jytan alueella

Kokkolan sosiaali- ja terveyspalvelut avasi helmikuun alkupuolella yhdessä Peruspalveluliikelaitos Jytan kanssa alueen yksityisille palveluntuottajille mahdollisuuden hakeutua mukaan organisaatioiden palvelusetelitoimintaan. Kokkolan sosiaali- ja terveyspalvelut ja Peruspalveluliikelaitos Jyta aloittavat sähköisten palveluseteleiden myöntämisen maalis-huhtikuussa.

Kokkolan, Kruunupyyn ja Jytan myöntämistä vanhuspalveluiden palveluseteleistä ensimmäisenä sähköiseen järjestelmään siirtyy tilapäisen kotihoidon ja kotihoidon tukipalveluiden palvelusetelit. Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluissa Kokkolan sosiaali- ja terveyspalvelut ja Peruspalveluliikelaitos Jyta ottavat tässä vaiheessa käyttöönsä fysio-, toiminta-, lymfa- ja puheterapian sähköiset palvelusetelit. Sähköinen palveluseteli otetaan lopputalven aikana käyttöön Kokkolan sosiaali- ja terveyspalveluissa myös jalkahoidon järjestämisessä.

Kokkolan sosiaali- ja terveyspalveluiden ja Peruspalveluliikelaitos Jytan palveluseteleiden hallinta toteutetaan Effector Palvelusetelit -järjestelmällä. Palveluntuottajien ja asiakkaiden käytössä sähköisessä palveluseteliprosessissa on selainpohjainen palse.fi -portaali. Effector Palvelusetelit -järjestelmän käyttöönoton myötä koko palveluseteliprosessi tuottajien hakeutumisvaiheesta aina palvelusetelipalveluiden laskutukseen asti tullaan jatkossa hallinnoimaan sähköisesti.

Haku avattu Kokkolan, Kruunupyyn ja Jytan palveluntuottajille

Kokkolan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä Peruspalveluliikelaitos Jyta ottavat sähköisen palvelusetelisen käyttöönsä lääkinnällisen kuntoutuksen terapioissa, jalkahoidossa sekä vanhuspalveluiden tilapäisessä kotihoidossa ja kotihoidon tukipalveluissa. Palveluntuottajat voivat nyt hakeutua mukaan palvelusetelitoimintaan täyttämällä hakemuslomakkeen palse.fi -portaalissa.

Haku avattu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin silmälääkärin tutkimuksen ja hoidon palvelusetelituottajille

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri alkaa myöntää sähköisiä palveluseteleitä silmälääkärin tutkimukseen ja hoitoon. Palveluntuottajaksi hakeudutaan täyttämällä hakemuslomake osoitteessa https://palse.fi.

Myönnettävän palvelusetelin arvo on 50 euroa ja asiakkaan maksettavaksi jäävä omavastuuosuus on korkeintaan KSSHP:n perimän poliklinikkamaksun suuruinen.

Porin Perusturvakeskuksessa myönteisiä kokemuksia lääkäripalveluiden sähköisistä palveluseteleistä

Porin Perusturvakeskus päätti vuosi sitten lähteä purkamaan lääkärijonoja palvelusetelin käyttöönoton avulla (https://www.pori.fi/uutiset/2015/01/perusturvapurkaalaakarijonojapalvelusetelilla.html). Yleislääkärin vastaanottoajan sähköisen palvelusetelin käyttöönotto ja hallinnointi toteutettiin Perusturvakeskuksen käytössä olevalla Effector Palvelusetelit -järjestelmällä.

Yleislääkärin vastaanottoajan palvelusetelin turvin porilaiset, ulvilalaiset ja merikarvialaiset pääsevät tarvitsemaansa lääkärihoitoon yksityiselle silloin, kun Perusturvan omien terveysasemien lääkärien vastaanottoaikoja ei ole saatavissa kiireellisyysarvion edellyttämässä ajassa. Palvelusetelin arvo on 50 euroa ja palveluntuottajiksi on hyväksytty neljä yksityistä palveluntuottajaa: Medipori, Mehiläinen, Porin Lääkäritalo ja Terveystalo.

Yleislääkärin sähköinen palveluseteli on oletusarvoisesti voimassa neljä päivää, mikä ohjaa asiakasta hakeutumaan yksityiselle lääkäriasemalle nopeasti. Palveluntuottajat käyttävät palvelusetelitoiminnassa https://palse.fi -portaalia, jonne he raportoivat toteutuneet lääkärikäynnit ja niihin liittyvät hoitopalautteet. Raportoidut tiedot siirtyvät sähköisesti ja reaaliaikaisesti Perusturvakeskuksen käyttöön, mikä mahdollistaa tiiviin yhteistyön osapuolten välillä.

Tiivis yhteistyö alueella toimivien lääkäritalojen ja sähköisistä palveluseteleistä saadut myönteiset kokemukset vauhdittivat sähköisen palvelusetelin käytön laajentamista Porin Perusturvakeskuksessa edelleen loppuvuonna 2015. Tammikuusta lähtien sähköinen palveluseteli on Perusturvakeskuksessa voitu myöntää myös diagnostisiin tutkimuksiin (kolonoskopia, gastroskopia, ENMG-tutkimus ja pään magneettikuvaus) ja erikoislääkärin (diabeteslääkärin/endokrinologin, reumatologian erikoislääkärin, neurologian erikoislääkärin ja neuropsykologin) vastaanottokäynteihin.

Sähköisen palvelusetelin käyttö on laajentunut viime vuosina voimakkaasti myös muilla Porin Perusturvakeskuksen palvelualueilla. Sähköinen palveluseteli on Porin Perusturvakeskuksessa tällä hetkellä lääkäripalveluiden lisäksi käytössä myös vanhuspalveluissa, lapsiperheiden kotipalvelussa ja lääkinnällisen kuntoutuksen terapioissa.

Lisätietoja:
Heidi Neittamo, osastonhoitaja, Porin perusturvakeskus
p. 044 701 8929, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.