Portaaliuutiset

ICT-askelmerkit kohti sotea ‒ keskiössä joustavuus ja alueellisen yhtenäistämisen tukeminen

Alueellinen yhtenäistäminen, asiakkaan valinnanvapaus, tietojärjestelmät. Akusti-foorumin 26.8.2016 julkaisema loppuraportti linkittyy tähän erittäin ajankohtaiseen sote-keskusteluun analysoiden palveluseteli- ja ostopalvelujen hallintaan tarkoitettujen tietojärjestelmien hyödynnettävyyttä erikoissairaanhoidossa ja sote-kuntayhtymissä.

Loppuraportti ottaa johtopäätöksillään kantaa kahteen sote-uudistuksen valmistelun kannalta keskeiseen kysymykseen: valmisteluprosessiin itseensä ja järjestelmäarkkitehtuuria koskevaan pitkän aikavälin tavoitetilaan. Raportin taustalla olevan työryhmän mukaan uudistuksen valmistelussa keskiössä tulee olla alueellisen yhtenäisyyden tavoittelu ‒ pyrkimys alueen toimijoiden välisiin yhtenäisiin ratkaisuihin. Pitkän aikavälin tavoitetilaksi linjataan edelleen järjestelmäarkkitehtuuri, johon lukeutuu useita kansallisella tasolla toteutettuja rakenneosia.

Sote-uudistuksen keskellä ja sen jälkeen hyödynnettävillä tietojärjestelmillä on siis edellä esitettyihin kannanottoihin perustuen ensinnäkin oltava valmius tukea alueellisen yhtenäisyyden asteittaista kasvattamista. Toisekseen raportissa linjatun tavoitetilan saavuttaminen asettaa tietojärjestelmille ja niiden kehittäjille merkittävän joustavuus- ja ketteryysvaatimuksen. Parhaimmillaan tietojärjestelmä ”elää” uudistuksen mukana tukien alueellisen toiminnan aloittamista ja muotoutuen aikanaan toimivaksi osaksi kokonaisarkkitehtuuria.

Hyvän esimerkin Akusti-foorumin kannanottojen paikkansapitävyydestä antaa Keski-Pohjanmaan alueen nopeasti etenevä organisaatiomuutos ja palvelusetelitoiminnan menestyksekäs kehittämistyö. Alueen kuntien palvelusetelitoiminnan käytännöt ja prosessit on keväällä 2016 Effector Palvelusetelit -järjestelmän tuella ensin sähköistetty ja yhdenmukaistettu, ja vuodenvaihteessa 1.1.2017 ne tulevat edelleen saumattomasti siirtymään aloittavan Soite-kuntayhtymän alle.

Effector-tuoteperheen tuottanut Polycon tunnetaan ketteränä ohjelmistotoimittajana, jonka toimintatavat ja joustavat ratkaisut ovat aiemminkin saaneet kiitosta. Tällä kertaa asiakaskokemuksista oli ilo lukea Akusti-foorumin loppuraportista. 

Lisätietoja:
Niina Uolamo-Paakkonen, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Leif Esselström, toimitusjohtaja, Polycon Oy
p. 040 578 9608, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.