Tarjouksen tallentaminen keskeneräisenä

Voit jättää tarjousten täyttämisen kesken ja palata myöhemmin täyttämään niitä. Siirtyminen osiosta toiseen tarjouksen sisällä tallentaa edellisen osion tiedot. Keskeneräiset tarjoukset löydät myöhemmin Omat tarjoukset -sivulta (sivuston ylävalikko, Kilpailutukset / Omat tarjoukset).