Voimassa olevat tarjouspyynnöt

Kilpailutukset-sivulla on listattu kaikki voimassa olevat tarjouspyynnöt, joihin vastaaminen sähköisesti on mahdollista tarjouspyyntökohtaisesti ilmoitetun määräajan puitteissa.

Tarjouspyynnöt-sivu

Klikkaamalla riviä, pääset tarjouspyynnön kuvaussivulle, joka sisältää kuvauksen hankinnan kohteesta, tarjouspyyntödokumentin sekä muut mahdolliset liitedokumentit. Voit halutessasi tallentaa dokumentit omalle koneellesi.

Tarjoajan on hyvä aloittaa tarjouspyyntöaineistoon tutustuminen tarjouspyynnön Liitteet-kohdassa ilmoitettujen dokumenttien kautta. Hankintaa koskeva tarjouspyyntödokumentti voi sisältää hankintayksikön määrittelemiä tarkempia ehtoja ja vaatimuksia hankintaan liittyen.