Uutiset

Effector Julkinen Kilpailutus soveltuu erityyppisten kilpailutusten läpivientiin

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on käyttänyt Effector Julkinen Kilpailutus -järjestelmän ja palse.fi -portaalin mahdollistamaa sähköistä kilpailutusta toukokuun alusta lähtien. EPSHP julkaisi ensimmäisen tarjouspyyntönsä portaaliin 6.5.2016 ja tähän mennessä portaalin kautta on kilpailutettu yhteensä 21 erilaista hankintaa, joista osa on toteutettu pienhankintana tai minikilpailutuksena puitesopimustoimittajien kesken.

Portaalin kautta kilpailutettavat kokonaisuudet ovat käsittäneet erilaisia hankintoja, jotka myös tarjouspohjarakenteeltaan ovat olleet hyvin erityyppisiä. Ohjelma soveltuu hankintayksikön kokemusten mukaan niin rakenteeltaan yksinkertaisten hankintojen, kuten esimerkiksi ”Räätälöidyt pesupakkaukset”- ja ”Kertakäyttöastiat”-hankintaryhmien, kuin nimikemäärältään laajojen, esimerkiksi 526 nimikettä sisältäneen elintarvikekilpailutuksen, kilpailuttamiseen. Hankintarenkaan yhteishankintoja on hallinnoitu ja toteutettu järjestelmän kautta jo vuosia.

EPSHP:n hankintakeskus kommentoi portaalin käyttöä:
Useat pientoimijat osasivat osallistua portaalin kautta elintarvikehankintaan, mikä kertoi meille portaalin helppokäyttöisyydestä.

Tavarahankintojen lisäksi portaalia on käytetty palvelu- ja laitehankintojen esim. painopalvelujen, lääkärin päivystysvastaanoton tai lääkkeellisten kaasujen kilpailutuksessa. Tarjoajilta saadun palautteen mukaan portaali on helppokäyttöinen ja toiminnoiltaan selkeä. Myös hankintayksikön käyttäjiltä on saatu hyvää palautetta portaalista, vaikkei portaalin käyttöönotto tuonut muutoksia hankintayksikön aikaisempaan toimintatapaan.

Käyttäjät ovat kokeneet tarjousten liitteiden käsittelyn helpottuneen ja selkiytyneen portaalin ohjaavuuden myötä. Tarjoajat lataavat tarjouksensa liitteet portaaliin ja antavat samalla näihin liittyviä lisätietoja mm. salassapito ja liitenumerointi. Portaali ohjaa tarjoajaa täyttämään tarjoukseensa tarvittavat tiedot ja huomauttaa mahdollista ristiriidoista tarjouspohjassa. Laajoissa hankinnoissa kuten esim. nimikemäärältään isoissa hankinnoissa huomautukset auttavat tarjoajaa mahdollisten inhimillisten virheiden huomaamisessa ennen tarjouksen lähetystä.

Tiedonkulku tarjoajille on varmaa portaalin kautta ja mahdollisten muutosten tai korjausten tiedot saavuttavat kaikki tarjouspyyntöaineistoa tarkastelleet toimittajat. Lisäksi aiemmin käytössä olleiden Excel-taulukoiden kanssa ilmenneet ongelmat, esim. tarjousrivien enimmäis- tai vähimmäismääriin tai taulukon muokkaamiseen liittyen, ovat poistuneet sähköisen portaalin myötä.

Tarjoajan täyttämät tiedot siirtyvät kilpailutuksesta suoraan toiminnanohjausjärjestelmään, jolloin varastonhallinnan kannalta tietojen oikeellisuus tarjoustiedoista alkaen on tärkeää. Effectorin sähköisen kilpailuttamisen ohjelmat mahdollistavat tietojen siirtymisen ns. yhden kirjauksen periaatteella, mikä vähentää manuaalisia työvaihteita Hankintakeskuksessa sopimuskausien vaihtumisen aikana ja nimikemäärältään isojen kilpailutusten osalta.

Lisätietoja:
Maria Ruosteluoma, hankinta-asiantuntija, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
p. 06 415 5553, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Riikka Mäkinen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 040 7268 654, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

ICT-askelmerkit kohti sotea ‒ keskiössä joustavuus ja alueellisen yhtenäistämisen tukeminen

Alueellinen yhtenäistäminen, asiakkaan valinnanvapaus, tietojärjestelmät. Akusti-foorumin 26.8.2016 julkaisema loppuraportti linkittyy tähän erittäin ajankohtaiseen sote-keskusteluun analysoiden palveluseteli- ja ostopalvelujen hallintaan tarkoitettujen tietojärjestelmien hyödynnettävyyttä erikoissairaanhoidossa ja sote-kuntayhtymissä.

Loppuraportti ottaa johtopäätöksillään kantaa kahteen sote-uudistuksen valmistelun kannalta keskeiseen kysymykseen: valmisteluprosessiin itseensä ja järjestelmäarkkitehtuuria koskevaan pitkän aikavälin tavoitetilaan. Raportin taustalla olevan työryhmän mukaan uudistuksen valmistelussa keskiössä tulee olla alueellisen yhtenäisyyden tavoittelu ‒ pyrkimys alueen toimijoiden välisiin yhtenäisiin ratkaisuihin. Pitkän aikavälin tavoitetilaksi linjataan edelleen järjestelmäarkkitehtuuri, johon lukeutuu useita kansallisella tasolla toteutettuja rakenneosia.

Sote-uudistuksen keskellä ja sen jälkeen hyödynnettävillä tietojärjestelmillä on siis edellä esitettyihin kannanottoihin perustuen ensinnäkin oltava valmius tukea alueellisen yhtenäisyyden asteittaista kasvattamista. Toisekseen raportissa linjatun tavoitetilan saavuttaminen asettaa tietojärjestelmille ja niiden kehittäjille merkittävän joustavuus- ja ketteryysvaatimuksen. Parhaimmillaan tietojärjestelmä ”elää” uudistuksen mukana tukien alueellisen toiminnan aloittamista ja muotoutuen aikanaan toimivaksi osaksi kokonaisarkkitehtuuria.

Hyvän esimerkin Akusti-foorumin kannanottojen paikkansapitävyydestä antaa Keski-Pohjanmaan alueen nopeasti etenevä organisaatiomuutos ja palvelusetelitoiminnan menestyksekäs kehittämistyö. Alueen kuntien palvelusetelitoiminnan käytännöt ja prosessit on keväällä 2016 Effector Palvelusetelit -järjestelmän tuella ensin sähköistetty ja yhdenmukaistettu, ja vuodenvaihteessa 1.1.2017 ne tulevat edelleen saumattomasti siirtymään aloittavan Soite-kuntayhtymän alle.

Effector-tuoteperheen tuottanut Polycon tunnetaan ketteränä ohjelmistotoimittajana, jonka toimintatavat ja joustavat ratkaisut ovat aiemminkin saaneet kiitosta. Tällä kertaa asiakaskokemuksista oli ilo lukea Akusti-foorumin loppuraportista. 

Lisätietoja:
Niina Uolamo-Paakkonen, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Leif Esselström, toimitusjohtaja, Polycon Oy
p. 040 578 9608, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Polycon osallistui Terveys ja talous -päiville

Polycon osallistui 15.-16.9.2016 Kuopiossa järjestetyille Terveys ja talous -päiville. Lähdimme messuille kertomaan Effector-järjestelmämme mahdollistamasta julkisen toimijan ostotoiminnan kokonaisprosessinhallinnasta. Effector tarjoaa ratkaisut niin kilpailutus- ja ostopalveluprosessien kuin hankintasopimusten elinkaarten hallintaan. Lisäksi esittelimme uutta Effector Laitehuolto -järjestelmää, joka uudenaikaisena lääkintälaiterekisterinä täyttää Valviran laitteiden elinkaarinallinnalle ja jäljitettävyydelle asettamat vaatimukset, ja jota ollaan jo käyttöönottamassa kolmessa sairaanhoitopiirissä.

Messuvieraat pääsivät testaamaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojaan labyrinttipelissä. Palkitsimme viisi parasta paria Effector-veitsiseteillä. Nopein pari suoriutui vaikeasta radasta 28 sekunnissa. Kiitos messuvieraille heittäytymisestä labyrinttipelin pyörteisiin sekä mielenkiitoisista keskusteluista!

Vaasan sairaanhoitopiirin palvelusetelipalveluiden tuottajahaku avattu

Vaasan sairaanhoitopiiri ottaa lokakuun alussa käyttöönsä sähköisen palvelusetelin fysio-, lymfa- ja toimintaterapiapalveluiden sekä peruukkipalvelun järjestämisessä. Palveluseteleitä tullaan hallinnoimaan Effector Palvelusetelit -järjestelmällä.

Uusi palvelusetelikäytäntö tulee lokakuun alusta alkaen korvaamaan pääosin sairaanhoitopiirin nykyisen maksusitoumuskäytännön. Lokakuussa alkavaa palvelusetelitoimintaa varten järjestettävä palveluntuottajahaku on käynnistynyt palse.fi -portaalissa, jossa rekisteröityneet palveluntuottajat pääsevät ilmoittamaan tietonsa ja täyttämään sairaanhoitopiirin palvelusetelitoimintaa varten laatimat hakemuslomakkeet.

Vaasan sairaanhoitopiirin palvelusetelitoimintaan hyväksyttävien palveluntuottajien tiedot tullaan 1.10.2016 alkaen julkaisemaan palse.fi -portaalissa. Palveluntuottajahaku on jatkuva.

Effector palvelusetelit käyttöön Pieksämäellä

Pieksämäen kaupunki on ottanut käyttöönsä Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta hallinnoidut sähköiset palvelusetelit ikääntyneiden palveluissa ja terapiapalveluissa.

Alkuvuodesta 2016 tehtiin päätös sähköisten palveluseteleiden käyttöönotosta ikääntyneiden palveluissa. Palveluntuottajien haku alkoi omaishoidon vapaapäivien ja veteraanien kotipalvelun palveluseteleiden osalta toukokuussa 2016. Seteleitä myönnetään asiakkaille heinäkuun 2016 alusta lähtien.

Pieksämäki myöntää myös fysio-, toiminta- ja lymfaterapian palveluseteleitä kesäkuusta 2016 lähtien yhdessä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa. Etelä-Savon sairaanhoitopiiri on myöntänyt fysioterapian palveluseteleitä jo vuodesta 2015 ja nyt vuotta myöhemmin sähköiset palvelusetelit on otettu käyttöön myös toiminta- ja lymfaterapiassa.

Palveluntuottajien asiointikanavana toimii sähköinen palse.fi -portaali. Pieksämäen perusturva järjesti teemaillan yrittäjille 20.4.2016, jossa käytiin läpi mm. portaalin käyttöä.

Lisätietoja:
Margit Laaksonen, ikääntyvien palvelujen tulosaluejohtaja 
p. 044 368 6737, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 
Saila Huhtala, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 040 7707 859, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sosiaali- ja terveysministeriön palvelusetelikokeilu haastaa tietojärjestelmätoimittajat

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt osana hallituksen Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanketta palvelusetelikokeilun, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapautta koskevaan lainsäädäntövalmisteluun.

Kokeilussa keskeisiä mielenkiinnon kohteita ovat valinnanvapauden vaikutukset asiakkaaseen ja palveluntuottajaan sekä palvelun saatavuuteen, laatuun ja kustannuksiin. Tavoitteena on löytää kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukainen, yhdenvertaisen hoitoon ja palveluun pääsyn mahdollistava, asiakkaiden osallistumiseen ja palvelutuotannon kehittämiseen kannustava malli.

Kokeilun tavoitteet asettavat selkeät vaatimukset myös sen läpiviennissä hyödynnettävälle tietojärjestelmälle. Palvelusetelilainsäädäntöön nojaavan kokeilun suunnittelussa katseet kohdistuvat luontevasti käytössä oleviin sähköisiin palvelusetelijärjestelmiin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Tällä hetkellä laajasti kuntien ja kuntayhtymien sähköisten palveluseteleiden hallinnassa käytössä olevan Effector Palvelusetelit -järjestelmäkokonaisuuden valmius palvelusetelikokeilun läpivientiin on erittäin hyvä. Palvelusetelikokeilun kannalta keskeiset tietojärjestelmän toiminnallisuudet, kuten asiakkaan valinnan hallinnointi, palvelujen käytön seuranta, palveluntuottajan laskutus sekä asiakaspalautteen kerääminen, ovat perusmuodossaan jo käytössä Effector Palvelusetelit -järjestelmässä ja sitä hyödyntävillä kunnilla ja kuntayhtymillä.

Järjestelmäarkkitehtuurin ohella palvelusetelikokeilulle asetetut aikatauluraamit nostavat tarkastelun keskiöön järjestelmävaihtoehtojen käyttöönottojen ketteryyden. Palvelusetelikokeilun on tarkoitus käynnistyä vuoden 2017 alussa. Effector Palvelusetelit vastaa terävästi myös tähän haasteeseen; järjestelmän käyttöönotot on parhaimmillaan viety läpi kolmessa kuukaudessa kattaen tarvittavan tuotekehitystyön.

Kokeiluun osallistuvat kunnat tullaan valitsemaan tällä viikolla avattavan valtionavustushaun kautta. Kokeilu tulee kestämään vuoden 2018 loppuun asti. Kerromme mielellämme lisää Effectorin tarjoamista mahdollisuuksista!

Lisätietoja:
Leif Esselström, toimitusjohtaja, Polycon Oy
p. 040 578 9608, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Effector Julkinen Kilpailutus ja palse.fi -portaali mahdollistavat joustavan sähköisen kilpailuttamisen myös laajoissa hankintaryhmissä

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP) hyödyntää Effector Julkinen kilpailutus -järjestelmää sekä tarjoajien palse.fi -asiointiportaalia hankintalain mukaisessa täysin sähköisessä kilpailutusprosessissaan. Effector Julkinen Kilpailutus -järjestelmä on ollut EPSHP:n käytössä vuodesta 2011. EPSHP käyttää Effector-järjestelmää laajasti eri hankintaryhmien, mm. hoitotarvikkeiden, laitteiden, apuvälineiden sekä palvelujen kilpailuttamiseen.

Syksyllä 2015 Polycon ja EPSHP:n hankintakeskus alkoivat yhteistyössä kehittää kilpailutusjärjestelmää vastatakseen hankintalainsäädännön muutoksiin ja kehittääkseen kilpailutusprosessia yhä sujuvammaksi sekä tarjoajien että hankinta-asiantuntijoiden kannalta. Kolmivaiheisen kehitysprojektin ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien toiminnot siirrettiin Excel-lomakkeista palse.fi -portaaliin, joka tähän asti on toiminut yksityisten yritysten asiointiväylänä palveluseteliprosessissa. Hankintayksiköiden avoimet tarjouspyynnöt ovat nähtävissä palse.fi -portaalin uudessa Kilpailutukset-osiossa, johon rekisteröityneet tarjoajat tekevät jatkossa myös tarjouksensa.

EPSHP julkaisi ensimmäisen tarjouspyyntönsä palse.fi -portaaliin 6.5.2016. Tähän mennessä portaaliin on julkaistu seitsemän tarjouspyyntöä, mukaan lukien laaja, 526 alanimikettä sisältävä elintarvikekilpailutus. Ensimmäisen portaalin kautta kilpailutettavan hankinnan osalta prosessi on jo edennyt tarjousten käsittely- ja vertailuvaiheeseen.

EPSHP kilpailuttaa jatkossa myös kynnysarvon alittavat pienhankintansa palse.fi -portaalin kautta.

EPSHP:n hankinta-asiantuntijat kommentoivat portaalin käyttöä seuraavasti:
Uudistus on entisestään helpottanut tarjousten käsittelyä, kun tarjoukset on mahdollista tehdä suoraan järjestelmään ilman erillisiä hintataulukkoja (excel). Yhdellä ja samalla järjestelmällä on mahdollista toteuttaa niin kynnysarvot ylittävät hankinnat kuin pienhankinnat. Portaali mahdollistaa joustavan vuoropuhelun ehdokkaiden kanssa.”

Lisätietoja:
Maria Ruosteluoma, hankinta-asiantuntija, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
p. 06 415 5553, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Riikka Mäkinen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 040 7268 654, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Effector-pääkäyttäjäpäivät ja Terveydenhuollon ATK-päivät tekivät toukokuun lopusta tapahtumarikkaan Polyconin väelle

Perinteiset Effector-pääkäyttäjäpäivät järjestettiin 18.-19.5.2016, tällä kertaa yhteistyössä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kanssa Lappeenrannassa. Ensimmäisen päivän puheenvuoroissa käsiteltiin mm. Effectorin tuoreita toiminnallisuuksia; Tilaajavastuu-integraatiota sekä kilpailutusten ja ostopalvelujen hallintaa palse.fi -portaalissa. Lisäksi kuultiin tulevista sopimustenhallinnan laajennuksista, Effectorin uudesta etusivusta sekä Effector Mobile -sovelluksen tuomista uusista mahdollisuuksista.

Toisena päivänä järjestettiin rinnakkaissessiot apuvälinepalvelujen sekä palveluseteliasioiden käsittelylle. Kummassakin osiossa kuultiin asiakkaiden puheenvuoroja järjestelmäosioiden käyttöönottokokemuksista ja eri toiminnallisuuksien käytöstä sekä Polyconin kertaukset kuluneen vuoden aikana valmistuneista toiminnallisuuksista. Lisäksi apuvälineosion puolella Polycon kertoi Effectorin laajentamisesta varuste- ja varaosien hallintaan sekä lääkintälaitehallintaan. 

Keskiviikkoiltana päästiin ihailemaan kauniita maisemia ja maistelemaan herkullisia ruokia Saimaan risteilyllä. Kiitämme onnistuneista päivistä kaikkia osallistujia, puhujia sekä Eksoten väkeä! Päivien esitykset ovat nähtävissä Effector Keskuksessa. Seuraavat käyttäjäpäivät järjestetään Helsingissä 26.-27.4.2017 joten merkitkäähän päivä jo ylös kalentereihinne!

Effector pääkäyttäjäpäivät 2016

Tapahtumarikas toukokuu jatkui seuraavalla viikolla, kun Polycon osallistui 24.-25.5.2016 Lahdessa järjestetyille Terveydenhuollon ATK-päiville. Haastoimme messuvieraat testaamaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojaan vauhdikkaan labyrinttipelin avulla. Yksi poikkeuksellinen vauhtipari onnistui selviämään radasta yhdeksässä sekunnissa, mutta muuten päivien parhaimmat suoritusajat pyörivät 20 sekunnin paikkeilla. Messuilla suorittamamme iPad Minin arvonnassa onnetar suosi Sari Snickeriä. Kiitämme ständillämme käyneitä messuvieraita loistosuorituksista labyrinttipelin parissa sekä antoisista keskusteluista palveluseteli-, ostopalvelu- ja kilpailutusjärjestelmiimme liittyen. Ensi vuonna nähdään taas!

Terveydenhuollon ATK päivät 2016

Alueellinen palvelusetelitoiminta käyntiin Keski-Pohjanmaan alueella

Kokkolan sosiaali- ja terveyspalvelut on yhdessä Peruspalveluliikelaitos Jytan kanssa ottanut käyttöönsä Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta hallinnoidut sähköiset palvelusetelit. Sähköistä palveluseteliä myönnetään alkuvaiheessa lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluihin, jalkahoitoon sekä vanhuspalveluiden tilapäiseen kotihoitoon ja kotihoidon tukipalveluihin. Palveluntuottajien asiointikanavana sähköisessä toimintamallissa toimii palse.fi -portaali.

Sähköisen palvelusetelijärjestelmän käyttöönottoa lähdettiin Keski-Pohjanmaan alueella loppuvuonna 2015 käynnistetyssä projektissa alusta asti viemään läpi vahvasti alueellinen sote-organisaatiohanke huomioiden. Tuleva Soite-kuntayhtymä tulee 1.1.2017 yhdistämään Keski-Pohjanmaan keskussairaalan, Peruspalveluliikelaitos Jytan, Kokkolan kaupungin ja Kruunupyyn kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön yhteen yhteiseen palveluorganisaatioon (http://www.kpsote.fi/fi/).

Kokkolan ja Jytan sähköisten palveluseteleiden käyttöönottoprojektissa tuleva organisaatiomuutos on vaikuttanut erityisesti palvelusetelitoimintamallien määrittelyyn ja niitä ohjaavien sääntökirjojen laadintaan. Keskeisenä tavoitteena on ollut organisaatioiden aiempien palveluseteliprosessien ja niitä koskevien linjausten yhtenäistäminen. Tätä kautta on pystytty määrittelemään palvelusetelitoimintamallit, joiden hyödyt ulottuvat yli tulevan organisaatiomuutoksen.

Palvelusetelijärjestelmän käyttöönoton projektipäällikkö Susanna Lindfors kuvaa läpikäytyä prosessia seuraavasti:
"Yhteisen alueellisen määrittelytyön haasteena oli muun muassa se, että kaikkia organisaatioiden toimintoja ja käytäntöjä ei vielä ole yhtenäistetty. Kotihoidon tukipalvelujen palveluseteli on käytössä ainoastaan Jyta-alueella ja jalkahoidon palveluseteli Kokkolan sosiaali- ja terveystoimella vielä vuoden 2016 loppuun. Sääntökirjat on kuitenkin laadittu niin, että 1.1.2017 alkaen kaikki palvelusetelit voidaan pienillä muutoksilla ottaa käyttöön koko Soite-organisaatiossa. Effector-palvelusetelijärjestelmä oli omalla tavallaan ohjaamassa yhteistyön muodostumista kahden organisaation välillä. Projektipäällikön näkökulmasta tämä oli hyvä asia ja se loi eräänlaiset tienviitat yhtenäistämiselle ja yhteisen järjestelmän käyttöönotolle."

Effector Palvelusetelit -järjestelmä mahdollistaa niin alueellisen palvelusetelitoiminnan hallinnoinnin kuin myös palvelusetelitoimintallien ja organisaatiorakenteiden muutosten hallinnan. Alueellista palvelusetelitoimintamallia hyödynnetään Keski-Pohjanmaan lisäksi mm. Keski-Suomen ja Pohjois-Savon alueilla.

Lisätietoja:
Susanna Lindfors, IT-suunnittelija, Kokkolan kaupunki
p. 044 780 9422, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Effector Hoitotarvikejakelu käyttöön Seinäjoen terveyskeskusksessa

Seinäjoen terveyskeskus aloitti Effectorin hoitotarvikejakeluosion käytön vuoden 2016 alusta. Seinäjoen terveyskeskus, joka on mukana Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueellisessa apuvälinetoiminnassa, on käyttänyt Effectoria jo useita vuosia apuvälinepalvelujen hallinnassa. Seinäjoella on kolme hoitotarvikejakelupistettä: Seinäjoen, Peräseinäjoen ja Ylistaron hoito- ja diabetestarvikejakelut. Myös Peräseinäjoki ja Ylistaro ovat myös ottamassa hoitotarvikejakeluosiota käyttöönsä tämän kevään aikana.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintatoimisto kilpailuttaa hoitotarvikkeita ja merkittävä osa tuotteista tuotiin järjestelmään hankintatoimiston kausisopimuslistoilta.

Uuden tietojärjestelmän käyttöönotto sujui hyvässä yhteistyössä ja jouhevasti nopealla aikataululla reilun kuukauden aikana. Hoitotarvikejakelun työntekijä Helena Hanhimäki kommentoi käyttöönottoprojektia:
Järjestelmä on yksinkertainen ja helppo oppia, mutta taustatietojen rakentamiseen on varattava riittävästi aikaa ja resursseja.

Lisätietoja:
Helena Hanhimäki, Hoito- ja diabetestarvikejakelu, Seinäjoen terveyspalvelukeskus
p. 050 345 9413, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 
Marianne Hakkarainen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 050 428 3030, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.