Uutiset

Jyväskylän valinnanvapauskokeiluun uusi tuottajahakemus

Jyväskylän kaupunki tiedottaa, että avosairaanhoidon ja sosiaaliohjeuksen valinnanvapauskokeiluun on saapunut uusi palveluntuottajahakemus. Hakemuksen on jättänyt jyväskyläläinen online-lääkäripalveluja tarjoava Medics24. Yritys avaa valinnanvapauskokeilua varten myös terveysasematoimipisteen keskusta-alueelle. Hakemus käsitellään Jyväskylän kaupungin perusturvapalveluissa 12. toukokuuta mennessä.

Medics24:n tuottama palvelukokonaisuus kattaa kokeilun ehtojen mukaisesti asiakkaan avosairaanhoidon palvelut eli lääkäri- ja sairaanhoitajavastaanotot sekä sosiaaliohjaajan ohjaus- ja neuvontapalvelut. Valintaan sisältyvät myös vastaanottopalveluun liittyvät tutkimukset, kuten laboratorio- ja röntgenpalvelut.

Jyväskylän kokeilussa on tällä hetkellä mukana yksi palveluntuottaja, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy. Palveluntuottajahaku on jatkuva eli yritykset voivat hakeutua mukaan kokeilukauden ajan vuoden 2018 loppuun saakka. Tähän mennessä vaihto-oikeuttaan on käyttänyt noin 1500 asiakasta.

Lue koko tiedote Jyväskylän kaupungin sivuilta.

Silmälasipalvelun palveluseteli käyttöön Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on laajentanut sähköisen palvelusetelin käyttöä silmälasipalvelun palveluseteliin. Ennestään PSSHP:lla on käytössä peruukkipalvelun sekä aikuisten manuaalisen lymfaterapian palvelusetelit.

Silmälasipalvelun palveluseteli sisältää silmälasikehykset ja niiden sovituksen sekä linssivalinnat. PSSHP ottaa palveluseteliä myöntäessä kantaa siihen, minkälaiset linssit asiakas tarvitsee. Tarkemmat palvelua koskevat sisältövaatimukset on määritelty PSSHP:n silmälasipalvelun sääntökirjassa, johon pääsee tutustumaan palse.fi -portaalissa.

Palveluntuottajat voivat hakeutua mukaan palvelusetelitoimintaan palse.fi -portaalin kautta täyttämällä toimintaa varten laaditun hakemuslomakkeen. Tällä hetkellä hyväksyttyjä palveluntuottajia on seitsemän. Ensimmäinen palveluseteli myönnettiin 6.3.2017 ja tähän päivään mennessä päätöksiä on tehty 105 kappaletta.

Effector Laitehuollon vahvuudet lääkintälaitteiden seurantajärjestelmänä

Effector Laitehuolto on kattava tietojärjestelmäkokonaisuus lääkintälaitteiden ja laitehuollon kokonaisprosessien hallintaan. Effector-järjestelmän rakenne tukee keskitettyä tiedonhallintaa sekä automatisoitua tiedonsiirtoa. Järjestelmään luodaan kauppanimitasoiset pohjatiedot, jotka siirtyvät suoraan kyseisten kauppanimien laitteiden tietoihin. Muuttamalla kauppanimitasoisia tietoja siirtyvät vastaavat tiedot kaikille kyseisen kauppanimen laitteille, mikä vähentää manuaalista ylläpitotyötä. Rajaamalla kauppanimien luomis- ja ylläpito-oikeudet tietyille henkilöille taataan tietojen yhdenmukaisuus. Kun Effectorin dynaamisille laitekorteille voidaan vielä luokituskohtaisesti määritellä kirjattavia tietoja ja ominaisuuksia, mahdollistaa järjestelmä laitekortin tietojen räätälöinnin kunkin laitetyypin yksilöllisiin tarpeisiin.

Effector Laitehuolto huolehtii koko prosessin hallinnoinnista aina laitteen tilauksesta sen poistamiseen saakka. Järjestelmä tukee varaosahallinnan prosesseja sisältäen mm. varaosien tilauksen ja saldotilanteen seurannan. Lisäksi Effector mahdollistaa laitteiden taloushallintaan liittyvien prosessien kehittämisen, kuten esimerkiksi laitekannan tasearvon hallinnoinnin, investointien yksilötasoisen poisto- ja vuokralaskennan sekä kustannuspaikkakohtaisen uusinvestointitarpeen simuloinnin.

Effector Laitehuolto tarjoaa helpon ja kevyen selainpohjaisen käyttöliittymän osastokäyttäjille sekä laajemman ja monipuolisemman työpöytäversion tehokäyttäjille. Selainkäyttöliittymä mahdollistaa järjestelmän käytön myös mobiililaitteissa. Parhaillaan pilotointivaiheessa oleva Effector Mobile tarjoaa tulevaisuudessa myös lääkintätekniikalle entistä paremman mahdollisuuden liikkuvaan työskentelyyn työpisteen ulkopuolella.

Effector Laitehuolto on rakennettu vastaamaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (TLT-laki) vaatimuksiin ja erityisesti Valviran kuluneen kahden vuoden aikana esille nostamiin, vanhentuneisiin järjestelmiin liittyviin haasteisiin. Näihin liittyviä tärkeitä ominaisuuksia ovat mm.:

 • tuotemerkki- ja/tai kauppanimitasoisesti merkitään henkilöt, joilla on pätevyys käyttää laitetta
 • kuvien ja asiakirjojen (esim. käyttöohjeet) hallinnointi em. yksilöintitasoisesti
 • erilaisten huolto-ohjelmien määrittely ja niiden linkittäminen eri yksilöintitasoihin
 • laitetasoisen huoltohistorian ja elinkaarikustannustietojen kertyminen järjestelmään
 • kokoonpanojen muodostaminen laitteista ja varusteista
 • laitteiden tilatiedot (käytössä, poistettu jne.), lokitiedot (kuka on tehnyt ja mitä) sekä omistaja- ja sijaintitiedot historiatietoineen
 • laitteiden ohjelmaversion merkitseminen
 • automaattiset hälytykset mm. määräaikahuoltamattomien ja valmistajan antaman käyttöiän ylittäneiden laitteiden osalta
 • laina-, koekäyttö-, sijoitus- ja leasinglaitteiden hallinnointi
 • vaaratilanneilmoitus: mm. laitteen perustietojen ja huoltotietojen tuominen automaattisesti laitekortilta vaaratilanneilmoituslomakkeeseen

Lisätietoja:
Annika Yli-Jaskari, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 0400 853 147, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyskeskus aloittaa palveluseteleiden myöntämisen Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta

Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyskeskus aloittaa sähköisten palveluseteleiden myöntämisen Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta huhtikuun alussa. Palveluntuottajat ovat voineet hakeutua palveluntuottajiksi Raision ja Ruskon yhteystoiminta-alueen neljään palvelusetelipalveluun maaliskuun alusta alkaen palse.fi -portaalin kautta.

Raision ja Ruskon yhteystoiminta-alue on jo ennen Effector Palvelusetelit -järjestelmään siirtymistä myöntänyt Rintamaveteraanien avokuntoutuksen, Rintamaveteraanien kotona asumista tukevien kunnallisten avopalveluiden ja Diabeetikkojen jalkojenhoidon palveluseteleitä. Huhtikuun alussa näitä palveluseteleitä aletaan myöntää sähköisesti Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta. 

Näiden lisäksi Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue ottaa uutena palvelusetelinä käyttöön Kotihoidon tukipalveluiden (suihkutusapu) palvelusetelin. Effector Palvelusetelit -järjestelmä mahdollistaa palvelusetelin myöntöprosessin automatisoinnin; palvelusetelille myöntyy uusi saldo automaattisesti joka viikko ja myöntyvä saldo on voimassa aina kyseisen viikon ajan.

Lisätietoja:
Paula Nieminen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 044 253 5530, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

ESSOTE tehostaa ostotoiminnan kokonaisprosessihallintaa: asumispalvelujen ostotoiminnan sähköinen ja automatisoitu hallinta Effectoriin

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (ESSOTE) integroi valtaosan jäsenkuntiensa sosiaali- ja terveyspalveluista osaksi kuntayhtymän toimintaa vuoden 2017 alusta. Samalla laajennettiin Effector-järjestelmän käyttöä ja sen myötä yhtenäistettiin ostotoiminnan käytäntöjä jäsenkuntien alueella. Toimenpiteillä pyritään takaamaan asiakkaiden ja palveluntuottajien yhdenvertaisuus.

ESSOTE hyödyntää tavallisen ja tehostetun palveluasumisen järjestämisessä palveluseteliä ja ostopalvelusopimuksia. Sekä palveluseteli- että ostopalveluprosessit on vuodenvaihteesta asti hallinnoitu sähköisesti Effector-järjestelmällä samoja järjestelmätoimintoja hyödyntäen. Palveluntuottajat käyttävät asiointikanavanaan selainpohjaista https://palse.fi -portaalia. Palveluntuottaja kirjaa asiakkaiden poissaolot portaaliin kuukausittain jälkikäteen. Järjestelmä laskee automaattisesti palveluntuottajalle maksettavan korvauksen sekä asiakkaan omavastuuosuuden/asiakasmaksun määrän järjestelmään kirjattujen korvaussääntöjen, tuottajan hinnaston ja asiakasmaksutietojen perusteella.

Palveluseteli- ja ostopalvelulaskujen asiatarkastus ja tiliöinti sekä asiakasmaksulaskutus on niin ikään viety sähköiseen järjestelmään ja automatisoitu Effectorin ja liittymäratkaisujen avulla. Prosessien automatisointi tuo erittäin merkittäviä työaikasäästöjä mm. laskunkäsittelyyn, dokumentointiin ja raportointiin.

ESSOTE:n Taru Saalasti kertoo:
"Asumispalveluiden laskujen käsittely oli ennen todella työlästä ja vaati pelkästään Mikkelissä kolmen ihmisen työpanoksen. Ilman tehostamista Essoten asumispalveluiden laskujen käsittelyyn olisi tarvittu arviolta kuusi henkilötyövuotta. Laskuja käsittelevät sihteerit keräsivät tietoja useista eri järjestelmistä ja puhelimitse, jotta asiakkaan omavastuuosuus saatiin laskutettua. Tiedon hajanaisuus teki myös raportoinnista työlästä. Nyt tiedot on kerätty yhteen järjestelmään ja arviona on, että asumispalveluiden laskunkäsittelyyn on jatkossa resursoitava yksi henkilötyövuosi."

Lisätietoja:
Taru Saalasti, talouspäällikkö, ESSOTE
p. 044 3519 662, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Saila Huhtala, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 040 7707 859, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilu vauhdikkaasti käyntiin Effector Palvelusetelit -järjestelmää hyödyntäen

Jyväskylän kaupunki on valittu mukaan sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihankkeeseen ja pääsee kokeilemaan valinnanvapautta sote-palveluissa vuosina 2017–2018. Jyväskylän kaupungin kokeilu kattaa avosairaanhoidon palvelut ja vastaanottopalveluun liittyvät tutkimukset sekä sosiaaliohjauksen. Kokeilun käynnistysvaiheessa mukaan on alueen yksityisistä palveluntuottajista hakeutunut Mehiläinen Terveyspalvelut Oy.

Jyväskylän kaupungin kokeilu käynnistyi vauhdikkaasti maanantaina 20.2.2017, kun palveluntuottajavalintojen tekomahdollisuus avautui kokeiluun oikeutetuille kuntalaisille. Ensimmäisen viikon aikana sote-palvelun palveluntuottajaa vaihtoi yli 500 kokeiluun oikeutettua jyväskyläläistä.

Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilu hallinnoidaan Effector Palvelusetelit -järjestelmällä, joka mahdollistaa kokeilun sähköisen kokonaishallinnan. Palveluntuottajarekisterin sähköisen ylläpidon lisäksi järjestelmä mahdollistaa mm. palveluntuottajavalintojen sähköisen hallinnoinnin, asiakaspalautteen automatisoidun keräämisen sekä yksityisen palveluntuottajan kapitaatioperusteisen laskutuksen ja laskujen automaattisen käsittelyn.

Kätevimmin Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeiluun osallistuva kuntalainen tekee valinnan osoitteessa https://palse.fi/jyvaskyla. Tunnistautuminen järjestelmään tapahtuu verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Tieto valinnasta välittyy julkisille terveysasemille ja asiakkaan valitsemalle palveluntuottajalle reaaliaikaisesti. Innokkaimmat kokeilivat sähköistä asiointia palse.fi -portaalissa 20.2.2017 jo heti vuorokauden vaihtumisen jälkeen.

Järjestelmän käyttöönottoprosessiin ja kokeilun vauhdikkaaseen käynnistymiseen ollaan tyytyväisiä Jyväskylässä: ”Portaalin käyttöönotto tapahtui erittäin sujuvasti. On tärkeää, että palveluntuottajan valinnan voi tehdä sähköisesti vahvan tunnistamisen kautta. Olemme positiivisesti yllättyneitä siitä, että noin 90 % tuottajaa vaihtaneista on tehnyt valinnan sähköisesti portaalin kautta”, kommentoi Mia Lindberg Jyväskylän kaupungilta.

Lisätietoa Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilusta on saatavilla osoitteessa www.jyvaskyla.fi/terveys/valinnanvapaus.

Lisätietoja:
Mia Lindberg, erityisasiantuntija, Jyväskylän kaupunki
p. 014 266 8631, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo-Paakkonen, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Jyväskylän valinnanvapauskokeilu käynnistyi

Jyväskylän kaupunki on mukana sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihankkeessa, minkä myötä Jyväskylässä Huhtasuon, Keskustan ja Kuokkalan terveysasemien alueella asuvat kuntalaiset pääsevät vuosina 2017-2018 kokeilemaan valinnanvapautta terveyspalveluissa.

Jyväskylä hallinnoi valinnanvapauskokeiluaan Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta. Järjestelmän kautta hallinnoidaan mm. asiakkaiden palveluntuottajavalinnat sekä kapitaatiopohjainen laskutus.

Asiakkaille on 20.2.2017 avautunut palse.fi -portaalissa mahdollisuus palveluntuottajan valinnan tekemiseen. Valinnan pääsee tallentamaan järjestelmään sisäänkirjautumisen jälkeen. Asiakkaan valinta voidaan tallentaa järjestelmään myös julkisella terveysasemalla tai yksityisen palveluntuottajan vastaanotolla. Lisätietoja asiakkaalle löytyy osoitteesta https://palse.fi/jyvaskyla.

Effector Laitehuolto -järjestelmä otettu käyttöön Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (PSSHP) on ottanut käyttöön Effector Laitehuolto -järjestelmän. PSSHP aloitti Laitehuolto-järjestelmän pilotoinnin hieman ennen vuodenvaihdetta. Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) valitsi neljä osastoaan pilottiosastoiksi, jotka testasivat uuden järjestelmän käyttöä ensimmäisinä. Pilottiosastojen laitteet vastaavat noin neljännestä koko KYSin laitekannasta, joten näillä osastoilla on paljon laiteliikennettä, mikä teki niistä oivalliset pilottiosastot. Ennen pilotoinnin aloitusta järjestettiin pääkäyttäjille, pilotointiin osallistuville huoltohenkilöille ja laitevastaaville sekä hankinta- ja laskentatoimelle kullekin omat koulutussessionsa.

Lopullinen käyttöönotto tapahtui PSSHP:ssä 15.2.2017. Tällöin Effector Laitehuolto korvasi nykyisen laiterekisterin ja koko KYS ryhtyi hallinnoimaan laitekantaansa Effectorin kautta. Helmikuun alussa koulutettiin kaikki huoltohenkilöt sekä laitevastaavat aiemmin, pilotointivaiheessa koulutettujen lisäksi.

Aiemman laiterekisterin lisäksi Effector Laitehuolto korvaa myös KYSin vanhan aktivoitavien laitehankintojen vuokra- ja poistolaskentaa hoitavan järjestelmän. Jatkossa siis investointirajan ylittävien laitteiden vuokra- ja poistolaskenta hoidetaan Effectorissa eli samassa järjestelmässä, jossa itse laitteetkin ovat. Uusien laitehankintojen tarvetta on nyt helpompi arvioida, kun laitteille voi luokitus-, tuotemerkki-, kauppanimi- ja jopa laitetasolla merkitä arvioidun käyttöiän eli määritellä, kauanko tämän tyyppiset laitteet yleensä kestävät käytössä.

Lisätietoja:
Tero Lähivaara, sairaalainsinööri, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
p. 044 717 9660, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Anne Halttunen, kirjanpitopäällikkö, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
p. 044 717 2076, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Annika Yli-Jaskari, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 0400 853 147, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sähköinen ostopalvelujärjestelmä tehostaa ostotoiminnan prosessihallintaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymässä

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (ESSOTE) otti vuodenvaihteessa käyttöönsä laajan Effector Ostopalvelut -järjestelmän, joka mahdollistaa yksityisiltä palveluntuottajilta tapahtuvan ostamisen täysin sähköisen prosessihallinnan. Kuntayhtymä hallinnoi alkuvaiheessa järjestelmän kautta tehostetun ja tavallisen palveluasumisen ostot.

Sähköisessä järjestelmässä maksusitoumukselle valitaan palveluntuottaja Effectorin sähköisestä palveluntuottajarekisteristä. Järjestelmän kätevien hakutoimintojen avulla päätöstä valmisteleva henkilö löytää tarvittavat tiedot tuottajan valitsemiseksi, esim. palveluunpääsyn keston ja henkilöstöluettelon. Kun palveluntuottaja on valittu, järjestelmä poimii päätökselle automaattisesti palveluntuottajan hinnaston mukaiset hinnat. Myös asiakaskohtaisten hintojen tallentaminen päätökselle onnistuu joustavasti.

Palveluntuottaja asioi ostopalveluprosessin eri vaiheissa palse.fi -portaalissa, jossa hän ylläpitää järjestelmään ilmoittamiaan tietoja. Tuottaja näkee palse.fi -portaalissa hänelle osoitettujen maksusitoumusasiakkaiden tiedot, kirjaa asiakkaan maksusitoumuksen tietoihin palvelutapahtumat, antaa mahdollisen palvelu-/hoitopalautteen ja muodostaa kuukausittain laskutusviitteen. Palveluasumisen ostopalveluprosessissa palveluntuottajat kirjaavat asiakkaan poissaolot kuukausiraportille, jonka perusteella järjestelmä laskee automaattisesti palveluntuottajalle maksettavaksi tulevan kuukausikompensaation sekä asiakkaalta veloitettavan asiakasmaksun suuruuden.

Sen lisäksi, että Effector Ostopalvelut -järjestelmä tehostaa tiedonsiirtoa kunnan/kuntayhtymän ja yksityisen palveluntuottajan välillä, se parhaimmillaan automatisoi täysin ostopalvelulaskujen käsittelyn ja asiakasmaksulaskutuksen. ESSOTEssa ostopalvelujen asiakasmaksuaineisto muodostetaan Effectorissa ja laskutetaan Effector-Intime liittymän kautta kuukausittain.

Lisätietoja:
Saila Huhtala, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 040 7707 859, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Effector Palvelusetelit -järjestelmän käyttö laajeni jälleen voimakkaasti vuonna 2016

Vuoden 2016 aikana Effector Palvelusetelit -järjestelmän käyttö laajeni jälleen edellisten vuosien tapaan voimakkaasti. Laajeneminen piti sisällään sekä uusia järjestelmäasiakkuuksia että sähköisen palvelusetelin käytön laajenemista nykyisten asiakkaiden ostotoiminnassa.

Uusia Effector Palvelusetelit -järjestelmän käyttöönottoja toteutui vuoden 2016 aikana muun muassa Keski-Pohjanmaan alueella sekä Vaasan sairaanhoitopiirissä. Vaasan sairaanhoitopiiri aloitti syksyllä 2016 sähköisten palveluseteleiden myöntämisen lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluihin sekä peruukkihankintoihin. Sähköisen palvelusetelijärjestelmän käyttöönotolla on Vaasan sairaanhoitopiirissä tavoiteltu muun muassa sähköisen tiedonvälityksen ja prosessin automatisoitumisen mukanaan tuomia prosessi- ja kustannushyötyjä.

Vuoden 2016 loppuun mennessä:

 • Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta on myönnetty yli 120.000 palveluseteliä
 • Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta myönnettyjen palveluseteleiden yhteisarvo on lähes 32 miljoonaa euroa
 • palse.fi -portaalissa on rekisteröitynä jo yli 1.600 palveluntuottajaa
 • Effector Palvelusetelit -järjestelmää käyttävien kuntayhtymien ja kuntien yhteenlaskettu väestöpohja on lähes 4 miljoonaa

Lisätietoja:
Kati Piilikangas, kuntoutussuunnittelija, Vaasan sairaanhoitopiiri
p. 06 213 2411, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo-Paakkonen, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.