Uutiset

ESSOTE tehostaa ostotoiminnan kokonaisprosessihallintaa: asumispalvelujen ostotoiminnan sähköinen ja automatisoitu hallinta Effectoriin

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (ESSOTE) integroi valtaosan jäsenkuntiensa sosiaali- ja terveyspalveluista osaksi kuntayhtymän toimintaa vuoden 2017 alusta. Samalla laajennettiin Effector-järjestelmän käyttöä ja sen myötä yhtenäistettiin ostotoiminnan käytäntöjä jäsenkuntien alueella. Toimenpiteillä pyritään takaamaan asiakkaiden ja palveluntuottajien yhdenvertaisuus.

ESSOTE hyödyntää tavallisen ja tehostetun palveluasumisen järjestämisessä palveluseteliä ja ostopalvelusopimuksia. Sekä palveluseteli- että ostopalveluprosessit on vuodenvaihteesta asti hallinnoitu sähköisesti Effector-järjestelmällä samoja järjestelmätoimintoja hyödyntäen. Palveluntuottajat käyttävät asiointikanavanaan selainpohjaista https://palse.fi -portaalia. Palveluntuottaja kirjaa asiakkaiden poissaolot portaaliin kuukausittain jälkikäteen. Järjestelmä laskee automaattisesti palveluntuottajalle maksettavan korvauksen sekä asiakkaan omavastuuosuuden/asiakasmaksun määrän järjestelmään kirjattujen korvaussääntöjen, tuottajan hinnaston ja asiakasmaksutietojen perusteella.

Palveluseteli- ja ostopalvelulaskujen asiatarkastus ja tiliöinti sekä asiakasmaksulaskutus on niin ikään viety sähköiseen järjestelmään ja automatisoitu Effectorin ja liittymäratkaisujen avulla. Prosessien automatisointi tuo erittäin merkittäviä työaikasäästöjä mm. laskunkäsittelyyn, dokumentointiin ja raportointiin.

ESSOTE:n Taru Saalasti kertoo:
"Asumispalveluiden laskujen käsittely oli ennen todella työlästä ja vaati pelkästään Mikkelissä kolmen ihmisen työpanoksen. Ilman tehostamista Essoten asumispalveluiden laskujen käsittelyyn olisi tarvittu arviolta kuusi henkilötyövuotta. Laskuja käsittelevät sihteerit keräsivät tietoja useista eri järjestelmistä ja puhelimitse, jotta asiakkaan omavastuuosuus saatiin laskutettua. Tiedon hajanaisuus teki myös raportoinnista työlästä. Nyt tiedot on kerätty yhteen järjestelmään ja arviona on, että asumispalveluiden laskunkäsittelyyn on jatkossa resursoitava yksi henkilötyövuosi."

Lisätietoja:
Taru Saalasti, talouspäällikkö, ESSOTE
p. 044 3519 662, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Saila Huhtala, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 040 7707 859, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilu vauhdikkaasti käyntiin Effector Palvelusetelit -järjestelmää hyödyntäen

Jyväskylän kaupunki on valittu mukaan sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihankkeeseen ja pääsee kokeilemaan valinnanvapautta sote-palveluissa vuosina 2017–2018. Jyväskylän kaupungin kokeilu kattaa avosairaanhoidon palvelut ja vastaanottopalveluun liittyvät tutkimukset sekä sosiaaliohjauksen. Kokeilun käynnistysvaiheessa mukaan on alueen yksityisistä palveluntuottajista hakeutunut Mehiläinen Terveyspalvelut Oy.

Jyväskylän kaupungin kokeilu käynnistyi vauhdikkaasti maanantaina 20.2.2017, kun palveluntuottajavalintojen tekomahdollisuus avautui kokeiluun oikeutetuille kuntalaisille. Ensimmäisen viikon aikana sote-palvelun palveluntuottajaa vaihtoi yli 500 kokeiluun oikeutettua jyväskyläläistä.

Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilu hallinnoidaan Effector Palvelusetelit -järjestelmällä, joka mahdollistaa kokeilun sähköisen kokonaishallinnan. Palveluntuottajarekisterin sähköisen ylläpidon lisäksi järjestelmä mahdollistaa mm. palveluntuottajavalintojen sähköisen hallinnoinnin, asiakaspalautteen automatisoidun keräämisen sekä yksityisen palveluntuottajan kapitaatioperusteisen laskutuksen ja laskujen automaattisen käsittelyn.

Kätevimmin Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeiluun osallistuva kuntalainen tekee valinnan osoitteessa https://palse.fi/jyvaskyla. Tunnistautuminen järjestelmään tapahtuu verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Tieto valinnasta välittyy julkisille terveysasemille ja asiakkaan valitsemalle palveluntuottajalle reaaliaikaisesti. Innokkaimmat kokeilivat sähköistä asiointia palse.fi -portaalissa 20.2.2017 jo heti vuorokauden vaihtumisen jälkeen.

Järjestelmän käyttöönottoprosessiin ja kokeilun vauhdikkaaseen käynnistymiseen ollaan tyytyväisiä Jyväskylässä: ”Portaalin käyttöönotto tapahtui erittäin sujuvasti. On tärkeää, että palveluntuottajan valinnan voi tehdä sähköisesti vahvan tunnistamisen kautta. Olemme positiivisesti yllättyneitä siitä, että noin 90 % tuottajaa vaihtaneista on tehnyt valinnan sähköisesti portaalin kautta”, kommentoi Mia Lindberg Jyväskylän kaupungilta.

Lisätietoa Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilusta on saatavilla osoitteessa www.jyvaskyla.fi/terveys/valinnanvapaus.

Lisätietoja:
Mia Lindberg, erityisasiantuntija, Jyväskylän kaupunki
p. 014 266 8631, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo-Paakkonen, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Jyväskylän valinnanvapauskokeilu käynnistyi

Jyväskylän kaupunki on mukana sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihankkeessa, minkä myötä Jyväskylässä Huhtasuon, Keskustan ja Kuokkalan terveysasemien alueella asuvat kuntalaiset pääsevät vuosina 2017-2018 kokeilemaan valinnanvapautta terveyspalveluissa.

Jyväskylä hallinnoi valinnanvapauskokeiluaan Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta. Järjestelmän kautta hallinnoidaan mm. asiakkaiden palveluntuottajavalinnat sekä kapitaatiopohjainen laskutus.

Asiakkaille on 20.2.2017 avautunut palse.fi -portaalissa mahdollisuus palveluntuottajan valinnan tekemiseen. Valinnan pääsee tallentamaan järjestelmään sisäänkirjautumisen jälkeen. Asiakkaan valinta voidaan tallentaa järjestelmään myös julkisella terveysasemalla tai yksityisen palveluntuottajan vastaanotolla. Lisätietoja asiakkaalle löytyy osoitteesta https://palse.fi/jyvaskyla.

Effector Laitehuolto -järjestelmä otettu käyttöön Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (PSSHP) on ottanut käyttöön Effector Laitehuolto -järjestelmän. PSSHP aloitti Laitehuolto-järjestelmän pilotoinnin hieman ennen vuodenvaihdetta. Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) valitsi neljä osastoaan pilottiosastoiksi, jotka testasivat uuden järjestelmän käyttöä ensimmäisinä. Pilottiosastojen laitteet vastaavat noin neljännestä koko KYSin laitekannasta, joten näillä osastoilla on paljon laiteliikennettä, mikä teki niistä oivalliset pilottiosastot. Ennen pilotoinnin aloitusta järjestettiin pääkäyttäjille, pilotointiin osallistuville huoltohenkilöille ja laitevastaaville sekä hankinta- ja laskentatoimelle kullekin omat koulutussessionsa.

Lopullinen käyttöönotto tapahtui PSSHP:ssä 15.2.2017. Tällöin Effector Laitehuolto korvasi nykyisen laiterekisterin ja koko KYS ryhtyi hallinnoimaan laitekantaansa Effectorin kautta. Helmikuun alussa koulutettiin kaikki huoltohenkilöt sekä laitevastaavat aiemmin, pilotointivaiheessa koulutettujen lisäksi.

Aiemman laiterekisterin lisäksi Effector Laitehuolto korvaa myös KYSin vanhan aktivoitavien laitehankintojen vuokra- ja poistolaskentaa hoitavan järjestelmän. Jatkossa siis investointirajan ylittävien laitteiden vuokra- ja poistolaskenta hoidetaan Effectorissa eli samassa järjestelmässä, jossa itse laitteetkin ovat. Uusien laitehankintojen tarvetta on nyt helpompi arvioida, kun laitteille voi luokitus-, tuotemerkki-, kauppanimi- ja jopa laitetasolla merkitä arvioidun käyttöiän eli määritellä, kauanko tämän tyyppiset laitteet yleensä kestävät käytössä.

Lisätietoja:
Tero Lähivaara, sairaalainsinööri, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
p. 044 717 9660, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Anne Halttunen, kirjanpitopäällikkö, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
p. 044 717 2076, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Annika Yli-Jaskari, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 0400 853 147, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sähköinen ostopalvelujärjestelmä tehostaa ostotoiminnan prosessihallintaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymässä

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (ESSOTE) otti vuodenvaihteessa käyttöönsä laajan Effector Ostopalvelut -järjestelmän, joka mahdollistaa yksityisiltä palveluntuottajilta tapahtuvan ostamisen täysin sähköisen prosessihallinnan. Kuntayhtymä hallinnoi alkuvaiheessa järjestelmän kautta tehostetun ja tavallisen palveluasumisen ostot.

Sähköisessä järjestelmässä maksusitoumukselle valitaan palveluntuottaja Effectorin sähköisestä palveluntuottajarekisteristä. Järjestelmän kätevien hakutoimintojen avulla päätöstä valmisteleva henkilö löytää tarvittavat tiedot tuottajan valitsemiseksi, esim. palveluunpääsyn keston ja henkilöstöluettelon. Kun palveluntuottaja on valittu, järjestelmä poimii päätökselle automaattisesti palveluntuottajan hinnaston mukaiset hinnat. Myös asiakaskohtaisten hintojen tallentaminen päätökselle onnistuu joustavasti.

Palveluntuottaja asioi ostopalveluprosessin eri vaiheissa palse.fi -portaalissa, jossa hän ylläpitää järjestelmään ilmoittamiaan tietoja. Tuottaja näkee palse.fi -portaalissa hänelle osoitettujen maksusitoumusasiakkaiden tiedot, kirjaa asiakkaan maksusitoumuksen tietoihin palvelutapahtumat, antaa mahdollisen palvelu-/hoitopalautteen ja muodostaa kuukausittain laskutusviitteen. Palveluasumisen ostopalveluprosessissa palveluntuottajat kirjaavat asiakkaan poissaolot kuukausiraportille, jonka perusteella järjestelmä laskee automaattisesti palveluntuottajalle maksettavaksi tulevan kuukausikompensaation sekä asiakkaalta veloitettavan asiakasmaksun suuruuden.

Sen lisäksi, että Effector Ostopalvelut -järjestelmä tehostaa tiedonsiirtoa kunnan/kuntayhtymän ja yksityisen palveluntuottajan välillä, se parhaimmillaan automatisoi täysin ostopalvelulaskujen käsittelyn ja asiakasmaksulaskutuksen. ESSOTEssa ostopalvelujen asiakasmaksuaineisto muodostetaan Effectorissa ja laskutetaan Effector-Intime liittymän kautta kuukausittain.

Lisätietoja:
Saila Huhtala, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 040 7707 859, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Effector Palvelusetelit -järjestelmän käyttö laajeni jälleen voimakkaasti vuonna 2016

Vuoden 2016 aikana Effector Palvelusetelit -järjestelmän käyttö laajeni jälleen edellisten vuosien tapaan voimakkaasti. Laajeneminen piti sisällään sekä uusia järjestelmäasiakkuuksia että sähköisen palvelusetelin käytön laajenemista nykyisten asiakkaiden ostotoiminnassa.

Uusia Effector Palvelusetelit -järjestelmän käyttöönottoja toteutui vuoden 2016 aikana muun muassa Keski-Pohjanmaan alueella sekä Vaasan sairaanhoitopiirissä. Vaasan sairaanhoitopiiri aloitti syksyllä 2016 sähköisten palveluseteleiden myöntämisen lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluihin sekä peruukkihankintoihin. Sähköisen palvelusetelijärjestelmän käyttöönotolla on Vaasan sairaanhoitopiirissä tavoiteltu muun muassa sähköisen tiedonvälityksen ja prosessin automatisoitumisen mukanaan tuomia prosessi- ja kustannushyötyjä.

Vuoden 2016 loppuun mennessä:

  • Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta on myönnetty yli 120.000 palveluseteliä
  • Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta myönnettyjen palveluseteleiden yhteisarvo on lähes 32 miljoonaa euroa
  • palse.fi -portaalissa on rekisteröitynä jo yli 1.600 palveluntuottajaa
  • Effector Palvelusetelit -järjestelmää käyttävien kuntayhtymien ja kuntien yhteenlaskettu väestöpohja on lähes 4 miljoonaa

Lisätietoja:
Kati Piilikangas, kuntoutussuunnittelija, Vaasan sairaanhoitopiiri
p. 06 213 2411, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo-Paakkonen, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Asiakkaille suoraan kotiin toimitettavat hoitotarvikkeet automaattisesti mukaan jakelutietoihin

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä aloitti Effector Hoitotarvikejakelu -järjestelmän käytön keväällä 2016, minkä jälkeen hoitotarvikejakelut on kirjattu Effectoriin. Viime syksystä alkaen Effectoriin on tuotu myös ne hoitotarvikejakelut, jotka hoitotarviketoimittajat toimittavat asiakkaille suoraan kotiin, suoratoimituksena. Näin kaikki hoitotarvikejakelut näkyvät samassa järjestelmässä.

Effectoriin tuodaan nyt toimittajien laskut, joissa jokainen kotiin jaettu hoitotarvike, esim. tietyn tyyppinen vaippa, on potilaskohtaisesti omana rivinään. Effector on opetettu lukemaan toimittajien laskuja ja se tunnistaa asiakkaan ja hoitotarvikkeen, mikäli tiedot täsmäävät Effectorissa oleviin tietoihin. Mikäli ne eivät täsmää, laskuriville tulee valita asiakas ja/tai hoitotarvike, minkä jälkeen Effector muistaa valinnan ja osaa tuoda sen valmiina seuraavalle laskulle.

Kun lasku on hyväksytty, järjestelmä luo kaikille laskun asiakkaille automaattisesti hoitotarvikejakelupäätökset laskun hoitotarvikkeista, mikäli asiakkailla ei ole kyseisille hoitotarvikkeille vielä päätöstä ennestään. Samalla järjestelmä luo asiakaskohtaiset hoitotarvikejakelurivit, joissa jakelijana näytetään toimittajan nimi.

Kun myös asiakkaille suoraan kotiin toimitettujen hoitotarvikkeiden tiedot ovat näkyvissä samassa järjestelmässä muiden hoitotarvikejakelujen kanssa, saadaan toiminnasta parempi kokonaiskuva ja jakelu- ja päätöstietoja voidaan hyödyntää asiakkaan jatkohoidon suunnittelussa. Kokonaiskuvan avulla voidaan havaita myös epätarkoituksenmukainen tuotteiden käyttö. Raportointi sekä hoitotarvikejakelutoiminnan talousseuranta ja budjetointi helpottuu, kun kaikkien ilmaisjakelun piirissä olevien hoitotarvikkeiden jakelumäärät ja kokonaiskustannukset ovat yhdessä järjestelmässä. Myös ulkokuntalaisten asiakkaiden (vapaavalinta) hoitotarvikekustannusten laskutusta varten saadaan kaikki kustannukset yhdellä raportilla.

Lisätietoja:
Manu Leppikangas, kuntoutuspalveluiden esimies, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
p. 0400 144 508, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Marianne Hakkarainen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 050 428 3030, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Lappeenrannan ja Imatran kaupungit hyödyntävät Effector Palvelusetelit -järjestelmää omaishoitajien lisätuen myöntämisessä

Sekä Lappeenrannan kaupunki että Imatran kaupunki myöntävät lakisääteistä omaishoidon tukea saaville omaishoitajille vuosittain lisätuen virkistystarkoitukseen.

Vuoden 2016 keväällä lappeenrantalaisille omaishoitajille annettiin mahdollisuus valita, millä ta-paa he haluavat vastaanottaa lisätuen. Yksi lisätuen vaihtoehdoista on Effector Palvelusetelit –järjestelmän kautta myönnettävä tuki, jota omaishoitaja saa käyttää Eksoten hyväksymissä palve-luseteliyrityksissä.

Nyt myös Imatran kaupunki on päättänyt hyödyntää Effector Palvelusetelit –järjestelmää lisätuen myöntämisessä. Vuoden 2017 alussa kaikkien imatralaisten omaishoitajien lisätuki myönnetään palvelusetelijärjestelmän kautta.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri laajentaa sähköisen palvelusetelin käyttöä terapiapalveluissa

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on avannut palveluntuottajahaun kolmeen uuteen palvelusetelipalveluun; puheterapiaan, jalkaterapiaan ja jalkojenhoitoon. Palvelusetelit otetaan käyttöön vuoden 2017 alusta. KSSHP:n hallinnoimia palveluseteleitä alkavat myöntää myös Keski-Suomen seututerveyskeskus sekä Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus.

KSSHP aloitti ensimmäisten kuntoutuksen palveluseteleiden hallinnoinnin Effector Palvelusetelit –järjestelmän avulla helmikuussa 2016. Uusien kuntoutuksen palveluseteleiden käyttöönotto onnistui helposti, sillä ne lisättiin sääntökirjamuutoksella olemassa olevaan lääkinnällisen kuntoutuksen sääntökirjaan.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on ottanut palse.fi-portaalin käyttöön apuvälineiden kilpailutuksissa

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on vienyt läpi ensimmäisen sähköisen kilpailutuksen palse.fi-portaalin kautta. Hankinnan kohteena olivat liikkumisen apuvälineisiin kuuluvat lasten ja aikuisten polkupyörät sekä teleskooppiapurattaat. Hankinta julkaistiin portaaliin 14.9.2016, minkä jälkeen tarjoajat pääsivät tutustumaan tarjouspyyntöön, sen liitteisiin sekä rakenteisessa muodossa olevaan tarjouspohjaan.

Portaalissa täytettävän tarjouspohjan rakenne vaihtelee suuresti eri tarjouspyyntöjen välillä, sillä hankintayksikkö saa tarjouspyyntökohtaisesti määritellä kilpailutettavista tuotteista kerättävät tiedot. Tarjouspohjan rakentaminen erityyppisten kilpailutusten tarpeiden mukaiseksi mahdollistaa monipuolisten pisteytyssääntöjen rakentamisen ja sen, että olennaiset ominaisuudet saadaan mukaan pisteytykseen. Hankintayksikkö saa myös määritellä kerättäville tiedoille raja-arvoja. Kun ainoastaan vähimmäisvaatimukset täyttävän tarjouksen saa lähetettyä, helpottuu hankintayksikön työ tarjousten vertailuvaiheessa.

Jatkossa PPSHP kilpailuttaa sekä apuväline- että terapiakilpailutuksiaan palse.fi-portaalin kautta.

Lisätietoja:
Sirpa Teivainen, hankinta-asiantuntija, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
p. 040 126 1933, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Riikka Mäkinen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 040 726 8654, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.