Uutiset

Valmiista ICT-ratkaisuista vahva tukipilari valinnanvapauspilottien toteuttamiselle

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt valinnanvapauspilottien haun. Pilottihankkeet tukevat valinnanvapauslain toimeenpanoa ja ne voidaan toteuttaa sote-keskus -pilotteina, henkilökohtaisen budjetin pilotteina tai näiden yhdistelminä.

Piloteille asetettu oman toiminnan yhtiöittämisvaatimus huomioon ottaen hankkeilta edellytetty aikataulu on äärimmäisen tiukka. Myös epätietoisuus vasta muotoutumassa olevan tietojärjestelmäarkkitehtuurin tavoitetilasta asettaa omat haasteensa hankkeiden toteutukselle. Kokonaisarkkitehtuurin vielä hakiessa muotoaan pilotteihin hakeutuvien toimijoiden tulee nopeasti löytää hankkeen läpivientiä tukeva ICT-ratkaisukokonaisuus asiakkaan valinnanvapauden toiminnanohjaukseen.

Samanlaisen haasteen edessä oltiin vastikään loppusyksyllä 2016, kun STM nimesi viisi valtionavustuksella käynnistettävää palvelusetelikokeilua (http://stm.fi/palvelusetelikokeilu). Lopputulokset ovat vaikuttavat; Jyväskylän kaupungin helmikuussa käynnistetyn valinnanvapauskokeilun valmistelu tehtiin nopealla aikataululla tietojärjestelmäratkaisuista tinkimättä. Kokeilun yhtenä keskeisenä tavoitteena oli asiakasta, sote-tuottajia ja järjestäjää palvelevan ICT-ratkaisukokonaisuuden rakentaminen.

Peruspilarina Jyväskylän valinnanvapauskokeilun toiminnanohjauksessa toimii sote- ja erikoissairaanhoidon palveluissa kansallisesti laajassa käytössä oleva Effector Palvelusetelit -järjestelmä ja palse.fi -verkkoportaali, jonka integrointi Suomi.fi-palvelualustaan sekä järjestäjän potilastieto- ja laskunkäsittelyjärjestelmiin takaa asiakkaan valinnanvapauden ja siihen liittyvän maksatusprosessin sähköisen ja pitkälle automatisoidun hallinnoinnin.

Tulevien valinnanvapauspilottien kannalta erityisen kiinnostava huomio on poimittavissa myös Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin palvelusetelitoiminnasta. Eksote on jo syksystä 2013 asti hallinnoinut Effector Palvelusetelit -järjestelmällä omaishoidon palvelusetelitoimintaansa, jolle omaleimaista on henkilökohtaisen budjetin tavoin käyttäytyvän omaishoidontuen euromääräisen saldon myöntäminen asiakkaille omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestämiseksi. Näin ollen Effector Palvelusetelit -järjestelmä tarjoaa valmiin ratkaisun henkilökohtaisen budjetin hallinnoinnille.

Tulevien kuukausien kehitys osoittaa, millaiseen tietojärjestelmien väliseen roolijakoon valinnanvapauden kansallinen ICT-arkkitehtuuri muodostuu. Yksi asia on kuitenkin varma: kokonaisarkkitehtuurin hakiessa vielä muotoaan pilottien hallinnoinnin edellyttämä ICT-ratkaisukokonaisuus on toteutettavissa.

Lisätietoja:
Niina Uolamo-Paakkonen, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Valinnanvapauskokeilut lähteneet hyvin liikkeelle

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa, että hallituksen Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihankkeeseen kuuluvat valinnanvapauskokeilut ovat lähteneet hyvin liikkeelle. Kokeilu on toistaiseksi keskittynyt asiakkaan avosairaanhoidon palveluihin eli lääkäri- ja sairaanhoitajavastaanottoihin sekä sosiaaliohjaajan ohjaus- ja neuvontapalveluihin.

Kokeilussa kerätään tietoa eri näkökulmista; yhtenä näistä ICT-ratkaisujen toimivuus. Valinnanvapausmallin toteuttamisessa tarvittavaa tietojärjestelmäkokonaisuutta ei ole ollut missään valmiina, joten ICT-ratkaisujen suunnittelu ja toteutus ovat vaatineet runsaasti työtä ja ennakoitua enemmän aikaa kokeilun käynnistämisessä. (Sosiaali- ja terveysministeriö)

Polyconin Effector Palvelusetelit -järjestelmää hyödynnetään Jyväskylän valinnanvapauskokeilun hallinnoinnissa. Tarvittavat toiminnallisuudet toteutettiin järjestelmään nopeasti ja valinnanvapauskokeilu pääsi alkamaan suunnitellun aikataulun mukaisesti viisi viikkoa hankintapäätöksen tekemisen jälkeen.

Effectoriin toteutettiin valinnanvapauskokeilua varten mm. yksityisen palveluntuottajan kapitaatiopohjainen laskutus, Effica-integraatio valintatiedon välittymiseksi, VRK-integraatio, jotta järjestelmässä on jatkuvasti ajantasainen tieto kokeilualueella asuvista sekä automaattinen päätösten hallinnointi. Effectorin ja Baswaren välinen integraatio mahdollistaa laskujen pitkälle automatisoidun käsittelyn.

Järjestelmän asiakkaille suunnattuun palse.fi -portaaliin toteutettiin integraatiot sekä suomi.fi tunnistautuminen että asiointivaltuudet -palveluihin asiakkaiden sähköisen asioinnin mahdollistamiseksi. Palse.fi -portaalia laajennettiin myös mahdollistamaan asiakaspalautteen sähköinen kerääminen; palautetta kerätään erityisesti koskien palveluntuottajavaihdon syytä. Sähköisesti kerätyt palautteet ovat raportoitavissa joustavasti kokeilun aikana esimerkiksi ikäryhmittäin ja terveysasemittain.

Lisätietoja:
Niina Uolamo-Paakkonen, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Silmälääkärin tutkimuksen ja hoidon palveluseteli käyttöön Satakunnan sairaanhoitopiirissä

Satakunnan sairaanhoitopiiri on laajentanut sähköisen palvelusetelin käyttöä silmälääkärin tutkimuksen ja hoidon palveluseteliin. Palveluntuottajahaku avautui palse.fi -portaalissa 15.5.2017 ja on jatkuva. Palvelusetelin arvo on 55 euroa ja asiakkaan maksettavaksi jäävä omavastuuosuus on korkeintaan keskussairaalan perimän polikliinisen asiakasmaksun suuruinen, 36 euroa.

Palvelu sisältää silmätautien erikoislääkärin tutkimuksen silmäsairauden tai sen epäilyn selvittämiseksi, lääke- tai muun annettavan hoidon määräämisen sekä tarvittaessa lähetteen jatkohoitoon. Tarkemmat palvelua koskevat sisältövaatimukset sekä yksityisen palveluntuottajan hyväksymiselle asetetut kriteerit on määritelty sääntökirjassa, joka löytyy palse.fi -portaalista.

Palse.fi -portaali mahdollistaa palveluseteliprosessin kannalta oleellisten tietojen luotettavan liikkumisen osapuolten välillä. Palveluntuottaja saa asiakkaan lähetetiedot näkyviin palse.fi -portaalissa heti palvelusetelin aktivoimisen jälkeen, eikä lähetetietojen välittäminen palveluntuottajalle ole asiakkaan vastuulla.

Vastaavasti palveluntuottajan kirjaama hoitopalaute välittyy sairaanhoitopiirin käyttöön lähes reaaliaikaisesti. Hoitopalaute kuuluu olennaisena osana silmälääkärin tutkimuksen ja hoidon palveluseteliin. Palveluntuottajien on mahdollista palse.fi -portaalin kautta antamansa kirjallisen hoitopalautteen mukana lähettää sairaanhoitopiirille myös liitetiedosto, esimerkiksi kuva.

Lisätietoja:
Jarna Leppäniemi, osastonsihteeri, Satakunnan sairaanhoitopiiri
p. 044 707 9353, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Paula Nieminen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 044 253 5530, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Jyväskylän valinnanvapauskokeiluun uusi tuottajahakemus

Jyväskylän kaupunki tiedottaa, että avosairaanhoidon ja sosiaaliohjeuksen valinnanvapauskokeiluun on saapunut uusi palveluntuottajahakemus. Hakemuksen on jättänyt jyväskyläläinen online-lääkäripalveluja tarjoava Medics24. Yritys avaa valinnanvapauskokeilua varten myös terveysasematoimipisteen keskusta-alueelle. Hakemus käsitellään Jyväskylän kaupungin perusturvapalveluissa 12. toukokuuta mennessä.

Medics24:n tuottama palvelukokonaisuus kattaa kokeilun ehtojen mukaisesti asiakkaan avosairaanhoidon palvelut eli lääkäri- ja sairaanhoitajavastaanotot sekä sosiaaliohjaajan ohjaus- ja neuvontapalvelut. Valintaan sisältyvät myös vastaanottopalveluun liittyvät tutkimukset, kuten laboratorio- ja röntgenpalvelut.

Jyväskylän kokeilussa on tällä hetkellä mukana yksi palveluntuottaja, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy. Palveluntuottajahaku on jatkuva eli yritykset voivat hakeutua mukaan kokeilukauden ajan vuoden 2018 loppuun saakka. Tähän mennessä vaihto-oikeuttaan on käyttänyt noin 1500 asiakasta.

Lue koko tiedote Jyväskylän kaupungin sivuilta.

Silmälasipalvelun palveluseteli käyttöön Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on laajentanut sähköisen palvelusetelin käyttöä silmälasipalvelun palveluseteliin. Ennestään PSSHP:lla on käytössä peruukkipalvelun sekä aikuisten manuaalisen lymfaterapian palvelusetelit.

Silmälasipalvelun palveluseteli sisältää silmälasikehykset ja niiden sovituksen sekä linssivalinnat. PSSHP ottaa palveluseteliä myöntäessä kantaa siihen, minkälaiset linssit asiakas tarvitsee. Tarkemmat palvelua koskevat sisältövaatimukset on määritelty PSSHP:n silmälasipalvelun sääntökirjassa, johon pääsee tutustumaan palse.fi -portaalissa.

Palveluntuottajat voivat hakeutua mukaan palvelusetelitoimintaan palse.fi -portaalin kautta täyttämällä toimintaa varten laaditun hakemuslomakkeen. Tällä hetkellä hyväksyttyjä palveluntuottajia on seitsemän. Ensimmäinen palveluseteli myönnettiin 6.3.2017 ja tähän päivään mennessä päätöksiä on tehty 105 kappaletta.

Effector Laitehuollon vahvuudet lääkintälaitteiden seurantajärjestelmänä

Effector Laitehuolto on kattava tietojärjestelmäkokonaisuus lääkintälaitteiden ja laitehuollon kokonaisprosessien hallintaan. Effector-järjestelmän rakenne tukee keskitettyä tiedonhallintaa sekä automatisoitua tiedonsiirtoa. Järjestelmään luodaan kauppanimitasoiset pohjatiedot, jotka siirtyvät suoraan kyseisten kauppanimien laitteiden tietoihin. Muuttamalla kauppanimitasoisia tietoja siirtyvät vastaavat tiedot kaikille kyseisen kauppanimen laitteille, mikä vähentää manuaalista ylläpitotyötä. Rajaamalla kauppanimien luomis- ja ylläpito-oikeudet tietyille henkilöille taataan tietojen yhdenmukaisuus. Kun Effectorin dynaamisille laitekorteille voidaan vielä luokituskohtaisesti määritellä kirjattavia tietoja ja ominaisuuksia, mahdollistaa järjestelmä laitekortin tietojen räätälöinnin kunkin laitetyypin yksilöllisiin tarpeisiin.

Effector Laitehuolto huolehtii koko prosessin hallinnoinnista aina laitteen tilauksesta sen poistamiseen saakka. Järjestelmä tukee varaosahallinnan prosesseja sisältäen mm. varaosien tilauksen ja saldotilanteen seurannan. Lisäksi Effector mahdollistaa laitteiden taloushallintaan liittyvien prosessien kehittämisen, kuten esimerkiksi laitekannan tasearvon hallinnoinnin, investointien yksilötasoisen poisto- ja vuokralaskennan sekä kustannuspaikkakohtaisen uusinvestointitarpeen simuloinnin.

Effector Laitehuolto tarjoaa helpon ja kevyen selainpohjaisen käyttöliittymän osastokäyttäjille sekä laajemman ja monipuolisemman työpöytäversion tehokäyttäjille. Selainkäyttöliittymä mahdollistaa järjestelmän käytön myös mobiililaitteissa. Parhaillaan pilotointivaiheessa oleva Effector Mobile tarjoaa tulevaisuudessa myös lääkintätekniikalle entistä paremman mahdollisuuden liikkuvaan työskentelyyn työpisteen ulkopuolella.

Effector Laitehuolto on rakennettu vastaamaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (TLT-laki) vaatimuksiin ja erityisesti Valviran kuluneen kahden vuoden aikana esille nostamiin, vanhentuneisiin järjestelmiin liittyviin haasteisiin. Näihin liittyviä tärkeitä ominaisuuksia ovat mm.:

  • tuotemerkki- ja/tai kauppanimitasoisesti merkitään henkilöt, joilla on pätevyys käyttää laitetta
  • kuvien ja asiakirjojen (esim. käyttöohjeet) hallinnointi em. yksilöintitasoisesti
  • erilaisten huolto-ohjelmien määrittely ja niiden linkittäminen eri yksilöintitasoihin
  • laitetasoisen huoltohistorian ja elinkaarikustannustietojen kertyminen järjestelmään
  • kokoonpanojen muodostaminen laitteista ja varusteista
  • laitteiden tilatiedot (käytössä, poistettu jne.), lokitiedot (kuka on tehnyt ja mitä) sekä omistaja- ja sijaintitiedot historiatietoineen
  • laitteiden ohjelmaversion merkitseminen
  • automaattiset hälytykset mm. määräaikahuoltamattomien ja valmistajan antaman käyttöiän ylittäneiden laitteiden osalta
  • laina-, koekäyttö-, sijoitus- ja leasinglaitteiden hallinnointi
  • vaaratilanneilmoitus: mm. laitteen perustietojen ja huoltotietojen tuominen automaattisesti laitekortilta vaaratilanneilmoituslomakkeeseen

Lisätietoja:
Annika Yli-Jaskari, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 0400 853 147, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyskeskus aloittaa palveluseteleiden myöntämisen Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta

Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyskeskus aloittaa sähköisten palveluseteleiden myöntämisen Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta huhtikuun alussa. Palveluntuottajat ovat voineet hakeutua palveluntuottajiksi Raision ja Ruskon yhteystoiminta-alueen neljään palvelusetelipalveluun maaliskuun alusta alkaen palse.fi -portaalin kautta.

Raision ja Ruskon yhteystoiminta-alue on jo ennen Effector Palvelusetelit -järjestelmään siirtymistä myöntänyt Rintamaveteraanien avokuntoutuksen, Rintamaveteraanien kotona asumista tukevien kunnallisten avopalveluiden ja Diabeetikkojen jalkojenhoidon palveluseteleitä. Huhtikuun alussa näitä palveluseteleitä aletaan myöntää sähköisesti Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta. 

Näiden lisäksi Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue ottaa uutena palvelusetelinä käyttöön Kotihoidon tukipalveluiden (suihkutusapu) palvelusetelin. Effector Palvelusetelit -järjestelmä mahdollistaa palvelusetelin myöntöprosessin automatisoinnin; palvelusetelille myöntyy uusi saldo automaattisesti joka viikko ja myöntyvä saldo on voimassa aina kyseisen viikon ajan.

Lisätietoja:
Paula Nieminen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 044 253 5530, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

ESSOTE tehostaa ostotoiminnan kokonaisprosessihallintaa: asumispalvelujen ostotoiminnan sähköinen ja automatisoitu hallinta Effectoriin

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (ESSOTE) integroi valtaosan jäsenkuntiensa sosiaali- ja terveyspalveluista osaksi kuntayhtymän toimintaa vuoden 2017 alusta. Samalla laajennettiin Effector-järjestelmän käyttöä ja sen myötä yhtenäistettiin ostotoiminnan käytäntöjä jäsenkuntien alueella. Toimenpiteillä pyritään takaamaan asiakkaiden ja palveluntuottajien yhdenvertaisuus.

ESSOTE hyödyntää tavallisen ja tehostetun palveluasumisen järjestämisessä palveluseteliä ja ostopalvelusopimuksia. Sekä palveluseteli- että ostopalveluprosessit on vuodenvaihteesta asti hallinnoitu sähköisesti Effector-järjestelmällä samoja järjestelmätoimintoja hyödyntäen. Palveluntuottajat käyttävät asiointikanavanaan selainpohjaista https://palse.fi -portaalia. Palveluntuottaja kirjaa asiakkaiden poissaolot portaaliin kuukausittain jälkikäteen. Järjestelmä laskee automaattisesti palveluntuottajalle maksettavan korvauksen sekä asiakkaan omavastuuosuuden/asiakasmaksun määrän järjestelmään kirjattujen korvaussääntöjen, tuottajan hinnaston ja asiakasmaksutietojen perusteella.

Palveluseteli- ja ostopalvelulaskujen asiatarkastus ja tiliöinti sekä asiakasmaksulaskutus on niin ikään viety sähköiseen järjestelmään ja automatisoitu Effectorin ja liittymäratkaisujen avulla. Prosessien automatisointi tuo erittäin merkittäviä työaikasäästöjä mm. laskunkäsittelyyn, dokumentointiin ja raportointiin.

ESSOTE:n Taru Saalasti kertoo:
"Asumispalveluiden laskujen käsittely oli ennen todella työlästä ja vaati pelkästään Mikkelissä kolmen ihmisen työpanoksen. Ilman tehostamista Essoten asumispalveluiden laskujen käsittelyyn olisi tarvittu arviolta kuusi henkilötyövuotta. Laskuja käsittelevät sihteerit keräsivät tietoja useista eri järjestelmistä ja puhelimitse, jotta asiakkaan omavastuuosuus saatiin laskutettua. Tiedon hajanaisuus teki myös raportoinnista työlästä. Nyt tiedot on kerätty yhteen järjestelmään ja arviona on, että asumispalveluiden laskunkäsittelyyn on jatkossa resursoitava yksi henkilötyövuosi."

Lisätietoja:
Taru Saalasti, talouspäällikkö, ESSOTE
p. 044 3519 662, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Saila Huhtala, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 040 7707 859, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilu vauhdikkaasti käyntiin Effector Palvelusetelit -järjestelmää hyödyntäen

Jyväskylän kaupunki on valittu mukaan sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihankkeeseen ja pääsee kokeilemaan valinnanvapautta sote-palveluissa vuosina 2017–2018. Jyväskylän kaupungin kokeilu kattaa avosairaanhoidon palvelut ja vastaanottopalveluun liittyvät tutkimukset sekä sosiaaliohjauksen. Kokeilun käynnistysvaiheessa mukaan on alueen yksityisistä palveluntuottajista hakeutunut Mehiläinen Terveyspalvelut Oy.

Jyväskylän kaupungin kokeilu käynnistyi vauhdikkaasti maanantaina 20.2.2017, kun palveluntuottajavalintojen tekomahdollisuus avautui kokeiluun oikeutetuille kuntalaisille. Ensimmäisen viikon aikana sote-palvelun palveluntuottajaa vaihtoi yli 500 kokeiluun oikeutettua jyväskyläläistä.

Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilu hallinnoidaan Effector Palvelusetelit -järjestelmällä, joka mahdollistaa kokeilun sähköisen kokonaishallinnan. Palveluntuottajarekisterin sähköisen ylläpidon lisäksi järjestelmä mahdollistaa mm. palveluntuottajavalintojen sähköisen hallinnoinnin, asiakaspalautteen automatisoidun keräämisen sekä yksityisen palveluntuottajan kapitaatioperusteisen laskutuksen ja laskujen automaattisen käsittelyn.

Kätevimmin Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeiluun osallistuva kuntalainen tekee valinnan osoitteessa https://palse.fi/jyvaskyla. Tunnistautuminen järjestelmään tapahtuu verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Tieto valinnasta välittyy julkisille terveysasemille ja asiakkaan valitsemalle palveluntuottajalle reaaliaikaisesti. Innokkaimmat kokeilivat sähköistä asiointia palse.fi -portaalissa 20.2.2017 jo heti vuorokauden vaihtumisen jälkeen.

Järjestelmän käyttöönottoprosessiin ja kokeilun vauhdikkaaseen käynnistymiseen ollaan tyytyväisiä Jyväskylässä: ”Portaalin käyttöönotto tapahtui erittäin sujuvasti. On tärkeää, että palveluntuottajan valinnan voi tehdä sähköisesti vahvan tunnistamisen kautta. Olemme positiivisesti yllättyneitä siitä, että noin 90 % tuottajaa vaihtaneista on tehnyt valinnan sähköisesti portaalin kautta”, kommentoi Mia Lindberg Jyväskylän kaupungilta.

Lisätietoa Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilusta on saatavilla osoitteessa www.jyvaskyla.fi/terveys/valinnanvapaus.

Lisätietoja:
Mia Lindberg, erityisasiantuntija, Jyväskylän kaupunki
p. 014 266 8631, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo-Paakkonen, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Jyväskylän valinnanvapauskokeilu käynnistyi

Jyväskylän kaupunki on mukana sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihankkeessa, minkä myötä Jyväskylässä Huhtasuon, Keskustan ja Kuokkalan terveysasemien alueella asuvat kuntalaiset pääsevät vuosina 2017-2018 kokeilemaan valinnanvapautta terveyspalveluissa.

Jyväskylä hallinnoi valinnanvapauskokeiluaan Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta. Järjestelmän kautta hallinnoidaan mm. asiakkaiden palveluntuottajavalinnat sekä kapitaatiopohjainen laskutus.

Asiakkaille on 20.2.2017 avautunut palse.fi -portaalissa mahdollisuus palveluntuottajan valinnan tekemiseen. Valinnan pääsee tallentamaan järjestelmään sisäänkirjautumisen jälkeen. Asiakkaan valinta voidaan tallentaa järjestelmään myös julkisella terveysasemalla tai yksityisen palveluntuottajan vastaanotolla. Lisätietoja asiakkaalle löytyy osoitteesta https://palse.fi/jyvaskyla.