Uutiset

Asiakkaille suoraan kotiin toimitettavat hoitotarvikkeet automaattisesti mukaan jakelutietoihin

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä aloitti Effector Hoitotarvikejakelu -järjestelmän käytön keväällä 2016, minkä jälkeen hoitotarvikejakelut on kirjattu Effectoriin. Viime syksystä alkaen Effectoriin on tuotu myös ne hoitotarvikejakelut, jotka hoitotarviketoimittajat toimittavat asiakkaille suoraan kotiin, suoratoimituksena. Näin kaikki hoitotarvikejakelut näkyvät samassa järjestelmässä.

Effectoriin tuodaan nyt toimittajien laskut, joissa jokainen kotiin jaettu hoitotarvike, esim. tietyn tyyppinen vaippa, on potilaskohtaisesti omana rivinään. Effector on opetettu lukemaan toimittajien laskuja ja se tunnistaa asiakkaan ja hoitotarvikkeen, mikäli tiedot täsmäävät Effectorissa oleviin tietoihin. Mikäli ne eivät täsmää, laskuriville tulee valita asiakas ja/tai hoitotarvike, minkä jälkeen Effector muistaa valinnan ja osaa tuoda sen valmiina seuraavalle laskulle.

Kun lasku on hyväksytty, järjestelmä luo kaikille laskun asiakkaille automaattisesti hoitotarvikejakelupäätökset laskun hoitotarvikkeista, mikäli asiakkailla ei ole kyseisille hoitotarvikkeille vielä päätöstä ennestään. Samalla järjestelmä luo asiakaskohtaiset hoitotarvikejakelurivit, joissa jakelijana näytetään toimittajan nimi.

Kun myös asiakkaille suoraan kotiin toimitettujen hoitotarvikkeiden tiedot ovat näkyvissä samassa järjestelmässä muiden hoitotarvikejakelujen kanssa, saadaan toiminnasta parempi kokonaiskuva ja jakelu- ja päätöstietoja voidaan hyödyntää asiakkaan jatkohoidon suunnittelussa. Kokonaiskuvan avulla voidaan havaita myös epätarkoituksenmukainen tuotteiden käyttö. Raportointi sekä hoitotarvikejakelutoiminnan talousseuranta ja budjetointi helpottuu, kun kaikkien ilmaisjakelun piirissä olevien hoitotarvikkeiden jakelumäärät ja kokonaiskustannukset ovat yhdessä järjestelmässä. Myös ulkokuntalaisten asiakkaiden (vapaavalinta) hoitotarvikekustannusten laskutusta varten saadaan kaikki kustannukset yhdellä raportilla.

Lisätietoja:
Manu Leppikangas, kuntoutuspalveluiden esimies, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
p. 0400 144 508, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Marianne Hakkarainen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 050 428 3030, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Lappeenrannan ja Imatran kaupungit hyödyntävät Effector Palvelusetelit -järjestelmää omaishoitajien lisätuen myöntämisessä

Sekä Lappeenrannan kaupunki että Imatran kaupunki myöntävät lakisääteistä omaishoidon tukea saaville omaishoitajille vuosittain lisätuen virkistystarkoitukseen.

Vuoden 2016 keväällä lappeenrantalaisille omaishoitajille annettiin mahdollisuus valita, millä ta-paa he haluavat vastaanottaa lisätuen. Yksi lisätuen vaihtoehdoista on Effector Palvelusetelit –järjestelmän kautta myönnettävä tuki, jota omaishoitaja saa käyttää Eksoten hyväksymissä palve-luseteliyrityksissä.

Nyt myös Imatran kaupunki on päättänyt hyödyntää Effector Palvelusetelit –järjestelmää lisätuen myöntämisessä. Vuoden 2017 alussa kaikkien imatralaisten omaishoitajien lisätuki myönnetään palvelusetelijärjestelmän kautta.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri laajentaa sähköisen palvelusetelin käyttöä terapiapalveluissa

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on avannut palveluntuottajahaun kolmeen uuteen palvelusetelipalveluun; puheterapiaan, jalkaterapiaan ja jalkojenhoitoon. Palvelusetelit otetaan käyttöön vuoden 2017 alusta. KSSHP:n hallinnoimia palveluseteleitä alkavat myöntää myös Keski-Suomen seututerveyskeskus sekä Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus.

KSSHP aloitti ensimmäisten kuntoutuksen palveluseteleiden hallinnoinnin Effector Palvelusetelit –järjestelmän avulla helmikuussa 2016. Uusien kuntoutuksen palveluseteleiden käyttöönotto onnistui helposti, sillä ne lisättiin sääntökirjamuutoksella olemassa olevaan lääkinnällisen kuntoutuksen sääntökirjaan.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on ottanut palse.fi-portaalin käyttöön apuvälineiden kilpailutuksissa

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on vienyt läpi ensimmäisen sähköisen kilpailutuksen palse.fi-portaalin kautta. Hankinnan kohteena olivat liikkumisen apuvälineisiin kuuluvat lasten ja aikuisten polkupyörät sekä teleskooppiapurattaat. Hankinta julkaistiin portaaliin 14.9.2016, minkä jälkeen tarjoajat pääsivät tutustumaan tarjouspyyntöön, sen liitteisiin sekä rakenteisessa muodossa olevaan tarjouspohjaan.

Portaalissa täytettävän tarjouspohjan rakenne vaihtelee suuresti eri tarjouspyyntöjen välillä, sillä hankintayksikkö saa tarjouspyyntökohtaisesti määritellä kilpailutettavista tuotteista kerättävät tiedot. Tarjouspohjan rakentaminen erityyppisten kilpailutusten tarpeiden mukaiseksi mahdollistaa monipuolisten pisteytyssääntöjen rakentamisen ja sen, että olennaiset ominaisuudet saadaan mukaan pisteytykseen. Hankintayksikkö saa myös määritellä kerättäville tiedoille raja-arvoja. Kun ainoastaan vähimmäisvaatimukset täyttävän tarjouksen saa lähetettyä, helpottuu hankintayksikön työ tarjousten vertailuvaiheessa.

Jatkossa PPSHP kilpailuttaa sekä apuväline- että terapiakilpailutuksiaan palse.fi-portaalin kautta.

Lisätietoja:
Sirpa Teivainen, hankinta-asiantuntija, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
p. 040 126 1933, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Riikka Mäkinen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 040 726 8654, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä laajentaa Effector Palvelusetelit -järjestelmän käyttöä

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri muuttui Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymäksi 1.3.2016 alkaen. Valtaosa jäsenkuntien sosiaali- ja terveyspalveluista integroidaan osaksi kuntayhtymän toimintaa 1.1.2017 alkaen. (Etelä-Savon soten valmistelusivut)

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (ESSOTE) avasi marraskuun puolivälissä palveluntuottajahaun kahdeksaan Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta hallinnoitavaan palvelusetelipalveluun. ESSOTE ja sen jäsenkunnat aloittavat sähköisten palveluseteleiden myöntämisen Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta tammikuussa 2017. Palveluntuottajat voivat hakeutua palvelusetelipalveluiden tuottajiksi palse.fi -portaalin kautta.

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri on jo aiemmin myöntänyt Effectorin kautta lääkinnällisen kuntoutuksen palveluseteleitä fysio-, toiminta- ja lymfaterapiapalveluihin. Näiden lisäksi ESSOTE alkaa järjestelmän kautta myöntää myös lääkinnällisen kuntoutuksen avofysioterapiapalveluiden palveluseteliä.

ESSOTEn vanhus- ja vammaispalvelut alkavat vuodenvaihteessa myöntää Effectorin kautta omaishoidon vapaapäivien, rintamaveteraanien kotiin vietävien avopalveluiden, tilapäisen ja säännöllisen kotihoidon, palveluasumisen sekä henkilökohtaisen avun palveluseteleitä. ESSOTEn perhepalvelut puolestaan myöntävät lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteliä.

Asiakkaat ja palveluntuottajat käyttävät asiointikanavanaan selainpohjaista palse.fi -portaalia. Effector Palvelusetelit -järjestelmän avulla Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä hallitsee yhden väylän kautta prosessin kaikki vaiheet palveluntuottajien hakeutumisesta aina palvelusetelillä tuotettujen palvelujen laskuttamiseen asti.

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä automatisoi apuvälineiden palautuskehotukset ja päätösten tiedoksiannot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymässä lähtee nyt Effector-tietojärjestelmästä automaattisesti palautuskehotuskirjeitä ja päätösten tiedoksiantoja iPost-toiminnallisuutena. Järjestelmä toimittaa Postille aineiston, jonka Posti tulostaa, laittaa kirjekuoriin ja kantaa vastaanottajille.

Palautuskehotuskirjeitä luodaan määräaikaiseen lainaan luovutetuista apuvälineistä, joita ei ole palautettu määräaikaan mennessä. Järjestelmään on määritelty, että palautuskehotuskirjeet lähtevät 14 vuorokauden päästä lainan määräajan umpeutumisesta. Palautuskehotukseen voi vastata puhelimitse tai sähköisen asioinnin ja Hyvis.fi – sivuston kautta.

Uutena toiminnallisuutena toteutettiin kuolinpesille lähetettävät palautuskehotuskirjeet apuvälineistä, joita ei ole palautettu 14 vuorokauteen lainaajan kuolinpäivästä. Näin voidaan varmistaa, että omaiset ovat tietoisia siitä, mihin apuvälineet pitää palauttaa. Näiden kirjeiden lainat ovat pääsääntöisesti pitkäaikaiseen lainaan luovutettuja apuvälineitä, jotka eivät poimiudu mukaan määräaikaiseen lainaan annettujen välineiden palautuskehotuksiin. Lisäksi kirjeen teksti on sisällöltään hieman erilainen.

iPost-toiminnallisuutta eli automaattista postitusta hyödynnetään myös päätösten postituksessa. Kun potilaalle on myönnetty kuntoutusta, esim. fysioterapiaa, hänelle luodaan kuntoutuksen maksusitoumus, jonka hyväksyjä allekirjoittaa sähköisesti toimikortillaan järjestelmässä. Allekirjoitus luo automaattisesti aineiston, joka seuraavana yönä lähtee Postille. Aineisto sisältää allekirjoitetun maksusitoumuksen sekä liitetiedostot, jotka on määritelty lähetettäväksi potilaalle kyseisen päätöslajin yhteydessä. Potilas vie palveluntuottajalle maksusitoumuksen, jonka perusteella hän saa myönnetyn palvelun.

Myös palveluntuottajalle voidaan lähettää maksusitoumus automaattisesti iPost-toiminnallisuuden avulla. Tuottajalle lähetettäviä maksusitoumuslajeja ovat kuntoutuksen maksusitoumus, korjausmaksusitoumus ja sairaanhoidon maksusitoumus.

iPost-toiminnallisuutta hyödynnetään myös muissa potilaskirjeissä, kuten apuvälineen käytön seurantaa koskevissa kyselyissä ja terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvien turvallisuustiedotteiden postituksessa.

”Automaattinen postitus on aktivoinut asiakkaita ilmoittamaan apuvälineen käyttötarpeen jatkumisesta ja tehostanut apuvälineiden palautumista. Paperiton toimintamalli on vapauttanut työaikaa suoraan asiakastyöhön ja madaltanut kynnystä apuvälineen käytön aktiivisempaan seurantaan. Teknisesti kirjeiden lähettäminen on ollut ongelmatonta ja toiminto sopii hyvin apuvälineprosessin sujuvoittamiseen.”

Lisätietoja:
Tarja Tiitinen, kuntoutuspäällikkö, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
p. 044 719 5642, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Riikka Pyykkönen, projektikoordinaattori, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
p. 044 719 5640, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Marianne Hakkarainen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 050 428 3030, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sähköiset palvelusetelit käyttöön Vaasan sairaanhoitopiirissä

Vaasan sairaanhoitopiiri on 1.10.2016 alkaen aloittanut sähköisten palveluseteleiden myöntämisen. Sähköinen palveluseteli on otettu ensimmäisenä käyttöön lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluissa ja peruukkipalvelussa. Palvelusetelit hallinnoidaan Effector Palvelusetelit -järjestelmällä.

Vaasan sairaanhoitopiiri tavoittelee sähköisten palveluseteleiden käyttöönotolla prosessin laadun ja tehokkuuden nousua. Tavoite on linjassa kansallisella tasolla esitettyjen terveydenhuollon digitalisointia koskevien tavoitteiden kanssa.

Vaasan sairaanhoitopiirin näkökulmasta erityisen keskeistä on sähköisen järjestelmän mahdollistama reaaliaikainen sähköinen tiedonvälitys sairaanhoitopiirin ja palveluntuottajan välillä. Järjestelmän kautta asiakkaan valitsema yksityinen palveluntuottaja saa sähköisessä muodossa käyttöönsä asiakkaan palvelusetelin tiedot ja sähköiset liitteet (esim. kuntoutussuunnitelma) ja vastaavasti tuottajan järjestelmän kautta raportoimat palvelutapahtumat ja hoitopalautteet välittyvät viiveettä sähköisesti sairaanhoitopiirin käyttöön. 

Polycon osallistui TalentIT-rekrytointimessuille

Polycon oli toista kertaa mukana Otaniemessä vuosittain järjestettävillä TalentIT-rekrytointimessuilla.

Vilkas messupäivä piti sisällään mielenkiintoisia keskusteluja; kiitos kaikille ständillämme käyneille messuvieraille!

Päivän päätteeksi arvottu iPad mini sai uuden kodin Miska Kankkosen luota. Onnea uudelle omistajalle! 

TalentIT rekrytointimessut 2016

Effector Laitehuolto -järjestelmän käyttöönottoprojektit täydessä vauhdissa

Effector Laitehuolto -järjestelmää ovat tällä hetkellä käyttöönottamassa kolme sairaanhoitopiiriä: Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri sekä Lapin sairaanhoitopiiri. Kaikilla kolmella sairaanhoitopiirillä on jo pitkään ollut Effector Apuvälinepalvelut käytössä apuvälineiden hallintajärjestelmänä, ja nyt uudistetaan laiterekisterit Effector Laitehuolto -järjestelmällä. Uudella lääkintälaiterekisterillä pystytään vastaamaan lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin muun muassa laitteiden jäljitettävyydessä.

Keväällä Polycon ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri alkoivat yhteistyössä kehittää Effector Laitehuolto -järjestelmää jatkumona menestyksekkäälle Effector Apuvälinepalvelut-järjestelmälle. Yhteistyössä on käyty toimintaprosesseja läpi samalla kehittäen niitä toimivammiksi Effectorin avulla. Lisäksi on valmisteltu tietojensiirtoa PSSHP:n vanhasta laiterekisteristä Effectoriin. Laitehuolto-järjestelmän käyttöönoton yhteydessä PSSHP siirtyy vanhasta SFS 5060 -pohjaisesta laiteluokituksesta Sailab-nimikkeistön käyttöön. Käyttöönottoprojekti lähestyy viimeisiä vaiheitaan; parhaillaan projektissa on meneillään nimikkeistöjen ja muiden rekisterien vastaavuustaulukkotyö sekä liittymien rakennustyöt.

Tänä syksynä on käynnistetty Effector Laitehuolto -käyttöönottoprojektit myös Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin sairaanhoitopiireissä, joiden lääkintälaiterekisterin yhteiskilpailutuksessa valittiin Polycon toimittamaan järjestelmä. Toimintaprosessien kuvauksessa on päästy hyvin alkuun ja kehityskohteita työstetään yhdessä. Seuraavaksi edessä on kaikkien kolmen sairaanhoitopiirin ja Polyconin yhteinen projektityöpaja, sillä sairaanhoitopiirien yhteisenä toiveena on yhtenäistää prosesseja ja käytäntöjä Effector Laitehuolto -järjestelmän avulla.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin projektipäällikkönä toimiva sairaalainsinööri Tero Lähivaara kommentoi käyttöönottoprojektia ja siihen liittyvää kehitystyötä seuraavasti:
"Odotukset ovat korkealla, saataisiinko vihdoinkin toimiva laiterekisteri. Luottavaisin mielin Polyconin kanssa uudistetaan prosesseja."

Lisätietoja:
Tero Lähivaara, sairaalainsinööri, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
p. 044 717 9660, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Annika Yli-Jaskari, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 0400 853 147, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Effector Hoitotarvikejakelu-järjestelmän ensimmäinen käyttäjäpäivä järjestettiin 26.10.2016

Effector Hoitotarvikejakelu-järjestelmän ensimmäistä käyttäjäpäivää vietettiin 26.10.2016 Helsingissä Hotelli Presidentissä. Tapahtuma oli menestyksekäs ja ylitti osallistujamäärältään kertaheitolla ensimmäiset apuvälinepalveluiden käyttäjäpäivät. Osallistujia oli Polyconin väki mukaan laskettuna 25 henkilöä. Käyttäjäpäivään kokoontui hoitotarvikejakelun ammattilaisia ympäri Suomen, ja kokemuksia hoitotarvikejakelutyöstä vaihdettiin aktiivisesti.

Käyttäjäpäivän alkupuoliskolla esittäytymisten jälkeen esiteltiin Hoitotarvikejakelu-järjestelmän uusia toiminnallisuuksia. Lisäksi kuultiin puheenvuorot EAN-koodien hyödyntämisestä hoitotarvikejakelussa sekä Effectorin automaattisista hoitotarviketilauksista. Näiden ohella Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä kertoi hoitotarvikkeiden suorajakelujen automaattisesta tuonnista Effectoriin.

Päivän loppupuoliskolla puolestaan esiteltiin Effectorin käyttöönottoa Kokkolassa ja Peruspalveluliikelaitos Jytassa sekä uuden Soiten toimintasuunnitelmia. Raportoinnin kertauksen lisäksi Polycon kertoi hoitotarvikejakeluun liittyvien uusien toiminnallisuuksien visioista. Tähän liittyen keskusteltiin sähköisen asioinnin hyödyntämisestä hoitotarviketilauksissa, jolloin asiakas saisi tehtyä hoitotarviketilauksensa itse netin kautta ja noutaa ne sovitusta paikasta. Samaten kerrottiin uuden Effector Mobilen käyttömahdollisuuksista hoitotarvikejakelussa esimerkiksi kotikäynneillä. Vilkasta keskustelua ja ajastusten vaihtoa herätti prosessin sujuvuus lääkärin tekemästä lähetteestä hoitotarvikejakelupäätöksen kautta aina lopulliseen jakelutapahtumaan saakka. Osallistujilta tuli paljon erilaisia ideoita tähän ja yhdessä pohdittiin, miten tätä sujuvuutta voitaisiin parantaa tekniikan avulla.

Effector Hoitotarvikejakelu -käyttäjäpäivä 2016

Käyttäjäpäivät saivat osallistujiltaan positiivisen vastaanoton, ja vastaavanlainen tapahtuma tullaan mitä todennäköisemmin järjestämään uudelleenkin. Suuret kiitokset vielä kaikille osallistujille sekä puhujille!

Päivän aikana nähdyt PowerPoint-esitelmät ja muu materiaali löytyvät Effector keskuksesta (vaatii kirjautumisen).