Uutiset

Valinnanvapauden ICT-kokonaisratkaisu rakennetaan vaiheittain

Kuten STM tiedotteessaan (80/2017) toteaa, uudet sosiaali- ja terveyspalvelut tulevat perustumaan tietoon ja tietojärjestelmiin. Tällä hetkellä maakunnissa puhututtavat erityisesti valinnanvapauden ICT-ratkaisut, jotka tulevat näyttelemään merkittävää roolia syksystä alkaen käynnistyvissä valinnanvapauspiloteissa.

Jotta sote-uudistukselle asetettujen aikatavoitteiden saavuttaminen olisi mahdollista, tulee valinnanvapauden ICT-arkkitehtuurin suunnittelussa painottaa tasapuolisesti kolmea asiaa: lähtötilanteen huolellista arviointia, toteutuksen vaiheistusta ja tavoitetilan kirkastamista. Näistä kaksi ensimmäistä on toistaiseksi käydyissä keskusteluissa saanut liian vähän huomiota.

Lähtötilanteen huolellinen arviointi viittaa olemassa olevien tietojärjestelmien tarjoamien mahdollisuuksien tunnistamiseen. Valinnanvapauden eri osa-alueiden toiminnanohjaukseen on olemassa valmiita ICT-ratkaisuja, joista kattavin mahdollistaa henkilökohtaisen budjetin hallinnoinnin ohella suoran valinnan palveluihin liittyvän prosessin toiminnanohjauksen: asiakkaan listautumisen, kapitaatiokorvausten laskennan, maksatuksen, seurannan ja raportoinnin. Valinnanvapauden ICT-arkkitehtuurin rakentamiselle olemassa olevat ratkaisut tarjoavat erinomaisen ponnistusalustan.

Valinnanvapauden ICT-arkkitehtuurin suunnittelussa tulee lähtötilanteen arvioinnin lisäksi tunnustaa se tosiasia, että massiivisen kokonaisratkaisun toteuttaminen ilman vaiheistusta ei tule onnistumaan. Kun olemassa olevat ICT-ratkaisut tunnistetaan tulevan arkkitehtuurin pohjaksi, päästään keskustelemaan siitä, miten eri järjestelmien välinen roolijako ja siirtymävaiheen koordinointi tullaan toteuttamaan.

On selvää, että kansallisten ratkaisujen roolia tulee asteittain nostaa edettäessä kohti tavoitetilaa, mutta tavoitetilassakin niiden rinnalle tarvitaan paikallisia ratkaisuja. Valinnanvapauden toiminnanohjaus tulee toteutumaan usean järjestelmän muodostaman kokonaisuuden kautta, ja sen tulee edelleen nivoutua yhteen maakunnan muiden toiminnanohjausratkaisujen kanssa.

Lisätietoja Jyväskylän valinnanvapauskokeilun toiminnanohjauksesta ja Effectorista valinnanvapauden toiminnanohjaustyökaluna antavat:

Mia Lindberg, erityisasiantuntija, Jyväskylän kaupunki
p. 014 266 8631, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Leevi Tuohiluoma, fysioterapeutti, Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus
p. 014 266 2343, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Riitta Pylvänen, valinnanvapauskokeilun projektipäällikkö, Jyväskylän kaupunki
p. 050 590 1525, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo-Paakkonen, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kuntouttavan työtoiminnan palvelusetelipalvelun palveluntuottajahaku aukesi Eksotella

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri avasi palveluntuottajahaun uuteen palvelusetelipalveluun maanantaina 12.6.2017. Haussa haetaan palveluntuottajia syyskuussa alkavaan kuntouttavan työtoiminnan palvelusetelipalveluun. Palveluntuottajahaku on jatkuva. Kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelu, jota säätelee laki kuntouttavasta työtoiminnasta. Sen mukaan yritykset eivät voi tuottaa kyseistä palvelua, vaan palveluntuottajina voivat toimia kolmannen ja julkisen sektorin toimijat. Eksotella on ennestään palvelusetelipalveluita omaishoidossa, tehostetussa kotisairaanhoidossa, lapsiperheiden kotipalvelussa sekä henkilökohtaisessa avussa.

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn, vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä ja ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin. Palvelun järjestäminen perustuu aktivointi- tai monialaiseen työllistymissuunnitelmaan, joka laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Palvelusetelin käyttöönotolla halutaan tuottaa asiakkaille valinnanvapautta kuntouttavan työtoiminnan palveluntuottajan osalta, lisätä asiakkaiden motivaatiota palveluun sekä luoda uudenlaisia yhteistyömuotoja järkevästi ja laadukkaasti. Palveluseteli tarjoaa ostopalvelukilpailutusta kevyemmän vaihtoehdon palvelujen hankintaan ja tuottamiseen.

Lisätietoja:
Tuula Kähäri, palvelupäällikkö, sosiaalinen työllistäminen ja verkostoyhteistyö, Eksote
p. 040 513 6610, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Leila Korte, ostopalvelukoordinaattori, sosiaalinen työllistäminen ja verkostoyhteistyö, Eksote
p. 040 146 3242, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 
Paula Nieminen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 044 253 5530, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeiluun hyväksytty toinen palveluntuottaja

Jyväskyläläinen Medics24 on hyväksytty palveluntuottajaksi Jyväskylän avosairaanhoidon ja sosiaaliohjauksen valinnanvapauskokeiluun. Medics24 tarjoaa online-lääkäripalveluja ja avaa valinnanvapauskokeilua varten myös terveysasematoimipisteen keskusta-alueelle. Tähän asti Jyväskylän kokeilussa on ollut mukana yksi palveluntuottaja, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy. (Jyväskylän kaupunki 24.5.2017)

Verkossa tarjottavat lääkäripalvelut edustavat digitaalisuutta, joka on yksi valtakunnallisen valinnanvapauskokeilun tavoitteista (Jyväskylän kaupunki 5.5.2017). Sosiaali- ja terveysministeriön uutisessa Virtuaalivastaanottoja ja valinnanvapautta erityisasiantuntija Teemupekka Virtanen korostaa, että digitaaliset palvelut eivät poista olemassa olevia palveluja, vaan tarjoavat uuden tavan niille, jotka sitä haluavat ja pystyvät käyttämään. ”Sähköisiä palveluita käyttävät saavat palvelunsa ajasta ja paikasta riippumatta silloin, kun niitä tarvitsevat.”, toteaa Virtanen.

Digitaalisisten terveyspalveluiden käytöstä on positiivisia kokemuksia jo esimerkiksi työterveyshuollon kontekstissa. Suomalainen työterveyspalveluyritys Heltti uutisoi, että vuoden 2016 aikana 76 % sen liki 16 000 hoitotapahtumasta hoidettiin etänä (Heltti 22.3.2017). Lukua vahvistaa myös Diacor, jonka etävastaanottoa kehittävien lääkäreiden mukaan jopa 75 % vastaanotoista voidaan hoitaa etänä (Diacor 24.1.2017). Mahdollisuus käyttää digitaalisia palveluja madaltaa asiointikynnystä, jolloin terveysongelmiin päästään kiinni aiempaa nopeammin ja aikaisemmassa vaiheessa (Heltti 6.4.2017).

Valmiista ICT-ratkaisuista vahva tukipilari valinnanvapauspilottien toteuttamiselle

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt valinnanvapauspilottien haun. Pilottihankkeet tukevat valinnanvapauslain toimeenpanoa ja ne voidaan toteuttaa sote-keskus -pilotteina, henkilökohtaisen budjetin pilotteina tai näiden yhdistelminä.

Piloteille asetettu oman toiminnan yhtiöittämisvaatimus huomioon ottaen hankkeilta edellytetty aikataulu on äärimmäisen tiukka. Myös epätietoisuus vasta muotoutumassa olevan tietojärjestelmäarkkitehtuurin tavoitetilasta asettaa omat haasteensa hankkeiden toteutukselle. Kokonaisarkkitehtuurin vielä hakiessa muotoaan pilotteihin hakeutuvien toimijoiden tulee nopeasti löytää hankkeen läpivientiä tukeva ICT-ratkaisukokonaisuus asiakkaan valinnanvapauden toiminnanohjaukseen.

Samanlaisen haasteen edessä oltiin vastikään loppusyksyllä 2016, kun STM nimesi viisi valtionavustuksella käynnistettävää palvelusetelikokeilua (http://stm.fi/palvelusetelikokeilu). Lopputulokset ovat vaikuttavat; Jyväskylän kaupungin helmikuussa käynnistetyn valinnanvapauskokeilun valmistelu tehtiin nopealla aikataululla tietojärjestelmäratkaisuista tinkimättä. Kokeilun yhtenä keskeisenä tavoitteena oli asiakasta, sote-tuottajia ja järjestäjää palvelevan ICT-ratkaisukokonaisuuden rakentaminen.

Peruspilarina Jyväskylän valinnanvapauskokeilun toiminnanohjauksessa toimii sote- ja erikoissairaanhoidon palveluissa kansallisesti laajassa käytössä oleva Effector Palvelusetelit -järjestelmä ja palse.fi -verkkoportaali, jonka integrointi Suomi.fi-palvelualustaan sekä järjestäjän potilastieto- ja laskunkäsittelyjärjestelmiin takaa asiakkaan valinnanvapauden ja siihen liittyvän maksatusprosessin sähköisen ja pitkälle automatisoidun hallinnoinnin.

Tulevien valinnanvapauspilottien kannalta erityisen kiinnostava huomio on poimittavissa myös Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin palvelusetelitoiminnasta. Eksote on jo syksystä 2013 asti hallinnoinut Effector Palvelusetelit -järjestelmällä omaishoidon palvelusetelitoimintaansa, jolle omaleimaista on henkilökohtaisen budjetin tavoin käyttäytyvän omaishoidontuen euromääräisen saldon myöntäminen asiakkaille omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestämiseksi. Näin ollen Effector Palvelusetelit -järjestelmä tarjoaa valmiin ratkaisun henkilökohtaisen budjetin hallinnoinnille.

Tulevien kuukausien kehitys osoittaa, millaiseen tietojärjestelmien väliseen roolijakoon valinnanvapauden kansallinen ICT-arkkitehtuuri muodostuu. Yksi asia on kuitenkin varma: kokonaisarkkitehtuurin hakiessa vielä muotoaan pilottien hallinnoinnin edellyttämä ICT-ratkaisukokonaisuus on toteutettavissa.

Lisätietoja:
Niina Uolamo-Paakkonen, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Valinnanvapauskokeilut lähteneet hyvin liikkeelle

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa, että hallituksen Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihankkeeseen kuuluvat valinnanvapauskokeilut ovat lähteneet hyvin liikkeelle. Kokeilu on toistaiseksi keskittynyt asiakkaan avosairaanhoidon palveluihin eli lääkäri- ja sairaanhoitajavastaanottoihin sekä sosiaaliohjaajan ohjaus- ja neuvontapalveluihin.

Kokeilussa kerätään tietoa eri näkökulmista; yhtenä näistä ICT-ratkaisujen toimivuus. Valinnanvapausmallin toteuttamisessa tarvittavaa tietojärjestelmäkokonaisuutta ei ole ollut missään valmiina, joten ICT-ratkaisujen suunnittelu ja toteutus ovat vaatineet runsaasti työtä ja ennakoitua enemmän aikaa kokeilun käynnistämisessä. (Sosiaali- ja terveysministeriö)

Polyconin Effector Palvelusetelit -järjestelmää hyödynnetään Jyväskylän valinnanvapauskokeilun hallinnoinnissa. Tarvittavat toiminnallisuudet toteutettiin järjestelmään nopeasti ja valinnanvapauskokeilu pääsi alkamaan suunnitellun aikataulun mukaisesti viisi viikkoa hankintapäätöksen tekemisen jälkeen.

Effectoriin toteutettiin valinnanvapauskokeilua varten mm. yksityisen palveluntuottajan kapitaatiopohjainen laskutus, Effica-integraatio valintatiedon välittymiseksi, VRK-integraatio, jotta järjestelmässä on jatkuvasti ajantasainen tieto kokeilualueella asuvista sekä automaattinen päätösten hallinnointi. Effectorin ja Baswaren välinen integraatio mahdollistaa laskujen pitkälle automatisoidun käsittelyn.

Järjestelmän asiakkaille suunnattuun palse.fi -portaaliin toteutettiin integraatiot sekä suomi.fi tunnistautuminen että asiointivaltuudet -palveluihin asiakkaiden sähköisen asioinnin mahdollistamiseksi. Palse.fi -portaalia laajennettiin myös mahdollistamaan asiakaspalautteen sähköinen kerääminen; palautetta kerätään erityisesti koskien palveluntuottajavaihdon syytä. Sähköisesti kerätyt palautteet ovat raportoitavissa joustavasti kokeilun aikana esimerkiksi ikäryhmittäin ja terveysasemittain.

Lisätietoja:
Niina Uolamo-Paakkonen, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Silmälääkärin tutkimuksen ja hoidon palveluseteli käyttöön Satakunnan sairaanhoitopiirissä

Satakunnan sairaanhoitopiiri on laajentanut sähköisen palvelusetelin käyttöä silmälääkärin tutkimuksen ja hoidon palveluseteliin. Palveluntuottajahaku avautui palse.fi -portaalissa 15.5.2017 ja on jatkuva. Palvelusetelin arvo on 55 euroa ja asiakkaan maksettavaksi jäävä omavastuuosuus on korkeintaan keskussairaalan perimän polikliinisen asiakasmaksun suuruinen, 36 euroa.

Palvelu sisältää silmätautien erikoislääkärin tutkimuksen silmäsairauden tai sen epäilyn selvittämiseksi, lääke- tai muun annettavan hoidon määräämisen sekä tarvittaessa lähetteen jatkohoitoon. Tarkemmat palvelua koskevat sisältövaatimukset sekä yksityisen palveluntuottajan hyväksymiselle asetetut kriteerit on määritelty sääntökirjassa, joka löytyy palse.fi -portaalista.

Palse.fi -portaali mahdollistaa palveluseteliprosessin kannalta oleellisten tietojen luotettavan liikkumisen osapuolten välillä. Palveluntuottaja saa asiakkaan lähetetiedot näkyviin palse.fi -portaalissa heti palvelusetelin aktivoimisen jälkeen, eikä lähetetietojen välittäminen palveluntuottajalle ole asiakkaan vastuulla.

Vastaavasti palveluntuottajan kirjaama hoitopalaute välittyy sairaanhoitopiirin käyttöön lähes reaaliaikaisesti. Hoitopalaute kuuluu olennaisena osana silmälääkärin tutkimuksen ja hoidon palveluseteliin. Palveluntuottajien on mahdollista palse.fi -portaalin kautta antamansa kirjallisen hoitopalautteen mukana lähettää sairaanhoitopiirille myös liitetiedosto, esimerkiksi kuva.

Lisätietoja:
Jarna Leppäniemi, osastonsihteeri, Satakunnan sairaanhoitopiiri
p. 044 707 9353, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Paula Nieminen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 044 253 5530, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Jyväskylän valinnanvapauskokeiluun uusi tuottajahakemus

Jyväskylän kaupunki tiedottaa, että avosairaanhoidon ja sosiaaliohjeuksen valinnanvapauskokeiluun on saapunut uusi palveluntuottajahakemus. Hakemuksen on jättänyt jyväskyläläinen online-lääkäripalveluja tarjoava Medics24. Yritys avaa valinnanvapauskokeilua varten myös terveysasematoimipisteen keskusta-alueelle. Hakemus käsitellään Jyväskylän kaupungin perusturvapalveluissa 12. toukokuuta mennessä.

Medics24:n tuottama palvelukokonaisuus kattaa kokeilun ehtojen mukaisesti asiakkaan avosairaanhoidon palvelut eli lääkäri- ja sairaanhoitajavastaanotot sekä sosiaaliohjaajan ohjaus- ja neuvontapalvelut. Valintaan sisältyvät myös vastaanottopalveluun liittyvät tutkimukset, kuten laboratorio- ja röntgenpalvelut.

Jyväskylän kokeilussa on tällä hetkellä mukana yksi palveluntuottaja, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy. Palveluntuottajahaku on jatkuva eli yritykset voivat hakeutua mukaan kokeilukauden ajan vuoden 2018 loppuun saakka. Tähän mennessä vaihto-oikeuttaan on käyttänyt noin 1500 asiakasta.

Lue koko tiedote Jyväskylän kaupungin sivuilta.

Silmälasipalvelun palveluseteli käyttöön Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on laajentanut sähköisen palvelusetelin käyttöä silmälasipalvelun palveluseteliin. Ennestään PSSHP:lla on käytössä peruukkipalvelun sekä aikuisten manuaalisen lymfaterapian palvelusetelit.

Silmälasipalvelun palveluseteli sisältää silmälasikehykset ja niiden sovituksen sekä linssivalinnat. PSSHP ottaa palveluseteliä myöntäessä kantaa siihen, minkälaiset linssit asiakas tarvitsee. Tarkemmat palvelua koskevat sisältövaatimukset on määritelty PSSHP:n silmälasipalvelun sääntökirjassa, johon pääsee tutustumaan palse.fi -portaalissa.

Palveluntuottajat voivat hakeutua mukaan palvelusetelitoimintaan palse.fi -portaalin kautta täyttämällä toimintaa varten laaditun hakemuslomakkeen. Tällä hetkellä hyväksyttyjä palveluntuottajia on seitsemän. Ensimmäinen palveluseteli myönnettiin 6.3.2017 ja tähän päivään mennessä päätöksiä on tehty 105 kappaletta.

Effector Laitehuollon vahvuudet lääkintälaitteiden seurantajärjestelmänä

Effector Laitehuolto on kattava tietojärjestelmäkokonaisuus lääkintälaitteiden ja laitehuollon kokonaisprosessien hallintaan. Effector-järjestelmän rakenne tukee keskitettyä tiedonhallintaa sekä automatisoitua tiedonsiirtoa. Järjestelmään luodaan kauppanimitasoiset pohjatiedot, jotka siirtyvät suoraan kyseisten kauppanimien laitteiden tietoihin. Muuttamalla kauppanimitasoisia tietoja siirtyvät vastaavat tiedot kaikille kyseisen kauppanimen laitteille, mikä vähentää manuaalista ylläpitotyötä. Rajaamalla kauppanimien luomis- ja ylläpito-oikeudet tietyille henkilöille taataan tietojen yhdenmukaisuus. Kun Effectorin dynaamisille laitekorteille voidaan vielä luokituskohtaisesti määritellä kirjattavia tietoja ja ominaisuuksia, mahdollistaa järjestelmä laitekortin tietojen räätälöinnin kunkin laitetyypin yksilöllisiin tarpeisiin.

Effector Laitehuolto huolehtii koko prosessin hallinnoinnista aina laitteen tilauksesta sen poistamiseen saakka. Järjestelmä tukee varaosahallinnan prosesseja sisältäen mm. varaosien tilauksen ja saldotilanteen seurannan. Lisäksi Effector mahdollistaa laitteiden taloushallintaan liittyvien prosessien kehittämisen, kuten esimerkiksi laitekannan tasearvon hallinnoinnin, investointien yksilötasoisen poisto- ja vuokralaskennan sekä kustannuspaikkakohtaisen uusinvestointitarpeen simuloinnin.

Effector Laitehuolto tarjoaa helpon ja kevyen selainpohjaisen käyttöliittymän osastokäyttäjille sekä laajemman ja monipuolisemman työpöytäversion tehokäyttäjille. Selainkäyttöliittymä mahdollistaa järjestelmän käytön myös mobiililaitteissa. Parhaillaan pilotointivaiheessa oleva Effector Mobile tarjoaa tulevaisuudessa myös lääkintätekniikalle entistä paremman mahdollisuuden liikkuvaan työskentelyyn työpisteen ulkopuolella.

Effector Laitehuolto on rakennettu vastaamaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (TLT-laki) vaatimuksiin ja erityisesti Valviran kuluneen kahden vuoden aikana esille nostamiin, vanhentuneisiin järjestelmiin liittyviin haasteisiin. Näihin liittyviä tärkeitä ominaisuuksia ovat mm.:

  • tuotemerkki- ja/tai kauppanimitasoisesti merkitään henkilöt, joilla on pätevyys käyttää laitetta
  • kuvien ja asiakirjojen (esim. käyttöohjeet) hallinnointi em. yksilöintitasoisesti
  • erilaisten huolto-ohjelmien määrittely ja niiden linkittäminen eri yksilöintitasoihin
  • laitetasoisen huoltohistorian ja elinkaarikustannustietojen kertyminen järjestelmään
  • kokoonpanojen muodostaminen laitteista ja varusteista
  • laitteiden tilatiedot (käytössä, poistettu jne.), lokitiedot (kuka on tehnyt ja mitä) sekä omistaja- ja sijaintitiedot historiatietoineen
  • laitteiden ohjelmaversion merkitseminen
  • automaattiset hälytykset mm. määräaikahuoltamattomien ja valmistajan antaman käyttöiän ylittäneiden laitteiden osalta
  • laina-, koekäyttö-, sijoitus- ja leasinglaitteiden hallinnointi
  • vaaratilanneilmoitus: mm. laitteen perustietojen ja huoltotietojen tuominen automaattisesti laitekortilta vaaratilanneilmoituslomakkeeseen

Lisätietoja:
Annika Yli-Jaskari, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 0400 853 147, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyskeskus aloittaa palveluseteleiden myöntämisen Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta

Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyskeskus aloittaa sähköisten palveluseteleiden myöntämisen Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta huhtikuun alussa. Palveluntuottajat ovat voineet hakeutua palveluntuottajiksi Raision ja Ruskon yhteystoiminta-alueen neljään palvelusetelipalveluun maaliskuun alusta alkaen palse.fi -portaalin kautta.

Raision ja Ruskon yhteystoiminta-alue on jo ennen Effector Palvelusetelit -järjestelmään siirtymistä myöntänyt Rintamaveteraanien avokuntoutuksen, Rintamaveteraanien kotona asumista tukevien kunnallisten avopalveluiden ja Diabeetikkojen jalkojenhoidon palveluseteleitä. Huhtikuun alussa näitä palveluseteleitä aletaan myöntää sähköisesti Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta. 

Näiden lisäksi Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue ottaa uutena palvelusetelinä käyttöön Kotihoidon tukipalveluiden (suihkutusapu) palvelusetelin. Effector Palvelusetelit -järjestelmä mahdollistaa palvelusetelin myöntöprosessin automatisoinnin; palvelusetelille myöntyy uusi saldo automaattisesti joka viikko ja myöntyvä saldo on voimassa aina kyseisen viikon ajan.

Lisätietoja:
Paula Nieminen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 044 253 5530, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.