Uutiset

Effector entistä laajemmin käyttöön Lapin sairaanhoitopiirissä

Lapin sairaanhoitopiirissä toteutettiin tämän vuoden tammi-toukokuussa Effectorin käytön laajentamisen projekti. Sen tarkoituksena oli saattaa Effector-tietojärjestelmä käyttöön kaikissa Lapin terveyskeskuksissa, joissa se ei vielä ennestään ollut käytössä. Projektin myötä Effector on nyt käytössä myös Kemijärven, Kittilän, Pellon, Posion, Sodankylän ja Utsjoen terveyskeskuksissa. Kaikissa näissä terveyskeskuksissa otettiin käyttöön ainakin joidenkin päätöslajien osalta myös sähköinen allekirjoitus, jonka myötä apuvälineiden ja kuntoutuksen päätökset hyväksytään toimikorttivarmennuksella.

Effectorin (ent. KuntoApu) käyttöönotto alkoi Lapissa asteittain jo vuosituhannen vaihteessa, kun keskussairaalan pari toimintayksikköä ja Kolpeneen palvelukeskus (erityishuoltopiiri) aloittivat sen käytön. Neljä vuotta myöhemmin mukaan tulivat silloisten Rovaniemen kaupungin ja Rovaniemen maalaiskunnan terveyskeskukset. Vuonna 2006 Lapissa toteutettiin puolivuotinen apuvälineprojekti, jonka myötä Lapin muut kuin yllä mainitut terveyskeskukset ottivat Effectorin käyttöönsä.

Tämän kevään projektista ja järjestelmän käyttöönottoon liittyvistä tehtävistä vastasivat Katja Niva ja Outi Liukkonen Lapin keskussairaalasta. Projektin aikana laajennettiin lisäksi sähköisen allekirjoituksen käyttöä keskussairaalan sisällä; aiemmin sähköinen allekirjoitus oli käytössä vain kuntoutuspoliklinikalla, mutta nyt useimmilla keskussairaalan erikoisaloilla. Myös Inarin terveyskeskus aloitti sähköisen allekirjoituksen viime keväänä.

Lapissa saatiin siis paljon aikaan lyhyessä ajassa!

Lisätietoja:
Outi Liukkonen, osastonsihteeri, Lapin sairaanhoitopiiri
p. 040 549 7267, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Marianne Hakkarainen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 050 428 3030, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sairaanhoidon ostopalveluprosessin kehittäminen Itä-Savon sairaanhoitopiirissä

Itä-Savon sairaanhoitopiiri otti helmikuussa 2017 käyttöönsä Effector Ostopalvelut -järjestelmän. Taustalla oli tarve virtaviivaistaa ostopalveluprosessia ja vähentää kustannuksia automatisoimalla aikaa vievät manuaaliset työvaiheet. Erityisesti kaivattiin helpotusta osto- ja kuntalaskutukseen.

Prosessin ytimessä on sairaanhoidon maksusitoumusten luominen Effectoriin. Ne toimivat laskun perusteena helpottaen laskun asiatarkastajan työtä. Suurivolyymisiin ostolaskuihin luotiin laskun tulkkaukset, jolloin laskurivit luotuvat automaattisesti laskun liitteen tiedoista sovittujen sääntöjen mukaisesti.

Effectorista rakennettiin liittymä Intimeen Ostopalveluiden kuntalaskutusta varten. Effectorissa luodaan myyntitilaus liitteineen, joka laskutetaan ja tiliöidään Intimen kautta.

Kokonaisprosessin sujuvoittamiseksi toteutettiin myös Effector-Exreport -integraatio, jotta johdolle saadaan suoraan ajantasainen raporttitieto päätöksenteon tueksi heidän valmiiksi tuntemassaan muodossa. Effectorista saatavaa raporttitietoa hyödynnetään kokonaisuuden hallinnassa ja mm. vuosittain tehtävässä kalliin hoidon tasauksessa.

Sosterin Soili Pekkinen kertoo:
"Itä-Savon sairaanhoitopiirissä olemme tyytyväisiä Effector Ostopalvelut -osion toiminnallisuuteen, koska laskujen tulkkaus on vähentänyt manuaalista työtä huomattavasti, eikä tietoja viedä enää kahteen järjestelmään. Laskujen asiatarkastus ja hyväksyntä on helpottunut Effector-maksusitoumuksen käyttöönoton myötä. Lisäksi kuntalaskutuksen lähdetiedot ovat nyt helposti saatavissa ja raportointi on reaaliaikaista."

Lisätietoja:
Soili Pekkinen, tietojärjestelmäsuunnittelija, Tukipalvelut/Tietohallinto, Sosteri
p. 044 417 3530, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Saila Huhtala, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 040 770 7859, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sähköisen allekirjoituksen ja iPostin hyödyntäminen Vaasan sairaanhoitopiirissä

Vaasan sairaanhoitopiiri hyödyntää päätöksentekoprosessissa kahta toistaan täydentävää toiminnallisuutta: sähköistä allekirjoitusta sekä päätösten automaattista postitusta iPostin kautta. Yhdessä käytettynä toiminnallisuudet mahdollistavat sairaanhoitopiirille täysin paperittoman päätösten hyväksynnän ja käsittelyn.

Sähköinen allekirjoitus on käyttäjän kannalta nopeaa ja helppoa, eikä allekirjoitus ole väärennettävissä. Järjestelmään jää luotettava merkintä asiakirjan allekirjoittajasta ja allekirjoituksen ajankohdasta. Luotettavuutta lisää se, että sähköisesti allekirjoitettu päätös muuttuu tietyiltä perustiedoiltaan lukituksi.

Effector tuottaa sähköisesti allekirjoitetusta päätöksestä PDF-muotoisen aineiston, joka lähetetään iPost-palveluun. Kullekin päätöstyypille voidaan rakentaa oma päätöspaketti eli määritellä, mitkä liitedokumentit päätöksen mukana lähetetään ja se, lähetetäänkö paketti asiakkaalle ja/vai tuottajalle.

VSHP:n kokemusten mukaan:

  • Sähköinen allekirjoitus säästä aikaa, kun paperiversiota ei tarvitse lähettää allekirjoitettavaksi. Aiemmin ongelmia aiheutti se, että osa sihteereistä istuu eri rakennuksessa kuin allekirjoittajat ja lisäksi osa allekirjoittajista on vain osapäiväisesti paikalla. Sähköisen allekirjoituksen myötä sijaisten ei myöskään tarvitse loma-aikoina muistaa tai tietää onko lähetettäviä tai allekirjoitettavia päätöksiä.
  • iPost tuo suuren avun, kun koko kirjepaketti lähtee kerralla, eikä liitteitä tarvitse tulostella ja postittaa erikseen. Automaattinen postitus säästää aikaa ja selkiyttää sihteerien työtä.
  • Kokonaisuudessaan päätöksentekoprosessi on sujuvampi ja nopeampi; päätös on potilaalla nopeammin käytettävissä.

Kumpikin toiminnallisuus voidaan ottaa käyttöön vaiheittain toimipiste- ja päätöslajikohtaisesti. VSHP:ssa toiminnallisuudet ovat tällä hetkellä käytössä keskussairaalassa ja käyttökohteita ovat palvelusetelit sekä henkilökohtaisten apuvälineiden, kuntoutuksen ja sairaanhoidon maksusitoumukset.

Lisätietoja:
Pirjo Pylkkä, Vaasan sairaanhoitopiiri
p. 06 213 2413, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 
Niina Uolamo-Paakkonen, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

HUS:n kokemuksia laskimokirurgian sähköisistä palveluseteleistä

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on hallinnoinut laskimokirurgian palveluseteliprosessia sähköisesti Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta nyt vuoden. Aiemmin HUS myönsi laskimokirurgian palveluseteleitä potilastietojärjestelmänsä kautta.

Laskimokirurgiassa on käytössä kaksi eri palveluseteliä; Laskimovajaatoiminnan ensiarvio ja poliklininen tutkimus sekä Laskimovajaatoiminnan lämpökatetrihoito, jota myönnetään joko yhdelle tai kahdelle jalalle. Palveluntuottajia on mukana kolme ja palvelusetelin saaneen potilaan asema on varsin hyvä; potilaalle voidaan tarjota aikaa viikon sisällä. Ensimmäiset ensiarvion palvelusetelit myönnettiin 3.6.2016 ja tähän mennessä hyväksyttyjä palvelusetelipäätöksiä on 629 kappaletta. Hyväksyttyjä lämpökatetrihoidon palveluseteleitä puolestaan on 154 kappaletta. Niitä alettiin myöntää hieman myöhemmin, lokakuussa 2016.

Palveluseteliprosessi on HUS:n työntekijöiden kannalta mahdollisimman automatisoitu. Effectorin ja HUS:n potilastietojärjestelmän Uranuksen välille luotu integraatio mahdollistaa sen, että potilastietojärjestelmän palvelusetelijonoon asetetulle potilaalle luotuu automaattisesti palvelusetelipäätös Effectoriin. Vastaavasti jonosta poistetun potilaan palvelusetelipäätös muuttuu perutuksi. Enfon-integraatio puolestaan helpottaa päätösten postitusta; Effectorissa hyväksytyt palvelusetelipäätökset lähtevät automaattisen postituksen kautta potilaille tarvittavine liitedokumentteineen.

HUS:n sisäisessä palautekyselyssä varmistui, että käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä uuteen prosessiin:
"Mielestäni tämä sähköinen on nopeampi ja helpompikin. Vanhalla systeemillä eri aikana tehtäviä työvaiheita oli monta ja niiden hallinnoiminen vei resursseja."

Valinnanvapauden ICT-kokonaisratkaisu rakennetaan vaiheittain

Kuten STM tiedotteessaan (80/2017) toteaa, uudet sosiaali- ja terveyspalvelut tulevat perustumaan tietoon ja tietojärjestelmiin. Tällä hetkellä maakunnissa puhututtavat erityisesti valinnanvapauden ICT-ratkaisut, jotka tulevat näyttelemään merkittävää roolia syksystä alkaen käynnistyvissä valinnanvapauspiloteissa.

Jotta sote-uudistukselle asetettujen aikatavoitteiden saavuttaminen olisi mahdollista, tulee valinnanvapauden ICT-arkkitehtuurin suunnittelussa painottaa tasapuolisesti kolmea asiaa: lähtötilanteen huolellista arviointia, toteutuksen vaiheistusta ja tavoitetilan kirkastamista. Näistä kaksi ensimmäistä on toistaiseksi käydyissä keskusteluissa saanut liian vähän huomiota.

Lähtötilanteen huolellinen arviointi viittaa olemassa olevien tietojärjestelmien tarjoamien mahdollisuuksien tunnistamiseen. Valinnanvapauden eri osa-alueiden toiminnanohjaukseen on olemassa valmiita ICT-ratkaisuja, joista kattavin mahdollistaa henkilökohtaisen budjetin hallinnoinnin ohella suoran valinnan palveluihin liittyvän prosessin toiminnanohjauksen: asiakkaan listautumisen, kapitaatiokorvausten laskennan, maksatuksen, seurannan ja raportoinnin. Valinnanvapauden ICT-arkkitehtuurin rakentamiselle olemassa olevat ratkaisut tarjoavat erinomaisen ponnistusalustan.

Valinnanvapauden ICT-arkkitehtuurin suunnittelussa tulee lähtötilanteen arvioinnin lisäksi tunnustaa se tosiasia, että massiivisen kokonaisratkaisun toteuttaminen ilman vaiheistusta ei tule onnistumaan. Kun olemassa olevat ICT-ratkaisut tunnistetaan tulevan arkkitehtuurin pohjaksi, päästään keskustelemaan siitä, miten eri järjestelmien välinen roolijako ja siirtymävaiheen koordinointi tullaan toteuttamaan.

On selvää, että kansallisten ratkaisujen roolia tulee asteittain nostaa edettäessä kohti tavoitetilaa, mutta tavoitetilassakin niiden rinnalle tarvitaan paikallisia ratkaisuja. Valinnanvapauden toiminnanohjaus tulee toteutumaan usean järjestelmän muodostaman kokonaisuuden kautta, ja sen tulee edelleen nivoutua yhteen maakunnan muiden toiminnanohjausratkaisujen kanssa.

Lisätietoja Jyväskylän valinnanvapauskokeilun toiminnanohjauksesta ja Effectorista valinnanvapauden toiminnanohjaustyökaluna antavat:

Mia Lindberg, erityisasiantuntija, Jyväskylän kaupunki
p. 014 266 8631, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Leevi Tuohiluoma, fysioterapeutti, Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus
p. 014 266 2343, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Riitta Pylvänen, valinnanvapauskokeilun projektipäällikkö, Jyväskylän kaupunki
p. 050 590 1525, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo-Paakkonen, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kuntouttavan työtoiminnan palvelusetelipalvelun palveluntuottajahaku aukesi Eksotella

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri avasi palveluntuottajahaun uuteen palvelusetelipalveluun maanantaina 12.6.2017. Haussa haetaan palveluntuottajia syyskuussa alkavaan kuntouttavan työtoiminnan palvelusetelipalveluun. Palveluntuottajahaku on jatkuva. Kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelu, jota säätelee laki kuntouttavasta työtoiminnasta. Sen mukaan yritykset eivät voi tuottaa kyseistä palvelua, vaan palveluntuottajina voivat toimia kolmannen ja julkisen sektorin toimijat. Eksotella on ennestään palvelusetelipalveluita omaishoidossa, tehostetussa kotisairaanhoidossa, lapsiperheiden kotipalvelussa sekä henkilökohtaisessa avussa.

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn, vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä ja ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin. Palvelun järjestäminen perustuu aktivointi- tai monialaiseen työllistymissuunnitelmaan, joka laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Palvelusetelin käyttöönotolla halutaan tuottaa asiakkaille valinnanvapautta kuntouttavan työtoiminnan palveluntuottajan osalta, lisätä asiakkaiden motivaatiota palveluun sekä luoda uudenlaisia yhteistyömuotoja järkevästi ja laadukkaasti. Palveluseteli tarjoaa ostopalvelukilpailutusta kevyemmän vaihtoehdon palvelujen hankintaan ja tuottamiseen.

Lisätietoja:
Tuula Kähäri, palvelupäällikkö, sosiaalinen työllistäminen ja verkostoyhteistyö, Eksote
p. 040 513 6610, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Leila Korte, ostopalvelukoordinaattori, sosiaalinen työllistäminen ja verkostoyhteistyö, Eksote
p. 040 146 3242, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 
Paula Nieminen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 044 253 5530, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeiluun hyväksytty toinen palveluntuottaja

Jyväskyläläinen Medics24 on hyväksytty palveluntuottajaksi Jyväskylän avosairaanhoidon ja sosiaaliohjauksen valinnanvapauskokeiluun. Medics24 tarjoaa online-lääkäripalveluja ja avaa valinnanvapauskokeilua varten myös terveysasematoimipisteen keskusta-alueelle. Tähän asti Jyväskylän kokeilussa on ollut mukana yksi palveluntuottaja, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy. (Jyväskylän kaupunki 24.5.2017)

Verkossa tarjottavat lääkäripalvelut edustavat digitaalisuutta, joka on yksi valtakunnallisen valinnanvapauskokeilun tavoitteista (Jyväskylän kaupunki 5.5.2017). Sosiaali- ja terveysministeriön uutisessa Virtuaalivastaanottoja ja valinnanvapautta erityisasiantuntija Teemupekka Virtanen korostaa, että digitaaliset palvelut eivät poista olemassa olevia palveluja, vaan tarjoavat uuden tavan niille, jotka sitä haluavat ja pystyvät käyttämään. ”Sähköisiä palveluita käyttävät saavat palvelunsa ajasta ja paikasta riippumatta silloin, kun niitä tarvitsevat.”, toteaa Virtanen.

Digitaalisisten terveyspalveluiden käytöstä on positiivisia kokemuksia jo esimerkiksi työterveyshuollon kontekstissa. Suomalainen työterveyspalveluyritys Heltti uutisoi, että vuoden 2016 aikana 76 % sen liki 16 000 hoitotapahtumasta hoidettiin etänä (Heltti 22.3.2017). Lukua vahvistaa myös Diacor, jonka etävastaanottoa kehittävien lääkäreiden mukaan jopa 75 % vastaanotoista voidaan hoitaa etänä (Diacor 24.1.2017). Mahdollisuus käyttää digitaalisia palveluja madaltaa asiointikynnystä, jolloin terveysongelmiin päästään kiinni aiempaa nopeammin ja aikaisemmassa vaiheessa (Heltti 6.4.2017).

Valmiista ICT-ratkaisuista vahva tukipilari valinnanvapauspilottien toteuttamiselle

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt valinnanvapauspilottien haun. Pilottihankkeet tukevat valinnanvapauslain toimeenpanoa ja ne voidaan toteuttaa sote-keskus -pilotteina, henkilökohtaisen budjetin pilotteina tai näiden yhdistelminä.

Piloteille asetettu oman toiminnan yhtiöittämisvaatimus huomioon ottaen hankkeilta edellytetty aikataulu on äärimmäisen tiukka. Myös epätietoisuus vasta muotoutumassa olevan tietojärjestelmäarkkitehtuurin tavoitetilasta asettaa omat haasteensa hankkeiden toteutukselle. Kokonaisarkkitehtuurin vielä hakiessa muotoaan pilotteihin hakeutuvien toimijoiden tulee nopeasti löytää hankkeen läpivientiä tukeva ICT-ratkaisukokonaisuus asiakkaan valinnanvapauden toiminnanohjaukseen.

Samanlaisen haasteen edessä oltiin vastikään loppusyksyllä 2016, kun STM nimesi viisi valtionavustuksella käynnistettävää palvelusetelikokeilua (http://stm.fi/palvelusetelikokeilu). Lopputulokset ovat vaikuttavat; Jyväskylän kaupungin helmikuussa käynnistetyn valinnanvapauskokeilun valmistelu tehtiin nopealla aikataululla tietojärjestelmäratkaisuista tinkimättä. Kokeilun yhtenä keskeisenä tavoitteena oli asiakasta, sote-tuottajia ja järjestäjää palvelevan ICT-ratkaisukokonaisuuden rakentaminen.

Peruspilarina Jyväskylän valinnanvapauskokeilun toiminnanohjauksessa toimii sote- ja erikoissairaanhoidon palveluissa kansallisesti laajassa käytössä oleva Effector Palvelusetelit -järjestelmä ja palse.fi -verkkoportaali, jonka integrointi Suomi.fi-palvelualustaan sekä järjestäjän potilastieto- ja laskunkäsittelyjärjestelmiin takaa asiakkaan valinnanvapauden ja siihen liittyvän maksatusprosessin sähköisen ja pitkälle automatisoidun hallinnoinnin.

Tulevien valinnanvapauspilottien kannalta erityisen kiinnostava huomio on poimittavissa myös Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin palvelusetelitoiminnasta. Eksote on jo syksystä 2013 asti hallinnoinut Effector Palvelusetelit -järjestelmällä omaishoidon palvelusetelitoimintaansa, jolle omaleimaista on henkilökohtaisen budjetin tavoin käyttäytyvän omaishoidontuen euromääräisen saldon myöntäminen asiakkaille omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestämiseksi. Näin ollen Effector Palvelusetelit -järjestelmä tarjoaa valmiin ratkaisun henkilökohtaisen budjetin hallinnoinnille.

Tulevien kuukausien kehitys osoittaa, millaiseen tietojärjestelmien väliseen roolijakoon valinnanvapauden kansallinen ICT-arkkitehtuuri muodostuu. Yksi asia on kuitenkin varma: kokonaisarkkitehtuurin hakiessa vielä muotoaan pilottien hallinnoinnin edellyttämä ICT-ratkaisukokonaisuus on toteutettavissa.

Lisätietoja:
Niina Uolamo-Paakkonen, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Valinnanvapauskokeilut lähteneet hyvin liikkeelle

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa, että hallituksen Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihankkeeseen kuuluvat valinnanvapauskokeilut ovat lähteneet hyvin liikkeelle. Kokeilu on toistaiseksi keskittynyt asiakkaan avosairaanhoidon palveluihin eli lääkäri- ja sairaanhoitajavastaanottoihin sekä sosiaaliohjaajan ohjaus- ja neuvontapalveluihin.

Kokeilussa kerätään tietoa eri näkökulmista; yhtenä näistä ICT-ratkaisujen toimivuus. Valinnanvapausmallin toteuttamisessa tarvittavaa tietojärjestelmäkokonaisuutta ei ole ollut missään valmiina, joten ICT-ratkaisujen suunnittelu ja toteutus ovat vaatineet runsaasti työtä ja ennakoitua enemmän aikaa kokeilun käynnistämisessä. (Sosiaali- ja terveysministeriö)

Polyconin Effector Palvelusetelit -järjestelmää hyödynnetään Jyväskylän valinnanvapauskokeilun hallinnoinnissa. Tarvittavat toiminnallisuudet toteutettiin järjestelmään nopeasti ja valinnanvapauskokeilu pääsi alkamaan suunnitellun aikataulun mukaisesti viisi viikkoa hankintapäätöksen tekemisen jälkeen.

Effectoriin toteutettiin valinnanvapauskokeilua varten mm. yksityisen palveluntuottajan kapitaatiopohjainen laskutus, Effica-integraatio valintatiedon välittymiseksi, VRK-integraatio, jotta järjestelmässä on jatkuvasti ajantasainen tieto kokeilualueella asuvista sekä automaattinen päätösten hallinnointi. Effectorin ja Baswaren välinen integraatio mahdollistaa laskujen pitkälle automatisoidun käsittelyn.

Järjestelmän asiakkaille suunnattuun palse.fi -portaaliin toteutettiin integraatiot sekä suomi.fi tunnistautuminen että asiointivaltuudet -palveluihin asiakkaiden sähköisen asioinnin mahdollistamiseksi. Palse.fi -portaalia laajennettiin myös mahdollistamaan asiakaspalautteen sähköinen kerääminen; palautetta kerätään erityisesti koskien palveluntuottajavaihdon syytä. Sähköisesti kerätyt palautteet ovat raportoitavissa joustavasti kokeilun aikana esimerkiksi ikäryhmittäin ja terveysasemittain.

Lisätietoja:
Niina Uolamo-Paakkonen, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Silmälääkärin tutkimuksen ja hoidon palveluseteli käyttöön Satakunnan sairaanhoitopiirissä

Satakunnan sairaanhoitopiiri on laajentanut sähköisen palvelusetelin käyttöä silmälääkärin tutkimuksen ja hoidon palveluseteliin. Palveluntuottajahaku avautui palse.fi -portaalissa 15.5.2017 ja on jatkuva. Palvelusetelin arvo on 55 euroa ja asiakkaan maksettavaksi jäävä omavastuuosuus on korkeintaan keskussairaalan perimän polikliinisen asiakasmaksun suuruinen, 36 euroa.

Palvelu sisältää silmätautien erikoislääkärin tutkimuksen silmäsairauden tai sen epäilyn selvittämiseksi, lääke- tai muun annettavan hoidon määräämisen sekä tarvittaessa lähetteen jatkohoitoon. Tarkemmat palvelua koskevat sisältövaatimukset sekä yksityisen palveluntuottajan hyväksymiselle asetetut kriteerit on määritelty sääntökirjassa, joka löytyy palse.fi -portaalista.

Palse.fi -portaali mahdollistaa palveluseteliprosessin kannalta oleellisten tietojen luotettavan liikkumisen osapuolten välillä. Palveluntuottaja saa asiakkaan lähetetiedot näkyviin palse.fi -portaalissa heti palvelusetelin aktivoimisen jälkeen, eikä lähetetietojen välittäminen palveluntuottajalle ole asiakkaan vastuulla.

Vastaavasti palveluntuottajan kirjaama hoitopalaute välittyy sairaanhoitopiirin käyttöön lähes reaaliaikaisesti. Hoitopalaute kuuluu olennaisena osana silmälääkärin tutkimuksen ja hoidon palveluseteliin. Palveluntuottajien on mahdollista palse.fi -portaalin kautta antamansa kirjallisen hoitopalautteen mukana lähettää sairaanhoitopiirille myös liitetiedosto, esimerkiksi kuva.

Lisätietoja:
Jarna Leppäniemi, osastonsihteeri, Satakunnan sairaanhoitopiiri
p. 044 707 9353, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Paula Nieminen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 044 253 5530, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.