Uutiset

Effector Mobilen käyttäjäkunta laajentui

Polycon on kehittänyt Effector-tietojärjestelmän rinnalle Android-pohjaisen mobiilisovelluksen, Effector Mobilen. Effector-tietojärjestelmää voidaan nyt käyttää valituin osin älypuhelimilla ja tableteilla, jolloin saadaan mobiililaitteen hyödyt eli liikuteltavuus ja mukana oleva kamera, jolla voidaan myös lukea viivakoodeja. Mobilella täytetään asiakaskunnan toive siitä, että järjestelmää voidaan helposti käyttää työpisteen ulkopuolella, esim. kotikäynneillä. Mobiilisovellus laajentaa Effectorin käyttömahdollisuuksia myös organisaation sisällä, kun järjestelmää voidaan käyttää esim. varastoissa, joissa ei ole tietokonetta käytettävissä.

Mobiilisovelluksen avulla voidaan hakea asiakkaan tietoja. Kela- tai ajokortin viivakoodin luku avaa automaattisesti asiakkaan tiedot. Asiakkaan osoitetta koskettamalla Google Maps avautuu, jolloin reittiohjeet ovat käsillä. Asiakkaan puhelinnumeroa koskettamalla voidaan soittaa asiakkaalle.

Mobiilisovelluksessa näytetään asiakkaalle tehdyt apuvälinevaraukset, apuvälinelainaukset, työmääräykset ja kuljetusmääräykset, sekä voidaan tehdä uusia vastaavia tapahtumia. Apuvälineiden laina-ajan jatkaminen, palauttaminen, poistoesittäminen tai kadonneeksi merkitseminen on kätevää tehdä mobiilisovelluksella. Mobiililaitteella voidaan ottaa valokuvia ja liittää ne apuvälineelle tai työmääräykselle. Lisäksi sovelluksella näytetään asiakkaalle tehdyt päätökset eli maksusitoumukset.

Mobile on ollut pilottikäytössä kahdessa eri organisaatiossa noin kahden vuoden ajan. Tuona aikana sovellusta laajennettiin merkittävästi alkuperäisestä ja siihen on nyt saatu ne apuvälinetoiminnassa tarvittavat toiminnallisuudet, joita mobiililaitteella on mielekästä suorittaa. Vuoden vaihteessa Mobile otettiin tuotantokäyttöön Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä.

Lisätietoja:
Anna-Mari Särkipaju, apuvälinealan asiantuntija, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ky
p.0400 969 986, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Marianne Hakkarainen, palvelupäällikkö Polycon Oy
p.050 428 3030, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri aloitti henkilökohtaisten budjettien hallinnoinnin Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta

Etelä Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) henkilökohtaisen budjetin kokeilu aloitettiin vuonna 2018. Kevään aikana tehtiin määrittelytyötä järjestelmän toimintojen osalta; mitä laajennuksia Effectoriin halutaan toteuttaa henkilökohtaisen budjetin osalta. Syksyn aikanan järjestelmään toteutettiin hankkeen määrittelyvaiheessa määritellyt henkilökohtaisen budjetin laajennukset. Eksote avasi henkilökohtaisen budjetin palveluntuottajahaun marraskuun puolessa välissä ja palveluntuottajahaku henkilökohtaiseen budjettiin on jatkuva. Tällä hetkellä hyväksyttyjä palveluntuottajia on yhteensä 24 kappaletta.

Henkilökohtaisen budjetin kokeilun myötä Eksoten palse.eksote.fi -portaaliin tuli käyttöön asiakkaiden vahva tunnistautuminen (suomi.fi-tunnistautuminen). Vahva tunnistautuminen järjestelmään mahdollistaa, että henkilökohtaisen budjetin asiakkaille voidaan näyttää portaalissa palveluntuottajan palvelusta kirjaama palveluraportti. Asiakkaat pystyvät yhä seuraamaan henkilökohtaisen budjettinsa käyttöä myös kirjautumalla portaaliin henkilökohtaisen budjetin numerolla ja asiakkaan varmenteella. Tällöin asiakkaalle ei kuitenkaan näytetä henkilökohtaisen budjetin palvelussa muodostuneita palveluntuottajan kirjaamia palveluraportteja.

Helmikuusta lähtien henkilökohtaisen budjetin saaneet asiakkaat ovat voineet suunnitella henkilökohtaisen budjettinsa käyttöä portaalissa. Asiakas voi suunnittelutyökalun avulla hahmotella, mihin palveluihin hän haluaa käyttää henkilökohtaista budjettiaan. Suunnittelutyökalu kertoo asiakkaalle, kuinka paljon suunniteltu palvelu kustantaa.

Myös henkilökohtaisen budjetin palveluntuottajahakuun on tullut uudistuksia. Henkilökohtaisen budjetin palveluntuottajahakuun saa nyt hakuehdoiksi palveluntuottajahakemuksen tietoryhmiä. Tämän avulla palveluntuottajia voidaan hakea esimerkiksi kotiin tuotettavien palveluiden toimialueen perusteella. Tämän lisäksi palveluntuottaja pystyy lähettämään portaalin kautta ilmoituksen toiminnan lopettamisesta. Palveluntuottajan lopettamisilmoituksesta tulee viesti hakemusten käsittelijälle ja hakemuksen voimassaolo asetetaan päättyneeksi palveluntuottajan ilmoittamana päivänä.

Lisätietoja:
Paula Nieminen, palvelujohtaja Polycon Oy
p.044 253 5530, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Palse.fi -ostopalveluiden käyttöönotto Sosterissa

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on laajennettu toimintoja Palse.fi -ostopalveluiden käyttöönoton merkeissä vuoden 2018 loppupuolella, ja varsinainen käyttöönotto on aloitettu vuoden 2019 alussa. Palse.fi -maksusitoumukset on otettu käyttöön tehostetun ja vaativan tehostetun palveluasumisen piirissä. Sähköinen palvelusetelijärjestelmä (www.palse.fi) auttaa reaaliaikaisessa tiedonvälityksessä palveluntuottajien ja sairaanhoitopiirin välillä. Järjestelmä sisältää toiminnot ostopalvelumaksusitoumusten kirjaamiseen ja tulostamiseen.

Käyttöönoton yhteydessä järjestelmää tehostetaan myös sähköisen allekirjoituksen ja kirjelähetyksen (iPost) myötä, mitkä tuovat automatiikkaa postitukseen ja vähentää manuaalista tulostamista. iPost-liittymä mahdollistaa esimerkiksi potilasohjeiden liittämisen maksusitoumusten tiedoksiantoon. Tehdyt maksusitoumukset voidaan allekirjoittaa sähköisellä allekirjoituksella, mikä nopeuttaa päätösprosessia. Ostopalveluiden laskujen käsittely on myös automatisoitu.

Lisätietoa Effector Ostopalvelut -järjestelmän tarjoamista mahdollisuuksista on saatavilla www-sivuillamme http://www.polycon.fi/ratkaisut/ostopalvelut.

Potilaille kotiin lainattavien lääkintälaitteiden hallinnointi onnistuu Hoitovälineet-moduulilla

Hoitovälineet-moduulin myötä Effectoriin tulee uusi Hoitoväline-laji, jonka avulla voidaan lainata lääkintälaitteita potilaille. Aiemmin Effectorissa on ollut mahdollista hallinnoida potilaille lainattavia apuvälineitä sekä osastoilla käytössä olevia lääkintälaitteita. Ennen tätä moduulia jotkut organisaatiot ovat kirjanneet potilaille lainattavia lääkintälaitteita apuvälineiksi Effectoriin, jotta lainaustiedot saadaan tallennettua johonkin järjestelmään. Osa organisaatioista on puolestaan kirjannut tällaiset lainaustapahtumat ruutuvihkoon. Nyt moduulin myötä lääkintälaitteiden lainaaminen on mahdollista, eikä laitteita tarvitse kirjata apuvälineiksi Effectoriin, sillä riskinä on, että ne sekoittuvat lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden kanssa.

Hoitoväline-lajille voidaan tehdä useita erilaisia taustaohjauksia koskien muun muassa hoitovälineiden sovellusoikeutta, juoksevaa numerointia ja poistotapaa. Effectoriin laitteiksi tai apuvälineiksi kirjattujen välineiden lajin pystyy vaihtamaan tarvittaessa hoitovälineeksi. Hoitovälineille on samat toiminnot mahdollisia kuin lääkintälaitteille ja apuvälineillekin; niitä voidaan tilata Effectorin kautta, tehdä työ- ja kuljetusmääräyksiä sekä muodostaa kokoonpanoja. Hoitovälineet näkyvät sekä Etsi apuväline- että Etsi laite -hakunäkymissä. Ne näkyvät myös Etsi potilas -hakunäkymässä Potilaan laitteet -alalehdellä, josta on kerralla nähtävissä, mitä kaikkia välineitä potilaalla on tai on ollut.

Hoitovälineen lainaus potilaalle sekä palautus tapahtuvat samalla tavalla kuin apuvälineilläkin. Hoitovälineet-moduulin myötä Effectoriin tulee Lainausehtojen muutokset -ohjaustaulu, jossa voidaan asettaa hoitoväline-lajille omanlaisensa lainausehdot. Samassa ohjaustaulukossa voi myös asettaa eri toimipisteille erilaisia lainausehtoja.

Lisätietoja:
Annika Yli-Jaskari, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 0400 853 147, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri laajentaa sähköisen palvelusetelin käyttöä

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) hyödyntää Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta hallinnoitua sähköistä palveluseteliä mm. kaihileikkausten ja laskimovajaatoiminnan lämpökatetrihoidon järjestämisessä.

Sähköisen palvelusetelin käyttö HUS:ssa tulee laajenemaan jälleen alkuvuonna 2019, kun Sydänkeskus, Neurokeskus sekä Tuki- ja plastiikkaelinkirurgia aloittavat palvelusetelitoimintansa. Sähköinen palveluseteli on tarkoitus ottaa käyttöön mm. sepelvaltimopotilaiden hoidossa. Tavoitteena on nopeuttaa potilaiden hoitoon pääsyä.

Effector Palvelusetelit -järjestelmä on kehitetty vastaamaan sosiaali- ja terveyshuollon tarpeiden lisäksi vahvasti erikoissairaanhoidon prosessien erityistarpeisiin. Erikoissairaanhoidon palveluissa korostuu tarve sähköiseen reaaliaikaiseen tiedonvälitykseen lähettäjän ja yksityisen palveluntuottajan välillä. Sairaanhoitopiiriltä yksityiselle palveluntuottajalle välittyvät sähköisesti mm. lähete- ja riskitiedot, ja takaisin siirtyvät yksityisen palveluntuottajan tekemät hoitokirjaukset.

Lisätietoa Effector Palvelusetelit -järjestelmän tarjoamista mahdollisuuksista on saatavilla www-sivuillamme www.polycon.fi/ratkaisut/palvelusetelit.

Valinnanvapauskokeilujen kautta kokemustietoa tietojärjestelmäkehittämisen tueksi

Valinnanvapautta on kahden viime vuoden ajan kokeiltu eri puolilla Suomea Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihankkeen alla. Valinnanvapauskokeilujen keskeisintä antia käydään STM:n johdolla läpi joulukuun alussa Finlandia-talolla.

Toteutetuissa valinnanvapauskokeiluissa on onnistuttu keräämään monipuolisesti tietoa mm. suoran valinnan palvelujen ja henkilökohtaisen budjetoinnin vaikutuksista eri sidosryhmiin ja palvelujen tarjontaan. Kokeiluhankkeiden kanssa rinnan on kehitetty valinnanvapauden kansallista tietojärjestelmäarkkitehtuuria, josta keskeisen osan muodostavat Kelan tuottamat Kanta-palvelut ja valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut.

Valinnanvapauskokeilut ovat tuoneet runsaasti arvokasta kokemustietoa myös Effector Palvelusetelit -järjestelmän kehittämisen tueksi. Palvelusetelitoiminnan sähköiseen hallintaan toteutettu järjestelmäratkaisu taipuu tänä päivänä ketterästi henkilökohtaisen budjetin ja asiakassetelin sähköiseen hallintaan. Henkilökohtaisen budjetin sähköisestä hallinnasta saadaan jatkuvasti järjestelmäkehittämisen tueksi lisää tietoa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ja Pohjanmaan valinnanvapauskokeilujen kautta.

Henkilökohtaisen budjetoinnin tarpeisiin toteutettujen Effector Palvelusetelit -järjestelmän laajennusten suunnittelussa on huomioitu mm. budjetilla hankittavien palvelujen ja palveluntuottajakunnan moninaisuus, asiakaskunnan erityistarpeet ja järjestäjän tarpeet tietojohtamisen näkökulmasta.

Lisätietoja antaa:
Paula Nieminen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 044 253 5530, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sosiaalipalvelujen sähköinen maksusitoumus käyttöön Essotessa

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on kuluneen vuoden aikana ottanut käyttöönsä Effector Ostopalvelut -järjestelmän osaksi toteutetun sosiaalipalvelujen maksusitoumuksen.

Sosiaalipalvelujen maksusitoumus pohjautuu Effectorissa sairaanhoidon ja kuntoutuksen maksusitoumuksiin. Terminologia on muutettu vastaamaan sosiaalihuollon tarpeita, ja maksusitoumukselle on tuotu muista Effectorin tuella hallinnoitavista maksusitoumuksista poiketen Viranhaltijapäätös-kenttä.

Viranhaltija-kenttä on sosiaalihuollon maksusitoumuksen lisäksi tuotavissa tarvittaessa myös muille sosiaalipalvelujen päätöksille Effectorissa. Kenttää voidaan käyttää esimerkiksi asumispalvelujen palveluseteleillä, kun halutaan linkittää Effectoriin kirjattu päätös prosessissa toiseen järjestelmään kirjattuun viranhaltijapäätökseen.

Lisätietoa Effector Ostopalvelut -järjestelmästä on saatavilla www-sivuiltamme www.polycon.fi/ratkaisut/ostopalvelut.

Jyväskylän kaupunki siirsi palveluseteleidensä hallinnan Effector Palvelusetelit -järjestelmään

Jyväskylän kaupunki on käyttänyt palveluseteleitä vanhuspalveluiden sekä perheiden ennaltaehkäisevissä sosiaali- ja terveyspalveluissa jo noin kymmenen vuoden ajan. Tämän vuoden keväällä Jyväskylän kaupunki aloitti käyttöönottoprojektin, jonka tarkoituksena oli siirtää kaupungin myöntämien palveluseteleiden hallinta Effector Palvelusetelit -järjestelmäkokonaisuuteen.

Järjestelmään siirrettävien palvelusetelipalveluiden käyttöönotto päätettiin jakaa kahteen vaiheeseen; ensimmäiset kuusi palvelusetelipalvelua siirrettiin järjestelmään kesäkuun alussa ja loput kolme palvelusetelipalvelua siirrettiin järjestelmään syyskuussa.

Kesäkuussa Effectorissa ja palse.fi -portaalissa aloitettiin omaishoidon tuen, lapsiperheiden tilapäisen ja säännöllisen kotipalvelun, tilapäisen kotihoidon, neuvonta ja terapiapalveluiden sekä lasten ja nuorten neuropsykiatrisen tuen palveluseteleiden hallinta. Palvelusetelipalveluiden tuottajahaku avattiin huhtikuun lopussa palse.fi -portaalissa ja palveluntuottajahaku palveluihin on jatkuva. Syyskuussa Effector Palvelusetelit -järjestelmässä aloitettiin myös tehostetun palveluasumisen, lyhytaikaisen palveluasumisen sekä säännöllisen kotihoidon palveluseteleiden hallinta. Tähän mennessä Jyväskylän kaupungin hallinnoimiin palvelusetelipalveluihin on hakeutunut yhteensä 70 palveluntuottajaa.

Käyttöönottoprojekti oli iso ja tehtiin suhteellisen nopeassa aikataulussa. Uuteen järjestelmäkokonaisuuteen siirtymiseen liittyi myös toiminnan yhtenäistämistä ja uusien toimintatapojen omaksumista. Jyväskylän kaupunki otti samassa yhteydessä käyttöön Perusturvan palveluseteleiden yhteisen sääntökirjan, joka ohjaa toimintaa. ”Järjestelmän tekninen käyttöönotto sujui todella hyvin. Haasteet tulivat lähinnä tiukasta aikataulusta, jossa sekä oman henkilöstön että palveluntuottajien tuli omaksua uusia toimintatapoja” kerrotaan Jyväskylän kaupungilta. ”Tällä hetkellä toiminta pyörii jo lähes rutiininomaisesti, ja myös uusia palvelusetelipalveluita on tulossa käyttöön Kehitysvammaisten asumispalveluissa.”

Lisätietoja: 
Mia Lindberg, erityisasiantuntija, Jyväskylän kaupunki
p. 014 266 8631, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Leevi Tuohiluoma, projektityöntekijä (valinnanvapaus-hanke), Jyväskylän kaupunki
p. 014 266 3157, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Paula Nieminen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 044 253 5530 , Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Active Directory -integraation hyödyt ja käyttöönotto Effectorissa

Active Directory (AD) -integraatio helpottaa Effector-pääkäyttäjien työtä käyttäjätunnusten hallinnoinnissa ja päivittämisessä. Integraatio mahdollistaa helpon kirjautumisen Effectoriin sekä käyttäjätietojen synkronoinnin suoraan asiakasorganisaation Active Directorysta eli käyttäjähakemistosta.

AD-integraatio toimii siten, että luotaessa käyttäjätunnuksia Effectoriin tuodaan käyttäjän AD:sta saatavissa olevat ja asiakkaan valitsemat perustiedot (esim. nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite) ja liitetään ne Effectorin käyttäjätunnukseen. Polyconin ja asiakkaan tietohallinnon kanssa yhteistyössä tehtävän käyttöönottoprojektin aikana käydään tarkemmin läpi, millä laajuudella ja tiedoilla integraatio halutaan määritellä toimimaan. Kun käyttäjän Effector-tunnus on linkitetty AD:hen, Effector päivittää automaattisesti käyttäjän tietoja AD:sta sitä mukaa, kun tiedot muuttuvat. Kun käyttäjätunnus suljetaan AD:ssa, sulkeutuu myös Effector-käyttäjätunnus automaattisesti. Integraation myötä tiedot ovat siis Effectorin puolella automaattisesti ajan tasalla eikä niitä tarvitse erikseen käydä käsin muuttamassa.

AD-integraatiota hyödynnetään myös käyttäjän tunnistamisessa hänen kirjautuessaan Effectoriin. Integraatio mahdollistaa kertakirjautumisen Effectoriin ilman perinteistä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä, jolloin käyttäjän ei tarvitse muistaa erillisiä Effector-tunnuksiaan. Riittää, että käyttäjän tunnuksiin on Effectorissa liitetty käyttäjän AD-tunnukset ja että käyttäjä on näillä AD-tunnuksillaan kirjautunut työasemalleen, niin hän pääsee Effectoriin suoraan sisään vain klikkaamalla työpöydän pikakuvaketta.

Active Directory -integraation käyttöönotto on usein suhteellisen kevyt projekti, ja integraation tuomien etujen vuoksi se onkin suosittu Effector-liittymä. Erityisesti käyttäjätunnusten automaattinen hallinnointi on nähty arkea ja käsityötä helpottavana ominaisuutena. AD-integraatio on tulossa käyttöön seuraavaksi KHSHP:lla ja SATSHP:lla.

Lisätietoja: 
Timo Ruotsalainen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 050 365 6213 , Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Effector Laitehuolto tukee lääkintälaitteiden määräaikaishuoltoprosessissa

Lääkintälaitteiden määräaikaishuoltojen suorittaminen on säännöllinen prosessi, joka noudattaa laiteryhmä- tai laitekohtaisia syklejä. Tätä prosessia voidaan merkittävästi helpottaa automatisoimalla toimintoja Effector Laitehuolto -järjestelmän avulla.

Effectoriin on mahdollista luoda määräaikaishuoltoa varten huolto-ohjelma, johon määritellään mitä tasoa (esim. koko luokitus vai vain tietty tuotemalli) se koskee, millä syklillä huolto tulee suorittaa sekä haluttaessa mitä tehtäviä huoltoon sisältyy. Lisäksi Effectoriin voidaan tallentaa huoltosopimuksia, mikä mahdollistaa myös määräaikaishuoltojen suorittamisen huoltosopimusten puitteissa.

Effector laskee laitteille huolto-ohjelman perusteella automaattisesti seuraavan määräaikaishuollon ajankohdan, ja käyttäjän valintojen mukaan muistuttaa lähestyvistä huoltoajankohdista sekä huolto-ohjelman mukaisten määräaikojen ylittymisestä. Effectorissa käyttäjä voi hakea laitteita, joiden määräaikaishuolto on tulossa tai myöhässä ja luoda laitteille kerralla ns. massatoimintona määräaikaishuollon työmääräykset sekä tarvittaessa tilata kuljetuksen huoltoon. Työmääräykset siirtyvät huoltoyksikön listalle, josta ne otetaan työn alle.

Määräaikaishuollon työmääräyksessä käyttäjälle näytetään huolto-ohjelmaan kuuluvat tehtävät, jotka voidaan merkitä yksi kerrallaan suoritetuiksi. Käytetyt työtunnit ja osat kirjataan niin ikään työmääräykseen. Määräaikaishuoltoihin mahdollisesti liittyvä laskutus on myös automatisoitavissa Effectorin tuella. Työmääräyksen valmistumisen myötä Effector siirtää automaattisesti laitteen huolto-ohjelman mukaista huoltokelloa eteenpäin ja laskee laitteelle seuraavan määräaikaishuollon ajankohdan.

Lisätietoja: 
Annika Yli-Jaskari, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 0400 853 147 , Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.