Uutiset

Effector-pääkäyttäjäpäivät rantautuivat Tampereelle 15.-16.5.2019

Effector-pääkäyttäjäpäivät järjestettiin 15-16.5.2019 yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) kanssa Tammerkosken kupeessa Tampereella. Paikalla oli yli 80 Effector -käyttäjää. Ensimmäisenä päivänä kaikki osallistujat kokoontuivat aamupäiväksi luentosaliin ja saimme kuulla kuulumisia Polyconin nykyhetkestä sekä tulevaisuuden suunnitelmista. Käsittelimme myös reklamaation ja kieltojen hallintaa sekä Effectorin roolia KanTa -integraatiossa.

Iltapäivällä osallistujat jakautuivat pienempiin workshop -ryhmiin. Ryhmissä keskusteltiin, opittiin ja jaettiin kokemuksia kohdennetuista aiheista koskien Effectorin käyttöä. Workshop-menetelmä oli ensimmäistä kertaa mukana käyttäjäpäivillä, ja se sai runsaasti positiivista palautetta.

Ensimmäisen seminaaripäivän jälkeen nautittiin illallinen tunnelmallisessa Finlaysonin palatsissa. Iltaohjelamaksi PSHP oli järjestänyt mahtavan livemusiikkitietovisan, jossa saimme kilpailla leikkimielisesti ja nauttia Manse-musiikista.

Toisena seminaaripäivänä järjestettiin rinnakkaissessiot apuvälinepalveluiden ja laitehuollon sekä palveluseteleiden ja ostopalveluiden käyttäjille. Molemmat osiot sisälsivät runsaasti puheenvuoroja käyttäjäkokemuksista sekä Polyconin koosteet Effectorin uusista ominaisuuksista. Käyttäjäpäivillä puheenvuorot rytmitettiin tuttuun tapaan vuoroin Polyconin ja vuoroin asiakkaiden puheenvuorojen kanssa. Näin saadaan tuotua sisältöön asiakaslähtöistä näkökulmaa sekä Polyconin ajatuksia Effectorin toiminnallisuuksista.

Kiitämme onnistuneista päivistä kaikkia osallistujia, puhujia sekä PSHP:n väkeä! Päivien esitykset ovat nähtävissä Effector Keskuksessa. Seuraavat käyttäjäpäivät järjestetään Seinäjoella 22.-23.4.2020, joten merkitkäähän päivä jo ylös kalentereihinne!

 

 

Kiertävän perhehoidon maksusitoumus käyttöön Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymässä

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote) on yhdessä Polyconin kanssa valmistellut maksusitoumusta, jota hyödynnetään kuntayhtymälle työskentelevien hoitajien palkanmaksun perustana olevien kirjausten tekoon. Perhehoitajien sijaisuuksien osa- ja lyhytaikaisessa hoidossa tuotettujen tuntien kirjaaminen voidaan tästä eteenpäin suorittaa Palse.fi -portaalissa. Toiminnallisuus otetaan käyttöön ensi kertaa toukokuun aikana.

Maksusitoumus myönnetään Effectorissa ja perhehoitaja näkee portaalista myönnetyt määrät sekä voimassaoloajat. Perhehoitaja kirjaa palvelutapahtumien keston sekä matkakorvaukseen oikeuttavat kilometrit portaaliin. Myöntävä organisaatio voi reaaliajassa tarkistaa kirjatut tapahtumat ja käyttämättömien palveluiden määrät.

Palkanmaksukauden lopulla myöntävä organisaatio muodostaa palkanmaksuaineiston, joka välitetaan palkkahallinnossa käytössä olevaan ohjelmistoon luettavaksi. Asiakasmaksulaskutus suoritetaan InTime-liittymän kautta kappaleperusteisissa päätöstuotteissa, jolloin asiakasmaksujen kerääminen on täysin automatisoitu.

Kokonaisuutena toiminnallisuus mahdollistaa tuntien kirjaamisen välittömästi palvelutapahtuman jälkeen. Myöntävä organisaatio voi seurata reaaliajassa tapahtumien kertymistä ja laskutusta. Piiri tai kuntayhtymä voi muodostaa palkkahallinnon ohjelmistoon aineiston Effectorista haluamallaan syklillä ja siirtää kirjatut tunnit automatisoidusti maksuun.

Kiertävän perhehoidon maksusitoumuksesta kuullaan puheenvuoro Effector- pääkäyttäjäpäivillä Tampereella 16.5. Toiminnon hyödyistä voit kysyä lisää:

Paula Nieminen, palvelujohtaja Polycon Oy
p.044 253 5530, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Taru Saalasti, talouspäällikkö, Essote
p. 044 3519 662, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Suomi.fi-viestien hyödyntäminen tiedoksiannossa

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä (Soite) on valmistelemassa Suomi.fi -viestien käyttöönottoa yhdessä Polyconin kanssa. Suomi.fi -viestit mahdollistavat palvelusetelien ja ostopalvelun päätösten lähettämisen sähköisesti sairaanhoitopiirien ja kuntayhtymien asiakkaille ja potilaille.

Effectoria laajentavaa iPost -moduulia voidaan hyödyntää Suomi.fi -viestien lähettämisessä. Mikäli asiakkaalla on käytössään Effectorin iPost -laajennus voidaan tätä hyödyntää suoraan Suomi.fi -viestien lähettämisessä. Tällöin asiakkaan toimintamallien muutoksille ei ole tarvetta. Nykyinen iPost -integraatio mahdollistaa päätösten ja esimerkiksi apuvälineiden karhukirjeiden lähettämisen postitse suoraan Effectorista. Suomi.fi -viestit täydentävät kokonaisuutta huomioimalla sähköisen tiedoksiannon mahdollisuuden suoraan asiakkaalle. Jos kansalainen ei ole kirjautunut tai ottanut käyttöön Suomi.fi -viestejä tullaan tiedoksiannot toimittamaan heille postitse. Toiminnallisuus vähentää sekä julkisorganisaation kustannuksia että helpottaa kansalaisen asioimista julkisissa palveluissa.

Suomi.fi-paveluiden hyödyistä lisää pääsee kuulemaan Effector-pääkäyttäjäpäivillä Tampereella 15.-16.5.2019. Mikäli haluat kuulla lisää toiminnosta, lisätietoja antaa:

Paula Nieminen, palvelujohtaja Polycon Oy
p.044 253 5530, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Effector ja varastonhallinnan laajennukset Satakunnan sairaanhoitopiirissä

Satakunnan keskussairaala lähestyi Polyconia keväällä 2017, sillä suunnitteilla oli uusi apuvälinekeskus ja samassa yhteydessä nousi esiin tarve päivittää Effectoria tukemaan paremmin uuden toimintaympäristön prosesseja. Uudessa apuvälinekeskuksessa tulisi olemaan uusi keskusvarasto huoltoineen, ja nykyisissä terveyskeskuksissa olisi vain suppeat käsivarastot apuvälineitä. Uusi apuvälinekeskus valmistuu vuoden 2020 alussa, ja toiminta alkaa kevättalvella uunituoreen Effector-version kanssa.

Aiemmin Effectorissa ei ole ollut riittävän monipuolista ratkaisua varaston kokonaisuuden hallintaan. Uutena kehitystyönä mukaan tulee mm. hyllypaikkakohtainen varastokirjanpito, viivakooditarrat myös varastopaikoille, sekä voimakkaasti mobiililaitteen käyttöön nojaavat prosessit. Lisäksi jo olemassa olevia moduuleja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. Projektissa on myös noussut esiin muita tarpeita, joita toteutetaan yleisenä kehitystyönä muillekin Effector-käyttäjille, kuten vain apuvälineen lainan aikana kuluva määräaikaishuoltoväli tai mahdollisuus määritellä apuvälineille säädettäviä ominaisuuksia.

Kehitystyö on vielä kesken, mutta tällä hetkellä testikäytössä on jo muutamia ominaisuuksia kuten hyllypaikkojen määrittely ja varastotarrojen tulostus. Effector Mobileen tulee uusia käyttöliittymiä ja toiminnallisuuksien laatiminen on hyvässä vauhdissa.

Loppuvuodesta valmistuvat hyllytys- ja keräilykokonaisuudet sekä koko operaation yhteen sitovat prosessiohjaukset. Tarkoitus on välttää käsin tehtäviä kirjauksia mahdollisimman paljon, ja tässä käytetään apuna tietoja välineen sijainnista ja sen vaiheesta prosessissa. Esimerkiksi huoltotyömääräyksen yhteydessä voidaan luoda automaattisesti myös kuljetusmääräys, mikäli apuväline tarvitsee palauttaa keskusvarastoon huoltoa varten. Kesän alussa valmistuu uusi toiminnallisuus, jolla voidaan päivittää varaosia lataamalla Excel-taulukko Effectoriin.

Vaikka monia toimintoja on mahdollista tehdä myös Effectorin työpöytäversiossa, on kantavana ajatuksena ollut pyrkiä vähentämään kirjausta vaativia tehtäviä ja tehdä jäljelle jäävistä tehtävistä mahdollisimman vaivattomia. Varastonhallinnan toteutus nojaa paljon mobiilipäätelaitteen käyttöön, ja tätä voidaan hyödyntää niin hyllytys- ja keräilypyyntöjen kirjaamisessa kuin varaosien tilaamisessa ja inventointitehtävissä. Esimerkiksi keräilypyynnöt kirjautuvat mobiililaitteisiin työlistalle, josta työt ovat poimittavissa.

Projektissa toteutetaan myös liittymiä muihin järjestelmiin. Effectorista viedään kuljetuspyynnöt kuljetusjärjestelmään, jossa varsinainen kuljetusten järjestely autoineen ja reitteineen hoidetaan. Myöhemmin tarkoituksena on toteuttaa myös integraatio taloushallinnon järjestelmään.

Satakunnan sairaanhoitopiirin projektista lisää pääsee kuulemaan Effector-pääkäyttäjäpäivillä Tampereella 15.-16.5.2019. Mikäli haluat kuulla lisää Effectorin varastonhallintaa koskevista uudistuksista, lisätietoja antaa:

Jussi Sulopuisto, palvelupäällikkö Polycon Oy
p.050 325 0336, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Yhteisomistuksessa olevien apuvälineiden lainaus osastolle onnistuu Effectorissa osastolainauksella

Sairaalan osastot, poliklinikat ja muut toimintayksiköt hankkivat apuvälineitä potilaiden käyttöön toimintayksikössä oleskelun ajaksi. Perinteisesti kukin toimintayksikkö on hankkinut omat välineensä, mutta viime aikoina apuvälineitä on hankittu toimintayksiköiden yhteisomistukseen ja niitä on ryhdytty kierrättämään toimintayksiköiden kesken. Näin apuvälineet seisovat varastoissa käyttämättöminä vähemmän ja ovat enemmän hyötykäytössä, mikä vähentää uusien apuvälineiden hankintamäärää.

Effector-tietojärjestelmään on luotu Osastolainaus-toiminnallisuus, jonka avulla kirjataan apuvälineiden lainaukset ja palautukset, jolloin tiedetään, missä mikin apuväline kulloinkin on. Lainauksista saadaan raportti, jonka perusteella toimintayksiköitä voidaan laskuttaa lainauspäivien määrän mukaan.

Kun sairaalan henkilökunnalla on käytössään toimikortit ja kun sairaalan käytössä on Effector, jossa on liittymä sairaalan henkilökunnan rekisteriin (Active Directory -integraatio) ja Osastolainaus-toiminnallisuus, apuvälineen kirjaus voidaan suorittaa mahdollisimman yksinkertaisesti. Apuvälinevarastossa tulee olla tietokone, jossa Effectorin pikakäynnistysohjelma on koko ajan taustalla, mikä nopeuttaa järjestelmän avaamista. Kun apuvälineen hakija (esim. hoitaja) tulee varastoon, hän asettaa toimikorttinsa tietokoneen kortinlukijaan, jolloin Effectorin suppea käyttöliittymä käynnistyy automaattisesti. Mikäli hoitajalla ei ole ennestään käyttäjäoikeuksia Effectorissa ja Effector luo Active Directory -integraation avulla käyttäjäoikeudet automaattisesti toimikortin tietojen perusteella ja antaa hoitajalle oikeudet vain tähän suppeaan sovellukseen.

Kun hoitaja lukee viivakoodinlukijalla (joka sujuvoittaa apuvälineiden lainausta ja palautusta, sekä vähentää virhekirjausten mahdollisuuksia) varastossa olevan apuvälineen viivakoodin, Effector luo lainausrivin. Hoitaja valitsee toimintayksikön, johon hän apuvälineen vie lainaan. Kun hän poistaa kortin koneen lukijasta, tiedot tallentuvat.

Kun hoitaja palauttaa välineen, hän asettaa toimikorttinsa lukijaan ja lukee viivakoodinlukijalla lainassa olevan välineen viivakoodin, Effector kirjaa lainan palautetuksi automaattisesti siten, että palautusvarastoksi kirjautuu varasto, jossa palautus tehdään. Lopuksi kortin poistaminen lukijasta tallentaa tiedot. Mikäli viivakoodinlukija ei ole käytettävissä, apuvälineen yksilöintinumeron voi kirjoittaa käsin sille varattuun kenttään. Tietojen tallennus voidaan myös tehdä manuaalisesti Tallenna-painiketta klikkaamalla.

Osastolainauksia voidaan kirjata myös tavallisella Effector-sovelluksella, mikäli hoitajalla on oikeudet Effectoriin laajemminkin. Laajemmalla Effectorilla toimintayksiköiden apuvälineistä voidaan luoda työpyyntöjä huoltoyksiköille.

Haluaisitko kuulla lisää osastolainauksesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista teidän organisaatiollenne? Ota rohkeasti yhteyttä!
Lisätietoja osastolainauksesta antaa:

Marianne Hakkarainen, palvelupäällikkö Polycon Oy
p.050 428 3030, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri siirtyi laajennettuihin palvelusetelitoimintoihin Palse.fi -portaalissa

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri (KHSHP) on hankkinut laajennuksen vanhaan Effector Palvelusetelit -järjestelmäänsä ja siirtynyt vuoden 2019 alusta lähtien laajennettuihin palvelusetelitoimintoihin Palse.fi -portaalissa. KHSHP otti alun perin vuonna 2012 käyttöönsä Effector Palvelusetelit -järjestelmän silloisen suppean version, joka mahdollisti palveluseteleiden myöntämisen ja palveluntuottajarekisterin hallinnan. Nyt käyttöönotetut palvelusetelilaajennukset tarjoavat keinon viedä koko palveluseteliprosessi palvelusetelin myöntämisestä, toteutuneiden palveluiden raportoinnista ja hoitopalautteiden sähköisen keräämisestä aina laskutukseen ja laskunkäsittelyyn asti sähköiseen järjestelmään. Samaa järjestelmää käyttävät Kanta-Hämeen lisäksi muun muassa ESSOTE, HUS, KSSHP ja PSSHP.

Laajennuksien myötä Effector mahdollistaa alueellisen palvelusetelitoiminnan kehittämisen. Tämä tarkoittaa sitä, että alueen terveyskeskukset voivat jatkossa liittyä KHSHP:n laatimiin terapiapalveluihin (fysio-, toiminta- ja lasten puheterapia) ja sääntökirjoihin ja aloittaa tämän myötä sähköisten palveluseteleiden myöntämisen.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää palvelusetelitoiminnasta ja Effectorin tarjoamista mahdollisuuksista!

Lisätietoja:
Timo Ruotsalainen, palvelupäällikkö Polycon Oy
p.050 365 6213, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Effector Mobilen käyttäjäkunta laajentui

Polycon on kehittänyt Effector-tietojärjestelmän rinnalle Android-pohjaisen mobiilisovelluksen, Effector Mobilen. Effector-tietojärjestelmää voidaan nyt käyttää valituin osin älypuhelimilla ja tableteilla, jolloin saadaan mobiililaitteen hyödyt eli liikuteltavuus ja mukana oleva kamera, jolla voidaan myös lukea viivakoodeja. Mobilella täytetään asiakaskunnan toive siitä, että järjestelmää voidaan helposti käyttää työpisteen ulkopuolella, esim. kotikäynneillä. Mobiilisovellus laajentaa Effectorin käyttömahdollisuuksia myös organisaation sisällä, kun järjestelmää voidaan käyttää esim. varastoissa, joissa ei ole tietokonetta käytettävissä.

Mobiilisovelluksen avulla voidaan hakea asiakkaan tietoja. Kela- tai ajokortin viivakoodin luku avaa automaattisesti asiakkaan tiedot. Asiakkaan osoitetta koskettamalla Google Maps avautuu, jolloin reittiohjeet ovat käsillä. Asiakkaan puhelinnumeroa koskettamalla voidaan soittaa asiakkaalle.

Mobiilisovelluksessa näytetään asiakkaalle tehdyt apuvälinevaraukset, apuvälinelainaukset, työmääräykset ja kuljetusmääräykset, sekä voidaan tehdä uusia vastaavia tapahtumia. Apuvälineiden laina-ajan jatkaminen, palauttaminen, poistoesittäminen tai kadonneeksi merkitseminen on kätevää tehdä mobiilisovelluksella. Mobiililaitteella voidaan ottaa valokuvia ja liittää ne apuvälineelle tai työmääräykselle. Lisäksi sovelluksella näytetään asiakkaalle tehdyt päätökset eli maksusitoumukset.

Mobile on ollut pilottikäytössä kahdessa eri organisaatiossa noin kahden vuoden ajan. Tuona aikana sovellusta laajennettiin merkittävästi alkuperäisestä ja siihen on nyt saatu ne apuvälinetoiminnassa tarvittavat toiminnallisuudet, joita mobiililaitteella on mielekästä suorittaa. Vuoden vaihteessa Mobile otettiin tuotantokäyttöön Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä.

Lisätietoja:
Anna-Mari Särkipaju, apuvälinealan asiantuntija, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ky
p.0400 969 986, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Marianne Hakkarainen, palvelupäällikkö Polycon Oy
p.050 428 3030, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri aloitti henkilökohtaisten budjettien hallinnoinnin Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta

Etelä Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) henkilökohtaisen budjetin kokeilu aloitettiin vuonna 2018. Kevään aikana tehtiin määrittelytyötä järjestelmän toimintojen osalta; mitä laajennuksia Effectoriin halutaan toteuttaa henkilökohtaisen budjetin osalta. Syksyn aikanan järjestelmään toteutettiin hankkeen määrittelyvaiheessa määritellyt henkilökohtaisen budjetin laajennukset. Eksote avasi henkilökohtaisen budjetin palveluntuottajahaun marraskuun puolessa välissä ja palveluntuottajahaku henkilökohtaiseen budjettiin on jatkuva. Tällä hetkellä hyväksyttyjä palveluntuottajia on yhteensä 24 kappaletta.

Henkilökohtaisen budjetin kokeilun myötä Eksoten palse.eksote.fi -portaaliin tuli käyttöön asiakkaiden vahva tunnistautuminen (suomi.fi-tunnistautuminen). Vahva tunnistautuminen järjestelmään mahdollistaa, että henkilökohtaisen budjetin asiakkaille voidaan näyttää portaalissa palveluntuottajan palvelusta kirjaama palveluraportti. Asiakkaat pystyvät yhä seuraamaan henkilökohtaisen budjettinsa käyttöä myös kirjautumalla portaaliin henkilökohtaisen budjetin numerolla ja asiakkaan varmenteella. Tällöin asiakkaalle ei kuitenkaan näytetä henkilökohtaisen budjetin palvelussa muodostuneita palveluntuottajan kirjaamia palveluraportteja.

Helmikuusta lähtien henkilökohtaisen budjetin saaneet asiakkaat ovat voineet suunnitella henkilökohtaisen budjettinsa käyttöä portaalissa. Asiakas voi suunnittelutyökalun avulla hahmotella, mihin palveluihin hän haluaa käyttää henkilökohtaista budjettiaan. Suunnittelutyökalu kertoo asiakkaalle, kuinka paljon suunniteltu palvelu kustantaa.

Myös henkilökohtaisen budjetin palveluntuottajahakuun on tullut uudistuksia. Henkilökohtaisen budjetin palveluntuottajahakuun saa nyt hakuehdoiksi palveluntuottajahakemuksen tietoryhmiä. Tämän avulla palveluntuottajia voidaan hakea esimerkiksi kotiin tuotettavien palveluiden toimialueen perusteella. Tämän lisäksi palveluntuottaja pystyy lähettämään portaalin kautta ilmoituksen toiminnan lopettamisesta. Palveluntuottajan lopettamisilmoituksesta tulee viesti hakemusten käsittelijälle ja hakemuksen voimassaolo asetetaan päättyneeksi palveluntuottajan ilmoittamana päivänä.

Lisätietoja:
Paula Nieminen, palvelujohtaja Polycon Oy
p.044 253 5530, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Palse.fi -ostopalveluiden käyttöönotto Sosterissa

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on laajennettu toimintoja Palse.fi -ostopalveluiden käyttöönoton merkeissä vuoden 2018 loppupuolella, ja varsinainen käyttöönotto on aloitettu vuoden 2019 alussa. Palse.fi -maksusitoumukset on otettu käyttöön tehostetun ja vaativan tehostetun palveluasumisen piirissä. Sähköinen palvelusetelijärjestelmä (www.palse.fi) auttaa reaaliaikaisessa tiedonvälityksessä palveluntuottajien ja sairaanhoitopiirin välillä. Järjestelmä sisältää toiminnot ostopalvelumaksusitoumusten kirjaamiseen ja tulostamiseen.

Käyttöönoton yhteydessä järjestelmää tehostetaan myös sähköisen allekirjoituksen ja kirjelähetyksen (iPost) myötä, mitkä tuovat automatiikkaa postitukseen ja vähentää manuaalista tulostamista. iPost-liittymä mahdollistaa esimerkiksi potilasohjeiden liittämisen maksusitoumusten tiedoksiantoon. Tehdyt maksusitoumukset voidaan allekirjoittaa sähköisellä allekirjoituksella, mikä nopeuttaa päätösprosessia. Ostopalveluiden laskujen käsittely on myös automatisoitu.

Lisätietoa Effector Ostopalvelut -järjestelmän tarjoamista mahdollisuuksista on saatavilla www-sivuillamme http://www.polycon.fi/ratkaisut/ostopalvelut.

Potilaille kotiin lainattavien lääkintälaitteiden hallinnointi onnistuu Hoitovälineet-moduulilla

Hoitovälineet-moduulin myötä Effectoriin tulee uusi Hoitoväline-laji, jonka avulla voidaan lainata lääkintälaitteita potilaille. Aiemmin Effectorissa on ollut mahdollista hallinnoida potilaille lainattavia apuvälineitä sekä osastoilla käytössä olevia lääkintälaitteita. Ennen tätä moduulia jotkut organisaatiot ovat kirjanneet potilaille lainattavia lääkintälaitteita apuvälineiksi Effectoriin, jotta lainaustiedot saadaan tallennettua johonkin järjestelmään. Osa organisaatioista on puolestaan kirjannut tällaiset lainaustapahtumat ruutuvihkoon. Nyt moduulin myötä lääkintälaitteiden lainaaminen on mahdollista, eikä laitteita tarvitse kirjata apuvälineiksi Effectoriin, sillä riskinä on, että ne sekoittuvat lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden kanssa.

Hoitoväline-lajille voidaan tehdä useita erilaisia taustaohjauksia koskien muun muassa hoitovälineiden sovellusoikeutta, juoksevaa numerointia ja poistotapaa. Effectoriin laitteiksi tai apuvälineiksi kirjattujen välineiden lajin pystyy vaihtamaan tarvittaessa hoitovälineeksi. Hoitovälineille on samat toiminnot mahdollisia kuin lääkintälaitteille ja apuvälineillekin; niitä voidaan tilata Effectorin kautta, tehdä työ- ja kuljetusmääräyksiä sekä muodostaa kokoonpanoja. Hoitovälineet näkyvät sekä Etsi apuväline- että Etsi laite -hakunäkymissä. Ne näkyvät myös Etsi potilas -hakunäkymässä Potilaan laitteet -alalehdellä, josta on kerralla nähtävissä, mitä kaikkia välineitä potilaalla on tai on ollut.

Hoitovälineen lainaus potilaalle sekä palautus tapahtuvat samalla tavalla kuin apuvälineilläkin. Hoitovälineet-moduulin myötä Effectoriin tulee Lainausehtojen muutokset -ohjaustaulu, jossa voidaan asettaa hoitoväline-lajille omanlaisensa lainausehdot. Samassa ohjaustaulukossa voi myös asettaa eri toimipisteille erilaisia lainausehtoja.

Lisätietoja:
Annika Yli-Jaskari, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 0400 853 147, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.