Uutiset

Varaosatietojen tuonti Excelin avulla

Satakunnan sairaanhoitopiiriin nouseva uusi apuvälinekeskus on polkaissut liikkeelle myös melkoisen määrän Effector-kehitystä, ja isompien kokonaisuuksien mukana valmistuu myös uusia, pienempiä toiminnallisuuksia. Eräs monista kehityskohteista on ollut Excel-taulukoiden käyttö varaosakorttien muokkaamisessa. 

Versiossa 4.0.132 julkaistiin moduuli Varaosatietojen tuonti, joka nimensä mukaisesti vastaa juuri tähän tarpeeseen. Toiminnallisuus rakentuu määrämuotoisten Excel-taulukoiden ympärille, ja mahdollistaa niiden lataamisen joko yksitellen tai useamman kerrallaan. Ajatus on, että laitetoimittaja voi täyttää taulukot ja käyttäjät huolehtivat niiden lataamisesta. Taulukoilla voi luoda joko uusia varaosakortteja tai niitä voi käyttää olemassa olevien tietojen päivittämiseen. Taulukoita voi hyödyntää esimerkiksi kilpailutusten yhteydessä, toimittajan tarkistaessa hintojaan, tai vain helpottamaan uusien varaosakorttien luomista.

Taulukot nojaavat Effectorissa määriteltyyn varaosanumeroon, ja moduulin käyttöönotto vaatii varaosakorttien olemassaolon. Varaosatietoja ladattaessa huolehditaan tallennettavan tiedon eheydestä tarkistamalla taulukko, ja antamalla käyttäjälle mahdollisuus korjauksiin. Tulkintaohjeet – esimerkiksi pakkauksen yksikkö, jolle ei löydy Effectorista vastinetta – tallennetaan vastaisuuden varalle.

Lisätietoja:

Jussi Sulopuisto palvelupäällikkö, Polycon Oy

puh. 050 352 0336, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

Hyväntekeväisyyshaaste Polyconmovement 2019

Polyconilla järjestimme hyväntekeväisyyshaasteen, jossa tiimimme keräsivät kilometrejä pyöräilystä, juoksusta, kävelystä ja portaista. Rahaa kertyi pyöräilystä 25 km/ 1 €, kävelystä & juoksusta 3 km/ 1 € ja hissittä oleminen yhden viikon Polyconin toimistolla kerrytti 1 €/viikko. Kaksi kuukautta kestäneen tempauksen aikana saimme kerättyä huiman määrän kilometrejä. Pyöräilystä kertyi 2692 km ja jalkaisin liikkumisesta 2370 km. Portaita noustiin Innopolin neljänteen kerrokseen tuhansia. Kerätyistä kilometreistä lahjoitimme 1000 € Hope ry:lle, kohteena lasten harrastustoiminta. 

Polyconmovement

Effector mahdollistaa henkilökohtaisen budjetin sähköisen hallinnan

Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimassa palvelusetelikokeilu-hankkeessa on vuosina 2017-2019 keskitytty selvittämään valmisteilla olleen valinnanvapauslainsäädännön vaikutuksia asiakkaaseen, palvelun järjestäjään ja palvelumarkkinoihin. Kokeiluja koskevaa tietoa on kerätty mm. eri hankkeiden verkkosivuille (kts. mm. https://stm.fi/palvelusetelikokeilu).

Palvelusetelikokeilu-hankkeessa henkilökohtaisen budjetin käyttöä yhtenä asiakkaan valinnanvapauden toteutusmuotona ovat testanneet muiden ohessa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) ja Pohjanmaan kunnat. Kokeiluissa on hyödynnetty Effector Palvelusetelit -järjestelmää, jota on Polyconin kanssa tiiviissä yhteistyössä kokeilun aikana myös edelleen kehitetty entistä paremmin vastaamaan henkilökohtaisen budjetin erityispiirteisiin.

Henkilökohtaisen budjetin perusideologiaan kuuluu asiakkaan roolin korostaminen palvelutarpeen määrittelyssä ja palveluiden valinnassa. Eksoten ja Pohjanmaan hankkeissa henkilökohtaisen budjetin arvon määrittelyä on lähestytty eri näkökulmista ja myös henkilökohtaisella budjetilla hankittavien palveluiden valikoima on kokeiluissa rajattu eri tavoin. Tietojärjestelmäratkaisu on antanut tähän erinomaisen tuen.

Kokeiluissa Effector Palvelusetelit -järjestelmän käytöstä kerätyt kokemukset ovat olleet erittäin positiivisia ja antaneet tukea tuotekehitystyölle. Asiakkaalle on muun muassa toteutettu järjestelmään työkalut, joilla hän tai hänen puolesta-asioijansa pystyy tehokkaasti vertailemaan hyväksyttyjä palveluntuottajia, suunnittelemaan budjettinsa käyttöä ja antamaan palautetta saamastaan palvelusta.

Lisätietoja Effector Palvelusetelit -järjestelmän tarjoamista mahdollisuuksista antavat:
Paula Nieminen palvelujohtaja, Polycon Oy
puh. 044 253 5530, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Annika Veid, palvelupäällikkö, Polycon Oy

puh. 050 596 3887, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Effector-pääkäyttäjäpäivät rantautuivat Tampereelle 15.-16.5.2019

Effector-pääkäyttäjäpäivät järjestettiin 15-16.5.2019 yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) kanssa Tammerkosken kupeessa Tampereella. Paikalla oli yli 80 Effector -käyttäjää. Ensimmäisenä päivänä kaikki osallistujat kokoontuivat aamupäiväksi luentosaliin ja saimme kuulla kuulumisia Polyconin nykyhetkestä sekä tulevaisuuden suunnitelmista. Käsittelimme myös reklamaation ja kieltojen hallintaa sekä Effectorin roolia KanTa -integraatiossa.

Iltapäivällä osallistujat jakautuivat pienempiin workshop -ryhmiin. Ryhmissä keskusteltiin, opittiin ja jaettiin kokemuksia kohdennetuista aiheista koskien Effectorin käyttöä. Workshop-menetelmä oli ensimmäistä kertaa mukana käyttäjäpäivillä, ja se sai runsaasti positiivista palautetta.

Ensimmäisen seminaaripäivän jälkeen nautittiin illallinen tunnelmallisessa Finlaysonin palatsissa. Iltaohjelamaksi PSHP oli järjestänyt mahtavan livemusiikkitietovisan, jossa saimme kilpailla leikkimielisesti ja nauttia Manse-musiikista.

Toisena seminaaripäivänä järjestettiin rinnakkaissessiot apuvälinepalveluiden ja laitehuollon sekä palveluseteleiden ja ostopalveluiden käyttäjille. Molemmat osiot sisälsivät runsaasti puheenvuoroja käyttäjäkokemuksista sekä Polyconin koosteet Effectorin uusista ominaisuuksista. Käyttäjäpäivillä puheenvuorot rytmitettiin tuttuun tapaan vuoroin Polyconin ja vuoroin asiakkaiden puheenvuorojen kanssa. Näin saadaan tuotua sisältöön asiakaslähtöistä näkökulmaa sekä Polyconin ajatuksia Effectorin toiminnallisuuksista.

Kiitämme onnistuneista päivistä kaikkia osallistujia, puhujia sekä PSHP:n väkeä! Päivien esitykset ovat nähtävissä Effector Keskuksessa. Seuraavat käyttäjäpäivät järjestetään Seinäjoella 22.-23.4.2020, joten merkitkäähän päivä jo ylös kalentereihinne!

 

 

Kiertävän perhehoidon maksusitoumus käyttöön Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymässä

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote) on yhdessä Polyconin kanssa valmistellut maksusitoumusta, jota hyödynnetään kuntayhtymälle työskentelevien hoitajien palkanmaksun perustana olevien kirjausten tekoon. Perhehoitajien sijaisuuksien osa- ja lyhytaikaisessa hoidossa tuotettujen tuntien kirjaaminen voidaan tästä eteenpäin suorittaa Palse.fi -portaalissa. Toiminnallisuus otetaan käyttöön ensi kertaa toukokuun aikana.

Maksusitoumus myönnetään Effectorissa ja perhehoitaja näkee portaalista myönnetyt määrät sekä voimassaoloajat. Perhehoitaja kirjaa palvelutapahtumien keston sekä matkakorvaukseen oikeuttavat kilometrit portaaliin. Myöntävä organisaatio voi reaaliajassa tarkistaa kirjatut tapahtumat ja käyttämättömien palveluiden määrät.

Palkanmaksukauden lopulla myöntävä organisaatio muodostaa palkanmaksuaineiston, joka välitetaan palkkahallinnossa käytössä olevaan ohjelmistoon luettavaksi. Asiakasmaksulaskutus suoritetaan InTime-liittymän kautta kappaleperusteisissa päätöstuotteissa, jolloin asiakasmaksujen kerääminen on täysin automatisoitu.

Kokonaisuutena toiminnallisuus mahdollistaa tuntien kirjaamisen välittömästi palvelutapahtuman jälkeen. Myöntävä organisaatio voi seurata reaaliajassa tapahtumien kertymistä ja laskutusta. Piiri tai kuntayhtymä voi muodostaa palkkahallinnon ohjelmistoon aineiston Effectorista haluamallaan syklillä ja siirtää kirjatut tunnit automatisoidusti maksuun.

Kiertävän perhehoidon maksusitoumuksesta kuullaan puheenvuoro Effector- pääkäyttäjäpäivillä Tampereella 16.5. Toiminnon hyödyistä voit kysyä lisää:

Paula Nieminen, palvelujohtaja Polycon Oy
p.044 253 5530, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Taru Saalasti, talouspäällikkö, Essote
p. 044 3519 662, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Suomi.fi-viestien hyödyntäminen tiedoksiannossa

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä (Soite) on valmistelemassa Suomi.fi -viestien käyttöönottoa yhdessä Polyconin kanssa. Suomi.fi -viestit mahdollistavat palvelusetelien ja ostopalvelun päätösten lähettämisen sähköisesti sairaanhoitopiirien ja kuntayhtymien asiakkaille ja potilaille.

Effectoria laajentavaa iPost -moduulia voidaan hyödyntää Suomi.fi -viestien lähettämisessä. Mikäli asiakkaalla on käytössään Effectorin iPost -laajennus voidaan tätä hyödyntää suoraan Suomi.fi -viestien lähettämisessä. Tällöin asiakkaan toimintamallien muutoksille ei ole tarvetta. Nykyinen iPost -integraatio mahdollistaa päätösten ja esimerkiksi apuvälineiden karhukirjeiden lähettämisen postitse suoraan Effectorista. Suomi.fi -viestit täydentävät kokonaisuutta huomioimalla sähköisen tiedoksiannon mahdollisuuden suoraan asiakkaalle. Jos kansalainen ei ole kirjautunut tai ottanut käyttöön Suomi.fi -viestejä tullaan tiedoksiannot toimittamaan heille postitse. Toiminnallisuus vähentää sekä julkisorganisaation kustannuksia että helpottaa kansalaisen asioimista julkisissa palveluissa.

Suomi.fi-paveluiden hyödyistä lisää pääsee kuulemaan Effector-pääkäyttäjäpäivillä Tampereella 15.-16.5.2019. Mikäli haluat kuulla lisää toiminnosta, lisätietoja antaa:

Paula Nieminen, palvelujohtaja Polycon Oy
p.044 253 5530, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Effector ja varastonhallinnan laajennukset Satakunnan sairaanhoitopiirissä

Satakunnan keskussairaala lähestyi Polyconia keväällä 2017, sillä suunnitteilla oli uusi apuvälinekeskus ja samassa yhteydessä nousi esiin tarve päivittää Effectoria tukemaan paremmin uuden toimintaympäristön prosesseja. Uudessa apuvälinekeskuksessa tulisi olemaan uusi keskusvarasto huoltoineen, ja nykyisissä terveyskeskuksissa olisi vain suppeat käsivarastot apuvälineitä. Uusi apuvälinekeskus valmistuu vuoden 2020 alussa, ja toiminta alkaa kevättalvella uunituoreen Effector-version kanssa.

Aiemmin Effectorissa ei ole ollut riittävän monipuolista ratkaisua varaston kokonaisuuden hallintaan. Uutena kehitystyönä mukaan tulee mm. hyllypaikkakohtainen varastokirjanpito, viivakooditarrat myös varastopaikoille, sekä voimakkaasti mobiililaitteen käyttöön nojaavat prosessit. Lisäksi jo olemassa olevia moduuleja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. Projektissa on myös noussut esiin muita tarpeita, joita toteutetaan yleisenä kehitystyönä muillekin Effector-käyttäjille, kuten vain apuvälineen lainan aikana kuluva määräaikaishuoltoväli tai mahdollisuus määritellä apuvälineille säädettäviä ominaisuuksia.

Kehitystyö on vielä kesken, mutta tällä hetkellä testikäytössä on jo muutamia ominaisuuksia kuten hyllypaikkojen määrittely ja varastotarrojen tulostus. Effector Mobileen tulee uusia käyttöliittymiä ja toiminnallisuuksien laatiminen on hyvässä vauhdissa.

Loppuvuodesta valmistuvat hyllytys- ja keräilykokonaisuudet sekä koko operaation yhteen sitovat prosessiohjaukset. Tarkoitus on välttää käsin tehtäviä kirjauksia mahdollisimman paljon, ja tässä käytetään apuna tietoja välineen sijainnista ja sen vaiheesta prosessissa. Esimerkiksi huoltotyömääräyksen yhteydessä voidaan luoda automaattisesti myös kuljetusmääräys, mikäli apuväline tarvitsee palauttaa keskusvarastoon huoltoa varten. Kesän alussa valmistuu uusi toiminnallisuus, jolla voidaan päivittää varaosia lataamalla Excel-taulukko Effectoriin.

Vaikka monia toimintoja on mahdollista tehdä myös Effectorin työpöytäversiossa, on kantavana ajatuksena ollut pyrkiä vähentämään kirjausta vaativia tehtäviä ja tehdä jäljelle jäävistä tehtävistä mahdollisimman vaivattomia. Varastonhallinnan toteutus nojaa paljon mobiilipäätelaitteen käyttöön, ja tätä voidaan hyödyntää niin hyllytys- ja keräilypyyntöjen kirjaamisessa kuin varaosien tilaamisessa ja inventointitehtävissä. Esimerkiksi keräilypyynnöt kirjautuvat mobiililaitteisiin työlistalle, josta työt ovat poimittavissa.

Projektissa toteutetaan myös liittymiä muihin järjestelmiin. Effectorista viedään kuljetuspyynnöt kuljetusjärjestelmään, jossa varsinainen kuljetusten järjestely autoineen ja reitteineen hoidetaan. Myöhemmin tarkoituksena on toteuttaa myös integraatio taloushallinnon järjestelmään.

Satakunnan sairaanhoitopiirin projektista lisää pääsee kuulemaan Effector-pääkäyttäjäpäivillä Tampereella 15.-16.5.2019. Mikäli haluat kuulla lisää Effectorin varastonhallintaa koskevista uudistuksista, lisätietoja antaa:

Jussi Sulopuisto, palvelupäällikkö Polycon Oy
p.050 325 0336, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Yhteisomistuksessa olevien apuvälineiden lainaus osastolle onnistuu Effectorissa osastolainauksella

Sairaalan osastot, poliklinikat ja muut toimintayksiköt hankkivat apuvälineitä potilaiden käyttöön toimintayksikössä oleskelun ajaksi. Perinteisesti kukin toimintayksikkö on hankkinut omat välineensä, mutta viime aikoina apuvälineitä on hankittu toimintayksiköiden yhteisomistukseen ja niitä on ryhdytty kierrättämään toimintayksiköiden kesken. Näin apuvälineet seisovat varastoissa käyttämättöminä vähemmän ja ovat enemmän hyötykäytössä, mikä vähentää uusien apuvälineiden hankintamäärää.

Effector-tietojärjestelmään on luotu Osastolainaus-toiminnallisuus, jonka avulla kirjataan apuvälineiden lainaukset ja palautukset, jolloin tiedetään, missä mikin apuväline kulloinkin on. Lainauksista saadaan raportti, jonka perusteella toimintayksiköitä voidaan laskuttaa lainauspäivien määrän mukaan.

Kun sairaalan henkilökunnalla on käytössään toimikortit ja kun sairaalan käytössä on Effector, jossa on liittymä sairaalan henkilökunnan rekisteriin (Active Directory -integraatio) ja Osastolainaus-toiminnallisuus, apuvälineen kirjaus voidaan suorittaa mahdollisimman yksinkertaisesti. Apuvälinevarastossa tulee olla tietokone, jossa Effectorin pikakäynnistysohjelma on koko ajan taustalla, mikä nopeuttaa järjestelmän avaamista. Kun apuvälineen hakija (esim. hoitaja) tulee varastoon, hän asettaa toimikorttinsa tietokoneen kortinlukijaan, jolloin Effectorin suppea käyttöliittymä käynnistyy automaattisesti. Mikäli hoitajalla ei ole ennestään käyttäjäoikeuksia Effectorissa ja Effector luo Active Directory -integraation avulla käyttäjäoikeudet automaattisesti toimikortin tietojen perusteella ja antaa hoitajalle oikeudet vain tähän suppeaan sovellukseen.

Kun hoitaja lukee viivakoodinlukijalla (joka sujuvoittaa apuvälineiden lainausta ja palautusta, sekä vähentää virhekirjausten mahdollisuuksia) varastossa olevan apuvälineen viivakoodin, Effector luo lainausrivin. Hoitaja valitsee toimintayksikön, johon hän apuvälineen vie lainaan. Kun hän poistaa kortin koneen lukijasta, tiedot tallentuvat.

Kun hoitaja palauttaa välineen, hän asettaa toimikorttinsa lukijaan ja lukee viivakoodinlukijalla lainassa olevan välineen viivakoodin, Effector kirjaa lainan palautetuksi automaattisesti siten, että palautusvarastoksi kirjautuu varasto, jossa palautus tehdään. Lopuksi kortin poistaminen lukijasta tallentaa tiedot. Mikäli viivakoodinlukija ei ole käytettävissä, apuvälineen yksilöintinumeron voi kirjoittaa käsin sille varattuun kenttään. Tietojen tallennus voidaan myös tehdä manuaalisesti Tallenna-painiketta klikkaamalla.

Osastolainauksia voidaan kirjata myös tavallisella Effector-sovelluksella, mikäli hoitajalla on oikeudet Effectoriin laajemminkin. Laajemmalla Effectorilla toimintayksiköiden apuvälineistä voidaan luoda työpyyntöjä huoltoyksiköille.

Haluaisitko kuulla lisää osastolainauksesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista teidän organisaatiollenne? Ota rohkeasti yhteyttä!
Lisätietoja osastolainauksesta antaa:

Marianne Hakkarainen, palvelupäällikkö Polycon Oy
p.050 428 3030, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri siirtyi laajennettuihin palvelusetelitoimintoihin Palse.fi -portaalissa

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri (KHSHP) on hankkinut laajennuksen vanhaan Effector Palvelusetelit -järjestelmäänsä ja siirtynyt vuoden 2019 alusta lähtien laajennettuihin palvelusetelitoimintoihin Palse.fi -portaalissa. KHSHP otti alun perin vuonna 2012 käyttöönsä Effector Palvelusetelit -järjestelmän silloisen suppean version, joka mahdollisti palveluseteleiden myöntämisen ja palveluntuottajarekisterin hallinnan. Nyt käyttöönotetut palvelusetelilaajennukset tarjoavat keinon viedä koko palveluseteliprosessi palvelusetelin myöntämisestä, toteutuneiden palveluiden raportoinnista ja hoitopalautteiden sähköisen keräämisestä aina laskutukseen ja laskunkäsittelyyn asti sähköiseen järjestelmään. Samaa järjestelmää käyttävät Kanta-Hämeen lisäksi muun muassa ESSOTE, HUS, KSSHP ja PSSHP.

Laajennuksien myötä Effector mahdollistaa alueellisen palvelusetelitoiminnan kehittämisen. Tämä tarkoittaa sitä, että alueen terveyskeskukset voivat jatkossa liittyä KHSHP:n laatimiin terapiapalveluihin (fysio-, toiminta- ja lasten puheterapia) ja sääntökirjoihin ja aloittaa tämän myötä sähköisten palveluseteleiden myöntämisen.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää palvelusetelitoiminnasta ja Effectorin tarjoamista mahdollisuuksista!

Lisätietoja:
Timo Ruotsalainen, palvelupäällikkö Polycon Oy
p.050 365 6213, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Effector Mobilen käyttäjäkunta laajentui

Polycon on kehittänyt Effector-tietojärjestelmän rinnalle Android-pohjaisen mobiilisovelluksen, Effector Mobilen. Effector-tietojärjestelmää voidaan nyt käyttää valituin osin älypuhelimilla ja tableteilla, jolloin saadaan mobiililaitteen hyödyt eli liikuteltavuus ja mukana oleva kamera, jolla voidaan myös lukea viivakoodeja. Mobilella täytetään asiakaskunnan toive siitä, että järjestelmää voidaan helposti käyttää työpisteen ulkopuolella, esim. kotikäynneillä. Mobiilisovellus laajentaa Effectorin käyttömahdollisuuksia myös organisaation sisällä, kun järjestelmää voidaan käyttää esim. varastoissa, joissa ei ole tietokonetta käytettävissä.

Mobiilisovelluksen avulla voidaan hakea asiakkaan tietoja. Kela- tai ajokortin viivakoodin luku avaa automaattisesti asiakkaan tiedot. Asiakkaan osoitetta koskettamalla Google Maps avautuu, jolloin reittiohjeet ovat käsillä. Asiakkaan puhelinnumeroa koskettamalla voidaan soittaa asiakkaalle.

Mobiilisovelluksessa näytetään asiakkaalle tehdyt apuvälinevaraukset, apuvälinelainaukset, työmääräykset ja kuljetusmääräykset, sekä voidaan tehdä uusia vastaavia tapahtumia. Apuvälineiden laina-ajan jatkaminen, palauttaminen, poistoesittäminen tai kadonneeksi merkitseminen on kätevää tehdä mobiilisovelluksella. Mobiililaitteella voidaan ottaa valokuvia ja liittää ne apuvälineelle tai työmääräykselle. Lisäksi sovelluksella näytetään asiakkaalle tehdyt päätökset eli maksusitoumukset.

Mobile on ollut pilottikäytössä kahdessa eri organisaatiossa noin kahden vuoden ajan. Tuona aikana sovellusta laajennettiin merkittävästi alkuperäisestä ja siihen on nyt saatu ne apuvälinetoiminnassa tarvittavat toiminnallisuudet, joita mobiililaitteella on mielekästä suorittaa. Vuoden vaihteessa Mobile otettiin tuotantokäyttöön Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä.

Lisätietoja:
Anna-Mari Särkipaju, apuvälinealan asiantuntija, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ky
p.0400 969 986, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Marianne Hakkarainen, palvelupäällikkö Polycon Oy
p.050 428 3030, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.