Uutiset

Vastaanottotarkastustyömääräysten linkitys

Effector tukee työmääräyksen erityisenä lajina vastaanottotarkastustyömääräystä, jota on tarkoitus käyttää uutta laitetta ensi kertaa järjestelmään kirjattaessa. Vastaanottotöille on tunnusomaista, että niitä tehdään urakkana saman toimituksen monille samanlaisille laitteille. Niinpä toisin kuin viankorjauksissa, työt ovat usein niin samankaltaisia, että toistuvan kirjaamisen työmäärää on helpotettu omalla moduulillaan. Toiminnallisuuteen on tehty tuoreimmassa versiossa 4.0.134 parannuksia, jotka vähentävät rutiinikirjaamisen määrää entisestään.

Moduuli mahdollistaa yhden vastaanottotarkastustyömääräyksen ja siihen liittyvien vastaanottopöytäkirjojen kopioinnin usealle saman saapumisen laitteelle. Luonnollisesti mahdolliset ruodusta poikkeavat tapaukset voidaan vielä käsitellä erikseen. Linkitetyssä työmääräyksessä on yksi päätyömääräys, johon muut saman saapumisen laitteiden vastaanottotarkastustyömääräykset linkitetään alityömääräyksiksi.

Kopioitujen työmääräysten huoltorivejä pääsee vielä muuttamaan, mutta selkeyden vuoksi uusien rivien luominen on estetty, mikäli linkitys päätyömääräykseen on yhä voimassa. Vastaanottopöytäkirjat kopioidaan myös soveltuvin osin – perustiedot pysyvät samoina, mutta laitekohtaiset tunnistetiedot luonnollisesti muuttuvat.

Vastaavaa logiikkaa sovelletaan myös sähköturvallisuusmittausten linkittämiseen. Koska nämä ovat aina laiteyksilökohtaisia tietoja, ei mittaustuloksia voida kopioida vastaanottotarkastustyömääräysten kyljessä vaan niitä käsitellään aina itsenäisesti. Mikäli sähköturvallisuusmittaus vaaditaan, on sellaiset toteutettava ennen kuin linkitettykään vastaanottotarkastustyömääräys voidaan kirjata valmiiksi.

Lisätietoja:

Annika Yli-Jaskari, palvelujohtaja, Polycon Oy

p. 0400 853 147, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Effector Mobile tukee hoitotarvikejakelutoiminnan kehittämistä

Polycon on kehittänyt yhdessä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa hoitotarvikejakeluprosessia entistä asiakaslähtöisemmäksi ja joustavammaksi. Yhtenä keskeisenä kehityskohteena on ollut Effector Mobile -sovelluksen toiminnot. Effector Mobile -sovellukselle on luotu alusta organisaation tai kunnan työntekijöiden käyttötarpeisiin.

Effector Mobile -sovelluksella voidaan kirjata asiakkaalle hoitotarviketilauksia, tarkastella asiakkaiden hoitotarvikejakelupäätöksiä, kirjata hoitotarvikejakeluja sekä käyttää mobiletoimintoja apuna hoitotarvikepakettien kuljetuksessa. Effector Mobile -sovellukseen kirjaudutaan Effector-tunnuksilla ja kaikki sovelluksessa tehdyt toiminnot päivittyvät reaaliaikaisesti Effector-järjestelmään.

Effector Mobile -sovelluksen voivat ottaa käyttöön esimerkiksi kotihoidon tai palvelutalon työntekijät. Työntekijät voivat kirjata asiakkaalle hoitotarviketilauksia kotikäynnin yhteydessä. Työntekijät näkevät tilausta tehdessä, kuinka paljon hoitotarvikepäätöksellä on jäljellä tuotteita, joka taas mahdollistaa oikea-aikaisen reagoinnin esimerkiksi tuotteiden jäljellä olevaan määrään. Kaikki Effector Mobilella tehdyt toiminnot tallentuvat asiakkaan tietoihin Effector-järjestelmään.

Effector Mobile tukee viivakoodin lukemista ja mahdollistaa sovelluksen käyttämisen myös mm. varasto- ja kuljetusprosesseissa. Hoitotarvikepakettien viivakoodi luetaan Effector Mobilella kuljetukseen noudon ja vastaanoton yhteydessä. Viivakoodin lukeminen päivittää asiakastilauksen tilan hoitotarvikejakeluprosessin mukaisesti Effector-järjestelmään ja asiakkaalle portaaliin nähtäville.

Kunnan tai organisaation työntekijät voivat käyttää joustavasti mobilen eri mahdollisuuksia omassa työympäristössä. Mobile-käyttäjän käyttäjäoikeuksia hallinnoidaan Effector-järjestelmässä, jossa jokaiselle käyttäjälle räätälöidään omaan työnkuvaan tarvittavat oikeudet Effector Mobilen toimintoihin.

Lue lisää hoitotarvikejakelusta www-sivuiltamme ja ota yhteyttä!

https://www.polycon.fi/ratkaisut/hoitotarvikejakelu

 

Työmääräys muutostöille

Effectorissa on perinteisesti ollut mahdollisuus tehdä työmääräys suoraan yksilöidylle apuvälineelle tai laitteelle kohdistettuna ja viime vuosien aikana myös yleisenä työnä ilman yksilöintinumeroa. Siun Soten tarpeeseen Effectoriin toteutetaan myös kolmas tapa, jossa työmääräys voidaan kohdistaa henkilön osoitteeseen. Alun alkaen toiminnallisuus on suunniteltu asunnonmuutostöitä ajatellen, mutta esimerkiksi tarkastuskäynnit tai konsultoinnit onnistuvat myös toiminnallisuuden avulla.

Toteutuksen pohjana käytetään jo olemassa olevaa työmääräystä, jota muokataan vastaamaan uutta tarvetta. Siitä jätetään pois tarpeettomiksi muuttuneet tiedot, kuten kohteena olevan apuvälineen yksityiskohdat, ja muokataan kohdetietoja toimimaan uuden käyttötarpeen mukaisesti. Tuntien ja varaosien kirjaaminen sekä esimerkiksi lähetteiden tekeminen onnistuvat edelleen tututuksi tulleella tavalla.

Työmääräyksen avulla voidaan entistä paremmin seurata, laskuttaa ja raportoida töitä, joita ei voi kohdistaa yksilöityyn laitteeseen. Maksusitoumukset eivät aina riitä tämäntyyppisen asiantuntijatyön seuraamiseen, ja yksilöimättömän kohteen omaavan työmääräyksen käyttö kuntalaskutuksen perusteena ei ole aivan mutkatonta. Toiminnallisuudesta tehdään oma moduuli ja sen on suunniteltu tulevan Siun Soten käyttöön vuoden 2020 ensimmäisessä Effector -versiossa. 

 

UDI - yksilöllinen tuotetunnistus

UDI eli Unique Device Identification on tunniste, jota käytetään lääkinnällisten laitteiden tunnistamiseen sekä esimerkiksi tuoteväärennösten estämiseen ja takaisinkutsujen helpottamiseen. Tunniste on ollut Yhdysvalloissa käytössä jo toistakymmentä vuotta, ja sitä ollaan asteittain ottamassa käyttöön myös EU-alueella lähivuosien aikana. Tunnistetta ryhdytään varsinaisesti vaatimaan ensimmäisen vaiheen myötä keväällä 2021, mutta tunnisteen käyttö on ollut mahdollista jo aikaisemminkin.

Effectorissa UDI-tunnistetta tuetaan joulukuusta alkaen. Aluksi tunniste otetaan käyttöön laitteissa ja apuvälineissä, joihin se voidaan tallentaa yhtenä lisätietona. Tunniste tallennetaan kokonaisuudessaan, ja siitä voidaan lisäksi tulkita erikseen määriteltyjä osia, kuten sarjanumero. UDI toimii aikanaan myös laitteeseen liittyvissä tiedoissa avaimena eurooppalaisessa lääkinnällisten laitteiden tietokannassa EUDAMEDissa.

UDI-tunnisteen käyttöönotolle eri kohteissa on useampia eri siirtymäaikoja, asteittain aina vuoteen 2027 saakka, ja niinpä Effectoriin on tiedossa tähän toiminnallisuuteen liittyviä päivityksiä vastaisuudessakin. Seuraavana kehitysaskeleena UDI-tunnisteen tuki on suunnitteilla hoitotarvikejakeluun. UDI-tunnisteen tulosta Effectoriin tiedotetaan asiakkaita lähempänä tarkemmin.

 

Palvelusetelin käyttö erikoissairaanhoidon palveluissa yleistyy vauhdilla

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on kuluvan vuoden aikana ottanut käyttöönsä neljä uutta sähköistä palveluseteliä. Palvelusetelin käyttö on tämän myötä HUSissa laajentunut Sydän- ja Neurokeskuksen sekä Akuutin toimintaan.

Uusia palveluseteleitä myönnetään asiakkaille muun muassa tahdistinasennustoimenpiteisiin, angiografiaan, PCI-toimenpiteeseen, painevaijeritutkimukseen sekä käsikirurgisiin leikkauksiin. Palvelusetelin käytöllä pyritään mahdollistamaan potilaiden nopea hoitoon pääsy. Uusia palveluseteleitä on tähän mennessä myönnetty jo yli 1 300 asiakkaalle.

Erikoissairaanhoidon palvelusetelitoiminnassa korostuu tiedonsiirron tarve järjestäjän, tuottajan ja asiakkaan välillä. Asiakkaan tulee myönnetyn palvelusetelin ohessa saada käyttöönsä toimintaohjeet palvelusetelin käyttöä koskien sekä tietoa hyväksytyistä palveluntuottajista. Tuottajan puolestaan tulee asiakkaan hoidosta sopiessaan saada käyttöönsä järjestäjältä tarvittavat lähtötiedot (lähete, rikitiedot, jne.) laadukkaan hoidon tuottamiseksi. Prosessin viimeisissä vaiheissa järjestäjän puolestaan tulee saada tietoonsa lähes reaaliajassa oikeat ja riittävät tiedot toteutuneesta hoidosta.

HUS käyttää palvelusetelitoimintansa hallinnoinnissa Effector Palvelusetelit -järjestelmää, joka tukee laajasti kunnan tai kuntayhtymän palvelusetelitoimintaa riippumatta siitä, onko käyttökohteena terveydenhuollon, sosiaalihuollon vai erikoissairaanhoidon palveluostot.

 

Asiakas hoitotarvikejakelun kehittämisen keskiössä

Hoitotarvikejakelu kehittyy suurin harppauksin, kehityksen yhtenä tavoitteena on asiakaslähtöisyys. Uudistuksen tarkoitus on vapauttaa asiakkaat hoitotarvikejakelupisteiden rajatuista aukioloajoista.

Palse.fi -portaali on vuonna 2013 markkinoille tuotu palveluntuottajien ja asiakkaiden käyttöliittymä Effector-järjestelmään. Palse.fi -portaali on saavuttanut vahvan aseman palveluseteleiden hallinnoinnin alustana. Nyt Palse.fi -portaalin kautta on myös mahdollista tilata hoitotarvikkeita sekä tarkastella tilauksia ja omia hoitotarviketietoja. Sähköinen portaali Palse.fi mahdollistaa asioinnin paikasta tai ajasta riippumatta.

Palse.fi -portaalin sähköiseen asiointipalveluun kirjaudutaan Suomi.fi-palvelun vahvan tunnistautumisen kautta verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Palveluun kirjautunut voi myös asioida puolesta-asioijana. Asiakastilaus Palse.fi -portaalin kautta on nopeaa ja vaivatonta. Portaalin asiointikokemus on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi huomioiden käytönopastukset ja käyttöliittymän selkeyden.

Palse.fi -portaalissa olevat hoitotarviketiedot ovat suoraan yhteydessä Effector-järjestelmään, jossa hallinnoidaan tilauksen jatkokäsittely sekä varasto- ja logistiikkaprosesseja. Effector Hoitotarvikejakelu -järjestelmä tukee hoitotarvikejakeluprosessin eri vaiheita mahdollistaen hoitotarvikejakelun asiakkaiden jakelupäätösten ja jakelutapahtumien rakenteisen kirjaamisen ja hallinnan, hoitotarvikkeiden tilaamisen toimittajilta sekä toimintaan liittyvän varastonhallinnan.

Hoitotarvikkeiden asiakastilaukset voidaan toimittaa terveyskeskuksen noutopisteen lisäksi lokerikkoautomaatteihin. Koodilla avattavien lokerikkoautomaattien avulla voidaan mahdollistaa pidemmät aukioloajat myös tilausten noudon osalta. Asiakkaalle lähetetään ilmoitus saapuneesta hoitotarvikepaketista tekstiviestitse. Mikäli tilauksen toimituspaikaksi on valittu lokerikkoautomaatti, sisältää tekstiviesti-ilmoitus lokeron avauksen ohjeet sekä mahdollisen säilytyksen määräajan.

Hoitotarvikkeiden sähköistä asiointiportaalia ja lokerikkotoimitusta pilotoidaan syksyllä yhteistyössä Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän kanssa.

Palse.fi -portaalin asiakastilaus

·        Asiakas kirjautuu Palse.fi -portaaliin.

·        Asiakas tekee tilauksen. Tilausta tehdessä asiakas näkee ajantasaisesti hänelle jakelupäätösten perusteella voimassa olevat hoitotarvikkeet ja niiden jäljellä olevat määrät. 

·        Asiakastilaus tallennetaan Effectoriin.

·        Effectorin kautta hallinnoidaan tilauksen keräily varastosta sekä kuljetus. 

·        Asiakas voi halutessaan tarkastella Palse.fi -portaalista tilauksen tilaa.

·        Asiakkaalle lähetetään tekstiviesti, kun tilaus on noudettavissa hänen valitsemastaan toimituspisteestä.

 

Lue lisää hoitotarvikejakelusta www-sivuiltamme ja ota yhteyttä!

http://www.polycon.fi/ratkaisut/hoitotarvikejakelu

 

 

Henkilökohtaisen budjetin kokeilut päättyvät – mitä kokeiluista opittiin?

Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimassa valinnanvapauden palvelusetelikokeilussa (Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanke) on vuosina 2018-2019 selvitetty henkilökohtaisen budjetin käyttöä asiakkaan valinnanvapauden ja asiakaslähtöisen sote-palvelujen tuottamisen mahdollistajana. Kokeiluhankkeiden loppuraportteja laaditaan parhaillaan ja kokeilut päättyvät virallisesti kuun lopussa.

Henkilökohtaisen budjetin kokeilun ovat omissa organisaatioissaan läpivieneet muun muassa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri sekä Vaasan kaupungin johdolla Pohjanmaan kuntaryhmittymä. Kokeiluissa on hyödynnetty Effector Palvelusetelit -järjestelmää, jonka avulla henkilökohtaisen budjetin osalta yksityisen sektorin palvelutuotannon reaaliaikainen seuranta, asiakaskokemuksen seuranta ja kokeilua koskevan kattavan raportointitiedon kerääminen on ollut mahdollista.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan henkilökohtaisen budjetin kokeilujen keskeinen tulos on, että henkilökohtainen budjetti on kokeiluissa kertyneen kokemustiedon perusteella toimiva tapa asiakkaan itsemääräämisoikeuden vahvistamiseen (https://stm.fi/palvelusetelikokeilu). Kokeilutoimijoista osa aikookin jatkaa henkilökohtaisen budjetin käyttöä myös kokeilun päättymisen jälkeen marraskuusta 2019 eteenpäin.

Tietojärjestelmätoimittajan näkökulmasta kokeilut ovat olleet äärimmäisen antoisa kokemus ja tarjonneet erinomaisen tilaisuuden kehittää järjestelmätuotetta tiiviissä yhteistyössä kokeilutoimijoiden ja heidän sidosryhmiensä kanssa.

Haluatko kuulla lisää henkilökohtaisesta budjetista ja sen sähköisestä hallinnoinnista Effector-järjestelmän tuella? Lue lisää www-sivuiltamme https://www.polycon.fi/ratkaisut/palvelusetelit tai ota yhteyttä:

Paula Nieminen, palvelujohtaja, Polycon Oy

puh. 044 253 5530, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Integraatioratkaisut automatisoivat ostolaskujen käsittelyn Effectorissa

Effector tarjoaa kunnalle tai kuntayhtymälle laaja-alaisesti ratkaisuja ostamisen ja prosessihallinnan sähköistämiseen. Esimerkiksi apuvälinepalveluiden, palvelusetelitoiminnan, hoitotarvikejakelun ja lääkintätekniikan prosessit on hallittavissa sähköisesti Effector-tuoteperheeseen lukeutuvien osajärjestelmien tuella.

Effectorissa hallinnoitavat prosessit, muun muassa apuvälinetoiminnan osalta, nivoutuvat tyypillisesti kunnan tai kuntayhtymän taloushallintoon. Erityisesti toimintaan liittyvä ostolaskujen käsittely on usein tehtäväalue, johon liittyy runsaasti manuaalista työtä laskujen asiatarkastuksen, tiliöinnin ja hyväksynnän muodossa.

Ostolaskujen käsittelyprosessia helpottamaan Effectoriin on toteutettu integraatiorajapinnat tyypillisimpiin laskunkiertojärjestelmiin, kuten Basware IP, Basware P2P, Rondo ja Workflow. Esimerkiksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri on jo pitkään hyödyntänyt Effectorin ja Basware IP:n välille toteutettua integraatioratkaisua ostolaskujen käsittelyprosessin automatisointiin apuväline- ja palvelusetelitoiminnassaan.

Lisätietoja Effectorin integraatiorajapinnoista ja taloushallinnon prosessien automatisoinnista antaa:

Lasse Anderson, teknologiajohtaja, Polycon Oy

puh 040 523 8678, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

 

Palveluseteli tarjoaa monia mahdollisuuksia

Effector Palvelusetelit - järjestelmän avulla on mahdollista hallita joustavasti ja monipuolisesti eri tyyppisiä palveluseteleitä. Yleisesti useassa paikassa käytössä olevien terapiapalveluiden ja esimerkiksi kotihoidon tai palveluasumisen palveluseteleiden lisäksi Effector Palvelusetelit taipuu myös hieman harvinaisempien palveluseteleiden hallinnointiin. Hyvä esimerkki hieman tuntemattomammasta palvelusetelipalvelusta on palveluseteli Green Care -työtoimintaan.

Green Care -toiminta määritellään yleisesti ihmisen hyvinvointia ja elämänlaatua vahvistavaksi vastuulliseksi, tavoitteelliseksi ja ammatilliseksi toiminnaksi. Toiminnan kolmena peruselementtiä ovat luonto, yhteisö ja toiminta. Green Care -käsitteeseen liittyvät palvelut soveltuvat hyvin erilaisille asiakasryhmille; luonto- ja eläinavusteisuutta voidaan käyttää terapian sekä fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen kuntoutuksen tukena. Luontoavusteinen Green Care -työtoiminta voi olla esimerkiksi eläimien ruokkimista, hoitamista, hoivaamista, pihatöitä, puutarhatöitä, metsätöitä, töitä työkoneilla ja nauttimista luonnosta ja eläimistä. Työt suunnitellaan aina asiakkaan tarpeisiin sopiviksi.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä (Soite) aloitti myöntämään palveluseteleitä Green Care -työtoimintaan kehitysvammaisille Effector Palvelusetelit -järjestelmän avulla vuoden 2018 elokuussa. Kokemukset ovat olleet positiivisia, joten nyt, noin vuotta myöhemmin, Soite on päättänyt laajentaa Green Care -työtoiminnan palveluseteleitä koskemaan myös sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaita.

Kehitysvammaisille Green Care -työtoiminnan on tarkoitus tarjota elämyksiä ja vaihtelua asiakkaan työtoimintaan ja se on vaihtoehto asiakkaan toimintakeskuspäivälle tai vastaavalle palvelulle. Sosiaalihuollon puolella Soite puolestaan tarjoaa palvelusetelin käyttömahdollisuutta täysi-ikäisille asiakkaille osana sosiaalista kuntoutusta. Green Care -työtoiminnasta haetaan tukea sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamiseen, kuten arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen, elämänhallintaan ja sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin.

Soiten asiakkaalle myönnetään Effectorissa palveluseteli, jolla hän voi osallistua Green Care -työtoimintaan yksilöllisen palvelupäätöksen mukaisesti 1-5 päivänä viikossa 3-6 tuntia päivässä. Vammaispalveluiden asiakkaille palvelusetelin arvo on 81,50€ / päivä ja sosiaalisen kuntoutuksen puolella palvelusetelin arvo on 60€ / päivä. Järjestelmästä lähtee asiakkaalle viranhaltijapäätöksen lisäksi palvelusetelipäätös, ohjeet palvelusetelin käyttämiseen sekä luettelo Soiten hyväksymistä palveluntuottajista.

Tällä hetkellä Green Care -työtoiminnan palveluntuottajiksi on hakeutunut palse.fi -portaalin kautta neljä palveluntuottajaa, joiden tarjoamista palveluista asiakkaalla on mahdollisuus valita itselleen mielekkäin työmuoto.  Asiakkaalla on mahdollisuus tilata palvelua myös useammalta palvelutuottajalta palvelusetelipäätöksen voimassaolon aikana. Palveluntuottajat kirjaavat asiakkaiden toteutuneet työpäivät järjestelmään ja lähettävät asiakkaista säännöllisesti vapaamuotoisen palautteen. Kirjausten perusteella järjestelmä laskee tuottajille summan, jonka verran he ovat oikeutettuja laskuttamaan Soitelta. Palveluntuottaja voi laskuttaa myös käyttämättä jääneen Green Care -työtoimintapäivän, mikäli sitä ei ole peruutettu riittävän ajoissa.

Soite saa tiedon toteutuneista työpäivistä, kun tuottaja on kirjannut nämä järjestelmään. Sähköisen palveluseteliprosessin myötä kaikki prosessin aikana syntynyt tieto löytyy yhdestä paikasta ja on raportoitavissa eteenpäin.

Haluatko kuulla miten teidän toimintaanne olisi mahdollista tukea Effector Palvelusetelit -järjestelmäratkaisulla? Lue lisää sivuiltamme http://www.polycon.fi/ratkaisut/palvelusetelit ja ota yhteyttä!

 

Hoitotarvikejakelu kehittyy suurin harppauksin

Kuntien ja kuntayhtymien hoitotarvikejakelutoiminnan sähköiseen hallinnointiin 2000-luvulla lanseerattu Effector Hoitotarvikejakelu -järjestelmä kehittyy tänä vuonna suurin harppauksin. Käynnissä olevan pilottihankkeen tavoitteena on laajentaa järjestelmää vastaamaan yhä paremmin kunnan ja hoitotarvikejakelun asiakkaan tarpeisiin.

Effector Hoitotarvikejakelu -järjestelmä tukee hoitotarvikejakeluprosessin eri vaiheita mahdollistaen kunnalle hoitotarvikejakelun asiakkaiden jakelupäätösten ja jakelutapahtumien rakenteisen kirjaamisen ja hallinnan, hoitotarvikkeiden tilaamisen toimittajilta sekä toimintaan liittyvän varastonhallinnan. Lisäksi järjestelmä automatisoi suoratoimitettavien hoitotarvikkeiden tilauksiin liittyvien ostolaskujen käsittelyn. 

Pilottihankkeen puitteissa tapahtuvan kehittämistyön tavoitteina ovat asiakkaan vapauttaminen hoitotarvikejakelupisteiden rajatuista aukioloajoista sekä varastonhallinnan ja logistiikan prosessien tukeminen. Kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän kanssa.

 

Hoitotarvikejakelun asiakkaille tullaan pilottihankkeen puitteissa syksyllä mahdollistamaan kansallisen www.palse.fi -asiointiportaalin kautta omien hoitotarviketietojen selailu ja hoitotarvikkeiden tilaaminen hoitotarvikkeet myöntäneeltä kunnalta. Kunnan ratkottavaksi jää, tarjoaako se asiakkailleen jakelupisteestä tapahtuvan noudon ohella muita toimitustapoja. Effectorin tuella asiakkaiden tilausten keräily varastosta ja kuljetus esimerkiksi koodilla avattaviin lokeroautomaatteihin onnistuu vaivatta. Kuljetusprosessin etenemistä tukee osaltaan myös älypuhelimella tai tabletilla käytettävä Android-pohjainen Effector Mobile -sovellus.

 

Haluatko kuulla lisää Effector Hoitotarvikejakelu -järjestelmästä? Ota yhteyttä, niin arvioidaan yhdessä, millaisia hyötyjä Effector hoitotarvikejakelutoimintaanne pystyisi tuomaan! 

 

Lisätietoja: 

Niina Uolamo-Paakkonen, toimitusjohtaja Polycon Oy

puh 040 519 3934,  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.