Uutiset

KuntoApu - Basware IP -liittymä käyttöön Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä

Syksyn 2009 aikana rakennettu KuntoAvun ja Basware IP -järjestelmän välinen liittymä otettiin käyttöön Eksote-piirissä vuoden alussa.

Liittymä siirtää KuntoApu-järjestelmässä hallinnoitavat maksusitoumus-, tilaus- ja toimitustiedot automaattisesti IP - laskujen sähköiseen hallintajärjestelmään, jolloin tiedot ovat hyödynnettävissä laskujen tarkistuksessa ja käsittelyssä. Laskut kohdistetaan maksusitoumuksiin ja tilauksiin, minkä jälkeen laskun tiedot siirtyvät sähköisesti KuntoApuun. Näin ollen laskutietoja ei tarvitse tallentaa erikseen KuntoApuun.

Liittymä tulee sekä tehostamaan laskujen maksuperusteiden tarkistamista että poistamaan laskutietojen tuplatallennustyön.

Liittymän käyttöönoton yhteydessä kaikki 1.1.2009 lähtien tallennetut maksusitoumukset ja tilaukset siirrettiin kerta-ajona IP-järjestelmään, minkä ansiosta saapuvat apuvälinelaskut ovat heti kohdistettavissa tilaukseensa.

KuntoApu

KuntoApu-järjestelmän tarjouspyyntöjen ja tarjousten hallintaohjelmisto käyttöön myös Pohjois-Savossa

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on tilannut KuntoApu-järjestelmän tarjouspyyntöjen ja tarjousten hallintaohjelmiston. Ohjelmisto mahdollistaa tarjouspyyntökierroksen, sisältäen tarjousten vertailun sekä pisteytyksen, käsittelyn ohjatulla ja hallitulla tavalla.

Tarjouspyyntöosio otetaan käyttöön välittömästi ja sen avulla on tarkoitus hoitaa mm. ERVA-alueen yhteiskilpailutukset, joiden valmistelutyöt alkavat kahden viikon päästä.

Toimitukseen sisältyy lisäksi toimintoja, joiden avulla voidaan jakaa kilpailutuksessa syntynyt kausisopimusaineisto ERVA-alueen sairaanhoitopiirien välillä.

KYS-ERVA-alueelle kuuluu Pohjois-Savon, Keski-Suomen, Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirit sekä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä.

KuntoApu