Uutiset

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri otti käyttöönsä kaihileikkausten sähköiset palvelusetelit

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri aloitti kaihileikkausten sähköisten palveluseteleiden käytön 16.1.2015. Ensimmäisen viikon aikana sähköisiä palveluseteleitä myönnettiin maltillisesti, minkä jälkeen vauhti on kiihtynyt. Sähköisen palvelusetelijärjestelmän käyttöönottoa seuranneen ensimmäisen kuukauden aikana myönnettiin yhteensä 681 palveluseteliä. Palvelusetelit ovat voimassa kuusi kuukautta myöntämispäivästä.

Kaihileikkauksia tarjoavat yksityiset palveluntuottajat ovat voineet hakeutua HUS:n kaihileikkausten palveluntuottajiksi kesäkuusta 2014 lähtien. Mukaan on tähän mennessä hyväksytty kymmenen kaihileikkauksia tarjoavaa organisaatiota/palveluntuottajaa.

Ensimmäinen sähköisen palvelusetelin saanut potilas on leikattu 3.2.2015. Sähköinen hoitopalaute on saapunut HUS:iin samana päivänä. Kuukauden sisällä sähköisen palvelusetelitoiminnan aloittamisesta oli leikattu 68 potilasta.

Ennen sähköisen palvelusetelin käyttöönottoa HUS:lla oli käytössään kaihileikkausten paperimuotoinen palveluseteli. Uusi sähköinen toimintamalli mahdollistaa muun muassa sen, että palveluntuottaja saa potilaan lähetteen käyttöönsä sähköisessä muodossa ja huolehtii palvelusetelitoimintaan liittyvistä hallinnollisista töistä palveluseteliportaalissa osoitteessa https://hus.palse.fi.

Sähköinen toimintamalli nopeuttaa useita palveluseteliprosessin vaiheita ja potilaan leikkaukseen pääsyä. Se automatisoi prosessin hallinnollisia työvaiheita, muun muassa hoitopalautteiden välittämisen ja laskutuksen osalta.

Projektipäällikkö Tuukka Uusheimo HUS Tietohallinnosta arvioi sähköisen järjestelmän suurimmaksi hyödyksi tiedon paremman ja varmemman liikkuvuuden ja sen paremman laadun. Tiedon parempi liikkuvuus näkyy esimerkiksi siinä, että palveluntuottaja saa käyttöönsä potilasta koskevat tiedot sähköisesti heti potilaan yhteydenoton jälkeen ja pystyy näin ollen tekemään leikkaussuunnitelman nopeammin.

Kaihileikkauksessa potilaan silmään asennetaan hydrofobinen yksitehoinen tekomykiö, jonka avulla potilas näkee yleensä kauas ilman silmälaseja.

Kun käyttöönotetusta sähköisestä palvelusetelistä on saatu kerättyä riittävästi kokemuksia, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin on tarkoitus laajentaa sen käyttöä muihin toimenpiteisin ja hoitoihin.

Lisätietoja:
Anne Kauppinen, osastonhoitaja, HUS Silmätautien klinikka
p. 050 428 4144, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tuukka Uusheimo, projektipäällikkö, HUS Tietohallinto
p. 050 410 7499, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on myöntänyt ensimmäiset sähköiset palvelusetelit peruukkien hankintaan

Kuopion yliopistollisen sairaalan potilaiden valinnanvapaus kasvoi tammikuussa 2015 PSSHP:n otettua peruukkihankinnoissa käyttöönsä Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta hallinnoitavan sähköisen palvelusetelin.

Peruukin hankintaan myönnettävän maksusitoumuksen sijaan KYS:n potilas voi nyt halutessaan valita arvoltaan samansuuruisen palvelusetelin. Palvelusetelin saanut potilas voi hankkia peruukin miltä tahansa palvelusetelitoimintaan mukaan hakeutuneelta ja PSSHP:n hyväksymältä palveluntuottajalta, myös Pohjois-Savon ulkopuolelta. Setelin keskeinen etu potilaan näkökulmasta on valinnanvapauden kasvu; potilas voi käyttää palvelusetelin sillä palveluntuottajalla, jonka tarjoama peruukkimallisto, asiantuntemus, toimipisteiden sijainti ja muut yksilöivät tekijät parhaiten vastaavat hänen tarpeitaan.

Palveluntuottajat ovat 7.1.2015 alkaen voineet hakeutua PSSHP:n palvelusetelipalvelun tuottajiksi täyttämällä toimintaa varten laaditun hakemuslomakkeen Palveluseteliportaalissa, osoitteessa https://palse.fi. Palvelusetelitoimintaan mukaan hakeutuvat palveluntuottajat ilmoittavat hakemuslomakkeessaan mm. tiedot yrityksestään ja sen henkilöstöstä sekä saatavilla olevista peruukeista ja niiden hinnoista. Nämä tiedot ovat edelleen palvelusetelin saaneen asiakkaan käytössä hänen valitessaan itselleen sopivinta palveluntuottajaa.

Lisätietoja:
Anna-Kaisa Koistinen, apuvälinesuunnittelija, KYS
p. 044 717 4313, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sähköisen palvelusetelin käyttö laajenee Porin perusturvakeskuksessa

Porin perusturvakeskus on syyskuusta 2014 asti myöntänyt Effector Palvelusetelit -tietojärjestelmän kautta fysio-, lymfa- ja toimintaterapian sähköisiä palveluseteitä. Alkuvuonna 2015 Porin perusturvakeskus tulee ottamaan käyttöönsä vastaavat puheterapian ja lääkärin vastaanottoajan palvelusetelit.

Puheterapian palveluntuottajat ovat 14.1.2015 asti voineet hakeutua Porin palvelusetelipalvelun tuottajiksi https://palse.fi -Palveluseteliportaalin kautta. Lääkärin vastaanottoaikoja tarjoaville palveluntuottajille vastaava hakumahdollisuus on auennut samassa internetportaalissa 22.1.2015. Palveluseteleiden myöntäminen aloitetaan, kun saapuneet hakemukset on käsitelty Porin perusturvakeskuksessa.

Uusia nimityksiä Polyconissa

 

Niina UolamoKauppatieteiden maisteri Niina Uolamo on nimitetty Polyconin kehitysjohtajaksi. Niinan vastuualueisiin kuuluvat mm. asiakastoimitukset ja asiakastuki sekä talous- ja henkilöstöhallinto. Niina on ollut Polyconin palveluksessa maaliskuusta 2014 lähtien talous- ja hallintokoordinaattorina.

 

Case Eksote: Sähköinen palveluseteli vapautti henkilöresursseja asiakastyöhön

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kuntayhtymä otti käyttöön Effector Palvelusetelit -järjestelmän ja https://palse.eksote.fi -palveluseteliportaalin mahdollistamat omaishoidon sijaistoiminnan sähköiset palvelusetelit marraskuun 2013 alussa. Sitä ennen omaishoidon vapaan paperiset palvelusetelit postitettiin kuukausittain asiakkaille kunkin kunnan toimesta erikseen.

Sähköisten palveluseteleiden käyttöönottoprojektin yhteydessä yhtenäistettiin omaishoidon sijaistoiminnan hallinnan prosessit Eksoten alueella. Prosessin sujuvuuden lisäämiseksi otettiin käyttöön Effica-järjestelmästä automaattisesti tuotettavat raportit, joiden perusteella Effector-palvelusetelijärjestelmä luo kuukausittain kolme 95 euron arvoista palveluseteliä niille asiakkaille, joiden kohdalla 15 vrk:n kotonahoitoehto täyttyy.

Suhteellisen mittavista prosessimuutoksista johtuen käyttöönottoprojekti oli Eksotessa suuri rutistus. Toisaalta, kun sähköisten palveluseteleiden myöntämisessä päästiin vauhtiin, voitiin hallinnollisen työmäärän todeta vähentyneen kaikissa palveluseteliprosessin vaiheissa. Pois jääneitä työvaiheita ovat mm. kuukausittain omaishoitajan vapaaoikeuden tarkistamiseksi suoritettu omaishoidettavan hoitovuorokausitietojen selaaminen ja laskujen tarkistukseen liittynyt selvitystyö. Sähköisen järjestelmän ansiosta työntekijöille jää enemmän aikaa asiakastyöhön kuin aikaisemmin.

Palvelusetelijärjestelmän käyttöönoton yhteydessä toteutettu toimintamallien yhtenäistäminen on yhdessä palvelusetelijärjestelmän kanssa helpottanut myös raportointia. Aiemmin alueen kunnat toimivat itsenäisesti, omien toimintamalliensa mukaan, jolloin myös raportit piti koostaa aikaa vievänä käsityönä yksittäisten kuntien tiedoista. Nyt Effector-järjestelmä tuottaa keskitetyt raportit sekä toiminnanohjaukseen tarvittavia tietoja.

Käytettävänä olevan saldon seurantaa helpottaa asiakkaille joka kuun alussa automaattisesti postitettava saldotiliote. Tiliotteessa näkyvät sekä myönnetyt uudet setelit että edellisen kuukauden aikana käytetyt palvelut. Myös yrittäjien palvelusetelitoimintaan liittyvä hallinnollinen työmääränsä on vähentynyt, kun järjestelmä huolehtii käyntikirjanpidosta ja tuottaa laskutustiedot.

Syyskuussa 2014 Eksotessa laajennettiin sähköisen palvelusetelin käyttöä ottamalla käyttöön lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun sähköinen palveluseteli. Suurin osa palveluntuottajista on samoja kuin omaishoidon vapaan palveluissa.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri on ensimmäinen Suomen julkinen toimija, joka on ottanut käyttöönsä täysin sähköisen palveluseteliprosessin palvelusetelin myöntämisestä laskun maksuun. Eksoten alueella toimii noin 900 omaishoitajaa, joista noin 640 on valinnut palvelusetelin omaishoidon vapaan vaihtoehdokseen.

Sähköinen palveluseteli soveltuu erityisesti palveluihin, joissa palveluseteleiden ja palvelutapahtumien määrä on suuri. Mitä suuremmat volyymit, sitä enemmän sähköinen toimintamalli automatisoi prosesseja.

Lisätietoja:
Taru Häyrynen, toimistonhoitaja, Eksote, omaishoidon tukikeskus
p. 040-127 4117 , Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Leif Esselström, toimitusjohtaja, Polycon Oy
p. 040 578 9608, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Porin perusturvakeskus otti käyttöönsä Effector Palvelusetelit -järjestelmän mahdollistamat sähköiset palvelusetelit

Porin perusturvakeskus on syyskuun alussa aloittanut Effector Palvelusetelit -järjestelmän mahdollistamien sähköisten palveluseteleiden käytön fysio-, toiminta- ja lymfaterapiapalveluiden järjestämisessä. Palvelusetelit korvaavat aikuisasiakkaiden lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelut.

Kesän ja alkusyksyn 2014 aikana läpiviety Effector Palvelusetelit -järjestelmän käyttöönotto eteni Porin perusturvakeskuksessa nopealla aikataululla; käyttöönoton määrittelyvaihe aloitettiin kesäkuussa ja ensimmäiset palvelusetelit myönnettiin järjestelmän kautta syyskuun alussa. Määrittelyvaiheessa palvelusetelin myöntäjä päättää palvelusetelin arvosta, sisällöstä ja palveluseteliprosessin eri vaiheissa sovellettavista säännöistä. Palveluntuottajat hakeutuvat mukaan prosessiin täyttämällä hakua varten suunnitellun hakemuslomakkeen, minkä jälkeen palvelusetelin myöntävä taho päättää hakemusten hyväksymisestä.

Palvelusetelin keskeisiä etuja ovat potilaiden valinnanvapauden kasvu ja palvelurakenteen joustavuus. Palvelusetelin saanut asiakas pääsee itse valitsemaan haluamansa palveluntuottajan listalta, joka on nähtävissä niin www-portaalissa, osoitteessa https://palse.fi, kuin myös jokaisen palvelusetelipäätöksen liitteissä. Potilas voi halutessaan kieltäytyä palvelusetelistä ja valita setelin myöntäjän oman palvelun.

Sähköisen palvelusetelijärjestelmän avulla palvelusetelitoiminta on kunnan tai kuntayhtymän näkökulmasta mahdollista toteuttaa joustavalla ja kustannustehokkaalla tavalla. Siirrettäessä prosessin hallinta ruutuvihoista tai Excel-taulukoista sähköiseen järjestelmään päästään eroon turhista manuaalisista työvaiheista, minkä seurauksena prosessi kevenee olennaisesti.

Lisätietoja:
Maarit Metsänen, fysioterapeutti, Porin perusturvakeskus
p. 044 701 3616, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Leif Esselström, toimitusjohtaja, Polycon Oy
p. 040 578 9608, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Eksote laajensi sähköisen palvelusetelin käyttöä lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun järjestämiseen

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri on syyskuun alkupuolella aloittanut Effector Palvelusetelit -järjestelmän mahdollistaman sähköisen palvelusetelin käytön lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun järjestämisessä. Palveluntuottajat ovat heinäkuun alusta lähtien voineet hakeutua palvelusetelin palveluntuottajaksi www-portaalissa, osoitteessa https://palse.eksote.fi.

Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta on Eksotessa jo syksystä 2013 lähtien hallinnoitu omaishoidon sijaistoiminnan palveluseteleitä. Sähköinen palvelusetelijärjestelmä on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä mahdollistanut palveluseteliprosessiin liittyvän työkuorman merkittävän kevenemisen ja tätä kautta prosessin sujuvuuden ja tehokkuuden lisääntymisen.

Case KHSHP: Siirtyminen ostopalveluista palveluseteleihin laski kustannuksia 13 - 15 %

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä otti lääkinnällisen kuntoutuksen fysio- ja toimintaterapioiden sähköiset palvelusetelit käyttöön vuoden 2013 alusta. Sitä ennen vastaavat palvelut hankittiin ostopalveluina. Palveluseteleiden käyttöönotosta lähtien ostopalveluja on käytetty vain niissä tilanteissa, kun potilas käyttää oikeuttaan kieltäytyä palvelusetelistä ja/tai kun potilaan yksilöllisen tarpeen kannalta on perusteltua jatkaa terapiaa tutun palveluntuottajan kanssa.

Syyskuussa 2014 koottiin tilastoja toteutuneista palvelusetelikustannuksista ja verrattiin niitä vuoden 2012 ostopalvelutoiminnan kustannuksiin. Voitiin todeta, että mikäli vuonna 2013 palveluseteleillä myönnetyt palvelut olisi hankittu vuoden 2012 keskimääräisillä ostopalveluhinnoilla, kustannukset olisivat olleet huomattavasti suurempia. Fysioterapiapalveluissa säästöä tuli 13 % ja toimintaterapiapalveluissa jopa 15 %. Rahassa mitattuna tämä tarkoittaa pelkästään fysioterapioiden osalta noin 37.000 euron vuosittaista kustannussäästöä.

KHSHP:n kuntoutuspäällikkö Tanja Avelin toteaakin, että "vaikka palveluiden kokonaismäärä on pysynyt kutakuinkin samana, olimme kyllä huomanneet, että rahaa kuluu vähemmän kuin aikaisimpina vuosina. Se, että prosentuaalinen säästö on näinkin merkittävä, oli kuitenkin positiivinen yllätys."

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on sittemmin ottanut sähköiset palvelusetelit käyttöön myös puheterapiapalveluissa syksyllä 2013 ja psykoterapiapalveluissa syksyllä 2014.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on ollut sähköisen palvelusetelin edelläkävijä ja ottanut käyttöön Effector Palvelusetelit -järjestelmän ja palse.fi -palveluseteliportaalin jo syksyllä 2012.

Palveluseteli sopii ostopalveluita paremmin järjestämismuodoksi sellaisille palveluille, joissa määrällinen volyymi on riittävän suuri, palveluntuottajien määrä on niin iso, että kilpailu toimii, ja ostettavat palvelut ovat selkeästi kategorisoitavissa "tuotteisiin". Ostopalvelujen ja puitesopimusten ongelmana on, että markkinat sulkeutuvat pitkäksi ajaksi, mikä estää uusien toimijoiden tulon markkinoille ja pitkällä tähtäimellä johtaa markkinoiden monopolisoitumiseen.

Lisätietoja:
Tanja Avelin, kuntoutuspäällikkö , KHSHP
p. 03-629 2221, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Leif Esselström, toimitusjohtaja, Polycon Oy
p. 040 578 9608, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Laskunkäsittelyä helpottavia uusia järjestelmäintegraatioita

Effectorin ja asiakkaidemme eri laskunkäsittelyjärjestelmien välille on kevään ja kesän aikana toteutettu laskujen käsittelyä helpottavia integraatioita.

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on kuluvan vuoden aikana tehostanut ostolaskujen käsittelyprosessiaan ottamalla käyttöönsä Effector- ja Rondo-järjestelmien välisen integraation. Integraatio otettiin käyttöön kesäkuussa. Järjestelmien välisen integraation ansiosta Effectoriin syötetyt tilaukset ja maksusitoumukset siirtyvät nyt tiliöintitietoineen Rondoon, mikä mahdollistaa sen, että Rondossa käsiteltävä lasku voidaan suoraan kohdistaa Effectorin tilaustietoihin. Tällä tavoin voidaan vaivattomasti tarkistaa, että laskun ja tilauksen tiedot täsmäävät toisiinsa, ja hyväksyä tilaukseen täsmäävä lasku automaattisesti.

Rondossa tehdyn kohdistuksen jälkeen valmis laskuaineisto palautuu Effectoriin, minkä seurauksena Effectorissa on aina oikeat ja ajantasaiset tiedot siitä, mitä on laskutettu ja mitä on vielä laskuttamatta. Toteutuneet kustannustiedot ovat hyödynnettävissä niin raportoinnissa, budjetin seurannassa kuin tapahtumakohtaisessa seurannassa.

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin otti tammikuussa 2014 käyttöönsä Effectorin ja Workflow-laskunkäsittelyjärjestelmän välisen liittymän. Liittymässä lasku vastaanotetaan Workflow-järjestelmään, mistä se liitteineen siirtyy Effectoriin. Lasku käsitellään Effectorissa kohdistamalle se niihin tilauksiin, joita se koskee. Tässä vaiheessa voidaan tarvittaessa samalla päivittää tilauksen tietoja, mikä saattaa olla tarpeen esimerkiksi silloin, jos on tehty lisätilauksia tai osa tilauksista on saapunut vajaana. Laskun tiedot voidaan aina tarkistaa liitteeltä, joka on näkyvissä samassa näkymässä.

Kohdistuksen jälkeen lasku asiatarkistetaan Effectorissa. Jos laskun tiedot täsmäävät tilaukseen, lasku hyväksytään automaattisesti. Laskun ja tilaustietojen väliset eroavaisuudet hyväksytään erikseen. Kun lasku on kokonaisuudessaan hyväksytty, siirtyvät laskun tiliöintitiedot Workflow-järjestelmään. Workflow-järjestelmästä se siirtyy edelleen automaattisesti maksatukseen ja kirjanpitoon.

Effector käyttöön Kouvolassa

Kouvolan kaupungin terveyspalveluissa on otettu käyttöön Effector-järjestelmä, jota käyttävät sekä hoitotarvikepalvelun että kotihoidon henkilöstö. Järjestelmään kirjataan kullekin asiakkaalle ilmaiseksi annettavien hoitotarvikkeiden määrät, esimerkiksi kuinka paljon asiakas voi noutaa diabeteksen hoitoon tarvitsemiaan tuotteita.

Asiakkaan noutamat tarvikemäärät kirjataan järjestelmään, minkä ansiosta järjestelmästä voidaan raportoida jaettujen hoitotarvikkeiden määrät esimerkiksi asiakkaittain, asiakasryhmittäin, toimipisteittäin ja tuoteryhmittäin. Samalla saadaan tieto hoitotarvikkeiden jakelun kustannuksista halutulla tavalla ryhmiteltynä.