Uutiset

Satakunnan sairaanhoitopiiri laajensi sähköisen palvelusetelin käyttöä peruukkien hankintaan

Satakunnan sairaanhoitopiiri on heinäkuussa 2015 laajentanut sähköisen palvelusetelijärjestelmän käyttöä lääkinnällisestä kuntoutuksesta henkilökohtaisiin apuvälineisiin. Aiemmin samana vuonna, maaliskuun 2015 lopussa Satakunnan sairaanhoitopiiri otti käyttöönsä Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta hallinnoitavat sähköiset lääkinnällisen kuntoutuksen fysio-, toiminta-, ratsastus- ja puheterapioiden palvelusetelit.

Peruukkipalveluita tuottaville yksityisille palveluntuottajille avattiin 16.6.2015 mahdollisuus hakeutua mukaan sairaanhoitopiirin palvelusetelitoimintaan palveluseteliportaalin https://palse.fi kautta. Uusi toimintamalli on saanut palveluntuottajien taholta positiivisen vastaanoton. Hakemuksen on tähän mennessä jättänyt jo 16 palveluntuottajaa eri puolilta Suomea. Heistä 14 on tähän mennessä hyväksytty sairaanhoitopiirin palveluntuottajiksi kahden hakemuksen ollessa edelleen käsittelyssä.

Satakunnan sairaanhoitopiirin hyväksymien peruukkeja tarjoavien palveluntuottajien tietoja pääsee tarkastelemaan palveluseteliportaalissa. Sairaanhoitopiiri myöntää tällä hetkellä palveluseteliä keinokuituhiusperuukkien hankintaan. Palveluseteleitä peruukin hankintaan on myönnetty jo yli neljäkymmentä kappaletta.

Ostopalveluista palveluseteleiden käyttöön siirtymisen yhtenä keskeisenä hyötynä voidaan nähdä asiakkaan valinnanvapauden kasvu. Palveluseteliasiakas voi palvelusetelin saatuaan kattavasti vertailla valittavissa olevia, sairaanhoitopiirin hyväksymiä palveluntuottajia ja valita omiin henkilökohtaisiin tarpeisiinsa ja toiveisiinsa parhaiten sopivan palveluntuottajan.

Lisätietoja:
Vuokko Lampinen-Laine, kuntoutussuunnittelija, Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
p. 044 707 9430, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Porin perusturvakeskus laajensi sähköisen palvelusetelin käyttöä yleislääkärin vastaanottokäynteihin

Porin perusturvakeskus otti alkuvuonna käyttöönsä yleislääkärin vastaanottokäynnin sähköisen palvelusetelin. Palvelusetelin turvin asiakas pääsee yksityisen yleislääkärin vastaanotolle silloin, kun Porin perusturvakeskuksen omien terveysasemien lääkärien vastaanottoaikoja ei ole saatavissa kiireellisyysarvion edellyttämässä ajassa. Tällaisia tilanteita voi synnyttää esimerkiksi lääkärivajaus omassa toiminnassa tai vaikkapa erityiset palvelutarpeen huippujaksot kuten flunssakaudet ja epidemiat.

Palvelusetelin arvo on 50 euroa. Helmikuun lopun jälkeen yleislääkärin vastaanottokäynnin palveluseteleitä on myönnetty noin 170 kappaletta.

Palvelusetelin saanut asiakas voi valita Porin perusturvakeskuksen hyväksymistä palveluntuottajista itselleen sopivimman. Mukaan toimintaan on tähän mennessä hakeutunut neljä yksityistä palveluntuottajaa; Medipori Oy, Porin Lääkäritalo Oy, Mehiläinen Pori ja Terveystalo Pori.

Uusi toimintamalli on saanut myönteisen vastaanoton. Sähköisessä toimintamallissa asiakas toimittaa valitsemalleen palveluntuottajalle Porin perusturvakeskuksen myöntämän palvelusetelin tiedot ja palveluntuottaja tuottaa palvelun ja raportoi palvelun toteutumisesta palveluseteliportaalissa https://palse.fi. Palvelusetelin puitteissa toteutuneiden vastaanottokäyntien raportoinnin lisäksi palveluntuottajat ovat velvollisia ylläpitämään omia tietojaan, lähettämään hoitopalautteet ja hoitamaan palveluseteleihin liittyvän laskutuksen palveluseteliportaalin kautta.

Porin perusturvakeskukselle sähköinen palveluseteli tuo joustavuutta lääkäripalveluiden järjestämiseen. Sähköinen järjestelmä takaa palveluseteliprosessin sujuvan hallinnan mahdollistamalla mm. myönnettyjen palveluseteleiden määrän sekä vastaanottokäyntien toteutumisen reaaliaikaisen seurannan.

Lisätietoja:
Hannele Oksanen, osastonhoitaja, Porin perusturvakeskus
p. 044 701 4513, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Vuoden 2015 Effector-pääkäyttäjäpäivät pidettiin Kemissä 20.-21.5.2015

Järjestyksessään 15. Effector-pääkäyttäjäpäivät järjestettiin 20.-21.5.2015 Kemissä. Päiviä isännöi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinekeskus ja kuntoutustutkimusyksikkö yhteistyössä Polycon Oy:n kanssa. Osallistujamäärää oli hieman pienempi kuin edellisinä vuosina, mutta oli ilahduttavaa nähdä uusia nimiä osallistujien joukossa.

Effector pääkäyttäjäpäivät 2015

Päivien puheenvuoroissa käsiteltiin mm. Effectorin ja eri laskunkäsittelyjärjestelmien välisiä integraatioita, laskunkäsittelyn automatisointia, sähköisen allekirjoituksen tuomia hyötyjä, palauttamattomien apuvälineiden perintää, apuvälineiden huoltopalveluja sekä Effector Palvelusetelit -järjestelmäosion käyttökokemuksia ja nykytilannetta. Polycon halusi päivien aikana kuulla käyttäjien mielipiteitä kehitteillä oleviin toiminnallisuuksiin liittyen. Päivien aikana käydyn keskustelun perusteella päätettiin, että asiakaspalautteen keräämismahdollisuus tullaan laajentamaan palveluseteliasiakkaiden piiristä koskemaan myös maksusitoumusasiakkaita. Lisäksi Effector-järjestelmän ulkoasun ja käyttäjäystävällisyyden kehittämistä jatketaan päivien aikana esitettyjen konkreettisten ehdotusten pohjalta.

Keskiviikkoiltaa vietettiin Ruotsin puolella Kukkolaforsenin kauniissa, joskin hieman sateisissa, maisemissa. Maistuvan illallisen lisäksi pääsimme tutustumaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueellisen apuvälinekeskuksen historiaan eläväisen esityksen kautta.

Effector pääkäyttäjäpäivät 2015 iltaohjelma

Seuraavat käyttäjäpäivät tullaan järjestämään keväällä 2016 Lappeenrannassa. Käyttäjäpäivien ohjelma muuttuu entistä monipuolisemmaksi, sillä kaksipäiväisen tapahtuman toisena päivänä järjestetään rinnakkaissessio palveluseteliasioiden käsittelylle.

Päivän aikana käytetyt PowerPoint-esitelmät ja muu materiaali on nähtävissä Effector keskuksessa.

Polycon osallistui Terveydenhuollon ATK-päiville

Polycon oli jälleen mukana Terveydenhuollon ATK-päivillä, jotka järjestettiin tänä vuonna Tampereella 12.-13.5.2015.

Haastoimme toiminnallisella osastollamme messuvieraat hakkaamaan nauloja suureen haapapölkkyyn hieman viallisella vasaralla. Näin messuilijat havaitsivat konkreettisesti, kuinka suuri merkitys toimivilla työkaluilla on työn tehokkuuteen ja mielekkyyteen. Ennätystulos miesten sarjassa kuuden tuuman naulalla oli kuusi lyöntiä ja naisten sarjassa viiden tuuman naulalla seitsemän lyöntiä.

Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 kilpailu

Osastollamme vierailleet saivat myös osallistua iPad minin arvontaan. Arvontalomakkeessa kysyttiin muutama kysymys sähköiseen palveluseteliin liittyen ja useaa messuvierasta hämmästyttikin se, miten monipuolisesti sähköistä palveluseteliä voidaan hyödyntää sekä lain mukaan että Effector Palvelusetelit -järjestelmän puolesta. Naulojen hakkaamisen ja arvonnan lisäksi osastollamme käytiin mielenkiintoisia keskusteluja palveluseteliprosessin hallintaan ja sähköiseen palveluseteliin liittyen.

Keskiviikkona Polyconin toimitusjohtaja Leif Esselström piti sosiaalipalvelujen sähköiseen palveluseteliin keskittyvän puheenvuoron "Hallinnolliset työt pois vanhus- ja vammaispalvelujen palveluseteliprosessista". Leif havainnollisti esimerkkien avulla, kuinka sähköinen palvelusetelijärjestelmä helpottaa ja nopeuttaa palveluseteliprosessia sekä automatisoi sen vaiheita.

Messujen viimeisellä tunnilla suoritetun iPadi minin arvonnan voitti Kati Tuovinen. Onnea uudelle omistajalle!

Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 messuosasto

Lämmin kiitos onnistuneista ATK-päivistä kaikille messuvieraille!

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri tehosti ostopalvelujen hallintaa ja automatisoi ostopalvelulaskujen käsittelyä

Etelä-Savon Sairaanhoitopiiri on kevään 2015 aikana ottanut käyttöönsä Effector-järjestelmän sairaanhoidollisten ostopalvelujen halllintaosion, jonka avulla hallinnoidaan niin yksityisille kuin muihin sairaanhoitopiireihin hoidettavaksi lähetettyjen potilaiden maksusitoumuksia ja toteutuneita kustannuksia. Varsinkin muiden sairaanhoitopiirien lähettämien laskujen käsittely on aiemmin työllistänyt kovasti ESSHP:n laskunkäsittelijöitä.

Sairaanhoidon maksusitoumukset kirjataan vastedes Effectoriin, jotta voidaan kohdistaa toteutuneet kustannukset maksusitoumus- ja potilaskohtaisesti. Näin jokaisen maksusitoumuksen kustannukset ja hoitojaksot tilastoituvat oikein ja ne saadaan raportoitua tarvittavalla tarkkuustasolla. Päivystysluontoisten toimenpiteiden ja hoitojen kustannukset, joista ei ole maksusitoumusta (ns. "minivaltavat"), kirjataan vastaavalla tavalla järjestelmään, jolloin nekin saadaan samoihin raportteihin muiden ostopalvelukustannusten kanssa. Laskutiedoista luodaan myös kuntalaskutukseen siirrettävä aineisto, jonka avulla ostopalvelutoiminnan kustannukset läpilaskutetaan jäsenkunnilta.

Suurten laskuttajien kohdalla otetiin samassa yhteydessä käyttöön laskujen automaattinen käsittely. Ostopalvelulaskujen käsittely oli aikaisemmin kokonaan manuaalista työtä ja satasivuisten laskujen käsittelyssä meni aikaisemmin tuntitolkulla aikaa. Nyt Effectorin automaattisen käsittely myötä ostopalvelulaskujen käsittely on huomattavasti nopeutunut. Huhtikuun alusta lähtien maksusitoumukset on tallennettu Effectoriin, mikä edelleen nopeuttaa laskujen käsittelyä.

Lisätietoja:
Taru Saalasti, laskentapäällikkö, ESSHP
p. 044 351 9662, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Lasse Anderson, teknologiajohtaja, Polycon Oy
p. 040 523 8678, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Effector Palvelusetelit -järjestelmän ensimmäinen käyttäjäpäivä järjestettiin 28.4.2015

Effector Palvelusetelit -järjestelmän ensimmäinen käyttäjäpäivä pidettiin 28.4.2015 Helsingissä, Scandic Simonkentässä. Tapahtuma oli erittäin onnistunut; paikalle saapui 35 osallistujaa ja keskustelu oli päivän aikana aktiivista.

Käyttäjäpäivässä kuultiin mielenkiintoisia puheenvuoroja Effector Palvelusetelit -järjestelmän nykyisiltä käyttäjiltä. Päivän aikana esitettyjen konkreettisten esimerkkien avulla tuli hyvin esiin se, että palvelusetelijärjestelmää hyödynnetään jo tällä hetkellä hyvin monen tyyppisissä palveluissa sekä se, että järjestelmä taipuu joustavasti vastaamaan kunkin palvelun erityispiirteitä. Järjestelmän eri toiminnallisuuksia voidaan joustavasti hyödyntää palvelukohtaisten tarpeiden mukaan. Esimerkiksi kaihileikkauksen sähköisen palvelusetelin rakenteisen hoitopalautelomakkeen avulla saadaan kerättyä kaikki sairaanhoitopiirille tarpeellinen tieto ja siirrettyä se sähköisesti suoraan sairaanhoitopiirin potilastietojärjestelmään. Vastaavasti sosiaalipalvelujen säännöllisten palveluseteleiden osalta työmäärää vähentää palveluseteleiden automaattinen luonti järjestelmään ennalta määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

Näiden aiheiden lisäksi puheenvuoroissa käsiteltiin myös muun muassa hintahaarukkapohjaisen palveluntuottajaluettelon käyttöä peruukkipalvelusetelissä, sosiaalipalveluiden palveluseteliasiakkaille kuukausittain lähetettävää saldotiliotetta ja palvelukuittia sekä sähköisen palvelusetelin käytön laajentamista Porin perusturvakeskuksessa. Käyttäjäpäivään saatiin mukaan myös palveluntuottajan näkökulma, kun Suomen Terveystalon edustaja saapui kertomaan heidän kokemuksiaan sähköisen palvelusetelin käytöstä.

Polycon sai kiitosta siitä, että järjestelmää on kehitetty nopealla aikataululla vastaamaan asiakkaiden käyttöönottoprojekteissa esille tulleita tarpeita ja toiveita. Päivän aikana kuultiin myös osallistujien esittämiä konkreettisia kehitysehdotuksia, jotka tullaan huomioimaan tulevassa tuotekehityksessä. Uudet toiminnallisuudet tulevat helpottamaan sekä palveluseteleitä myöntävien organisaatioiden että palveluntuottajien työtä entisestään. Haluamme kiittää osallistujia arvokkaista kommenteista!

Jatkossa Effector Palvelusetelit -käyttäjäpäivä sulautuu osaksi vuosittain toukokuussa järjestettäviä Effector-pääkäyttäjäpäiviä. Kaksipäiväisen tapahtuman toisena päivänä järjestetään rinnakkaissessio palveluseteliasioiden käsittelylle.

Päivän aikana käytetyt PowerPoint-esitelmät ja muu materiaali on nähtävissä Effector keskuksessa.

SATSHP otti käyttöönsä sähköiset palvelusetelit fysio-, toiminta-, ratsastus- ja puheterapiapalveluissa

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä otti maaliskuussa käyttöönsä fysio-, toiminta-, ratsastus- ja puheterapian sähköiset palvelusetelit. Palveluntuottajat ovat 4.2.2015 alkaen voineet toimintaa varten laaditun hakemuslomakkeen täyttämällä hakeutua mukaan sairaanhoitopiirin palvelusetelitoimintaan.

SATSHP:ssa on käytetty palveluseteliä terapiapalveluiden järjestämisessä jo aiemmin. Asiakkaalle sähköiseen palveluseteliin siirtyminen ei käytännössä juurikaan näy; asiakas saa sairaanhoitopiiriltä edelleen paperisen palvelusetelipäätöslomakkeen ja tiedot sairaanhoitopiirin hyväksymistä palveluntuottajista. Sähköisessä toimintamallissa asiakkaalla on mahdollisuus palvelusetelin tietojen tarkasteluun, toteutuneiden ja käytettävissä olevien palveluiden seuraamiseen sekä hyväksyttyjen palveluntuottajien tietojen yksityiskohtaisempaan tarkasteluun ja vertailuun internetistä löytyvässä palveluseteliportaalissa https://palse.fi.

Palveluntuottajan näkökulmasta sähköiseen toimintamalliin siirtyminen tuo mukanaan merkittävämpiä, lähinnä toimintaprosesseihin liittyviä muutoksia. Sähköisessä toimintamallissa palveluntuottaja hallinnoi omia tietojaan, palveluseteliasiakkaitaan, toteutuneiden palvelutapahtumien raportointia, hoitopalautteiden lähettämistä sekä laskutusta palveluseteliportaalin kautta. Sähköiseen järjestelmään siirtymistä ovat kevään aikana tukeneet mm. palveluntuottajille järjestetyt infotilaisuudet.

Sairaanhoitopiirin näkökulmasta sähköiseen toimintamalliin siirtyminen tuo palveluseteliprosessiin merkittävää sujuvuutta ja parantaa yleisesti palvelusetelitoiminnan laatua. Satakunnan sairaanhoitopiiri suunnittelee vielä kuluvan kevään aikana laajentavansa sähköisen palvelusetelin käyttöä peruukkien hankintaan.

Lisätietoja:
Vuokko Lampinen-Laine, kuntoutussuunnittelija, Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
p. 044 707 9430, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Effector Hoitotarvikejakelu otettiin käyttöön Sosiaali- ja terveyspiiri Helmessä

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi, joka toimii Haapavedellä, Siikalatvassa ja Pyhännällä, on ottanut Effectorin Hoitotarvikejakelu -järjestelmän käyttöönsä. Helmessä ei ollut ennestään Effectoria käytössä missään toiminnoissa.

Käyttöönoton aikataulu oli varsin nopea. Kun Effector-järjestelmän toimitussopimus oli allekirjoitettu viime vuoden lopussa, tehtiin järjestelmän asennukset ja käyttöönoton muut tekniset valmistelut muutamassa viikossa. Tämän vuoden tammikuun lopussa pidettiin käyttäjäkoulutukset ja siirrettiin hoitotarvikejakelun historiatiedot Effectoriin, minkä jälkeen järjestelmän tuotantokäyttö alkoi helmikuun alusta. Hoitotarvikejakelutapahtumat on sen jälkeen kirjattu Effectoriin.

Helmi otti käyttöönsä järjestelmän laajimmilla toiminnallisuuksilla, jossa voidaan mm. hyödyntää tuotteiden EAN-viivakoodeja sekä hoitotarvikepäätöksissä ja -jakeluissa että varastonhallinnassa.

Mervi Lesonen Haapaveden terveyskeskuksen hoitotarvikejakelusta sanoo:
"Käyttäjän näkökulmasta Effectorin hoitotarvikejärjestelmä on helposti omaksuttava ja käyttäjäystävällinen. Tuotteet löytyvät järjestelmästä hyvin ja niiden lisäys ohjelmaan onnistuu helposti. Ohjelma on nopea käyttää asiakaspalvelutilanteissa. Kirjaaminen on siis helppoa. Effectorin käyttöönotto sujui hyvin ja erityisesti kiitosta annan tukeen jota teiltä on aina saanut nopeasti ja asiantuntevasti."

Lisätietoja:
Mervi Lesonen, perushoitaja, Haapaveden terveyskeskus
p. 044 759 1400, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Marianne Hakkarainen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 050 428 3030, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Effector Hoitotarvikejakelu on ennestään käytössä mm. Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Kouvolassa ja Kuopiossa.

Effector Hoitotarvikejakelu

Sähköisen palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto vähensi palveluntuottajien hallinnollista työmäärää

Helmikuussa 2015 toteutettiin sähköisen palvelusetelijärjestelmän toimintaa koskeva kysely Eksoten ja Porin perusturvakeskuksen palvelusetelipalveluntuottajille. Kyselyn tarkoituksena oli kerätä kokemuksia siitä, miten sähköinen palvelusetelijärjestelmä on palveluntuottajien näkökulmasta toiminut, sekä saada vinkkejä järjestelmän jatkokehittämisen tueksi.

Vastauksia saatiin Eksoten omaishoidon sijaistoiminnan palveluntuottajilta 37 kpl ja Porin terapiapalvelujen palveluntuottajilta 14 kpl. Eksotessa paperiset palvelusetelit oli korvattu sähköisellä järjestelmällä syksyllä 2013. Porissa puolestaan paperipohjaisista ostopalveluista oli siirrytty sähköiseen palvelusetelijärjestelmään syksyllä 2014. Suurin osa vastaajista ilmoitti käyttävänsä järjestelmää joko päivittäin tai useita kertoja viikossa.

Yleisesti ottaen vastaajat olivat tyytyväisiä sähköiseen järjestelmään. Eksoten palveluntuottajista 76 % antoi sähköisen palvelusetelijärjestelmän toiminnalle parhaan tai toiseksi parhaan arvosanan (asteikolla 1-6: 1 = erittäin huonosti, 6 = erittäin hyvin) vastausten keskiarvon ollessa tasan 5. Erityisen tyytyväisiä vastaajat olivat nykykäytäntöön suhteessa vanhaan paperiseen prosessiin.

Porin perusturvakeskuksen palveluntuottajien keskuudessa kiitosta sai hoitopalautteiden lähettäminen sähköisesti järjestelmän kautta.

Kirjallisissa vastauksissa ja kommenteissa tuotiin positiivisina asioina esille muun muassa:

  • Järjestelmän helppokäyttöisyyttä: Järjestelmä on yksinkertainen ja nopea käyttää. Aikaa säästyy kirjaamisessa; paperien täyttely ja lähettely on jäänyt pois. Asiakkaiden käytettävissä olevat palvelut näkyvät palveluseteliportaalissa aina reaaliaikaisesti.
  • Automatisoitua laskutusta: Aiemmin piti lähettää nippu laskuja, nyt voi heti kuitata työn ja varmistua siitä, että saa korvauksen. Sähköinen järjestelmä vähentää palvelusetelilaskutukseen kuluvaa aikaa.
  • Mobiilikäyttöä: Järjestelmä on riittävän kevyt, jotta sitä voi käyttää myös mobiilissa.
  • Toimintavarmuutta: Asiakkaan palvelusetelin tiedot ovat palveluntuottajalla tallessa ja tarkasteltavissa palveluseteliportaalissa, eikä palveluntuottaja näin ollen joudu huolehtimaan siitä, pitääkö asiakas tallessa saamansa palvelusetelin.

Kyselyyn vastanneet palveluntuottajat näkivät kehittämisen varaa lähinnä toimintaprosesseissa. Moni palveluntuottaja toivoi, että toteutuneiden palvelutapahtumien kirjaamiseen annettaisiin enemmän aikaa ja että laskutus olisi sallittua nykyistä tiheämmällä rytmillä.

Sekä Porin perusturvakeskuksen että Eksoten palveluntuottajista kaikki kyselyyn vastanneet olivat sitä mieltä, että julkisen terveyden- ja sosiaalihuollon tulisi edistää palveluntuottajille suunnattujen sähköisten palveluiden käyttöä.

"Aivan loistava! Kerrankin sellainen järjestelmä, joka auttaa kaikilla osa-alueilla."
Marika Frilander, Tmi Kotiapu

Kysely Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin palvelusetelipalveluntuottajille (PDF-muodossa)

Lisätietoja:
Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy
p. 040 519 3934, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Leif Esselström, toimitusjohtaja, Polycon Oy
p. 040 578 9608, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri automatisoi apuvälineiden palautuskehotukset

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus päätti kesällä 2014, että asiakkailta aletaan periä korvausta palauttamattomista apuvälineistä.

Asiakkaalle lähetetään lyhytaikaiseen käyttöön annetun apuvälineen laina-ajan umpeutumisen jälkeen palautuskehotuskirje. Mikäli asiakas ei palauta apuvälinettä tai pyydä laina-ajalle jatkoa, apuvälineestä peritään korvaus. Korvauksen suuruus riippuu apuvälineen hankintahinnasta ja iästä.

Tarvittava toiminnallisuus päätettiin toteuttaa Effectoriin siten, että järjestelmä lähettää joka yö automaattiset palautuskehotukset Postin iPost-palvelun kautta niistä apuvälineistä, joiden sovittu palautuspäivämäärä on umpeutunut 21 vuorokautta sitten. Mikäli apuvälinettä ei ole tämän jälkeen kirjattu järjestelmässä palautetuksi tai laina-aikaa ei ole jatkettu 21 vuorokauden kuluessa, järjestelmä lähettää apuvälineestä lainaajalle automaattisesti laskun.

Aiemmin alueen toimijoita oli ohjeistettu lähettämään yhteinen palautuskehotuskirje asiakkaille kerran kuukaudessa. Mikäli asiakas ei ottanut yhteyttä tai palauttanut apuvälinettä, apuväline merkattiin kadonneeksi.

Ennen palautuskehotuksiin ja laskutukseen siirtymistä apuvälineiden luovutustapoja yksinkertaistettiin. Automaatioajojen käyttöönoton alkuvaikeuksien jälkeen toiminto on sujunut hyvin ja palaute on ollut vähäistä. Automaatiotoiminta on vapauttanut lainaajatahot kyselyjen lähettämisestä, mikä on koettu hyvänä. Jatkossa iPost-palvelu tullaan hyödyntämään myös apuvälinepalvelun seurantakirjeiden lähettämisessä.

Lisätietoja:
Riitta Korkiatupa, apuvälinepalvelupäällikkö, EPSHP
p. 044 415 5496, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Marianne Hakkarainen, palvelupäällikkö, Polycon Oy
p. 050 428 3030, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.