Uutiset

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri laajentaa sähköisen palvelusetelin käyttöä

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) hyödyntää Effector Palvelusetelit -järjestelmän kautta hallinnoitua sähköistä palveluseteliä mm. kaihileikkausten ja laskimovajaatoiminnan lämpökatetrihoidon järjestämisessä.

Sähköisen palvelusetelin käyttö HUS:ssa tulee laajenemaan jälleen alkuvuonna 2019, kun Sydänkeskus, Neurokeskus sekä Tuki- ja plastiikkaelinkirurgia aloittavat palvelusetelitoimintansa. Sähköinen palveluseteli on tarkoitus ottaa käyttöön mm. sepelvaltimopotilaiden hoidossa. Tavoitteena on nopeuttaa potilaiden hoitoon pääsyä.

Effector Palvelusetelit -järjestelmä on kehitetty vastaamaan sosiaali- ja terveyshuollon tarpeiden lisäksi vahvasti erikoissairaanhoidon prosessien erityistarpeisiin. Erikoissairaanhoidon palveluissa korostuu tarve sähköiseen reaaliaikaiseen tiedonvälitykseen lähettäjän ja yksityisen palveluntuottajan välillä. Sairaanhoitopiiriltä yksityiselle palveluntuottajalle välittyvät sähköisesti mm. lähete- ja riskitiedot, ja takaisin siirtyvät yksityisen palveluntuottajan tekemät hoitokirjaukset.

Lisätietoa Effector Palvelusetelit -järjestelmän tarjoamista mahdollisuuksista on saatavilla www-sivuillamme www.polycon.fi/ratkaisut/palvelusetelit.